Všetky odchody zo zastávky Ursínyho 17.4.2024

Linka Smer Odchod
N55 Rača 0:08
N55 Hlavná stanica 0:15
N55 Rača 0:38
N55 Hlavná stanica 1:15
N55 Rača 1:38
N55 Hlavná stanica 2:15
N55 Rača 2:38
N55 Hlavná stanica 3:15
N55 Rača 3:38
N55 Hlavná stanica 4:15
3 Rača 4:28
3 Rača 4:43
3 Rača 4:53
3 Petržalka 4:59
3 Rača 5:03
3 Petržalka 5:06
3 Rača 5:13
3 Petržalka 5:14
3 Rača 5:21
3 Petržalka 5:21
3 Rača 5:28
3 Petržalka 5:29
3 Rača 5:36
3 Petržalka 5:36
3 Rača 5:43
3 Petržalka 5:44
3 Rača 5:46
7 Rača 5:48
3 Rača 5:51
3 Petržalka 5:51
7 Rača 5:56
3 Rača 5:58
3 Petržalka 5:59
3 Rača 6:01
7 Rača 6:03
3 Rača 6:06
3 Petržalka 6:06
7 Rača 6:11
3 Rača 6:13
3 Petržalka 6:14
3 Rača 6:16
7 Hlavná stanica 6:18
7 Rača 6:18
3 Rača 6:20
3 Petržalka 6:21
3 Rača 6:25
7 Hlavná stanica 6:25
7 Rača 6:26
3 Rača 6:27
3 Petržalka 6:28
7 Rača 6:29
3 Rača 6:30
7 Hlavná stanica 6:31
7 Rača 6:33
3 Petržalka 6:33
3 Rača 6:35
7 Rača 6:35
7 Hlavná stanica 6:36
3 Petržalka 6:38
3 Rača 6:40
7 Rača 6:41
7 Hlavná stanica 6:41
3 Petržalka 6:43
7 Rača 6:45
3 Rača 6:45
7 Hlavná stanica 6:46
3 Rača 6:48
7 Rača 6:48
3 Petržalka 6:48
7 Rača 6:50
3 Rača 6:50
7 Hlavná stanica 6:51
3 Petržalka 6:53
7 Rača 6:54
3 Rača 6:55
7 Hlavná stanica 6:56
7 Rača 6:57
3 Petržalka 6:58
7 Rača 6:59
3 Rača 7:00
7 Hlavná stanica 7:01
3 Petržalka 7:03
3 Rača 7:04
7 Rača 7:04
7 Hlavná stanica 7:06
3 Rača 7:08
3 Petržalka 7:08
7 Rača 7:09
7 Hlavná stanica 7:10
3 Rača 7:12
3 Petržalka 7:12
7 Rača 7:14
7 Hlavná stanica 7:14
3 Rača 7:16
3 Petržalka 7:16
7 Hlavná stanica 7:18
7 Rača 7:19
3 Rača 7:20
3 Petržalka 7:20
7 Hlavná stanica 7:22
3 Rača 7:24
7 Rača 7:24
3 Petržalka 7:24
7 Hlavná stanica 7:26
3 Rača 7:28
3 Petržalka 7:28
7 Rača 7:29
7 Hlavná stanica 7:30
3 Rača 7:32
3 Petržalka 7:32
7 Rača 7:34
7 Hlavná stanica 7:34
3 Rača 7:36
3 Petržalka 7:36
7 Rača 7:38
7 Hlavná stanica 7:38
3 Rača 7:40
3 Petržalka 7:40
7 Rača 7:42
7 Hlavná stanica 7:42
3 Rača 7:44
3 Petržalka 7:44
7 Rača 7:46
7 Hlavná stanica 7:46
3 Rača 7:48
3 Petržalka 7:48
7 Rača 7:50
7 Hlavná stanica 7:50
3 Rača 7:52
3 Petržalka 7:52
7 Rača 7:54
7 Hlavná stanica 7:54
3 Rača 7:56
3 Petržalka 7:56
7 Rača 7:58
7 Hlavná stanica 7:58
3 Rača 8:00
3 Petržalka 8:00
7 Rača 8:02
7 Hlavná stanica 8:02
