Zastávka Vlárska

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
45 Kramáre, Národný onkologický ústav
45 Červený most
49 Ružová dolina, Mliekarenská
49 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb; Kramáre, Národný onkologický ústav
145 Nové Mesto, Jaskový rad
Linka Smer
45 Kramáre, Národný onkologický ústav
45 Červený most
49 Ružová dolina, Mliekarenská
49 Kramáre, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb; Kramáre, Národný onkologický ústav
145 Nové Mesto, Jaskový rad

Najbližšie odchody