Zastávka Opletalova, VW5

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
20 Dúbravka, Podvornice; Tesco Lamač; Kramáre, Národný onkologický ústav
25 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1
25 Autobusová stanica
26 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1
26 Dúbravka, Homolova
29 Staré Mesto, Malá scéna
92 Depo Petržalka
92 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1
246 Stupava; Malacky
Linka Smer
20 Dúbravka, Podvornice; Tesco Lamač; Kramáre, Národný onkologický ústav
25 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1
25 Autobusová stanica
26 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1
26 Dúbravka, Homolova
29 Staré Mesto, Malá scéna
92 Depo Petržalka
92 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1
246 Stupava; Malacky

Najbližšie odchody