Zastávka Kutlíkova

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
83 Dúbravka, Pri kríži
92 Depo Petržalka
92 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2
95 Petržalka, Vyšehradská
95 Petržalka, Muchovo námestie
98 Nové Mesto, Kukučínova
98 Petržalka, Jasovská
99 Petržalka, Antolská; Depo Petržalka
99 Petržalka, Ovsište
192 Depo Petržalka
192 Červený most
N95 Depo Petržalka
N95 Hlavná stanica
Linka Smer
83 Dúbravka, Pri kríži
92 Depo Petržalka
92 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2
95 Petržalka, Vyšehradská
95 Petržalka, Muchovo námestie
98 Nové Mesto, Kukučínova
98 Petržalka, Jasovská
99 Petržalka, Antolská; Depo Petržalka
99 Petržalka, Ovsište
192 Depo Petržalka
192 Červený most
N95 Depo Petržalka
N95 Hlavná stanica

Najbližšie odchody