Výprava ku dňu 13.3.2015 (piatok)
Linka Vozidlá Poznámka
17101/1, 7130/2, 7112/3, 7120/3a, 7116/4, 7117/5
 • 1/3-7112 od 15:22 (Most SNP) do 16:31 (STU -> Most SNP) nepremával, napokon sa napojila električka 7120
27135/1, 7125/2, 7126/3, 7133/4, 7114/5, 7103/6, 7121/7
37775+7776/1, 7823+7824/2, 7819+7820/3, 7767+7768/4, 7809+7810/5, 7841+7842/6, 7843+7844/7, 7803+7804/7a, 7755+7756/8, 7835+7836/9, 7703+7706/10, 7831+7832/11, 7715+7704/11a, 7805+7806/12, 7815+7816/13, 7753+7754/14, 7785+7786/15, 7831+7832/15a, 7717+7718/16, 7769+7770/16a, 7748+7747/17
 • 3/7-7843+7844 od 9:37 (ŽST Vinohrady -> Komisárky) do 11:29 (Blumentál -> Kamenné nám.) nepremával, napokon sa napojila súprava 7803+7804
 • 3/8-7755+7756 od 5:09 (ŽST Vinohrady -> Komisárky) do 5:45 (ŽST Vinohrady -> Nám. SNP) dočasne nepremával pre zdržanie na trati
 • 3/11-7831+7832 od 8:30 (medzi zastávkami Nám. Biely kríž a Mladá garda -> Nám. SNP) do 10:31 (Komisárky) nepremával pre poruchu vozidla, napokon sa napojila súprava 7715+7704
 • 3/15-7785+7786 pozri poznámky k linke 8/15
 • 3/16-7717+7718 od 4:35 (Magnetová -> Mariánska) do 6:14 (Vozovňa Krasňany -> Komisárky) nepremával, napokon sa napojila súprava 7769+7770
47773+7774/1, 7715+7704/2, 7803+7804/2a, 7723+7724/2b, 7821+7822/2c, 7807+7808/2d, 7751+7752/3, 7737+7738/4, 7789+7790/5, 7813+7814/6, 7812+7811/7, 7825+7826/8, 7717+7718/8a, 7777+7778/9, 7735+7736/10, 7779+7780/11, 7781+7782/12, 7787+7788/13, 7817+7818/14, 7821+7822/14a, 7825+7826/14b, 7727+7728/15, 7817+7818/15a, 7795+7796/16, 7797+7798/17, 7765+7766/18
 • 4/2-7715+7704 od 6:00 (Shopping Palace -> Pri kríži) do 8:24 (Zlaté piesky) nepremával, napokon sa napojila súprava 7803+7804
 • 4/2-7803+7804 od 8:24 (Zlaté piesky) do 10:03 (Legionárska -> Zlaté piesky) nepremával, napokon sa napojila súprava 7723+7724
 • 4/2-7723+7724 od 15:02 (križovatka Vajnorská x Odborárska -> Zlaté piesky) do 17:29 (Jurajov dvor -> Zlaté piesky) nepremával pre škodovú udalosť s osobným motorovým vozidlom, napokon sa napojila súprava 7821+7822
 • 4/2-7821+7822 od 21:18 (Pri kríži) do 22:55 (Mariánska -> Pri kríži) nepremával, napokon sa napojila súprava 7807+7808
 • 4/8-7825+7826 od 7:59 (Horné Krčace) do 10:42 (Chatam Sófer -> Zlaté piesky) nepremával pre poruchu vozidla, napokon sa napojila súprava 7717+7718
 • 4/14-7817+7818 od 9:05 (Most SNP -> Zlaté piesky) do 11:39 (Legionárska -> Zlaté piesky) nepremával, od 9:34 (Jurajov dvor -> Zlaté piesky) ho nahradil ZV 7821+7822 a napokon sa napojila súprava 7825+7826
 • 4/15-7727+7728 od 11:14 (Drobného -> Zlaté piesky) do 12:50 (Americké nám. -> Pri kríži) nepremával, napokon sa napojila súprava 7817+7818
