Zastávka Vysoka-Tchibo-Outlet neexistuje

  Príklady: 1, 31+39, R1+R2+R3
  Napíšte alebo vyhľadajte názov zastávky