Zastávka Na pántoch

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
59 Antolská
65 Dolné hony, Čiližská; Jurajov dvor
65 Rača, Tbiliská
N55 Hlavná stanica
Linka Smer
59 Antolská
65 Dolné hony, Čiližská; Jurajov dvor
65 Rača, Tbiliská
N55 Hlavná stanica

Najbližšie odchody