57905+7906/1, 7733+7734/2, 7927+7928/3, 7911+7912/4, 7909+7910/5, 7947+7948/6, 7839+7840/7, 7915+7916/8, 7933+7934/9, 7923+7924/10, 7921+7922/11, 7951+7952/12, 7943+7944/13, 7953+7954/14, 7729+7726/14a, nevypravený/15, 7763+7764/15a, 7917+7918/15b, 7957+7958/16, 7935+7936/16a, 7773+7774/21, 7737+7738/22, 7795+7796/23, 7797+7798/24
 • 5/3-7927+7928 od 9:03 (Karlova Ves -> Pri kríži) do 9:32 (Karlova Ves -> Komisárky) dočasne nepremával pre zdržanie na trati (porucha 3/11)
 • 5/4-7911+7912 od 9:11 (Karlova Ves -> Pri kríži) do 9:47 (Molecova -> Komisárky) dočasne nepremával pre zdržanie na trati (porucha 3/11)
 • 5/5-7909+7910 od 16:16 (križovatka Karloveská x Segnerova -> Komisárky) do 17:35 (Kapucínska -> Pri kríži) dočasne nepremával pre škodovú udalosť s osobným vozidlom, bez ZV
 • 5/7-7839+7840 od 4:45 (Magnetová -> Pri kríži) do 5:47 (Karlova Ves -> Komisárky) dočasne nepremával pre zdržanie na trati (porucha 3/16)
 • 5/8-7915+7916 od 8:20 (Kapucínska -> Komisárky) do 9:10 (ŽST Vinohrady -> Pri kríži) dočasne nepremával pre meškanie na trati (poruche 4/8)
 • 5/9-7933+7934 od 8:45 (ŽST Vinohrady -> Komisárky) do 9:18 (ŽST Vinohrady -> Pri kríži) dočasne nepremával pre meškanie na trati (poruche 4/8)
 • 5/10-7923+7924 od 8:53 (ŽST Vinohrady -> Komisárky) do 9:26 (ŽST Vinohrady -> Pri kríži) dočasne nepremával pre meškanie na trati (poruche 4/8)
 • 5/10-7923+7924 od 21:25 do 21:35 (Drobného -> Komisárky) dočasne nepremával z dôvodu bitky cestujúcich v druhom vozni súpravy (polícia prítomná)
 • 5/14-7953+7954 od 7:39 (Komisárky) do 9:20 (Poštová-Martinus -> Komisárky) nepremával, napokon sa napojila súprava 7729+7726
 • 5/15-od začiatku služby, od 5:18 (Vozovňa Krasňany -> Komisárky) do 14:11 (Komisárky) z dôvodu nedostatku vodičov spoj nebol vypravený, od 5:53 (ŽST Vinohrady -> Pri kríži) ho nahradil ZV 7763+7764, napokon sa napojila súprava 7917+7918
 • 5/16-7957+7958 od 8:41 (Dolné Krčace -> Pri kríži) do 11:34 (Poštová-Martinus -> Komisárky) nepremával, napokon sa napojila súprava 7935+7936
67108/1, 7127/2, 7123/3, 7118/4, 7107/5, 7122/6, 7110/7, 7115/8, 7132/9, 7134/10, 7105/11, 7124/12, 7113/13, 7104/14, 7106/14a, 7955+7956/21, 7913+7914/22, 7925+7926/23, 7949+7950/23a, nevypravený/24, 7925+7926/24a, 7931+7932/25, 7919+7920/26, 7901+7902/27, 7761+7762/28, 7793+7794/29, 7791+7792/30, 7745+7746/31, 7739+7740/32, 7741+7742/33, 7759+7760/34
 • 6/3-7123 od 8:35 (Mladá garda -> Karlova Ves) do 9:35 (Kapucínska -> Astronomická) dočasne nepremával pre zdržanie na trati (porucha 3/11)
 • 6/14-7104 od 8:09 (ŽST Vinohrady) výmena za električku 7106