3 Rača 8:04
3 Petržalka 8:04
7 Rača 8:06
7 Hlavná stanica 8:06
3 Rača 8:08
3 Petržalka 8:08
7 Rača 8:10
7 Hlavná stanica 8:10
3 Rača 8:12
3 Petržalka 8:12
7 Hlavná stanica 8:14
3 Rača 8:16
3 Petržalka 8:16
7 Hlavná stanica 8:18
3 Rača 8:20
3 Petržalka 8:20
7 Hlavná stanica 8:22
3 Petržalka 8:24
3 Rača 8:25
7 Hlavná stanica 8:26
3 Petržalka 8:28
3 Rača 8:30
7 Hlavná stanica 8:31
3 Petržalka 8:33
3 Rača 8:35
7 Hlavná stanica 8:36
3 Petržalka 8:38
3 Rača 8:40
Depo Jurajov dvor 8:40
7 Hlavná stanica 8:41
3 Petržalka 8:43
3 Rača 8:45
7 Hlavná stanica 8:46
3 Petržalka 8:48
3 Rača 8:50
7 Hlavná stanica 8:51
3 Petržalka 8:53
3 Rača 8:55
7 Hlavná stanica 8:56
3 Petržalka 8:58
3 Rača 9:00
Depo Jurajov dvor 9:00
7 Hlavná stanica 9:01
3 Petržalka 9:03
3 Rača 9:05
3 Petržalka 9:08
3 Rača 9:10
3 Petržalka 9:13
3 Rača 9:15
3 Petržalka 9:18
3 Rača 9:20
3 Petržalka 9:23
3 Rača 9:25
3 Petržalka 9:28
3 Rača 9:30
3 Petržalka 9:33
3 Rača 9:35
3 Petržalka 9:38
3 Rača 9:40
3 Petržalka 9:43
3 Rača 9:45
3 Petržalka 9:48
3 Rača 9:50
3 Petržalka 9:53
3 Rača 9:55
3 Petržalka 9:58
3 Rača 10:00
3 Petržalka 10:03
3 Rača 10:05
3 Petržalka 10:08
3 Rača 10:10
3 Petržalka 10:13
3 Rača 10:15
3 Petržalka 10:18
3 Rača 10:20
3 Petržalka 10:23
3 Rača 10:25
3 Petržalka 10:28
3 Rača 10:30
3 Petržalka 10:33
3 Rača 10:35
3 Petržalka 10:38
3 Rača 10:40
3 Petržalka 10:43
3 Rača 10:45
3 Petržalka 10:48
3 Rača 10:50
3 Petržalka 10:53
3 Rača 10:55
3 Petržalka 10:58
3 Rača 11:00
3 Petržalka 11:03
3 Rača 11:05
3 Petržalka 11:08
3 Rača 11:10
3 Petržalka 11:13
3 Rača 11:15
3 Petržalka 11:18
3 Rača 11:20
3 Petržalka 11:23
3 Rača 11:25
3 Petržalka 11:28
3 Rača 11:30
3 Petržalka 11:33
3 Rača 11:35
3 Petržalka 11:38
3 Rača 11:40
3 Petržalka 11:43
3 Rača 11:45
3 Petržalka 11:48
3 Rača 11:50
3 Petržalka 11:53
3 Rača 11:55
3 Petržalka 11:58
3 Rača 12:00
3 Petržalka 12:03
3 Rača 12:05
3 Petržalka 12:08
3 Rača 12:10
3 Petržalka 12:13
3 Rača 12:15
3 Petržalka 12:18
3 Rača 12:20
3 Petržalka 12:23
3 Rača 12:25
3 Petržalka 12:28
3 Rača 12:30
3 Petržalka 12:33
3 Rača 12:35
Linka Smer Odchod
3 Petržalka 12:38
3 Rača 12:40
3 Petržalka 12:43
3 Rača 12:45
3 Petržalka 12:48
3 Rača 12:50
3 Petržalka 12:53
3 Rača 12:55
3 Petržalka 12:58
3 Rača 13:00
