Výprava ku dňu 13.3.2015 (piatok)

Linka Vozidlá Poznámka
17101/1, 7130/2, 7112/3, 7120/3a, 7116/4, 7117/5

1/3-7112 od 15:22 (Most SNP) do 16:31 (STU -> Most SNP) nepremával, napokon sa napojila električka 7120

27135/1, 7125/2, 7126/3, 7133/4, 7114/5, 7103/6, 7121/7
37775+7776/1, 7823+7824/2, 7819+7820/3, 7767+7768/4, 7809+7810/5, 7841+7842/6, 7843+7844/7, 7803+7804/7a, 7755+7756/8, 7835+7836/9, 7703+7706/10, 7831+7832/11, 7715+7704/11a, 7805+7806/12, 7815+7816/13, 7753+7754/14, 7785+7786/15, 7831+7832/15a, 7717+7718/16, 7769+7770/16a, 7748+7747/17

3/7-7843+7844 od 9:37 (ŽST Vinohrady -> Komisárky) do 11:29 (Blumentál -> Kamenné nám.) nepremával, napokon sa napojila súprava 7803+7804

3/8-7755+7756 od 5:09 (ŽST Vinohrady -> Komisárky) do 5:45 (ŽST Vinohrady -> Nám. SNP) dočasne nepremával pre zdržanie na trati

3/11-7831+7832 od 8:30 (medzi zastávkami Nám. Biely kríž a Mladá garda -> Nám. SNP) do 10:31 (Komisárky) nepremával pre poruchu vozidla, napokon sa napojila súprava 7715+7704

3/15-7785+7786 pozri poznámky k linke 8/15

3/16-7717+7718 od 4:35 (Magnetová -> Mariánska) do 6:14 (Vozovňa Krasňany -> Komisárky) nepremával, napokon sa napojila súprava 7769+7770

47773+7774/1, 7715+7704/2, 7803+7804/2a, 7723+7724/2b, 7821+7822/2c, 7807+7808/2d, 7751+7752/3, 7737+7738/4, 7789+7790/5, 7813+7814/6, 7812+7811/7, 7825+7826/8, 7717+7718/8a, 7777+7778/9, 7735+7736/10, 7779+7780/11, 7781+7782/12, 7787+7788/13, 7817+7818/14, 7821+7822/14a, 7825+7826/14b, 7727+7728/15, 7817+7818/15a, 7795+7796/16, 7797+7798/17, 7765+7766/18

4/2-7715+7704 od 6:00 (Shopping Palace -> Pri kríži) do 8:24 (Zlaté piesky) nepremával, napokon sa napojila súprava 7803+7804

4/2-7803+7804 od 8:24 (Zlaté piesky) do 10:03 (Legionárska -> Zlaté piesky) nepremával, napokon sa napojila súprava 7723+7724

4/2-7723+7724 od 15:02 (križovatka Vajnorská x Odborárska -> Zlaté piesky) do 17:29 (Jurajov dvor -> Zlaté piesky) nepremával pre škodovú udalosť s osobným motorovým vozidlom, napokon sa napojila súprava 7821+7822

4/2-7821+7822 od 21:18 (Pri kríži) do 22:55 (Mariánska -> Pri kríži) nepremával, napokon sa napojila súprava 7807+7808

4/8-7825+7826 od 7:59 (Horné Krčace) do 10:42 (Chatam Sófer -> Zlaté piesky) nepremával pre poruchu vozidla, napokon sa napojila súprava 7717+7718

4/14-7817+7818 od 9:05 (Most SNP -> Zlaté piesky) do 11:39 (Legionárska -> Zlaté piesky) nepremával, od 9:34 (Jurajov dvor -> Zlaté piesky) ho nahradil ZV 7821+7822 a napokon sa napojila súprava 7825+7826

4/15-7727+7728 od 11:14 (Drobného -> Zlaté piesky) do 12:50 (Americké nám. -> Pri kríži) nepremával, napokon sa napojila súprava 7817+7818

57905+7906/1, 7733+7734/2, 7927+7928/3, 7911+7912/4, 7909+7910/5, 7947+7948/6, 7839+7840/7, 7915+7916/8, 7933+7934/9, 7923+7924/10, 7921+7922/11, 7951+7952/12, 7943+7944/13, 7953+7954/14, 7729+7726/14a, nevypravený/15, 7763+7764/15a, 7917+7918/15b, 7957+7958/16, 7935+7936/16a, 7773+7774/21, 7737+7738/22, 7795+7796/23, 7797+7798/24