 • 6/23-7925+7926 od začiatku služby, od 6:25 (ŽST Vinohrady) do 8:05 (Astronomická) dočasne nepremával, pretože hradil časť nevypravenej služby na linke 6/24, napokon do popoludňajšieho dielu služby vymenená za súpravu 7949+7950
 • 6/24-buď z dôvodu nedostatku vodičov, alebo premávky schopných električiek spoj nebol vypravený, od začiatku služby, od 6:33 (ŽST Vinohrady) do 8:13 (Astronomická) ho nahradila súprava 7925+7926 (stiahnutá z linky 6/23)
87775+7776/1, 7823+7824/2, 7819+7820/3, 7767+7768/4, 7809+7810/5, 7841+7842/6, 7843+7844/7, 7803+7804/7a, 7755+7756/8, 7835+7836/9, 7703+7706/10, 7831+7832/11, 7715+7704/11a, 7805+7806/12, 7815+7816/13, 7753+7754/14, 7785+7786/15, 7831+7832/15a, 7717+7718/16, 7769+7770/16a, 7748+7747/17
 • 8/7-7843+7844 pozri poznámky k linke 3/7
 • 8/11-7831+7832 pozri poznámky k linke 3/11
 • 8/15-7785+7786 od 10:19 (STU -> Kamenné nám.) do 11:43 (Legionárska -> Astronomická) nepremával, napokon sa napojila súprava 7831+7832
 • 8/16-7717+7718 pozri poznámky k linke 3/16
97108/1, 7127/2, 7123/3, 7118/4, 7107/5, 7122/6, 7110/7, 7115/8, 7132/9, 7134/10, 7105/11, 7124/12, 7113/13, 7104/14, 7106/14a, 7955+7956/21, 7913+7914/22, 7925+7926/23, 7949+7950/23a, nevypravený/24, 7925+7926/24a, 7931+7932/25, 7919+7920/26, 7901+7902/27, 7761+7762/28, 7793+7794/29, 7791+7792/30, 7745+7746/31, 7739+7740/32, 7741+7742/33, 7759+7760/34
 • 9/3-7123 pozri poznámky k linke 6/3
 • 9/13-7113 od 13:33 (Astronomická) do 14:48 (Legionárska -> Astronomická) dočasne nepremával, bez ZV
 • 9/14-7104 pozri poznámky k linke 6/14
 • 9/23-7925+7926 pozri poznámky k linke 6/23
 • 9/24-pozri poznámky k linke 6/24
203438/1, 3418/2, 3405/3, 3415/4, 3414/5, 3408/6, 3432/7, 3428/8, 3431/9, 3434/10
212844/1, 1834/2, 1824/3, 1852/4, 1854/5, 1844/6, 2859/7, 1853/8, 2866/9, 2857/10, 1825/12, 2865/13, 1829/14, 2864/15, 2862/16, 1833/17, 1838/18
233436/1, 3419/2, 3403/3, 3421/4, 1826/7
243421/4, 1826/7
251834/2, 1852/4, 1844/6, 1853/8, 2848/11, 1825/12, 2865/13, 1829/14, 2864/15
261826/7
271902/1
283410/1, 3422/2, 3425/3, 3417/4, 1851/4a, 3423/6, 3412/7
 • 28/1-3410 od 18:50 (Opletalova) do 19:50 (Nové SND) dočasne nepremával, bez ZV
 • 28/4-3417 od 8:50 (Nové SND) nepremával, od 9:01 (Vodárenské múzeum -> Opletalova) ho až do konca služby nahradil ZV 1851
293305/1, 3304/2
302001/1, 3536/2, 2005/3, 2002/4, 3401/5, 3417/5a, 3541/6, 2004/11
 • 30/5-3401 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 3417
311839/1, 2868/2, 1832/3, 2842/5, 1841/6, 1842/7, 1848/8, 2846/9, 1828/10, 2848/10a, 2851/11, 1851/11a
 • 31/8-1848 od 8:32 (Park kultúry -> Trnavské mýto) do 10:27 (Súhvezdná) dočasne nepremával, bez ZV
 • 31/10-1828 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 2848