3 Petržalka 13:03
3 Rača 13:05
3 Petržalka 13:08
3 Rača 13:10
3 Petržalka 13:13
3 Rača 13:15
3 Petržalka 13:18
3 Rača 13:20
3 Petržalka 13:23
3 Rača 13:25
3 Petržalka 13:28
3 Rača 13:30
3 Petržalka 13:33
3 Rača 13:35
3 Petržalka 13:38
3 Rača 13:40
3 Petržalka 13:43
3 Rača 13:45
3 Petržalka 13:48
3 Rača 13:50
3 Petržalka 13:53
3 Rača 13:55
3 Petržalka 13:58
3 Rača 14:00
3 Petržalka 14:03
3 Rača 14:05
3 Petržalka 14:08
7 Stanica Vinohrady 14:09
3 Rača 14:10
3 Petržalka 14:13
3 Rača 14:15
3 Petržalka 14:18
7 Stanica Vinohrady 14:19
3 Rača 14:20
3 Petržalka 14:23
3 Rača 14:25
3 Petržalka 14:28
7 Stanica Vinohrady 14:29
3 Rača 14:30
3 Petržalka 14:33
3 Rača 14:35
7 Hlavná stanica 14:36
3 Petržalka 14:38
7 Stanica Vinohrady 14:39
3 Rača 14:40
3 Petržalka 14:43
3 Rača 14:45
7 Hlavná stanica 14:46
3 Petržalka 14:48
7 Stanica Vinohrady 14:49
3 Rača 14:50
3 Petržalka 14:53
3 Rača 14:55
7 Hlavná stanica 14:56
3 Petržalka 14:58
7 Stanica Vinohrady 14:59
3 Rača 15:00
3 Petržalka 15:03
3 Rača 15:05
7 Hlavná stanica 15:06
3 Petržalka 15:08
7 Stanica Vinohrady 15:09
3 Rača 15:10
3 Petržalka 15:13
3 Rača 15:15
7 Hlavná stanica 15:16
3 Petržalka 15:18
7 Stanica Vinohrady 15:19
3 Rača 15:20
3 Petržalka 15:23
3 Rača 15:25
7 Hlavná stanica 15:26
3 Petržalka 15:28
7 Stanica Vinohrady 15:29
3 Rača 15:30
3 Petržalka 15:33
3 Rača 15:35
7 Hlavná stanica 15:36
3 Petržalka 15:38
7 Stanica Vinohrady 15:39
3 Rača 15:40
3 Petržalka 15:43
3 Rača 15:45
7 Hlavná stanica 15:46
3 Petržalka 15:48
7 Stanica Vinohrady 15:49
3 Rača 15:50
3 Petržalka 15:53
3 Rača 15:55
7 Hlavná stanica 15:56
3 Petržalka 15:58
7 Stanica Vinohrady 15:59
3 Rača 16:00
3 Petržalka 16:03
3 Rača 16:05
7 Hlavná stanica 16:06
3 Petržalka 16:08
7 Stanica Vinohrady 16:09
3 Rača 16:10
3 Petržalka 16:13
3 Rača 16:15
7 Hlavná stanica 16:16
3 Petržalka 16:18
7 Stanica Vinohrady 16:19
3 Rača 16:20
3 Petržalka 16:23
3 Rača 16:25
7 Hlavná stanica 16:26
3 Petržalka 16:28
7 Stanica Vinohrady 16:29
3 Rača 16:30
3 Petržalka 16:33
3 Rača 16:35
7 Hlavná stanica 16:36
3 Petržalka 16:38
7 Stanica Vinohrady 16:39
3 Rača 16:40
3 Petržalka 16:43
3 Rača 16:45
7 Hlavná stanica 16:46
3 Petržalka 16:48
7 Stanica Vinohrady 16:49
3 Rača 16:50
3 Petržalka 16:53
3 Rača 16:55
