Zastávka Nemocnica Antolská

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
59 Petržalka, Antolská
59 Rača, Na pántoch
99 Petržalka, Antolská; Depo Petržalka
99 Petržalka, Ovsište
Linka Smer
59 Petržalka, Antolská
59 Rača, Na pántoch
99 Petržalka, Antolská; Depo Petržalka
99 Petržalka, Ovsište

Najbližšie odchody