Zastávka Gagarinova

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
96 Petržalka, Prokofievova
196 Petržalka, Prokofievova
201 Dolné hony, Čiližská
201 Hlavná stanica
202 Dolné hony, Čiližská
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie
720 Vlky
725 Miloslavov
727 Šamorín, Mliečno; Šamorín, Čilistov
730 Zlaté Klasy
737 Šamorín, Mliečno; Šamorín, autobusová stanica
740 Nový Život; Čenkovce
N72 Dolné hony
N72 Staré Mesto, Hodžovo námestie
Linka Smer
96 Petržalka, Prokofievova
196 Petržalka, Prokofievova
201 Dolné hony, Čiližská
201 Hlavná stanica
202 Dolné hony, Čiližská
202 Staré Mesto, Hodžovo námestie
720 Vlky
725 Miloslavov
727 Šamorín, Mliečno; Šamorín, Čilistov
730 Zlaté Klasy
737 Šamorín, Mliečno; Šamorín, autobusová stanica
740 Nový Život; Čenkovce
N72 Dolné hony
N72 Staré Mesto, Hodžovo námestie

Najbližšie odchody