7 Hlavná stanica 16:56
3 Petržalka 16:58
7 Stanica Vinohrady 16:59
3 Rača 17:00
3 Petržalka 17:03
3 Rača 17:05
7 Hlavná stanica 17:06
3 Petržalka 17:08
7 Stanica Vinohrady 17:09
3 Rača 17:10
3 Petržalka 17:13
3 Rača 17:15
7 Hlavná stanica 17:16
3 Petržalka 17:18
7 Stanica Vinohrady 17:19
3 Rača 17:20
3 Petržalka 17:23
3 Rača 17:25
7 Hlavná stanica 17:26
3 Petržalka 17:28
7 Rača 17:29
3 Rača 17:30
3 Petržalka 17:33
3 Rača 17:35
7 Hlavná stanica 17:36
3 Petržalka 17:38
7 Rača 17:39
3 Rača 17:40
3 Petržalka 17:43
3 Rača 17:45
7 Hlavná stanica 17:46
3 Petržalka 17:48
7 Rača 17:49
3 Rača 17:50
3 Petržalka 17:53
3 Rača 17:55
3 Petržalka 17:58
7 Rača 17:59
3 Rača 18:00
3 Petržalka 18:03
3 Rača 18:05
3 Petržalka 18:08
7 Rača 18:09
3 Rača 18:10
3 Petržalka 18:13
3 Rača 18:15
3 Petržalka 18:18
3 Rača 18:20
3 Petržalka 18:23
3 Rača 18:25
3 Petržalka 18:28
3 Rača 18:30
3 Petržalka 18:33
3 Rača 18:35
3 Petržalka 18:38
3 Rača 18:40
3 Petržalka 18:43
3 Rača 18:45
3 Petržalka 18:48
3 Rača 18:50
3 Petržalka 18:53
3 Rača 18:55
3 Petržalka 18:59
3 Rača 19:00
3 Rača 19:05
3 Petržalka 19:06
3 Rača 19:13
3 Petržalka 19:14
3 Rača 19:21
3 Petržalka 19:21
3 Rača 19:28
3 Petržalka 19:29
3 Rača 19:36
3 Petržalka 19:36
3 Rača 19:43
3 Petržalka 19:44
Depo Jurajov dvor 19:47
3 Rača 19:51
3 Petržalka 19:51
Depo Jurajov dvor 19:55
3 Rača 19:58
3 Petržalka 19:59
3 Rača 20:06
3 Petržalka 20:06
3 Rača 20:13
3 Petržalka 20:14
3 Rača 20:21
3 Petržalka 20:21
3 Rača 20:28
3 Petržalka 20:29
3 Rača 20:36
3 Petržalka 20:36
3 Rača 20:43
3 Petržalka 20:44
3 Rača 20:51
3 Petržalka 20:51
3 Rača 20:58
3 Petržalka 21:00
3 Rača 21:05
3 Petržalka 21:10
3 Rača 21:13
3 Petržalka 21:19
3 Rača 21:23
Depo Jurajov dvor 21:24
3 Petržalka 21:29
3 Rača 21:33
3 Petržalka 21:39
3 Rača 21:43
3 Petržalka 21:49
3 Rača 21:53
3 Petržalka 21:59
3 Rača 22:03
3 Petržalka 22:09
3 Rača 22:13
3 Petržalka 22:19
3 Rača 22:23
3 Petržalka 22:29
3 Rača 22:33
Depo Jurajov dvor 22:34
3 Petržalka 22:39
3 Rača 22:43
3 Petržalka 22:49
3 Rača 22:53
3 Petržalka 22:59
3 Rača 23:03
3 Petržalka 23:09
3 Rača 23:13
3 Petržalka 23:19
3 Rača 23:23
3 Centrum 23:29
N55 Rača 23:38
3 Centrum 23:39
3 Centrum 23:49

- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo