Zastávka Podunajská

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
720 Vlky
720 Bratislava, autobusová stanica
730 Zlaté Klasy
730 Bratislava, autobusová stanica
740 Nový Život; Čenkovce
740 Bratislava, autobusová stanica
Linka Smer
720 Vlky
720 Bratislava, autobusová stanica
730 Zlaté Klasy
730 Bratislava, autobusová stanica
740 Nový Život; Čenkovce
740 Bratislava, autobusová stanica

Najbližšie odchody