Často kladené otázky (FAQ)

Odchody vyvesené na zastávke sú iné než na webe

Častou chybou môže byť, ak používateľ porovnáva odchody v inom smere linky než je smer uvedený na zastávke. Je preto vhodné najskôr porovnať sled zastávok oboch porovnávaných cestovných poriadkov, či je rovnaký.

Druhou chybou býva neporovnávanie rovnakého režimu premávky. Niekedy sa stane, že zatiaľ čo na internete sú zobrazené tri stĺpce s odchodmi v pracovných dňoch školského roka, školských prázdnin a cez víkendy, na zastávkach sú uvedené len dva stĺpce a často má cestovný poriadok aj iný dátum platnosti. Spravidla v takomto prípade na zastávke z priestorových dôvodov chýba jeden z dvoch možných režimov odchodov počas pracovných dní (školský rok a prázdniny). Ak nastane táto situácia, pri porovnávaní odchodov je potrebné dať si pozor, aby boli porovnávané rovnaké režimy prevádzky. Na imhd.sk je vždy zvýraznený odchod v správnom stĺpci podľa aktuálneho premávkového režimu.

Tretím dôvodom odlišnosti v odchodoch môžu byť rozdiely v databázach samotných dopravných podnikov. Niektoré dopravné podniky používajú rôzne databázy na generovanie zastávkových cestovných poriadkov a na generovanie údajov na internet. Odchody v takýchto prípadoch nie sú vždy totožné. Na imhd.sk sa snažíme uvádzať tie odchody, ktoré majú k dispozícii vodiči MHD, teda podľa ktorých jazdia. Cestovný poriadok na imhd.sk tak môže byť presnejší ako ten, ktorý je vyvesený na zastávkach.

No a napokon rozdiely v odchodoch môžu byť spôsobený tým, že na zastávke nie je vyvesený aktuálny cestovný poriadok.

Ak pri porovnávaní cestovných poriadkov nedošlo k prvým dvom chybám, potom prosíme o nahlásenie odlišnosti (linka, smer jazdy, zastávka, konkrétne odlišnosti v cestovných poriadkoch) e-mailom. V prípade, ak bude chyba na strane dopravcu, budeme ho informovať.

Na zastávke má linka iný dátum platnosti cestovného poriadku než je na internete

Dátum platnosti v cestovných poriadkoch niektorých liniek vyvesených na zastávkach môže byť odlišný od dátumu platnosti uvedeného na internete. Odchody sú však rovnaké. Situácia je spôsobená tým, že dopravný podnik na zastávkových výveskách používa taký formát cestovných poriadkov, ktorý neumožuje pri často jazdiacich linkách súčasne zobraziť odchody platné počas školského vyučovania aj počas školských prázdnin - na malý formát A5 sa jednoducho oba stĺpce nezmestia.

Na začiatku každých školských prázdnin preto DPB vyvesuje "nové" cestovné poriadky niektorých liniek, ktoré však nie sú ničím iným, než nahradením odchodov platných počas školského vyučovania odchodmi platnými počas školských prázdnin. Po skončení školských prázdnin dopravný podnik opäť obnovuje pôvodné cestovné poriadky aj s pôvodnými dátumami platnosti. Typickým príkladom bola situácia, keď po zastávkovom cestovnom poriadku platnom od 2.1.2013 od 8.1.2013 na zastávke opäť platil cestovný poriadok so starším dátumom dátumom 3.9.2012.

Na internete však takéto problémy so zobrazovaním odchodov nie sú a cestovný poriadok sa vždy rozšíri podľa počtu odchodov. Umožňuje to celoročne zobrazovať odchody aj počas školského vyučovania aj počas školských prázdnin. Zároveň to umožňuje napr. už počas školských prázdnin pozrieť si odchody platné po ich skončení, čo na zastávkach niekedy nie je možné. Napriek tomu, že na zastávkach môže byť počas prázdnin zobrazený novší dátum platnosti než je zverejnený na webe, platné sú oba cestovné poriadky. To je napokon možné zistiť aj porovnaním si odchodov v príslušných stĺpcoch.

Spoje MHD nejazdia podľa tu uvedeného cestovného poriadku

Ak sú na zastávke uvedené iné odchody, dôvody je možné nájsť tu.

Ak má cestovný poriadok na zastávke iný dátum platnosti, dôvody je možné nájsť tu.

V ostatných prípadoch sa môže jednať o stav spôsobený dopravnými zápchami alebo výlukami. Dopravné zápchy komplikujú život v meste najmä počas rannej a popoludňajšej špičky pracovných dní, ale napríklad aj po skončení hokejových a futbalových zápasov. Vozidlá MHD stoja v kolónach a postupne sa meškanie nabaľuje. Takéto situácie sú však ťažko predvídateľné - dopravné zápchy majú iný rozsah v pondelok, iný usprostred týždňa, pred prázdninami, hokejové zápasy sa odohrávajú iba v niektoré dni a počas rôznych časov - preto ani nie sú zohľadňované v cestovných poriadkoch. Stránky imhd.sk zobrazujú odchody tak, ako sú plánované dopravcom a schválené mestom resp. iným licenčným orgánom. Pripomienky k odlišnostiam medzi plánovaným odchodom a reálnym odchodom je tak možné adresovať mestu a polícii, ktorí môžu zlepšiť prejazdnosť ulíc pre MHD.

Plánovač cesty našiel spojenie linkou, ktorá v danej trase nepremáva

Plánovač vyhľadáva vo všetkých verejných spojoch, nielen v tých, ktoré sú zobrazené v cestovných poriadkoch. To znamená, že vyhľadáva aj v spojoch vychádzajúcich z vozovní alebo do nich naopak idúcich. Takéto spoje prepravujú cestujúcich a v mnohých prípadoch ponúkajú aj netradičné rýchle spojenia, ktoré potom nájde vyhľadávač.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Rubber38 #2:
xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Konec toto
Reakcia na: jakub.michvocik #1:
Nem értem, amit mondasz
kedy chcete da d prevacki trolejbusi