Výprava vozidiel - Vyhľadávanie: linka "ZV Trnávka/5"

DátumLinkaPoradieVozidloAtypická výprava
25.10.2011 ZV Trnávka 5 3411-
1.9.2011 ZV Trnávka 5 3437-
2.9.2011 ZV Trnávka 5 2335-
7.9.2011 ZV Trnávka 5 2335-
9.9.2011 ZV Trnávka 5 3415-
11.9.2011 ZV Trnávka 5 3402-
21.9.2011 ZV Trnávka 5 3435-
26.9.2011 ZV Trnávka 5 3403-
27.9.2011 ZV Trnávka 5 3403-
28.9.2011 ZV Trnávka 5 3430-
29.9.2011 ZV Trnávka 5 3414-
30.9.2011 ZV Trnávka 5 3419-
1.10.2011 ZV Trnávka 5 3408-
3.10.2011 ZV Trnávka 5 3405-
5.10.2011 ZV Trnávka 5 3408-
8.10.2011 ZV Trnávka 5 3429-
10.10.2011 ZV Trnávka 5 3436-
22.10.2011 ZV Trnávka 5 3407-
24.10.2011 ZV Trnávka 5 1035-
26.10.2011 ZV Trnávka 5 3436-
28.10.2011 ZV Trnávka 5 3438-
29.10.2011 ZV Trnávka 5 3431-
4.11.2011 ZV Trnávka 5 3436-
5.11.2011 ZV Trnávka 5 3404-
7.11.2011 ZV Trnávka 5 3418-
8.11.2011 ZV Trnávka 5 3435-
10.11.2011 ZV Trnávka 5 3411-
11.11.2011 ZV Trnávka 5 3405-
17.11.2011 ZV Trnávka 5 3525-
22.11.2011 ZV Trnávka 5 3408-
2.12.2011 ZV Trnávka 5 1035-
5.12.2011 ZV Trnávka 5 3427-
7.12.2011 ZV Trnávka 5 3404-
15.12.2011 ZV Trnávka 5 3408-
16.12.2011 ZV Trnávka 5 3426-
18.12.2011 ZV Trnávka 5 3414-
19.12.2011 ZV Trnávka 5 3419-
22.12.2011 ZV Trnávka 5 3436-
1.1.2012 ZV Trnávka 5 3426-
2.1.2012 ZV Trnávka 5 3430-
3.1.2012 ZV Trnávka 5 3414-
4.1.2012 ZV Trnávka 5 3419-
6.1.2012 ZV Trnávka 5 3427-
8.1.2012 ZV Trnávka 5 3404-
11.1.2012 ZV Trnávka 5 3435-
12.1.2012 ZV Trnávka 5 1035-
13.1.2012 ZV Trnávka 5 3411-
14.1.2012 ZV Trnávka 5 3405-
15.1.2012 ZV Trnávka 5 3415-
17.1.2012 ZV Trnávka 5 3426-
19.1.2012 ZV Trnávka 5 3414-
20.1.2012 ZV Trnávka 5 3419-
21.1.2012 ZV Trnávka 5 3420-
22.1.2012 ZV Trnávka 5 3427-
24.1.2012 ZV Trnávka 5 3404-
26.1.2012 ZV Trnávka 5 3407-
27.1.2012 ZV Trnávka 5 3435-
27.1.2012 ZV Trnávka 5 3501-
28.1.2012 ZV Trnávka 5 1035-
29.1.2012 ZV Trnávka 5 3411-
30.1.2012 ZV Trnávka 5 3436-
31.1.2012 ZV Trnávka 5 3415-
2.2.2012 ZV Trnávka 5 3426-
3.2.2012 ZV Trnávka 5 3434-
4.2.2012 ZV Trnávka 5 3414-
6.2.2012 ZV Trnávka 5 3420-
8.2.2012 ZV Trnávka 5 3413-
9.2.2012 ZV Trnávka 5 3404-
10.2.2012 ZV Trnávka 5 3408-
13.2.2012 ZV Trnávka 5 1035-
14.2.2012 ZV Trnávka 5 3411-
15.2.2012 ZV Trnávka 5 3405-
18.2.2012 ZV Trnávka 5 3426-
19.2.2012 ZV Trnávka 5 3430-
21.2.2012 ZV Trnávka 5 3419-
25.2.2012 ZV Trnávka 5 3404-
26.2.2012 ZV Trnávka 5 3408-
27.2.2012 ZV Trnávka 5 3407-
29.2.2012 ZV Trnávka 5 1035-
1.3.2012 ZV Trnávka 5 3411-
4.3.2012 ZV Trnávka 5 3406-
5.3.2012 ZV Trnávka 5 3426-
6.3.2012 ZV Trnávka 5 3430-
7.3.2012 ZV Trnávka 5 3414-
11.3.2012 ZV Trnávka 5 3436-
12.3.2012 ZV Trnávka 5 3404-
19.3.2012 ZV Trnávka 5 3415-
20.3.2012 ZV Trnávka 5 3408-
21.3.2012 ZV Trnávka 5 3407-
22.3.2012 ZV Trnávka 5 3430-
26.3.2012 ZV Trnávka 5 3509oslabená kapacita
28.3.2012 ZV Trnávka 5 3404-
30.3.2012 ZV Trnávka 5 3407-
31.3.2012 ZV Trnávka 5 3435-
1.4.2012 ZV Trnávka 5 1035-
2.4.2012 ZV Trnávka 5 3411-
3.4.2012 ZV Trnávka 5 3405-
4.4.2012 ZV Trnávka 5 3415-
11.4.2012 ZV Trnávka 5 3427-
12.4.2012 ZV Trnávka 5 3436-
13.4.2012 ZV Trnávka 5 3404-
14.4.2012 ZV Trnávka 5 3408-
17.4.2012 ZV Trnávka 5 1035-
20.4.2012 ZV Trnávka 5 3415-
21.4.2012 ZV Trnávka 5 3429-
24.4.2012 ZV Trnávka 5 3414-
26.4.2012 ZV Trnávka 5 3420-
28.4.2012 ZV Trnávka 5 3430-
8.5.2012 ZV Trnávka 5 3426-
9.5.2012 ZV Trnávka 5 3430-
10.5.2012 ZV Trnávka 5 3414-
11.5.2012 ZV Trnávka 5 3419-
19.5.2012 ZV Trnávka 5 1035-
21.5.2012 ZV Trnávka 5 3405-
22.5.2012 ZV Trnávka 5 3415-
25.5.2012 ZV Trnávka 5 3430-
29.5.2012 ZV Trnávka 5 3427-
30.5.2012 ZV Trnávka 5 3418-
31.5.2012 ZV Trnávka 5 3402-
1.6.2012 ZV Trnávka 5 3408-
5.6.2012 ZV Trnávka 5 3411-
8.6.2012 ZV Trnávka 5 3429-
11.6.2012 ZV Trnávka 5 3414-
13.6.2012 ZV Trnávka 5 3420-
15.6.2012 ZV Trnávka 5 3436-
16.6.2012 ZV Trnávka 5 3404-
17.6.2012 ZV Trnávka 5 3408-
18.6.2012 ZV Trnávka 5 3407-
21.6.2012 ZV Trnávka 5 3411-
25.6.2012 ZV Trnávka 5 3406-
26.6.2012 ZV Trnávka 5 3430-
27.6.2012 ZV Trnávka 5 3414-
2.7.2012 ZV Trnávka 5 3404-
3.7.2012 ZV Trnávka 5 3408-
4.7.2012 ZV Trnávka 5 3428-
6.7.2012 ZV Trnávka 5 1035-
11.7.2012 ZV Trnávka 5 3438-
15.7.2012 ZV Trnávka 5 3420-
16.7.2012 ZV Trnávka 5 3427-
23.7.2012 ZV Trnávka 5 3411-
24.7.2012 ZV Trnávka 5 3405-
26.7.2012 ZV Trnávka 5 3429-
2.8.2012 ZV Trnávka 5 3435-
5.8.2012 ZV Trnávka 5 3418-
6.8.2012 ZV Trnávka 5 3435-
7.8.2012 ZV Trnávka 5 1035-
8.8.2012 ZV Trnávka 5 3411-
10.8.2012 ZV Trnávka 5 3415-
12.8.2012 ZV Trnávka 5 3426-
13.8.2012 ZV Trnávka 5 3418-
16.8.2012 ZV Trnávka 5 3420-
17.8.2012 ZV Trnávka 5 3419-
19.8.2012 ZV Trnávka 5 3404-
20.8.2012 ZV Trnávka 5 3408-
22.8.2012 ZV Trnávka 5 3435-
24.8.2012 ZV Trnávka 5 3436-
25.8.2012 ZV Trnávka 5 3405-
30.8.2012 ZV Trnávka 5 3414-
2.9.2012 ZV Trnávka 5 3427-
3.9.2012 ZV Trnávka 5 3436-
4.9.2012 ZV Trnávka 5 3403-
5.9.2012 ZV Trnávka 5 3408-
6.9.2012 ZV Trnávka 5 3407-
7.9.2012 ZV Trnávka 5 3435-
10.9.2012 ZV Trnávka 5 3405-
11.9.2012 ZV Trnávka 5 3415-
12.9.2012 ZV Trnávka 5 3429-
14.9.2012 ZV Trnávka 5 3430-
15.9.2012 ZV Trnávka 5 3414-
16.9.2012 ZV Trnávka 5 3419-
17.9.2012 ZV Trnávka 5 3420-
18.9.2012 ZV Trnávka 5 3427-
20.9.2012 ZV Trnávka 5 3404-
22.9.2012 ZV Trnávka 5 3407-
24.9.2012 ZV Trnávka 5 1035-
25.9.2012 ZV Trnávka 5 3411-
27.9.2012 ZV Trnávka 5 3415-
29.9.2012 ZV Trnávka 5 3436-
1.10.2012 ZV Trnávka 5 3436-
2.10.2012 ZV Trnávka 5 3419-
3.10.2012 ZV Trnávka 5 3420-
4.10.2012 ZV Trnávka 5 3427-
7.10.2012 ZV Trnávka 5 3408-
8.10.2012 ZV Trnávka 5 3406-
9.10.2012 ZV Trnávka 5 3418-
10.10.2012 ZV Trnávka 5 1035-
11.10.2012 ZV Trnávka 5 3411-
13.10.2012 ZV Trnávka 5 3415-
14.10.2012 ZV Trnávka 5 3429-
15.10.2012 ZV Trnávka 5 3426-
16.10.2012 ZV Trnávka 5 3430-
17.10.2012 ZV Trnávka 5 3414-
18.10.2012 ZV Trnávka 5 3419-
19.10.2012 ZV Trnávka 5 3420-
20.10.2012 ZV Trnávka 5 3427-
21.10.2012 ZV Trnávka 5 3436-
22.10.2012 ZV Trnávka 5 3406-
23.10.2012 ZV Trnávka 5 3406-
29.10.2012 ZV Trnávka 5 3415-
31.10.2012 ZV Trnávka 5 3426-
1.11.2012 ZV Trnávka 5 3430-
2.11.2012 ZV Trnávka 5 3414-
3.11.2012 ZV Trnávka 5 3419-
4.11.2012 ZV Trnávka 5 3419-
5.11.2012 ZV Trnávka 5 3427-
6.11.2012 ZV Trnávka 5 3406-
7.11.2012 ZV Trnávka 5 3404-
8.11.2012 ZV Trnávka 5 3403-
9.11.2012 ZV Trnávka 5 3407-
10.11.2012 ZV Trnávka 5 3434-
11.11.2012 ZV Trnávka 5 1035-
12.11.2012 ZV Trnávka 5 3406-
16.11.2012 ZV Trnávka 5 3426-
18.11.2012 ZV Trnávka 5 3414-
19.11.2012 ZV Trnávka 5 3419-
20.11.2012 ZV Trnávka 5 3428-
21.11.2012 ZV Trnávka 5 3427-
22.11.2012 ZV Trnávka 5 3436-
23.11.2012 ZV Trnávka 5 3404-
24.11.2012 ZV Trnávka 5 3402-
25.11.2012 ZV Trnávka 5 3407-
27.11.2012 ZV Trnávka 5 1035-
28.11.2012 ZV Trnávka 5 3411-
29.11.2012 ZV Trnávka 5 3405-
30.11.2012 ZV Trnávka 5 3415-
1.12.2012 ZV Trnávka 5 3429-
2.12.2012 ZV Trnávka 5 3426-
3.12.2012 ZV Trnávka 5 3430-
7.12.2012 ZV Trnávka 5 3427-
8.12.2012 ZV Trnávka 5 3436-
9.12.2012 ZV Trnávka 5 3404-
10.12.2012 ZV Trnávka 5 3402-
13.12.2012 ZV Trnávka 5 1035-
15.12.2012 ZV Trnávka 5 3405-
16.12.2012 ZV Trnávka 5 3415-
17.12.2012 ZV Trnávka 5 3429-
21.12.2012 ZV Trnávka 5 3419-
22.12.2012 ZV Trnávka 5 3407-
23.12.2012 ZV Trnávka 5 3427-
25.12.2012 ZV Trnávka 5 3404-
27.12.2012 ZV Trnávka 5 3426-
2.1.2013 ZV Trnávka 5 3429-
6.1.2013 ZV Trnávka 5 3418-
7.1.2013 ZV Trnávka 5 3437-
9.1.2013 ZV Trnávka 5 3436-
10.1.2013 ZV Trnávka 5 3404-
11.1.2013 ZV Trnávka 5 3406-
12.1.2013 ZV Trnávka 5 3407-
14.1.2013 ZV Trnávka 5 1035-
15.1.2013 ZV Trnávka 5 3411-
15.1.2013 ZV Trnávka 5 3418-
20.1.2013 Zv Trnávka 5 3430-
22.1.2013 ZV Trnávka 5 3419-
23.1.2013 ZV Trnávka 5 3509-
24.1.2013 ZV Trnávka 5 3427-
26.1.2013 ZV Trnávka 5 3404-
27.1.2013 ZV Trnávka 5 3406-
28.1.2013 ZV Trnávka 5 2344-
30.1.2013 ZV Trnávka 5 1035-
31.1.2013 ZV Trnávka 5 3503-
1.2.2013 ZV Trnávka 5 3405-
2.2.2013 ZV Trnávka 5 3415-
3.2.2013 ZV Trnávka 5 3429-
4.2.2013 ZV Trnávka 5 3426-
5.2.2013 ZV Trnávka 5 3418-
8.2.2013 ZV Trnávka 5 3420-
9.2.2013 ZV Trnávka 5 3427-
10.2.2013 ZV Trnávka 5 3436-
11.2.2013 ZV Trnávka 5 3404-
13.2.2013 ZV Trnávka 5 3407-
14.2.2013 ZV Trnávka 5 3525oslabená kapacita
15.2.2013 ZV Trnávka 5 1035-
16.2.2013 ZV Trnávka 5 3411-
17.2.2013 ZV Trnávka 5 3405-
19.2.2013 ZV Trnávka 5 2331-
20.2.2013 ZV Trnávka 5 3426-
21.2.2013 ZV Trnávka 5 3430-
23.2.2013 ZV Trnávka 5 3419-
25.2.2013 ZV Trnávka 5 3431-
26.2.2013 ZV Trnávka 5 3436-
27.2.2013 ZV Trnávka 5 3404-
28.2.2013 ZV Trnávka 5 3402-
1.3.2013 ZV Trnávka 5 3407-
3.3.2013 ZV Trnávka 5 3437-
4.3.2013 ZV Trnávka 5 3411-
5.3.2013 ZV Trnávka 5 3405-
6.3.2013 ZV Trnávka 5 2350-
7.3.2013 ZV Trnávka 5 3429-
8.3.2013 ZV Trnávka 5 3426-
9.3.2013 ZV Trnávka 5 3430-
10.3.2013 ZV Trnávka 5 3414-
12.3.2013 ZV Trnávka 5 3420-
13.3.2013 ZV Trnávka 5 1859-
16.3.2013 ZV Trnávka 5 3402-
18.3.2013 ZV Trnávka 5 3433-
19.3.2013 ZV Trnávka 5 1036-
20.3.2013 ZV Trnávka 5 3411-
21.3.2013 ZV Trnávka 5 3405-
22.3.2013 ZV Trnávka 5 3415-
23.3.2013 ZV Trnávka 5 3429-
24.3.2013 ZV Trnávka 5 3426-
25.3.2013 ZV Trnávka 5 3430-
26.3.2013 ZV Trnávka 5 3405-
27.3.2013 ZV Trnávka 5 3419-
29.3.2013 ZV Trnávka 5 3427-
31.3.2013 ZV Trnávka 5 3404-
2.4.2013 ZV Trnávka 5 3407-
4.4.2013 ZV Trnávka 5 1035-
5.4.2013 ZV Trnávka 5 3411-
8.4.2013 ZV Trnávka 5 3429-
9.4.2013 ZV Trnávka 5 3426-
11.4.2013 ZV Trnávka 5 3402-
12.4.2013 ZV Trnávka 5 3419-
13.4.2013 ZV Trnávka 5 3420-
14.4.2013 ZV Trnávka 5 3427-
18.4.2013 ZV Trnávka 5 3407-
20.4.2013 ZV Trnávka 5 3413-
22.4.2013 ZV Trnávka 5 3428-
23.4.2013 ZV Trnávka 5 3415-
24.4.2013 ZV Trnávka 5 3429-
26.4.2013 ZV Trnávka 5 3430-
29.4.2013 ZV Trnávka 5 3433-
3.5.2013 ZV Trnávka 5 3408-
4.5.2013 ZV Trnávka 5 3407-
5.5.2013 ZV Trnávka 5 3419-
8.5.2013 ZV Trnávka 5 3406-
9.5.2013 ZV Trnávka 5 3438-
10.5.2013 ZV Trnávka 5 3420-
11.5.2013 ZV Trnávka 5 3426-
12.5.2013 ZV Trnávka 5 3430-
14.5.2013 ZV Trnávka 5 3501oslabená kapacita
15.5.2013 ZV Trnávka 5 3420-
19.5.2013 ZV Trnávka 5 3408-
22.5.2013 ZV Trnávka 5 3437-
24.5.2013 ZV Trnávka 5 3438-
29.5.2013 ZV Trnávka 5 3406-
30.5.2013 ZV Trnávka 5 3419-
31.5.2013 ZV Trnávka 5 3406-
1.6.2013 ZV Trnávka 5 3406-
2.6.2013 ZV Trnávka 5 3436-
4.6.2013 ZV Trnávka 5 3408-
6.6.2013 ZV Trnávka 5 3435-
7.6.2013 ZV Trnávka 5 1035-
8.6.2013 ZV Trnávka 5 3411-
9.6.2013 ZV Trnávka 5 3405-
11.6.2013 ZV Trnávka 5 3429-
12.6.2013 ZV Trnávka 5 3426-
13.6.2013 ZV Trnávka 5 3430-
14.6.2013 ZV Trnávka 5 3414-
15.6.2013 ZV Trnávka 5 3419-
16.6.2013 ZV Trnávka 5 3420-
17.6.2013 ZV Trnávka 5 3433-
18.6.2013 ZV Trnávka 5 3523oslabená kapacita
22.6.2013 ZV Trnávka 5 3435-
23.6.2013 ZV Trnávka 5 1035-
25.6.2013 ZV Trnávka 5 3405-
26.6.2013 ZV Trnávka 5 3411-
27.6.2013 ZV Trnávka 5 3429-
29.6.2013 ZV Trnávka 5 3419-
4.7.2013 ZV Trnávka 5 3436-
5.7.2013 ZV Trnávka 5 3404-
6.7.2013 ZV Trnávka 5 3432-
10.7.2013 ZV Trnávka 5 3411-
13.7.2013 ZV Trnávka 5 3429-
14.7.2013 ZV Trnávka 5 3434-
15.7.2013 ZV Trnávka 5 3430-
18.7.2013 ZV Trnávka 5 3420-
19.7.2013 ZV Trnávka 5 3427-
22.7.2013 ZV Trnávka 5 3408-
24.7.2013 ZV Trnávka 5 2332-
25.7.2013 ZV Trnávka 5 1035-
26.7.2013 ZV Trnávka 5 3411-
28.7.2013 ZV Trnávka 5 3436-
30.7.2013 ZV Trnávka 5 3434-
1.8.2013 ZV Trnávka 5 3414-
6.8.2013 ZV Trnávka 5 3433-
7.8.2013 ZV Trnávka 5 3436-
9.8.2013 ZV Trnávka 5 3434-
10.8.2013 ZV Trnávka 5 1035-
11.8.2013 ZV Trnávka 5 3434-
12.8.2013 ZV Trnávka 5 3405-
13.8.2013 ZV Trnávka 5 3438-
18.8.2013 ZV Trnávka 5 3427-
19.8.2013 ZV Trnávka 5 3420-
24.8.2013 ZV Trnávka 5 3429-
26.8.2013 ZV Trnávka 5 1035-
28.8.2013 ZV Trnávka 5 3405-
29.8.2013 ZV Trnávka 5 3432-
6.9.2013 ZV Trnávka 5 3436-
7.9.2013 ZV Trnávka 5 3404-
10.9.2013 ZV Trnávka 5 3438-
11.9.2013 ZV Trnávka 5 1035-
12.9.2013 ZV Trnávka 5 3429-
13.9.2013 ZV Trnávka 5 3405-
14.9.2013 ZV Trnávka 5 3415-
15.9.2013 ZV Trnávka 5 3429-
16.9.2013 ZV Trnávka 5 3426-
17.9.2013 ZV Trnávka 5 3430-
18.9.2013 ZV Trnávka 5 3414-
19.9.2013 ZV Trnávka 5 3419-
20.9.2013 ZV Trnávka 5 3430-
21.9.2013 ZV Trnávka 5 3427-
22.9.2013 ZV Trnávka 5 3436-
23.9.2013 ZV Trnávka 5 3404-
24.9.2013 ZV Trnávka 5 3436-
25.9.2013 ZV Trnávka 5 3407-
26.9.2013 ZV Trnávka 5 3435-
27.9.2013 ZV Trnávka 5 1035-
Späť na aktuálnu výpravu

Vyhľadávanie

Typ vozidla
Evidenčné číslo
Linka
Poradie
Dátum od
Dátum do
Poznámka