 • 31/11-2851 od 16:50 (Zochova -> Trnavské mýto) nepremával, od 17:00 (Cintorín Slávičie údolie) ho až do konca služby nahradil ZV 1851
322127/1, 2114/2, 1107/2a, 2111/3, 2112/4, 2116/5, 1218/6, 2123/7
 • 32/2-2114 od 6:04 (Hlavná stanica) do 7:16 (Hlavná stanica) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 1107
336829/1, 6837/2, 6835/3, 6703/4
351908/1, 1909/2
371101/1, 2118/2, 2107/3, 4002/3a, 2113/4, 2122/5, 2120/6, 1103/11
 • 37/3-2107 od 22:46 (Vrančovičova -> Most SNP) nepremával, od 23:09 (Most SNP) ho až do konca služby nahradil ZV 4002
391839/1, 2868/2, 1832/3, 2842/5, 1841/6, 1842/7, 1848/8, 2846/9, 2848/10, 2851/11, 1851/11a
 • 39/8-1848 pozri poznámky k linke 31/8
 • 39/11-2851 pozri poznámky k linke 31/11
413538/1, 3531/2
433547/1
441900/1
 • 44/1-1900 od 12:32 (Na Revíne -> Jaskový rad) do 13:30 (Koliba) dočasne nepremával, bez ZV
501051/1, 1050/2, 1060/3, 1042/4, 1046/5, 1043/6, 1044/7, 1049/8, 1059/9, 1054/10, 1048/10a, 1055/11, 1048/12, 1056/13, 1052/14, 1057/15
 • 50/10-1054
 • 50/13-1056 (Maximiliána Hella -> OD Slimák) škodová udalosť s osobným vozidlom
513542/1, 1107/1a, 3524/1b, 3540/2, 3537/11, 2123/12, 2108/21
 • 51/1-3542 od 7:33 do 8:33 (Vozovňa Krasňany) dočasne nepremával, od 7:51 (Trnavské mýto) ho nahradil ZV 1107
 • 51/1-3542 od 10:33 do 11:33 (Vozovňa Krasňany) dočasne nepremával, od 10:51 (Trnavské mýto) ho nahradil ZV 3524
523548/1, 3530/2, 3537/3, 3531/11
533420/1, 3521/2, 3407/3, 3437/4, 3413/5, 3433/6, 3407/11
543528/1
563526/1, 3534/2, 3544/3, 3549/4, 3541/5, 3531/11
573509/1, 3535/2, 3535/11
583514/1
592647/1, 1620/2, 2652/2a, 1637/3, 1629/4, 1508/5
 • 59/2-1620 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 2652
612850/1, 1847/2, 1858/3, 2847/4, 1822/5, 2855/6, 1856/7, 1835/11
632201/1, 2208/2, 2212/3, 2211/4, 2205/5, 1601/6, 1107/6a, 1626/6b, 1638/7, 2606/8, 2648/8a, 2205/9
 • 63/6-1601 od 16:46 do 18:46 (Avion Shopping Park) nepremával, hneď ho nahradil ZV 1107 a napokon sa napojil autobus 1626
 • 63/8-2606 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 2648
646300/1, 6306/2, 6275/3
652115/1, 2126/2, 3524/2a, 2105/3, 2124/4, 2119/5, 1107/5a, 2119/5b, 2104/6, 1102/7, 1103/8, 2125/9, 2108/10, 2108/11, 2123/12
 • 65/2-2126 od 10:46 do 13:16 (Čiližská) nepremával, od 11:32 (Rybničná -> Tbiliská) ho nahradil ZV 3524
 • 65/5-2119 od 10:17 (Tbiliská) do 12:10 (Jurajov dvor -> Tbiliská) dočasne nepremával, od 10:38 (Púchovská -> Čiližská) ho nahradil ZV 1107
663517/1, 3522/2, 3525/3, 3404/3a, 3403/4, 3419/11
 • 66/3-3525 od 13:40 (Domkárska) do 15:03 (Bratislavská župa -> Domkárska) nepremával, napokon sa napojil autobus 3404
673513/1, 3523/2, 3516/3, 3511/4, 3524/5
 • 67/4-3511 od 17:15 (Astronomická) nepremával, až do konca služby bez náhrady
684914/1, 4930/2, 4902/3, 4936/4, 4938/5, 4929/6, 4921/7, 4916/8, 4913/9, 4941/9a, 4928/10, 4904/11, 4912/12, 4934/13, 4905/14, 4935/15
 • 68/9-4913 od 15:09 do 16:21 (Holíčska) nepremával, napokon sa napojil autobus 4941
701830/1, 1836/2, 2843/3, 2861/4, 1837/5, 1857/6, 2860/7, 1840/8
742639/1, 2652/2, 1639/2a, 2632/3, 3409/3a, 2634/4, 2653/5, 1623/6
 • 74/3-2632 od 5:43 do 6:43 (Hlavná stanica) dočasne nepremával, od 6:12 (Vlčie hrdlo) ho nahradil ZV 3409
 • 74/4-2634 od 17:43 (Hlavná stanica) nepremával, až do konca služby bez náhrady
751635/1, 2650/2, 2645/3, 1636/4, 1632/5, 2636/5a, 3412/6, 2646/6a, 1634/7, 1631/8, 2646/9, 3409/9a, 2607/9b
 • 75/3-2645 od začiatku služby, od 6:30 (Čiližská) do 6:51 (Nová doba -> Kadnárova) dočasne nepremával, bez ZV
 • 75/6-3412 do popoludňajšieho dielu služby výmena za kapacitne príslušný autobus 2646
 • 75/6-2646 od 16:38 (Čiližská) nepremával, až do konca služby bez náhrady
 • 75/9-2646 od 7:33 (Čiližská) nepremával, hneď ho až do konca ranného dielu služby nahradil ZV 3409, do popoludňajšieho dielu služby bol vypravený autobus 2607
773520/1, 3510/2
782210/1, 2207/2, 1107/2a, 2639/2b, 2202/3, 2206/4, 2209/5, 2203/6, 2204/7, 2649/8, 2631/9, 2607/10
 • 78/2-2207 od 18:50 do 20:35 (Čiližská) nepremával, hneď ho nahradil ZV 1107 a napokon sa napojil autobus 2639
793519/1
801035/1, 1047/2, 1052/3, 2353/4, 4002/5, 4110/6, 4117/7, 4111/7a, 4005/8, 1057/9, 1052/11
 • 80/7-4117 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 4111
821906/1, 1906/2
834926/1, 4907/2, 4932/3, 4918/4, 4910/5, 4906/6, 4236/6a, 4909/7, 4248/8, 4939/9, 4915/10, 4937/11, 4905/11a, 4941/12, 4933/13
 • 83/6-4906 od začiatku služby, od 6:29 (Pri kríži) do 7:23 (Technopol) nepremával, napokon sa napojil autobus 4236
841849/1, 2852/1a, 1851/1b, 2853/2, 2863/3, 1831/4, 1845/5, 2858/6, 1846/7, 2852/8, 1851/8a, 2869/9, 2870/10, 4906/10a, 1821/11, 1822/11a, 2848/12
 • 84/1-1849 od 13:39 (Pri kríži) do 16:19 (Ovsište) dočasne nepremával, od 13:44 (Pri kríži) ho nahradil autobus 2852 (stiahnutý z linky 84/8), ktorý bol vymenený od 14:29 (Ovsište) za ZV 1851
 • 84/4-1831 od 8:48 (Šustekova -> Ovsište) do 11:24 (Ovsište) dočasne nepremával, bez ZV
 • 84/8-2852 od 13:49 (Pri kríži) do 14:49 (Ovsište) dočasne nepremával, pretože autobus bol stiahnutý na hradenie linky 84/1, hneď ho nahradil ZV 1851
 • 84/10-2870 od 16:09 (Pri kríži) nepremával, pretože počas jazdy na Saratovskej ulici (svetelná signalizácia pred zastávkou Pri kríži -> Pri kríži) došlo k zraneniu cestujúceho/ej (riešené v obratisku Pri kríži), od 16:34 (Dvory -> Ovsište) ho až do konca služby nahradil ZV 4906