5/3-7927+7928 od 9:03 (Karlova Ves -> Pri kríži) do 9:32 (Karlova Ves -> Komisárky) dočasne nepremával pre zdržanie na trati (porucha 3/11)

5/4-7911+7912 od 9:11 (Karlova Ves -> Pri kríži) do 9:47 (Molecova -> Komisárky) dočasne nepremával pre zdržanie na trati (porucha 3/11)

5/5-7909+7910 od 16:16 (križovatka Karloveská x Segnerova -> Komisárky) do 17:35 (Kapucínska -> Pri kríži) dočasne nepremával pre škodovú udalosť s osobným vozidlom, bez ZV

5/7-7839+7840 od 4:45 (Magnetová -> Pri kríži) do 5:47 (Karlova Ves -> Komisárky) dočasne nepremával pre zdržanie na trati (porucha 3/16)

5/8-7915+7916 od 8:20 (Kapucínska -> Komisárky) do 9:10 (ŽST Vinohrady -> Pri kríži) dočasne nepremával pre meškanie na trati (poruche 4/8)

5/9-7933+7934 od 8:45 (ŽST Vinohrady -> Komisárky) do 9:18 (ŽST Vinohrady -> Pri kríži) dočasne nepremával pre meškanie na trati (poruche 4/8)

5/10-7923+7924 od 8:53 (ŽST Vinohrady -> Komisárky) do 9:26 (ŽST Vinohrady -> Pri kríži) dočasne nepremával pre meškanie na trati (poruche 4/8)

5/10-7923+7924 od 21:25 do 21:35 (Drobného -> Komisárky) dočasne nepremával z dôvodu bitky cestujúcich v druhom vozni súpravy (polícia prítomná)

5/14-7953+7954 od 7:39 (Komisárky) do 9:20 (Poštová-Martinus -> Komisárky) nepremával, napokon sa napojila súprava 7729+7726

5/15-od začiatku služby, od 5:18 (Vozovňa Krasňany -> Komisárky) do 14:11 (Komisárky) z dôvodu nedostatku vodičov spoj nebol vypravený, od 5:53 (ŽST Vinohrady -> Pri kríži) ho nahradil ZV 7763+7764, napokon sa napojila súprava 7917+7918

5/16-7957+7958 od 8:41 (Dolné Krčace -> Pri kríži) do 11:34 (Poštová-Martinus -> Komisárky) nepremával, napokon sa napojila súprava 7935+7936

67108/1, 7127/2, 7123/3, 7118/4, 7107/5, 7122/6, 7110/7, 7115/8, 7132/9, 7134/10, 7105/11, 7124/12, 7113/13, 7104/14, 7106/14a, 7955+7956/21, 7913+7914/22, 7925+7926/23, 7949+7950/23a, nevypravený/24, 7925+7926/24a, 7931+7932/25, 7919+7920/26, 7901+7902/27, 7761+7762/28, 7793+7794/29, 7791+7792/30, 7745+7746/31, 7739+7740/32, 7741+7742/33, 7759+7760/34

6/3-7123 od 8:35 (Mladá garda -> Karlova Ves) do 9:35 (Kapucínska -> Astronomická) dočasne nepremával pre zdržanie na trati (porucha 3/11)

6/14-7104 od 8:09 (ŽST Vinohrady) výmena za električku 7106

6/23-7925+7926 od začiatku služby, od 6:25 (ŽST Vinohrady) do 8:05 (Astronomická) dočasne nepremával, pretože hradil časť nevypravenej služby na linke 6/24, napokon do popoludňajšieho dielu služby vymenená za súpravu 7949+7950

6/24-buď z dôvodu nedostatku vodičov, alebo premávky schopných električiek spoj nebol vypravený, od začiatku služby, od 6:33 (ŽST Vinohrady) do 8:13 (Astronomická) ho nahradila súprava 7925+7926 (stiahnutá z linky 6/23)

87775+7776/1, 7823+7824/2, 7819+7820/3, 7767+7768/4, 7809+7810/5, 7841+7842/6, 7843+7844/7, 7803+7804/7a, 7755+7756/8, 7835+7836/9, 7703+7706/10, 7831+7832/11, 7715+7704/11a, 7805+7806/12, 7815+7816/13, 7753+7754/14, 7785+7786/15, 7831+7832/15a, 7717+7718/16, 7769+7770/16a, 7748+7747/17

8/7-7843+7844 pozri poznámky k linke 3/7

8/11-7831+7832 pozri poznámky k linke 3/11

8/15-7785+7786 od 10:19 (STU -> Kamenné nám.) do 11:43 (Legionárska -> Astronomická) nepremával, napokon sa napojila súprava 7831+7832

8/16-7717+7718 pozri poznámky k linke 3/16

97108/1, 7127/2, 7123/3, 7118/4, 7107/5, 7122/6, 7110/7, 7115/8, 7132/9, 7134/10, 7105/11, 7124/12, 7113/13, 7104/14, 7106/14a, 7955+7956/21, 7913+7914/22, 7925+7926/23, 7949+7950/23a, nevypravený/24, 7925+7926/24a, 7931+7932/25, 7919+7920/26, 7901+7902/27, 7761+7762/28, 7793+7794/29, 7791+7792/30, 7745+7746/31, 7739+7740/32, 7741+7742/33, 7759+7760/34

9/3-7123 pozri poznámky k linke 6/3

9/13-7113 od 13:33 (Astronomická) do 14:48 (Legionárska -> Astronomická) dočasne nepremával, bez ZV

9/14-7104 pozri poznámky k linke 6/14

9/23-7925+7926 pozri poznámky k linke 6/23

9/24-pozri poznámky k linke 6/24

203438/1, 3418/2, 3405/3, 3415/4, 3414/5, 3408/6, 3432/7, 3428/8, 3431/9, 3434/10
212844/1, 1834/2, 1824/3, 1852/4, 1854/5, 1844/6, 2859/7, 1853/8, 2866/9, 2857/10, 1825/12, 2865/13, 1829/14, 2864/15, 2862/16, 1833/17, 1838/18
233436/1, 3419/2, 3403/3, 3421/4, 1826/7
243421/4, 1826/7
251834/2, 1852/4, 1844/6, 1853/8, 2848/11, 1825/12, 2865/13, 1829/14, 2864/15
261826/7
271902/1
283410/1, 3422/2, 3425/3, 3417/4, 1851/4a, 3423/6, 3412/7

28/1-3410 od 18:50 (Opletalova) do 19:50 (Nové SND) dočasne nepremával, bez ZV

28/4-3417 od 8:50 (Nové SND) nepremával, od 9:01 (Vodárenské múzeum -> Opletalova) ho až do konca služby nahradil ZV 1851

293305/1, 3304/2
302001/1, 3536/2, 2005/3, 2002/4, 3401/5, 3417/5a, 3541/6, 2004/11

30/5-3401 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 3417

311839/1, 2868/2, 1832/3, 2842/5, 1841/6, 1842/7, 1848/8, 2846/9, 1828/10, 2848/10a, 2851/11, 1851/11a

31/8-1848 od 8:32 (Park kultúry -> Trnavské mýto) do 10:27 (Súhvezdná) dočasne nepremával, bez ZV

31/10-1828 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 2848

31/11-2851 od 16:50 (Zochova -> Trnavské mýto) nepremával, od 17:00 (Cintorín Slávičie údolie) ho až do konca služby nahradil ZV 1851

322127/1, 2114/2, 1107/2a, 2111/3, 2112/4, 2116/5, 1218/6, 2123/7

32/2-2114 od 6:04 (Hlavná stanica) do 7:16 (Hlavná stanica) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 1107

336829/1, 6837/2, 6835/3, 6703/4
351908/1, 1909/2
371101/1, 2118/2, 2107/3, 4002/3a, 2113/4, 2122/5, 2120/6, 1103/11

37/3-2107 od 22:46 (Vrančovičova -> Most SNP) nepremával, od 23:09 (Most SNP) ho až do konca služby nahradil ZV 4002

391839/1, 2868/2, 1832/3, 2842/5, 1841/6, 1842/7, 1848/8, 2846/9, 2848/10, 2851/11, 1851/11a

39/8-1848 pozri poznámky k linke 31/8

39/11-2851 pozri poznámky k linke 31/11

413538/1, 3531/2
433547/1
441900/1

44/1-1900 od 12:32 (Na Revíne -> Jaskový rad) do 13:30 (Koliba) dočasne nepremával, bez ZV

501051/1, 1050/2, 1060/3, 1042/4, 1046/5, 1043/6, 1044/7, 1049/8, 1059/9, 1054/10, 1048/10a, 1055/11, 1048/12, 1056/13, 1052/14, 1057/15

50/10-1054

50/13-1056 (Maximiliána Hella -> OD Slimák) škodová udalosť s osobným vozidlom

513524/1b, 3542/1, 1107/1a, 3540/2, 3537/11, 2123/12, 2108/21

51/1-3542 od 7:33 do 8:33 (Vozovňa Krasňany) dočasne nepremával, od 7:51 (Trnavské mýto) ho nahradil ZV 1107

51/1-3542 od 10:33 do 11:33 (Vozovňa Krasňany) dočasne nepremával, od 10:51 (Trnavské mýto) ho nahradil ZV 3524

523548/1, 3530/2, 3537/3, 3531/11
533420/1, 3521/2, 3407/3, 3437/4, 3413/5, 3433/6, 3407/11
543528/1
563526/1, 3534/2, 3544/3, 3549/4, 3541/5, 3531/11
573509/1, 3535/2, 3535/11
583514/1
592647/1, 1620/2, 2652/2a, 1637/3, 1629/4, 1508/5

59/2-1620 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 2652

612850/1, 1847/2, 1858/3, 2847/4, 1822/5, 2855/6, 1856/7, 1835/11
632201/1, 2208/2, 2212/3, 2211/4, 2205/5, 1601/6, 1107/6a, 1626/6b, 1638/7, 2606/8, 2648/8a, 2205/9

63/6-1601 od 16:46 do 18:46 (Avion Shopping Park) nepremával, hneď ho nahradil ZV 1107 a napokon sa napojil autobus 1626

63/8-2606 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 2648

646300/1, 6306/2, 6275/3
652115/1, 3524/2a, 2126/2, 2105/3, 2124/4, 2119/5, 1107/5a, 2119/5b, 2104/6, 1102/7, 1103/8, 2125/9, 2108/10, 2108/11, 2123/12

65/2-2126 od 10:46 do 13:16 (Čiližská) nepremával, od 11:32 (Rybničná -> Tbiliská) ho nahradil ZV 3524

65/5-2119 od 10:17 (Tbiliská) do 12:10 (Jurajov dvor -> Tbiliská) dočasne nepremával, od 10:38 (Púchovská -> Čiližská) ho nahradil ZV 1107

663517/1, 3522/2, 3525/3, 3404/3a, 3403/4, 3419/11

66/3-3525 od 13:40 (Domkárska) do 15:03 (Bratislavská župa -> Domkárska) nepremával, napokon sa napojil autobus 3404

673513/1, 3523/2, 3516/3, 3511/4, 3524/5

67/4-3511 od 17:15 (Astronomická) nepremával, až do konca služby bez náhrady

684914/1, 4930/2, 4902/3, 4936/4, 4938/5, 4929/6, 4921/7, 4916/8, 4913/9, 4941/9a, 4928/10, 4904/11, 4912/12, 4934/13, 4905/14, 4935/15

68/9-4913 od 15:09 do 16:21 (Holíčska) nepremával, napokon sa napojil autobus 4941

701830/1, 1836/2, 2843/3, 2861/4, 1837/5, 1857/6, 2860/7, 1840/8
742639/1, 2652/2, 1639/2a, 2632/3, 3409/3a, 2634/4, 2653/5, 1623/6

74/3-2632 od 5:43 do 6:43 (Hlavná stanica) dočasne nepremával, od 6:12 (Vlčie hrdlo) ho nahradil ZV 3409

74/4-2634 od 17:43 (Hlavná stanica) nepremával, až do konca služby bez náhrady

751635/1, 2650/2, 2645/3, 1636/4, 1632/5, 2636/5a, 3412/6, 2646/6a, 1634/7, 1631/8, 2646/9, 3409/9a, 2607/9b

75/3-2645 od začiatku služby, od 6:30 (Čiližská) do 6:51 (Nová doba -> Kadnárova) dočasne nepremával, bez ZV

75/6-3412 do popoludňajšieho dielu služby výmena za kapacitne príslušný autobus 2646

75/6-2646 od 16:38 (Čiližská) nepremával, až do konca služby bez náhrady

75/9-2646 od 7:33 (Čiližská) nepremával, hneď ho až do konca ranného dielu služby nahradil ZV 3409, do popoludňajšieho dielu služby bol vypravený autobus 2607

773520/1, 3510/2
782210/1, 2207/2, 1107/2a, 2639/2b, 2202/3, 2206/4, 2209/5, 2203/6, 2204/7, 2649/8, 2631/9, 2607/10

78/2-2207 od 18:50 do 20:35 (Čiližská) nepremával, hneď ho nahradil ZV 1107 a napokon sa napojil autobus 2639

793519/1
801035/1, 1047/2, 1052/3, 2353/4, 4002/5, 4110/6, 4117/7, 4111/7a, 4005/8, 1057/9, 1052/11

80/7-4117 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 4111

821906/1, 1906/2
834926/1, 4907/2, 4932/3, 4918/4, 4910/5, 4906/6, 4236/6a, 4909/7, 4248/8, 4939/9, 4915/10, 4937/11, 4905/11a, 4941/12, 4933/13

83/6-4906 od začiatku služby, od 6:29 (Pri kríži) do 7:23 (Technopol) nepremával, napokon sa napojil autobus 4236

841849/1, 2852/1a, 1851/1b, 2853/2, 2863/3, 1831/4, 1845/5, 2858/6, 1846/7, 2852/8, 1851/8a, 2869/9, 2870/10, 4906/10a, 1821/11, 1822/11a, 2848/12

84/1-1849 od 13:39 (Pri kríži) do 16:19 (Ovsište) dočasne nepremával, od 13:44 (Pri kríži) ho nahradil autobus 2852 (stiahnutý z linky 84/8), ktorý bol vymenený od 14:29 (Ovsište) za ZV 1851

84/4-1831 od 8:48 (Šustekova -> Ovsište) do 11:24 (Ovsište) dočasne nepremával, bez ZV

84/8-2852 od 13:49 (Pri kríži) do 14:49 (Ovsište) dočasne nepremával, pretože autobus bol stiahnutý na hradenie linky 84/1, hneď ho nahradil ZV 1851

84/10-2870 od 16:09 (Pri kríži) nepremával, pretože počas jazdy na Saratovskej ulici (svetelná signalizácia pred zastávkou Pri kríži -> Pri kríži) došlo k zraneniu cestujúceho/ej (riešené v obratisku Pri kríži), od 16:34 (Dvory -> Ovsište) ho až do konca služby nahradil ZV 4906

84/11-1821 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 1822

872350/1, 2333/2, 2344/3, 4004/4, 1204/5, 1221/6, 2117/7, 2121/8, 2648/9

87/8-2121 od 23:26 (Majerská -> Astronomická) nepremával pre poruchu vozidla, až do konca služby bez náhrady

881201/1, 2637/2, 1209/3, 1219/3a, 2638/4, 1631/4a, 1219/5, 1213/6, 1214/7, 1628/7a, 2641/8

88/3-1209 od 20:30 (Most SNP) výmena za autobus 1219

88/4-2638 od 20:15 (Most SNP) výmena za autobus 1631

88/7-1214 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 1628

902003/1, 3101/2, 3423/3
914255/1, 1107/1a, 4241/2, 4249/3, 4247/4, 4238/5, 2021/6, 4120/11, 4110/12

91/1-4255 od 13:25 do 16:25 (Čunovo) dočasne nepremával, od 13:41 (Kaštieľ Rusovce -> Most SNP) ho nahradil ZV 1107

924399/1, 4397/2, 4937/2a, 4385/3, 1501/4, 4386/5, 1509/6, 4396/7, 4933/7a, 4252/8, 4855/11, 4831/12

92/2-4397 od začiatku popoludňajšieho dielu služby, od 12:39 do 12:56 (Vozovňa Petržalka) nepremával, napokon sa napojil autobus 4937

92/7-4396 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 4933

934227/1, 4230/2, 4226/3, 1859/4, 4232/5, 4250/6, 4234/7, 4221/8, 4824/9, 4869/10, 4827/11, 4224/12, 4253/13, 1855/14, 2841/15, 1838/16
942352/1, 4003/2, 4007/3, 4010/4, 2342/5, 2341/6, 4011/7, 2336/8, 4117/8a, 2334/8b, 4120/9, 4006/10

94/8-2336 od začiatku služby, od 4:53 (Vozovňa Petržalka) do 5:48 (Holíčska) nepremával, hneď ho nahradil ZV 4117 a napokon sa napojil autobus 2334

94/9-4120 od 7:56 (Holíčska) dočasne nepremával, až do konca ranného dielu služby bez náhrady

954225/1, 4237/2, 4246/3, 4235/4, 4245/5, 4251/6, 4242/7, 4252/8, 4879/9, 4240/10, 2818/11, 4253/12
961206/1, 2214/2, 3524/3a, 1621/3, 1217/4, 1603/5, 1107/5a, 2213/6, 1203/7, 2607/7a, 2653/11

96/3-1621 od 7:50 do 9:58 (Letisko) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 3524

96/5-1603 od 8:05 do 10:05 (Prokofievova) dočasne nepremával, od 8:33 (Vozovňa Trnávka -> Letisko) ho nahradil ZV 1107

96/7-1203 od 10:18 (Letisko) výmena za autobus 2607

984923/1, 4920/2, 4927/3, 4396/3a, 4940/4, 4931/5, 4223/6, 4919/7, 4903/9, 4911/10, 4240/11, 4908/12, 2845/13, 1835/14, 2855/15
992345/2, 2337/3, 2351/4, 2338/5, 2332/6, 2349/7, 2331/8, 4008/9, 2339/10, 4001/10a, 4001/11

99/5-2338 od 17:15 (Antolská) do 17:50 (Ovsište) dočasne nepremával, bez ZV

1233438/1, 3418/2
1303550/1
1331628/1, 1630/2, 1623/3, 1639/4
1393518/1
1471904/1
1511901/1
1844855/1, 4254/2
1914815/1, 1507/2, 4233/3, 4827/4, 4935/4a

191/4-4827 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 4935

1922352/1, 4003/2, 4007/3
1963501/1, 1632/1a, 2611/2, 1618/3, 2635/4, 1626/5

196/1-3501 do popoludňajšieho dielu služby výmena za kapacitne príslušný autobus 1632

2016812/1, 6821/2, 6808/3, 6625/3a, 6844/4, 6823/5, 6841/6, 6820/7, 6838/8, 6806/9, 6826/10, 6818/11, 6833/11a, 6828/12, 6836/13
2026803/1, 6809/2, 6814/3, 6805/4, 6825/5, 6834/6, 6801/6a, 6816/7, 6817/8, 6802/9, 6807/10, 6804/11
2036004/1, 6010/1a, 6002/2, 6005/3, 6006/4, 6001/5, 6011/6, 6315/8, 6310/9, 6315/28

203/1-výmena o cca 15. h

2046008/1, 6635/2, 6620/3, 6268/4, 6264/5, 6292/6, 6640/7, 6620/8, 6277/9
2056302/1, 6308/2, 6269/3, 6265/4, 6304/5, 6277/9
2066824/1, 6284/2, 6293/3, 6297/4, 6010/5, 6827/5a

206/5-6010 do popoludňajšieho dielu služby výmena za trolejbus 6827

2076009/1, 6014/2, 6294/3, 6276/4, 6283/4a, 1107/4b, 6258/4c, 6222/5, 6271/6, 6007/7, 6296/8, 6315/9, 6279/10

207/4-6276 od 10:02 (Kulíškova -> Vojenská nemocnica) do 12:23 (Vojenská nemocnica) nepremával, napokon sa napojil trolejbus 6283

207/4-6283 od 19:40 (Kollárovo nám. -> Mliekárenská) do 21:45 (Mliekárenská) nepremával, od 20:58 (Vojenská nemocnica) ho nahradil ZV 1107 a napokon sa napojil trolejbus 6258

2086639/1, 6631/2, 6624/3, 6618/4, 6636/5, 4117/5a, 6637/5b, 6258/6a, 6622/8, 6621/9, 6626/10, 6627/11

208/5-6636 od 9:34 do 10:54 (Cintorín Vrakuňa) nepremával, od 9:46 (Prievozská -> Šulekova) ho nahradil ZV 4117 a napokon sa napojil trolejbus 6637

208/6-

2096012/1, 6287/2, 6272/3, 6260/4, 6307/5, 6298/6, 6279/10
2106266/1, 6275/1a, 6262/2, 6288/3

210/1-6266 od 18:24 (Hlavná stanica) do 19:26 (Autobusová stanica) nepremával, napokon sa napojil trolejbus 6275

2116015/1, 6311/2, 6315/3
2126815/1, 6833/1a, 6811/2, 6625/3, 6638/4, 6822/5, 6634/6, 6637/7

212/3-6625 od 16:51 do 18:03 (Vojenská nemocnica) dočasne nepremával, bez ZV

6303301/1, 3303/2, 2004/3
8013102/1, 3101/2
9013302/1
Autoškola7131
N212844/1, 1835/11, 2848/12
N292004/11
N312850/1, 1835/11, 4831/12a, 2848/12

N31/12-2848 od 1:10 (Cintorín Slávičie údolie) do 2:30 (Hlavná stanica) dočasne nepremával, nahradil ho ZV 4831

N332127/1, 1206/2, 2653/11
N344240/11, 2855/15
N373537/1, 1103/11
N446315/1, 6310/2, 2104/11
N476315/1, 2104/11
N531051/1, 3407/11
N551035/1, 1052/11
N563531/1
N612115/1, 2108/11, 2123/12
N701855/14, 2855/15, 1838/16
N726315/1, 3535/11, 1830/14, 6315/28
N743517/1, 3419/11
N804241/2, 4110/12
N914010/1, 4120/11
N934227/1, 4827/11, 1855/14
N954225/1, 4855/11
N994001/11
SL3537/1
X133429/1, 3435/2, 3406/3
X314855/1, 4254/2
ZV-A1851/1, 1107/2, 4117/3, 4002/3a, 3524/4, 3409/12, 4906/13, 4831/22

ZV-A/3-4117 autobus bol vypravený iba v skorých ranných hodinách, následne až v neskorých večerných hodinách, kedy ho nahradil autobus 4002

ZV-A/4-3524 autobus bol vypravený iba počas ranného dielu služby

ZV-Enevypravený/1, 7763+7764/2, nevypravený/3, nevypravený/4a, 7821+7822/4, nevypravený/5

ZV-E/1, /3, /5 z dôvodu nedostatku vodičov spoje počas celého dňa neboli vypravené

ZV-E/4-7821+7822 popoludňajší diel služby z dôvodu nedostatku vodičov nebol vypravený

Škola3431/1, 1033/2, 4005/3, 1032/5, 1033/8, 1825/10, 3514/11, 1501/12, 3548/14, 3541/14a, 2123/17, 2021/18

Poznámky

 • Približne od 4:35 do 5:07 nepremávali električky na linkách 4, a výjazdové súpravy na linky 3 5 a 8 na Vajnorskej ulici, pri zastávke Magnetová, smer centrum mesta, dôvodom bola porucha električky linky 3/16-7717+7718
 • Od 7:27 do 7:41 nepremávali električky na linkách 4, 5, 6, 9 v okolí Botanickej záhrady, smer Karlova Ves
 • Od 7:59 do 8:28 nepremávali električky na linkách 4 a 5 na zastávke Horné Krčace, smer mesto, dôvodom bola porucha električky linky 4/8-7825+7826
 • Približne od 8:30 do 8:56 nepremávali električky na linkách 3, 5 a 6 za zastávkou Nám. Biely kríž, smer mesto, dôvodom bola porucha električky linky 3/11-7831+7832
 • Od 15:02 do 15:19 nepremávali električky na linke 4 na križovatke ulíc Vajnorská x Odborárska, smer Zlaté piesky, dôvodom bola škodová udalosť električky linky 4/2-7723+7724 s osobným vozidlom
 • Od 16:16 do 16:27 nepremávali električky na linkách 4, 5, 6, 9 na križovatke ulíc Karloveská x Segnerova, smer mesto, dôvodom bola škodová udalosť električky linky 5/5-7909+7910 s osobným motorovým vozidlom
 • Od 21:25 do 21:35 nepremávali električky na linkách 4 a 5 na Saratovskej ulici, v zastávke Drobného, smer mesto, dôvodom bola bitka cestujúcich v električke linky 5/10-7923+7924 (polícia prítomná)
 • Nedodržaná štruktúra výpravy:
  • oslabená kapacita (4)
  • zvýšená kapacita (9)
 • Počet zaznamenaných poradí: 737, z toho nevypravené poradia: 7 (0,9 %)
 • Počet zaznamenaných vozidiel: 564

Nevypravené poradia

Linka Počet poradí Nevypravené poradia Podiel nevypravených
5 1 1 100 %
6 1 1 100 %
9 1 1 100 %
ZV-E 4 4 100 %

Vyhľadávanie

Typ vozidla
Evidenčné číslo
Linka
Poradie
Dátum od
Dátum do
Poznámka