Zastávka Česká

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
4 Stanica Nové Mesto; Zlaté piesky
4 Dúbravka
N53 Vajnory
N53 Hlavná stanica
Linka Smer
4 Stanica Nové Mesto; Zlaté piesky
4 Dúbravka
N53 Vajnory
N53 Hlavná stanica

Najbližšie odchody