 • 84/11-1821 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 1822
872350/1, 2333/2, 2344/3, 4004/4, 1204/5, 1221/6, 2117/7, 2121/8, 2648/9
 • 87/8-2121 od 23:26 (Majerská -> Astronomická) nepremával pre poruchu vozidla, až do konca služby bez náhrady
881201/1, 2637/2, 1209/3, 1219/3a, 2638/4, 1631/4a, 1219/5, 1213/6, 1214/7, 1628/7a, 2641/8
 • 88/3-1209 od 20:30 (Most SNP) výmena za autobus 1219
 • 88/4-2638 od 20:15 (Most SNP) výmena za autobus 1631
 • 88/7-1214 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 1628
902003/1, 3101/2, 3423/3
914255/1, 1107/1a, 4241/2, 4249/3, 4247/4, 4238/5, 2021/6, 4120/11, 4110/12
 • 91/1-4255 od 13:25 do 16:25 (Čunovo) dočasne nepremával, od 13:41 (Kaštieľ Rusovce -> Most SNP) ho nahradil ZV 1107
924399/1, 4397/2, 4937/2a, 4385/3, 1501/4, 4386/5, 1509/6, 4396/7, 4933/7a, 4252/8, 4855/11, 4831/12
 • 92/2-4397 od začiatku popoludňajšieho dielu služby, od 12:39 do 12:56 (Vozovňa Petržalka) nepremával, napokon sa napojil autobus 4937
 • 92/7-4396 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 4933
934227/1, 4230/2, 4226/3, 1859/4, 4232/5, 4250/6, 4234/7, 4221/8, 4824/9, 4869/10, 4827/11, 4224/12, 4253/13, 1855/14, 2841/15, 1838/16
942352/1, 4003/2, 4007/3, 4010/4, 2342/5, 2341/6, 4011/7, 2336/8, 4117/8a, 2334/8b, 4120/9, 4006/10
 • 94/8-2336 od začiatku služby, od 4:53 (Vozovňa Petržalka) do 5:48 (Holíčska) nepremával, hneď ho nahradil ZV 4117 a napokon sa napojil autobus 2334
 • 94/9-4120 od 7:56 (Holíčska) dočasne nepremával, až do konca ranného dielu služby bez náhrady
954225/1, 4237/2, 4246/3, 4235/4, 4245/5, 4251/6, 4242/7, 4252/8, 4879/9, 4240/10, 2818/11, 4253/12
961206/1, 2214/2, 1621/3, 3524/3a, 1217/4, 1603/5, 1107/5a, 2213/6, 1203/7, 2607/7a, 2653/11
 • 96/3-1621 od 7:50 do 9:58 (Letisko) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 3524
 • 96/5-1603 od 8:05 do 10:05 (Prokofievova) dočasne nepremával, od 8:33 (Vozovňa Trnávka -> Letisko) ho nahradil ZV 1107
 • 96/7-1203 od 10:18 (Letisko) výmena za autobus 2607
984923/1, 4920/2, 4927/3, 4396/3a, 4940/4, 4931/5, 4223/6, 4919/7, 4903/9, 4911/10, 4240/11, 4908/12, 2845/13, 1835/14, 2855/15
992345/2, 2337/3, 2351/4, 2338/5, 2332/6, 2349/7, 2331/8, 4008/9, 2339/10, 4001/10a, 4001/11
 • 99/5-2338 od 17:15 (Antolská) do 17:50 (Ovsište) dočasne nepremával, bez ZV
1233438/1, 3418/2
1303550/1
1331628/1, 1630/2, 1623/3, 1639/4
1393518/1
1471904/1
1511901/1
1844855/1, 4254/2
1914815/1, 1507/2, 4233/3, 4827/4, 4935/4a
 • 191/4-4827 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 4935
1922352/1, 4003/2, 4007/3
1963501/1, 1632/1a, 2611/2, 1618/3, 2635/4, 1626/5
 • 196/1-3501 do popoludňajšieho dielu služby výmena za kapacitne príslušný autobus 1632
2016812/1, 6821/2, 6808/3, 6625/3a, 6844/4, 6823/5, 6841/6, 6820/7, 6838/8, 6806/9, 6826/10, 6818/11, 6833/11a, 6828/12, 6836/13
2026803/1, 6809/2, 6814/3, 6805/4, 6825/5, 6834/6, 6801/6a, 6816/7, 6817/8, 6802/9, 6807/10, 6804/11
2036004/1, 6010/1a, 6002/2, 6005/3, 6006/4, 6001/5, 6011/6, 6315/8, 6310/9, 6315/28
 • 203/1-výmena o cca 15. h
2046008/1, 6635/2, 6620/3, 6268/4, 6264/5, 6292/6, 6640/7, 6620/8, 6277/9
2056302/1, 6308/2, 6269/3, 6265/4, 6304/5, 6277/9
2066824/1, 6284/2, 6293/3, 6297/4, 6010/5, 6827/5a
 • 206/5-6010 do popoludňajšieho dielu služby výmena za trolejbus 6827
2076009/1, 6014/2, 6294/3, 6276/4, 6283/4a, 1107/4b, 6258/4c, 6222/5, 6271/6, 6007/7, 6296/8, 6315/9, 6279/10
 • 207/4-6276 od 10:02 (Kulíškova -> Vojenská nemocnica) do 12:23 (Vojenská nemocnica) nepremával, napokon sa napojil trolejbus 6283
 • 207/4-6283 od 19:40 (Kollárovo nám. -> Mliekárenská) do 21:45 (Mliekárenská) nepremával, od 20:58 (Vojenská nemocnica) ho nahradil ZV 1107 a napokon sa napojil trolejbus 6258
2086639/1, 6631/2, 6624/3, 6618/4, 6636/5, 4117/5a, 6637/5b, 6258/6a, 6622/8, 6621/9, 6626/10, 6627/11
 • 208/5-6636 od 9:34 do 10:54 (Cintorín Vrakuňa) nepremával, od 9:46 (Prievozská -> Šulekova) ho nahradil ZV 4117 a napokon sa napojil trolejbus 6637
 • 208/6-
2096012/1, 6287/2, 6272/3, 6260/4, 6307/5, 6298/6, 6279/10
2106266/1, 6275/1a, 6262/2, 6288/3
 • 210/1-6266 od 18:24 (Hlavná stanica) do 19:26 (Autobusová stanica) nepremával, napokon sa napojil trolejbus 6275
2116015/1, 6311/2, 6315/3
2126815/1, 6833/1a, 6811/2, 6625/3, 6638/4, 6822/5, 6634/6, 6637/7
 • 212/3-6625 od 16:51 do 18:03 (Vojenská nemocnica) dočasne nepremával, bez ZV
6303301/1, 3303/2, 2004/3
8013102/1, 3101/2
9013302/1
Autoškola7131
N212844/1, 1835/11, 2848/12
N292004/11
N312850/1, 1835/11, 2848/12, 4831/12a
 • N31/12-2848 od 1:10 (Cintorín Slávičie údolie) do 2:30 (Hlavná stanica) dočasne nepremával, nahradil ho ZV 4831
N332127/1, 1206/2, 2653/11
N344240/11, 2855/15
N373537/1, 1103/11
N446315/1, 6310/2, 2104/11
N476315/1, 2104/11
N531051/1, 3407/11
N551035/1, 1052/11
N563531/1
N612115/1, 2108/11, 2123/12
N701855/14, 2855/15, 1838/16
N726315/1, 3535/11, 1830/14, 6315/28
N743517/1, 3419/11
N804241/2, 4110/12
N914010/1, 4120/11
N934227/1, 4827/11, 1855/14
N954225/1, 4855/11
N994001/11
SL3537/1
X133429/1, 3435/2, 3406/3
X314855/1, 4254/2
ZV-A1851/1, 1107/2, 4117/3, 4002/3a, 3524/4, 3409/12, 4906/13, 4831/22
 • ZV-A/3-4117 autobus bol vypravený iba v skorých ranných hodinách, následne až v neskorých večerných hodinách, kedy ho nahradil autobus 4002
 • ZV-A/4-3524 autobus bol vypravený iba počas ranného dielu služby
ZV-Enevypravený/1, 7763+7764/2, nevypravený/3, 7821+7822/4, nevypravený/4a, nevypravený/5
 • ZV-E/1, /3, /5 z dôvodu nedostatku vodičov spoje počas celého dňa neboli vypravené
 • ZV-E/4-7821+7822 popoludňajší diel služby z dôvodu nedostatku vodičov nebol vypravený
Škola3431/1, 1033/2, 4005/3, 1032/5, 1033/8, 1825/10, 3514/11, 1501/12, 3548/14, 3541/14a, 2123/17, 2021/18

Poznámky:

 • Približne od 4:35 do 5:07 nepremávali električky na linkách 4, a výjazdové súpravy na linky 3 5 a 8 na Vajnorskej ulici, pri zastávke Magnetová, smer centrum mesta, dôvodom bola porucha električky linky 3/16-7717+7718
 • Od 7:27 do 7:41 nepremávali električky na linkách 4, 5, 6, 9 v okolí Botanickej záhrady, smer Karlova Ves
 • Od 7:59 do 8:28 nepremávali električky na linkách 4 a 5 na zastávke Horné Krčace, smer mesto, dôvodom bola porucha električky linky 4/8-7825+7826
 • Približne od 8:30 do 8:56 nepremávali električky na linkách 3, 5 a 6 za zastávkou Nám. Biely kríž, smer mesto, dôvodom bola porucha električky linky 3/11-7831+7832
 • Od 15:02 do 15:19 nepremávali električky na linke 4 na križovatke ulíc Vajnorská x Odborárska, smer Zlaté piesky, dôvodom bola škodová udalosť električky linky 4/2-7723+7724 s osobným vozidlom
 • Od 16:16 do 16:27 nepremávali električky na linkách 4, 5, 6, 9 na križovatke ulíc Karloveská x Segnerova, smer mesto, dôvodom bola škodová udalosť električky linky 5/5-7909+7910 s osobným motorovým vozidlom
 • Od 21:25 do 21:35 nepremávali električky na linkách 4 a 5 na Saratovskej ulici, v zastávke Drobného, smer mesto, dôvodom bola bitka cestujúcich v električke linky 5/10-7923+7924 (polícia prítomná)
 • Nedodržaná štruktúra výpravy:
  • oslabená kapacita (4)
  • zvýšená kapacita (9)
 • Počet zaznamenaných poradí: 728, z toho nevypravené poradia: 7 (1,0 %)
 • Počet zaznamenaných vozidiel: 564

Nevypravené poradia

LinkaPočet poradíNevypravené poradiaPodiel nevypravených
52015 %
62814 %
92814 %
ZV-E5480 %

◄ Predchádzajúca výprava (12.3.2015)
Nasledujúca výprava (14.3.2015) ►

Január 2020

PonUtoStrŠtvPiaSobNed
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Február 2020

PonUtoStrŠtvPiaSobNed
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Mesiac

sumár za marec 2015

Rok

1909 1912 1915 1917 1918 1925 1926 1927 1928 1931 1937 1938 1939 1940 1942 1945 1946 1947 1949 1950 1954 1955 1957 1958 1962 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vyhľadávanie

Dátum:.. - ..
Typ vozidla:
Evidenčné číslo:
Linka:
Poradie:
Poznámka: