Výprava ku dňu 2.5.2018 (streda)

Linka Vozidlá Poznámka
17527/1, 7507/2, 7521/3, 7503/3a, 7510/3b, 7528/4, 7524/5, 7520/6

1/3-7521 od 9:55 (križovatka Mýtna x Imricha Karvaša -> Jungmannova) do 12:16 (Hlavná stanica) nepremával z dôvodu škodovej udalosti s osobným motorovým vozidlom, od 10:40 (Hlavná stanica) ho nahradil ZV 7503 a napokon sa napojila električka 7510

27110/1, 7116/2, 7131/3, 7135/4, 7132/5, 7128/6, 7101/7
37508/1, 7516/2, 7515/3, 7518/4, 7505/5, 7506/6, 7525/7, 7501/8, 7519/9, 7523/10, 7511/11
47416/1, 7414/2, 7421/3, 7422/4, 7799+7800/5, 7795+7796/5a, 7529/6, 7789+7790/7, 7417/8, 7418/9, 7423/10, 7429/11, 7405/12, 7406/13, 7419/14, 7426/15, 7402/16, 7404/17, 7403/18
57931+7932/1, 7913+7914/2, 7921+7922/3, 7917+7918/4, 7937+7938/5, 7935+7936/6, 7843+7844/7, 7904+7903/8, 7955+7956/9, 7946+7945/10, 7301+7302/11, 7941+7942/12, 7835+7836/13, 7841+7842/14, 7949+7950/15, 7915+7916/16, 7907+7908/17
67108/1, 7923+7924/3, 7109/4, 7134/5, 7133/5a, 7115/6, 7130/7, 7129/8, 7085/10, 7133/11, 7107/14, 7787+7788/15, 7510/16, 7125/16a, 7514/16b, 7409/17, 7703+7706/17a, 7522/18, 7427/19, 7795+7796/19a, 7408/20

6/4-7783+7784 pozri poznámky k linke 9/4

6/16-7510 pozri poznámky k linke 9/16

6/16-7514 od 8:53 (Karlova Ves) do 9:31 (Vozovňa Jurajov dvor) dočasne nepremával, hneď ho až do konca ranného dielu služby nahradil ZV 7125

77733+7734/1, 7502/1a, 7111/2, 7925+7926/3, 7112/4, 7104/4a, 7781+7782/5, 7785+7786/6, 7121/7, 7904+7903/8, 7123/9, 7118/10, 7122/11

7/1-7733+7734 od 8:36 (Komisárky) do 9:25 (ŽST Vinohrady) nepremával, hneď ho až do konca ranného dielu služby nahradil ZV 7502

7/4-7112 od 6:39 (Záhumenice -> Nám. SNP) do 8:34 (Vozovňa Krasňany -> Komisárky) nepremával, napokon sa napojila električka 7104

87927+7928/1, 7401/2, 7901+7902/3, 7424/4, 7905+7906/5, 7526/6, 7430/7, 7415/8, 7933+7934/9, 7425/10, 7503/10a, 7410/10b

8/10-7425 od 12:57 (Poštová-Martinus -> Nám. Ľ. Štúra) do 14:08 (Trnavské mýto -> Nám. Ľ. Štúra) nepremával, od 13:15 (Blumentál -> Astronomická) ho nahradil ZV 7503 a napokon sa napojila električka 7410

97108/1, 7428/2, 7923+7924/3, 7783+7784/4, 7109/4a, 7837+7838/4b, 7134/5, 7133/5a, 7115/6, 7130/7, 7133/7a, 7129/8, 7411/9, 7085/10, 7133/11, 7412/12, 7517/13, 7107/14, 7787+7788/15, 7510/16, 7125/16a, 7514/16b, 7409/17, 7703+7706/17a, 7522/18, 7427/19, 7795+7796/19a, 7408/20

9/4-7783+7784 od 14:42 (križovatka Kamenné nám. x Nám. SNP -> Karlova Ves) do 17:04 (Astronomická) nepremával z dôvodu škodovej udalosti s osobným motorovým vozidlom, od 15:17 (Karlova Ves) ho nahradil ZV 7109 a napokon sa napojila súprava 7837+7838

9/16-7510 od 7:12 (Astronomická) do 8:38 (Šafárikovo nám.) nepremával, hneď ho až do 8:43 (Karlova Ves) nahradil ZV 7125 a napokon sa napojila električka 7514

202403/1, 2419/2, 2035/3, 2031/4, 2401/5, 2125/6, 2112/7, 2401/8
212868/1, 1837/2, 1829/3, 1848/4, 1867/5, 1823/6, 2856/7, 1825/8, 1858/9, 1834/10, 2251/11, 2251/12, 1849/13, 1832/14, 2859/14a, 2860/15, 2331/15a, 1840/16, 2855/17, 1850/18, 2870/19

21/14-1832 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 2859

21/17-2855 od 17:35 (Autobusová stanica) do 18:09 (Na hriadkach) nepremával, až do konca služby bez náhrady

21/15-2860 pozri poznámky k linke 25/15

233542/1b, 2414/1, 3433/1a, 2331/1c, 2010/1d, 2005/2, 2331/2a, 4235/2b, 2409/3, 2424/4

23/1-2414 od 4:55 (Vrančovičova -> Mláka) do 6:10 (Lamač) dočasne nepremával, od 5:19 (Mláka) ho nahradil ZV 3433

23/1-2414 pozri poznámky k linke 123/1

23/1-3542 pozri poznámky k linke 123/1

23/2-2005 pozri poznámky k linke 123/2

251823/6, 1825/8, 2860/15, 2331/15a, 1840/16

25/15-2860 od začiatku služby, od 4:51 (Autobusová stanica) nepremával, od 5:03 (Patrónka -> Volkswagen, VW2) ho nahradil ZV 2331

264934/1, 2331/2, 4236/8
273550/1
291025/1, 3433/1a, 1023/2, 1066/3, 1027/4, 1028/5, 1030/6, 2108/7, 1021/8, 3427/9, 1824/10, 1857/10a, 3001/11, 1036/12, 1022/12a

29/1-1025 od 18:05 (Devín, škola -> Opletalova, VW5) do 20:46 (Nové SND) dočasne nepremával, od 19:06 (Nové SND) ho nahradil ZV 3433

29/10-1824 od začiatku služby, od 4:51 (Devín) do 6:15 (Opletalova, VW5) dočasne nepremával, od 5:33 (Nové SND) ho nahradil ZV 1857

29/12-1036 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 1022

303432/1a, 3412/1, 2407/1b, 2002/2, 2331/2a, 2003/3, 2422/3a, 3544/4, 2004/5, 2423/6, 2004/11

30/1-3412 od 19:45 (Lamač) do 21:53 (Most SNP) nepremával, od 20:28 (Most SNP) ho nahradil ZV 3432 a napokon sa napojil autobus 2407

30/2-2002 od 16:25 (Lamač) do 18:09 (Most SNP) dočasne nepremával, od 16:54 (Most SNP) ho nahradil ZV 2331

30/3-2003 od 10:49 do 12:09 (Most SNP) dočasne nepremával z dôvodu čerpania pracovnej prestávky vodiča, hneď ho nahradil ZV 2422

311839/1, 1842/2, 1866/3, 1853/4, 1626/5, 2867/5a, 2637/6

31/1-1839 od 8:56 do 9:36 (CSÚ) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati (25 min.), bez ZV

31/2-1842 od 9:16 do 9:56 (CSÚ) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati (23 min.), bez ZV

31/5-1626 od začiatku služby, od 6:02 (Vozovňa Trnávka) dočasne nepremával, od 6:46 (CSÚ) ho nahradil ZV 2867

31/5-1626 od 18:44 (Lafranconi -> CSÚ) do 19:28 (Vozovňa Trnávka) nepremával, až do konca služby bez náhrady

321219/1, 2422/1a, 1208/2, 1222/3, 4235/3a, 1213/4, 1206/5, 1218/6, 1205/7, 1637/8

32/1-1219 od 20:17 do 21:45 (Hlavná stanica) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 2422

32/3-1222 od 6:00 (Kuklovská) nepremával, od 6:11 (Botanická záhrada -> Hlavná stanica) ho nahradil ZV 4235

