Všetky odchody zo zastávky Ursínyho 17.6.2021

Linka Smer Odchod
N55 Rača 0:09
N55 Hlavná stanica 0:15
N55 Rača 0:39
N55 Hlavná stanica 1:15
N55 Rača 1:39
N55 Hlavná stanica 2:15
N55 Rača 2:39
N55 Hlavná stanica 3:15
N55 Rača 3:39
N55 Hlavná stanica 4:15
3 Rača 4:27
3 Rača 4:42
3 Rača 4:46
3 Rača 4:53
3 Petržalka 4:59
3 Rača 5:03
3 Petržalka 5:06
3 Rača 5:13
3 Petržalka 5:14
3 Rača 5:20
3 Petržalka 5:21
7 Hlavná stanica 5:25
3 Rača 5:28
3 Petržalka 5:29
3 Rača 5:32
7 Hlavná stanica 5:33
3 Rača 5:35
3 Petržalka 5:36
7 Hlavná stanica 5:40
3 Rača 5:43
3 Petržalka 5:44
7 Rača 5:47
3 Rača 5:47
7 Hlavná stanica 5:48
3 Rača 5:50
3 Petržalka 5:51
7 Rača 5:54
7 Hlavná stanica 5:55
3 Rača 5:58
3 Petržalka 5:59
7 Rača 6:02
3 Rača 6:02
7 Hlavná stanica 6:03
3 Rača 6:05
3 Petržalka 6:06
7 Rača 6:09
7 Hlavná stanica 6:10
3 Rača 6:10
3 Rača 6:13
3 Petržalka 6:14
3 Rača 6:16
7 Rača 6:17
7 Hlavná stanica 6:18
3 Rača 6:20
3 Petržalka 6:21
7 Rača 6:24
7 Hlavná stanica 6:25
3 Rača 6:27
3 Petržalka 6:28
7 Hlavná stanica 6:32
7 Rača 6:32
3 Petržalka 6:34
3 Rača 6:35
7 Hlavná stanica 6:38
7 Rača 6:40
3 Petržalka 6:40
3 Rača 6:41
7 Hlavná stanica 6:44
3 Petržalka 6:46
3 Rača 6:47
7 Rača 6:48
7 Hlavná stanica 6:50
3 Petržalka 6:52
3 Rača 6:53
7 Hlavná stanica 6:55
7 Rača 6:55
3 Petržalka 6:57
3 Rača 6:59
7 Hlavná stanica 7:00
7 Rača 7:02
3 Petržalka 7:02
3 Rača 7:02
7 Hlavná stanica 7:05
3 Rača 7:05
3 Petržalka 7:07
7 Rača 7:08
7 Hlavná stanica 7:10
3 Rača 7:11
3 Petržalka 7:12
7 Rača 7:14
7 Hlavná stanica 7:15
3 Petržalka 7:17
3 Rača 7:17
7 Hlavná stanica 7:20
7 Rača 7:20
3 Petržalka 7:22
3 Rača 7:22
7 Hlavná stanica 7:25
7 Rača 7:25
3 Petržalka 7:27
3 Rača 7:27
7 Hlavná stanica 7:30
7 Rača 7:30
3 Petržalka 7:32
3 Rača 7:32
7 Hlavná stanica 7:35
7 Rača 7:35
3 Petržalka 7:37
3 Rača 7:37
7 Hlavná stanica 7:40
7 Rača 7:40
3 Petržalka 7:42
3 Rača 7:42
7 Hlavná stanica 7:45
7 Rača 7:45
3 Petržalka 7:47
3 Rača 7:47
7 Hlavná stanica 7:50
7 Rača 7:50
3 Petržalka 7:52
3 Rača 7:52
7 Hlavná stanica 7:55
7 Rača 7:55
3 Petržalka 7:57
3 Rača 7:57
7 Hlavná stanica 8:00
7 Rača 8:00
3 Petržalka 8:02
3 Rača 8:02
7 Hlavná stanica 8:05
7 Rača 8:05
3 Petržalka 8:07
3 Rača 8:07
7 Hlavná stanica 8:10
7 Rača 8:10
3 Petržalka 8:12
3 Rača 8:12
7 Hlavná stanica 8:15
7 Stanica Vinohrady 8:15
3 Petržalka 8:17
3 Rača 8:17
7 Hlavná stanica 8:20
7 Stanica Vinohrady 8:20
3 Petržalka 8:22
3 Rača 8:22
7 Hlavná stanica 8:25
7 Stanica Vinohrady 8:25
3 Petržalka 8:27
3 Rača 8:27
7 Hlavná stanica 8:30
7 Stanica Vinohrady 8:30
3 Petržalka 8:32
3 Rača 8:32
7 Hlavná stanica 8:35
7 Stanica Vinohrady 8:35
3 Petržalka 8:37
3 Rača 8:37
7 Hlavná stanica 8:40
7 Stanica Vinohrady 8:40
3 Petržalka 8:42
3 Rača 8:42
7 Hlavná stanica 8:45
7 Stanica Vinohrady 8:45
3 Petržalka 8:47
3 Rača 8:47
7 Hlavná stanica 8:50
7 Stanica Vinohrady 8:50
3 Petržalka 8:52
3 Rača 8:52
7 Stanica Vinohrady 8:55
7 Hlavná stanica 8:56
3 Rača 8:57
3 Petržalka 8:58
7 Stanica Vinohrady 9:00
3 Rača 9:02
3 Petržalka 9:04
7 Stanica Vinohrady 9:05
3 Depo Jurajov dvor 9:07
3 Rača 9:07
7 Stanica Vinohrady 9:10
3 Petržalka 9:10
3 Rača 9:12
7 Stanica Vinohrady 9:15
3 Petržalka 9:16
3 Rača 9:17
7 Stanica Vinohrady 9:20
3 Petržalka 9:22
3 Rača 9:23
3 Petržalka 9:28
3 Rača 9:29
3 Petržalka 9:34
3 Rača 9:35
3 Petržalka 9:40
3 Rača 9:41
3 Depo Jurajov dvor 9:43
3 Petržalka 9:46
3 Rača 9:47
3 Petržalka 9:52
3 Rača 9:53
3 Petržalka 9:58
3 Rača 9:59
3 Petržalka 10:04
3 Rača 10:05
3 Petržalka 10:10
3 Rača 10:11
3 Petržalka 10:16
3 Rača 10:17
3 Petržalka 10:22
3 Rača 10:23
3 Petržalka 10:28
3 Rača 10:29
3 Petržalka 10:34
3 Rača 10:35
3 Petržalka 10:40
3 Rača 10:41
3 Petržalka 10:46
3 Rača 10:47
3 Petržalka 10:52
3 Rača 10:53
3 Petržalka 10:58
3 Rača 10:59
3 Petržalka 11:04
3 Rača 11:05
3 Petržalka 11:10
3 Rača 11:11
3 Petržalka 11:16
3 Rača 11:17
3 Petržalka 11:22
3 Rača 11:23
3 Petržalka 11:28
3 Rača 11:29
3 Petržalka 11:34
3 Rača 11:35
3 Petržalka 11:40
3 Rača 11:41
3 Petržalka 11:46
3 Rača 11:47
3 Petržalka 11:52
3 Rača 11:53
3 Petržalka 11:58
3 Rača 11:59
3 Petržalka 12:04
3 Rača 12:05
3 Petržalka 12:10
3 Rača 12:11
3 Petržalka 12:16
Linka Smer Odchod
3 Rača 12:17
3 Petržalka 12:22
3 Rača 12:23
3 Petržalka 12:28
3 Rača 12:29
3 Petržalka 12:34
3 Rača 12:35
3 Petržalka 12:40
3 Rača 12:41
3 Petržalka 12:46
3 Rača 12:47
3 Petržalka 12:52
3 Rača 12:53
3 Petržalka 12:58
3 Rača 12:59
3 Petržalka 13:04
3 Rača 13:05
3 Petržalka 13:10
3 Rača 13:11
3 Petržalka 13:16
3 Rača 13:17
3 Petržalka 13:22
3 Rača 13:23
3 Petržalka 13:28
3 Rača 13:29
3 Petržalka 13:34
3 Rača 13:35
3 Petržalka 13:40
3 Rača 13:41
3 Petržalka 13:46
3 Rača 13:47
7 Hlavná stanica 13:50
3 Petržalka 13:52
3 Rača 13:53
3 Petržalka 13:58
3 Rača 13:59
7 Hlavná stanica 14:02
3 Petržalka 14:04
3 Rača 14:05
3 Petržalka 14:10
3 Rača 14:11
7 Hlavná stanica 14:14
7 Stanica Vinohrady 14:14
3 Petržalka 14:16
3 Rača 14:17
3 Petržalka 14:22
3 Rača 14:23
7 Hlavná stanica 14:26
7 Stanica Vinohrady 14:26
3 Petržalka 14:28
3 Rača 14:29
3 Petržalka 14:34
3 Rača 14:35
7 Hlavná stanica 14:38
7 Stanica Vinohrady 14:38
3 Petržalka 14:40
3 Rača 14:41
3 Petržalka 14:46
3 Rača 14:47
7 Hlavná stanica 14:50
7 Stanica Vinohrady 14:50
3 Petržalka 14:52
3 Rača 14:53
3 Petržalka 14:58
3 Rača 14:59
7 Hlavná stanica 15:02
7 Stanica Vinohrady 15:02
3 Petržalka 15:04
3 Rača 15:05
3 Petržalka 15:10
3 Rača 15:11
7 Hlavná stanica 15:14
7 Stanica Vinohrady 15:14
3 Petržalka 15:16
3 Rača 15:17
3 Petržalka 15:22
3 Rača 15:23
7 Hlavná stanica 15:26
7 Stanica Vinohrady 15:26
3 Petržalka 15:28
3 Rača 15:29
3 Petržalka 15:34
3 Rača 15:35
7 Hlavná stanica 15:38
7 Stanica Vinohrady 15:38
3 Petržalka 15:40
