Zastávka Bosákova

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
84 Dúbravka, Pri kríži
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport
96 Petržalka, Prokofievova
99 Petržalka, Antolská; Vozovňa Petržalka
196 ŽST Nové Mesto; Vozovňa Jurajov dvor
196 Petržalka, Prokofievova
N80 Hlavná stanica
N99 Vozovňa Petržalka
Linka Smer
84 Dúbravka, Pri kríži
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika / Bratislava Airport
96 Petržalka, Prokofievova
99 Petržalka, Antolská; Vozovňa Petržalka
196 ŽST Nové Mesto; Vozovňa Jurajov dvor
196 Petržalka, Prokofievova
N80 Hlavná stanica
N99 Vozovňa Petržalka

Najbližšie odchody