336819/1, 6842/2, 6703/3, 6808/3a, 6706/4, 6704/5, 6808/5a

33/3-6703 od 19:20 (Molecova) výmena za trolejbus 6808

33/5-6704 do popoludňajšieho dielu služby výmena za trolejbus 6808

351913/1
372042/1, 4235/1a, 2040/2, 2046/3, 2115/3a, 2033/4, 4235/4a, 2038/5, 1857/5a, 2122/6, 2043/6a, 2043/7, 2032/7a, 2047/8, 2048/9, 2048/11

37/1-2042 od 11:00 do 12:40 (Most SNP) dočasne nepremával z dôvodu čerpania pracovnej prestávky vodičov, od 11:10 (Most SNP) ho nahradil ZV 4235

37/3-2046 od 10:20 do 12:00 (Most SNP) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati (29 min.) + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, od 10:41 (Patrónka -> Marianka, nám.) ho nahradil ZV 2115

37/4-2033 od.... do 11:20 (Most SNP) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati, od 10:25 (Strmé vŕšky) ho nahradil ZV 4235

37/5-2038 od 11:40 (Most SNP) do 12:25 (Strmé vŕšky) dočasne nepremával z dôvodu čerpania pracovnej prestávky vodiča, hneď ho nahradil ZV 1857

37/6-2122 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 2043

37/7-2043 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 2032

391845/1, 2857/1a, 1859/2, 2853/3, 2844/4, 1841/5

39/1-1845 od 16:46 (CSÚ) do 18:46 (Zimný štadión -> Súhvezdná) nepremával, napokon sa napojil autobus 2857

412406/1, 2420/2
433546/1
441908/1
501047/1, 1062/2, 1048/3, 1053/4, 1057/5, 1052/6, 1068/7, 1049/8, 1051/9, 2116/10, 1061/11, 1054/12, 1063/13, 1055/14

50/4-1053 od 20:09 (Aupark) do 20:58 (OD Slimák) dočasne nepremával z dôvodu čerpania pracovnej prestávky vodiča, bez ZV

50/10-2116 od 17:54 (Aupark) do 19:12 (Svätoplukova -> Aupark) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati (49 min.) + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, bez ZV

50/11-1061 od 16:51 do 19:57 (OD Slimák) nepremával, až do konca služby bez náhrady

50/12-1054 od 18:21 do 19:42 (OD Slimák) nepremával z dôvodu meškania na trati (44 min.) + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, až do konca služby bez náhrady

513541/1, 2407/2, 3543/11
522008/1, 2402/2, 2408/3, 3549/4, 3548/5, 2412/6, 2417/7, 3538/11
533435/1, 3408/2, 3401/3, 3402/4, 3002/5, 3418/6, 1022/11
542410/1
562008/1, 2402/2, 2408/3, 3549/4, 3538/11
573540/1, 2415/2, 2424/11
581911/1
592220/1, 2211/2, 2210/3, 2213/4, 4274/5, 4261/6
611864/1, 1846/2, 1861/3, 1863/4, 1827/5, 2842/6, 1847/6a, 1865/7, 2852/11, 1851/12

61/6-2842 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 1847

632223/1, 2240/2, 2222/3, 2221/4, 2867/4a, 2246/5, 2232/6, 2231/7, 2229/8, 2227/8a

63/4-2221 od 9:25 (Avion Shopping Park) do 10:18 (Lamač) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati (23 min.) + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, od 9:35 (Trnavská -> Lamač) ho nahradil ZV 2867

63/8-2229 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 2227

646019/1, 6028/2, 6026/3, 6108/4
652039/1, 2044/2, 2867/2a, 2037/3, 1109/4, 3432/5a, 2120/5, 2111/5b, 2867/5c, 2041/5d, 1056/6, 3428/7, 1029/8, 2115/9, 2041/10, 2043/11, 2047/12

65/2-2044 od 17:39 (Cintorín Vrakuňa -> Čiližská) do 20:46 (Čiližská) dočasne nepremával pre poruchu vozidla, od 19:04 (Osloboditeľská -> Tbiliská) ho nahradil ZV 2867

65/5-2120 od 6:31 (Čiližská) do 7:47 (Tbiliská) nepremával, od 6:38 (Slovnaftská -> Tbiliská) ho nahradil ZV 3432 a napokon sa napojil autobus 2111

65/5-2111 od 11:46 (Čiližská) do 13:21 (Jurajov dvor -> Čiližská) nepremával, hneď ho nahradil ZV 2867 a napokon sa napojil autobus 2041

663414/1, 3437/2, 3432/2a, 3405/3, 3001/4, 3425/11

66/2-3437 od 18:00 do 19:00 (Domkárska) dočasne nepremával, od 18:23 (Bratislavská župa -> Domkárska) ho nahradil ZV 3432

673407/1, 3424/2, 3420/3, 3425/4, 3415/5
684923/1, 4913/2, 4908/3, 4906/4, 4234/4a, 4914/4b, 4911/5, 4902/6, 4921/7, 4905/8, 4916/9, 4917/10, 4223/10a, 4917/10b, 4926/11, 4940/12, 4260/12a, 4910/13, 4242/14, 4914/15

68/4-4906 od 8:01 (Lachova -> Holíčska) do 12:03 (Holíčska) nepremával, od 8:43 (Prístavná -> Trnavské mýto) ho nahradil ZV 4234 a napokon sa napojil autobus 4914

68/10-4917 od 7:34 (Holíčska) do 9:16 (Trnavské mýto) nepremával, napokon sa napojil autobus 4223

68/10-4223 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 4917

68/12-4940 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 4260

691912/1
701826/1, 1835/2, 1830/3, 2864/4, 1857/4a, 1851/4b, 1833/5, 2115/5a, 2861/6, 1868/7, 1856/8

70/4-2864 od 13:41 (Most SNP) do 15:52 (ŽST Pod. Biskupice) nepremával pre poruchu vozidla, od 13:44 (Twin City -> Most SNP) ho nahradil ZV 1857 a napokon sa napojil autobus 1851

70/5-1833 od 18:51 do 20:20 (Most SNP) dočasne nepremával, od 19:33 (ŽST Pod. Biskupice) ho nahradil ZV 2115

70/7-1868 od 17:40 (ŽST Pod. Biskupice) do 18:19 (Most SNP) nepremával z dôvodu meškania na trati (40 min.), až do konca služby bez náhrady

741202/1, 2867/1a, 1636/2b, 1210/2, 3433/2a, 1215/3, 3433/3a, 2216/4, 2205/5, 2648/5a

74/1-1202 od 16:50 do 18:05 (Hlavná stanica) dočasne nepremával, od 17:32 (Vlčie hrdlo) ho nahradil ZV 2867

74/2-1210 od 6:46 (Lúčna -> Vlčie hrdlo) do 8:51 (Vozovňa Trnávka) nepremával, od 7:00 (Vlčie hrdlo) ho až do konca ranného dielu služby nahradil ZV 3433, do popoludňajšieho dielu služby sa napokon napojil autobus 1636

74/3-1215 od 17:17 do 18:32 (Vlčie hrdlo) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati (42 min.), od 17:50 (Hlavná stanica) ho nahradil ZV 3433

751636/1, 2203/1a, 2226/2, 2225/3, 2649/4, 2203/5, 2653/5a, 2206/6, 2215/7, 2205/7a, 2647/8, 2214/9

75/1-1636 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 2203

75/4-2649 od 16:43 (Nemocnica Ružinov -> Kadnárova) do 17:49 (Čiližská) nepremával, až do konca služby bez náhrady

75/7-2215 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 2205

772413/1, 2421/2
782237/1, 2233/2, 2239/3, 2244/4, 2115/4a, 2209/5, 1857/5a, 2250/6, 2235/7, 2247/8, 2219/9, 2227/10

78/1-2237 od 18:20 (Čiližská) do 19:24 (Astronomická -> Čiližská) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati (45 min.) + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, bez ZV

78/2-2233 od 18:50 (Čiližská) do 19:46 (Bajkalská -> Čiližská) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati (24 min.) + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, bez ZV

78/4-2244 od 17:52 do 19:35 (Čiližská) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati (64 min.) + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, od 17:55 (Čiližská) ho nahradil ZV 2115

78/5-2209 od 18:05 do 19:50 (Čiližská) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati (55 min.) + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, od 18:49 (Nové SND) ho nahradil ZV 1857

793432/1a, 3431/1

79/1-3431 od 9:08 do 10:08 (Čiližská) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati (17 min.) + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, od 9:14 (Čiližská) ho nahradil ZV 3432

801045/1, 1065/2, 1022/3, 4046/4, 4048/5, 2115/5a, 2333/6, 2344/7, 4004/8, 3419/9, 1070/11

80/5-4048 od 14:32 (Zochova -> Kopčany) do 15:29 (Údernícka-Kúpalisko) nepremával, od 14:49 (Kopčany) ho nahradil ZV 2115 a napokon sa napojil autobus....

834934/1, 4912/2, 2331/2a, 4935/3, 4927/4, 4931/5, 4929/6, 4936/7, 4236/8, 4901/9, 4933/10, 4238/11, 4262/12, 4903/13

83/2-4912 od... do 21:12 (Pri kríži) dočasne nepremával, od 20:27 (Technopol) ho nahradil ZV 2331

841843/1, 2843/2, 1821/3, 2847/4, 4234/4a, 1844/5, 2848/6, 2865/7, 1857/7a, 1860/8, 1862/9, 2852/10, 1850/11, 1854/12, 2859/13

84/4-2847 od 12:02 (Ovsište) do 12:51 (Pri kríži) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 4234

84/6-2848 od 16:49 (Pri kríži) do 19:18 (Vozovňa Trnávka) nepremával, až do konca služby bez náhrady

84/7-2865 od 9:17 (Ovsište) do 10:06 (Pri kríži) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 1857

871060/1, 1026/2, 2850/3, 4003/4, 4045/5, 3432/6b, 2334/6, 1857/6a, 4010/6c, 4042/7, 2349/8, 2343/9, 2115/9a, 2337/10

87/6-2334 od 6:40 (Pálenisko -> Astronomická) do 8:16 (Ovsište) dočasne nepremával, od 7:24 (Astronomická) ho nahradil ZV 1857

87/6-2334 od 16:06 (Čierny les -> Astronomická) do 17:57 (Ovsište) nepremával, od 16:55 (Astronomická) ho nahradil ZV 3432 a napokon sa napojil autobus 4010

87/9-2343 od 15:36 do 17:36 (Astronomická) dočasne nepremával, od 16:05 (Most Apollo -> Ovsište) ho nahradil ZV 2115

882224/1, 2234/2, 2238/3, 2218/4, 2241/5, 2249/6, 2208/7, 2866/8

88/4-2218 od 17:48 (Most SNP) do 18:24 (Autobusová stanica) dočasne nepremával z dôvodu meškania na trati (20 min.), bez ZV

88/5-2241 od 18:12 (Most SNP) do 18:43 (Autobusová stanica) nepremával z dôvodu meškania na trati + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, až do konca služby bez náhrady

902418/1, 3410/2, 3409/3
914270/1, 4251/2, 4229/3, 4247/4, 4234/4a, 4262/5, 4233/6, 4044/11, 4043/12
924254/1, 4258/2, 4259/3, 4255/4, 4232/5, 4257/5a, 4268/6, 4228/9, 4232/10, 4261/11, 4231/12, 4235/31

92/5-od začiatku služby, od 6:00 do 7:37 (Vozovňa Petržalka) z dôvodu nedostatku vodičov spoj nebol vypravený, hneď ho až do konca ranného dielu služby nahradilo ešte nočné ZV 4232, do popoludňajšieho dielu služby bol napokon vypravený autobus 4257

934266/1, 4246/2, 4272/3, 4269/4, 4273/5, 4250/6, 4239/7, 4240/8, 4271/9, 4248/10, 4240/11, 4253/12, 4243/13, 1855/14, 2869/15, 1827/16
944012/1, 4011/2, 4047/3, 1042/4, 3433/4a, 2347/5, 2346/6, 2348/7, 3433/7a, 1041/7b, 2352/8, 2338/9, 4234/9a, 4005/9b, 2337/10

94/4-1042 od 15:54 (Imricha Karvaša -> Holíčska) do 17:55 (Holíčska) dočasne nepremával z dôvodu škodovej udalosti s cyklistom, od 16:25 (Holíčska) do 17:24 (Blumentál) ho nahradil ZV 3433

94/5-2347 od 19:29 do 20:19 (Holíčska) dočasne nepremával, bez ZV

94/7-2348 od... do 16:15 (Holíčska) nepremával, od 15:32 (Jiráskova -> Blumenál) ho nahradil ZV 3433 a napokon sa napojil autobus 1041

94/7-1041 od 18:06 (Aupark -> Holíčska) do.... nepremával, napokon sa napojil autobus....