3 Rača 15:41
3 Petržalka 15:46
3 Rača 15:47
7 Hlavná stanica 15:50
7 Stanica Vinohrady 15:50
3 Petržalka 15:52
3 Rača 15:53
3 Petržalka 15:58
3 Rača 15:59
7 Hlavná stanica 16:02
7 Stanica Vinohrady 16:02
3 Petržalka 16:04
3 Rača 16:05
3 Petržalka 16:10
3 Rača 16:11
7 Hlavná stanica 16:14
7 Stanica Vinohrady 16:14
3 Petržalka 16:16
3 Rača 16:17
3 Petržalka 16:22
3 Rača 16:23
7 Hlavná stanica 16:26
7 Stanica Vinohrady 16:26
3 Petržalka 16:28
3 Rača 16:29
3 Petržalka 16:34
3 Rača 16:35
7 Hlavná stanica 16:38
7 Stanica Vinohrady 16:38
3 Petržalka 16:40
3 Rača 16:41
3 Petržalka 16:46
3 Rača 16:47
7 Hlavná stanica 16:50
7 Stanica Vinohrady 16:50
3 Petržalka 16:52
3 Rača 16:53
3 Petržalka 16:58
3 Rača 16:59
7 Hlavná stanica 17:02
7 Stanica Vinohrady 17:02
3 Petržalka 17:04
3 Rača 17:05
3 Petržalka 17:10
3 Rača 17:11
7 Hlavná stanica 17:14
7 Stanica Vinohrady 17:14
3 Petržalka 17:16
3 Rača 17:17
3 Petržalka 17:22
3 Rača 17:23
7 Hlavná stanica 17:26
7 Stanica Vinohrady 17:26
3 Petržalka 17:28
3 Rača 17:29
3 Petržalka 17:34
3 Rača 17:35
7 Hlavná stanica 17:38
7 Stanica Vinohrady 17:38
3 Petržalka 17:40
3 Rača 17:41
3 Petržalka 17:46
3 Rača 17:47
7 Stanica Vinohrady 17:50
3 Petržalka 17:52
3 Rača 17:53
3 Petržalka 17:58
3 Rača 17:59
7 Stanica Vinohrady 18:02
3 Petržalka 18:04
3 Rača 18:05
3 Petržalka 18:10
3 Rača 18:11
3 Petržalka 18:16
3 Rača 18:17
3 Petržalka 18:22
3 Rača 18:23
3 Petržalka 18:28
3 Rača 18:29
3 Petržalka 18:34
3 Rača 18:35
3 Petržalka 18:40
3 Rača 18:41
3 Petržalka 18:46
3 Rača 18:47
3 Petržalka 18:52
3 Rača 18:53
3 Depo Jurajov dvor 18:55
3 Petržalka 18:59
3 Rača 18:59
3 Petržalka 19:06
3 Rača 19:06
3 Depo Jurajov dvor 19:10
3 Rača 19:13
3 Petržalka 19:14
3 Rača 19:20
3 Petržalka 19:21
3 Rača 19:28
3 Petržalka 19:29
3 Rača 19:35
3 Petržalka 19:36
3 Depo Jurajov dvor 19:40
3 Rača 19:43
3 Petržalka 19:44
3 Rača 19:50
3 Petržalka 19:51
3 Rača 19:58
3 Petržalka 19:59
3 Rača 20:05
3 Petržalka 20:06
3 Rača 20:13
3 Petržalka 20:14
3 Rača 20:20
3 Petržalka 20:21
3 Rača 20:28
3 Petržalka 20:29
3 Rača 20:35
3 Petržalka 20:36
3 Rača 20:43
3 Petržalka 20:44
3 Rača 20:50
3 Petržalka 20:51
3 Rača 20:58
3 Petržalka 21:00
3 Rača 21:05
3 Petržalka 21:10
3 Rača 21:13
3 Petržalka 21:19
3 Rača 21:23
3 Petržalka 21:29
3 Rača 21:33
3 Depo Jurajov dvor 21:34
3 Petržalka 21:39
3 Rača 21:43
3 Petržalka 21:49
3 Rača 21:53
3 Petržalka 21:59
3 Rača 22:03
3 Petržalka 22:09
3 Rača 22:13
3 Petržalka 22:19
3 Rača 22:23
3 Depo Jurajov dvor 22:24
3 Petržalka 22:29
3 Rača 22:33
3 Petržalka 22:39
3 Rača 22:43
3 Petržalka 22:49
3 Rača 22:53
3 Petržalka 22:59
3 Rača 23:03
3 Petržalka 23:09
3 Rača 23:13
3 Petržalka 23:19
3 Rača 23:23
3 Staré Mesto, Centrum 23:29
N55 Rača 23:39
3 Staré Mesto, Centrum 23:39
3 Staré Mesto, Centrum 23:49

- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo