Zastávka Shopping Palace

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
4 Zlaté piesky
4 Staré Mesto, Chatam Sófer
56 Rača, Tbiliská; Rača, OC Rača
65 Dolné hony, Čiližská; Jurajov dvor
65 Rača, Tbiliská
525 Chorvátsky Grob; Slovenský Grob; Senec
527 Pezinok
Linka Smer
4 Zlaté piesky
4 Staré Mesto, Chatam Sófer
56 Rača, Tbiliská; Rača, OC Rača
65 Dolné hony, Čiližská; Jurajov dvor
65 Rača, Tbiliská
525 Chorvátsky Grob; Slovenský Grob; Senec
527 Pezinok

Najbližšie odchody