94/9-2338 od začiatku služby, od 5:04 (Vozovňa Petržalka) do 5:56 (Holíčska) nepremával, hneď ho nahradil ZV 4234 a napokon sa napojil autobus 4005

954267/1, 2331/1a, 4903/1b, 4256/2, 4241/3, 4237/3a, 4264/4, 4237/4a, 4249/5, 4223/5a, 4245/6, 4263/7, 4221/8, 4244/8a, 4228/9, 4224/10, 4243/11, 4231/12, 4234/12a

95/1-4267 od 14:59 do 15:43 (Vyšehradská) nepremával, hneď ho nahradil ZV 2331 a napokon sa napojil autobus 4903

95/3-4241 od 14:40 (Muchovo nám.) do 16:31 (Vyšehradská) nepremával, napokon sa napojil autobus 4237

95/5-4249 od 11:19 (Vyšehradská) výmena za autobus 4223

95/12-4231 od začiatku popoludňajšieho dielu služby, od 14:09 (Vozovňa Petržalka) do 17:07 (Vyšehradská) dočasne nepremával z dôvodu škodovej udalosti (rampa), od 14:13 (Vozovňa Petržalka) ho nahradil ZV 4234

962228/1, 2245/2, 2243/3, 2248/4, 2236/5, 2202/6, 2207/7, 2213/11
984941/1, 4909/2, 4925/3, 4265/4, 4918/5, 4924/6, 4939/7, 2331/7a, 2867/7b, 4940/7c, 4922/8, 2331/8a, 4919/9, 4230/10, 4925/10a, 4920/11, 2212/12, 2867/12a, 1857/12b, 2235/12c, 4937/13
994007/1, 2339/2, 1044/2a, 1043/3, 2331/3a, 4043/3b, 4248/3c, 2341/4, 2345/5, 2331/6, 2353/7, 4001/7a, 4004/8, 2336/9, 2335/10, 1044/11, 4009/12, 2332/13
1233542/1a, 2414/1, 2331/1b, 2010/1c, 2005/2, 2331/2a, 4235/2b, 2409/3, 2424/4

123/1-2414 od 12:05 (Lamač) výmena za autobus 3542

123/1-3542 od 18:05 do 20:05 (Lamač) nepremával, od 18:50 (Lamač) ho nahradil ZV 2331 a napokon sa napojil autobus 2010

123/2-2005 od 11:05 do 11:50 (Lamač) dočasne nepremával, od 11:23 (Žatevná) ho nahradil ZV 2331

123/2-2005 od 15:05 do 17:05 (Lamač) dočasne nepremával, od 15:09 (Lamač) ho nahradil ZV 4235

1302010/1
1332646/1, 2648/2, 2636/3, 2653/4, 4234/4a, 1637/5

133/4-2653 od začiatku služby, od 6:00 (Nové SND) nepremával, od 6:04 (Malá scéna -< Kuklovská) ho nahradil ZV 4234

1392417/1, 2423/1a
1471909/1
1513902/1
1531914/1, 1915/2
1844227/1, 2331/1a, 4221/1b, 4237/2, 4235/2a, 4222/2b
1914043/1, 1044/2, 4050/3, 4044/4, 4049/5
1924012/1, 4011/2, 4047/3
1961211/1, 1214/2, 1212/3, 1221/4, 1207/5
2016803/1, 6832/2, 6813/3, 6820/4, 6823/5, 6816/6, 6824/7, 6837/8, 6834/9, 6810/10, 6817/11, 6806/12, 6826/13, 6828/14, 6836/15
2026840/1, 6841/2, 6827/3, 6835/4, 6822/5, 6829/5a, 6844/6, 6814/7, 6818/8, 6812/9, 6809/10, 6807/11, 6815/12, 6815/13
2036010/1, 6009/2, 6012/3, 6003/4, 6008/5, 6002/6, 2122/8, 2112/9
2046831/1, 6864/2, 6861/3, 6854/4, 6869/5, 6838/6, 6106/6a, 6866/7
2056103/1, 6106/1a, 6115/1b, 7527/1c, 6111/2, 6115/2a, 6107/3, 6106/3a, 6113/4, 6104/5, 6108/6
2076829/1, 1061/1a, 6004/1b, 6013/2, 6860/3, 6865/4, 6004/4a, 6862/5, 6847/6, 6004/6a, 6849/6b, 6846/7

207/6-6847 od 6:09 (ŽST Žel. studienka) nepremával, od 6:12 (ŽST Žel. studienka) ho nahradil ZV 6004 a napokon sa napojil trolejbus 6849

2086027/1, 6031/2, 6032/3, 6029/4, 6020/5
2096025/1, 6016/2, 6034/3, 6017/4, 6030/5, 6024/6, 6021/7, 6033/8, 6035/9, 6015/10
2106110/1, 6112/2, 6109/3, 6106/3a, 6105/3b, 6114/4, 6102/5

210/3-6109 od 6:24 (Hlavná stanica) nepremával, hneď ho nahradil ZV 6106 a napokon sa napojil trolejbus 6105

2116005/1, 6007/2, 6114/4
2126804/1, 6868/2, 6856/3, 6843/4, 6867/5, 6850/6, 6855/7, 6802/8, 6853/9, 6821/10, 6863/11, 6852/12, 6106/12a, 6858/13, 6848/14, 6825/15, 6859/16
8013101/1
9013301/1
N211864/1, 2852/11, 1851/12
N292407/1, 2004/11
N311846/1, 2852/11, 1851/12
N332228/1, 2245/2, 2213/11
N344934/1, 4262/12
N372042/1, 2048/11
N442122/8, 2112/9
N472122/8, 2112/9
N533435/1, 1022/11
N551045/1, 1070/11
N563538/11
N612039/1, 2043/11, 2047/12
N702868/1, 2251/11
N726114/4, 2122/8, 2112/9
N743414/1, 3425/11
N804251/2, 4043/12
N914247/1, 4044/11
N934266/1, 4240/11, 1855/14
N954903/1, 4261/11
N991044/11
X314227/1, 2331/1a, 4221/1b, 4235/2, 4222/2a
X722036/1, 2034/2, 1059/3, 1058/4
ZV-A4232/2, 3432/12, 1857/13, 3433/14, 1827/22, 4235/31, 4234/32, 2331/33
ZV-E7109/1, 7125/2, 7502/3, 7512/4, 7503/5
ZV-T6004/1, 6106/2
Škola1033/2, 4004/3, 1032/4, 1036/5, 1840/10, 1911/11, 2345/12, 3534/14a, 3548/14, 2646/17, 2345/18
ŤZP1034/148

Poznámky

  • Od 9:55 do 10:06 nepremávali električky na linkách 1 a 2 na križovatke ulíc Mýtna x Imricha Karvaša, smer Radlinského, dôvodom bola škodová udalosť električky linky 1/3-7521 s osobným motorovým vozidlom
  • Od 14:42 do 14:53 nepremávali električky na linkách 7 a 9 na križovatke Špitálska x Nám. SNP z dôvodu škodovej udalosti električky linky 9/4-7783+7784 s osobným motorovým vozidlom
  • Približne od 15:56 do 16:10 nepremávali obojsmerne električky na linkách 1 a 2 na ulici Imricha Karvaša, dôvodom bola prekážka na trati - škodová udalosť autobusu linky 94/4-1042 s cyklistom
  • Nedodržaná štruktúra výpravy:
    • oslabená kapacita (2)
    • zvýšená kapacita (10)
  • Počet zaznamenaných poradí: 715
  • Počet zaznamenaných vozidiel: 606

Vyhľadávanie

Typ vozidla
Evidenčné číslo
Linka
Poradie
Dátum od
Dátum do
Poznámka