Zastávka Nemocnica Antolská

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
59 Petržalka, Antolská
59 Rača, Na pántoch
99 Petržalka, Antolská
99 Petržalka, Ovsište
Linka Smer
59 Petržalka, Antolská
59 Rača, Na pántoch
99 Petržalka, Antolská
99 Petržalka, Ovsište

Najbližšie odchody