Všetky odchody zo zastávky Ursínyho 28.11.2022

Linka Smer Odchod
N55 Rača 0:08
N55 Hlavná stanica 0:15
N55 Rača 0:38
N55 Hlavná stanica 1:15
N55 Rača 1:38
N55 Hlavná stanica 2:15
N55 Rača 2:38
N55 Hlavná stanica 3:15
N55 Rača 3:38
N55 Hlavná stanica 4:15
3 Rača 4:28
3 Rača 4:43
3 Rača 4:53
3 Petržalka 4:59
3 Rača 5:03
3 Petržalka 5:06
3 Rača 5:13
3 Petržalka 5:14
3 Petržalka 5:21
3 Rača 5:21
7 Hlavná stanica 5:24
3 Rača 5:28
3 Petržalka 5:29
7 Hlavná stanica 5:32
3 Petržalka 5:36
3 Rača 5:36
3 Rača 5:39
7 Hlavná stanica 5:39
3 Rača 5:43
3 Petržalka 5:44
7 Hlavná stanica 5:47
7 Rača 5:48
3 Petržalka 5:51
3 Rača 5:51
3 Rača 5:54
7 Hlavná stanica 5:54
7 Rača 5:56
3 Rača 5:58
3 Petržalka 5:59
7 Hlavná stanica 6:02
7 Rača 6:03
3 Petržalka 6:06
3 Rača 6:06
3 Rača 6:09
7 Hlavná stanica 6:09
7 Rača 6:11
3 Rača 6:13
3 Petržalka 6:14
7 Hlavná stanica 6:18
7 Rača 6:18
3 Rača 6:20
3 Petržalka 6:21
7 Hlavná stanica 6:24
3 Rača 6:26
7 Rača 6:26
3 Petržalka 6:27
3 Rača 6:28
7 Hlavná stanica 6:30
3 Rača 6:31
3 Petržalka 6:32
7 Rača 6:33
7 Hlavná stanica 6:35
3 Rača 6:36
3 Petržalka 6:37
7 Hlavná stanica 6:40
3 Rača 6:41
7 Rača 6:41
3 Petržalka 6:42
3 Rača 6:44
7 Hlavná stanica 6:45
3 Rača 6:46
3 Petržalka 6:47
7 Rača 6:48
7 Hlavná stanica 6:50
3 Rača 6:51
3 Petržalka 6:52
7 Rača 6:54
7 Hlavná stanica 6:55
3 Rača 6:56
3 Petržalka 6:57
7 Rača 6:59
3 Rača 7:00
7 Hlavná stanica 7:00
3 Petržalka 7:02
3 Rača 7:04
7 Rača 7:04
7 Hlavná stanica 7:05
3 Petržalka 7:07
3 Rača 7:08
7 Rača 7:09
7 Hlavná stanica 7:10
3 Petržalka 7:12
3 Rača 7:12
7 Hlavná stanica 7:14
7 Rača 7:14
3 Petržalka 7:16
3 Rača 7:16
7 Hlavná stanica 7:18
7 Rača 7:19
3 Petržalka 7:20
3 Rača 7:20
7 Hlavná stanica 7:22
3 Petržalka 7:24
3 Rača 7:24
7 Rača 7:24
7 Hlavná stanica 7:26
3 Petržalka 7:28
3 Rača 7:28
7 Rača 7:29
7 Hlavná stanica 7:30
3 Petržalka 7:32
3 Rača 7:32
7 Hlavná stanica 7:34
7 Rača 7:34
3 Petržalka 7:36
3 Rača 7:36
7 Hlavná stanica 7:38
7 Rača 7:38
3 Petržalka 7:40
3 Rača 7:40
7 Hlavná stanica 7:42
7 Rača 7:42
3 Petržalka 7:44
3 Rača 7:44
7 Hlavná stanica 7:46
7 Rača 7:46
3 Petržalka 7:48
3 Rača 7:48
7 Hlavná stanica 7:50
7 Rača 7:50
3 Petržalka 7:52
3 Rača 7:52
7 Hlavná stanica 7:54
7 Rača 7:54
3 Petržalka 7:56
3 Rača 7:56
7 Hlavná stanica 7:58
7 Rača 7:58
3 Petržalka 8:00
3 Rača 8:00
7 Hlavná stanica 8:02
7 Rača 8:02
3 Petržalka 8:04
3 Rača 8:04
7 Hlavná stanica 8:06
7 Rača 8:06
3 Petržalka 8:08
3 Rača 8:08
7 Hlavná stanica 8:10
7 Rača 8:10
3 Petržalka 8:12
3 Rača 8:12
7 Hlavná stanica 8:14
7 Stanica Vinohrady 8:14
3 Petržalka 8:16
3 Rača 8:16
7 Hlavná stanica 8:18
7 Stanica Vinohrady 8:18
3 Petržalka 8:20
3 Rača 8:21
7 Hlavná stanica 8:22
7 Stanica Vinohrady 8:22
3 Petržalka 8:24
3 Rača 8:26
7 Hlavná stanica 8:26
7 Stanica Vinohrady 8:26
3 Petržalka 8:28
7 Hlavná stanica 8:30
7 Stanica Vinohrady 8:30
3 Rača 8:31
3 Petržalka 8:32
7 Stanica Vinohrady 8:34
7 Hlavná stanica 8:35
3 Rača 8:36
3 Petržalka 8:37
7 Stanica Vinohrady 8:38
7 Hlavná stanica 8:40
3 Rača 8:41
3 Petržalka 8:42
7 Stanica Vinohrady 8:42
7 Hlavná stanica 8:45
3 Rača 8:46
7 Stanica Vinohrady 8:46
3 Petržalka 8:47
7 Hlavná stanica 8:50
7 Stanica Vinohrady 8:50
3 Rača 8:51
3 Petržalka 8:52
7 Stanica Vinohrady 8:54
7 Hlavná stanica 8:55
3 Rača 8:56
3 Petržalka 8:57
3 Depo Jurajov dvor 8:59
7 Stanica Vinohrady 8:59
7 Hlavná stanica 9:00
3 Rača 9:01
3 Petržalka 9:02
7 Stanica Vinohrady 9:04
3 Rača 9:06
3 Petržalka 9:07
7 Stanica Vinohrady 9:09
3 Rača 9:11
3 Petržalka 9:12
7 Stanica Vinohrady 9:14
3 Rača 9:16
3 Petržalka 9:17
7 Stanica Vinohrady 9:19
3 Rača 9:21
3 Petržalka 9:22
7 Stanica Vinohrady 9:24
3 Rača 9:26
3 Petržalka 9:27
3 Rača 9:31
3 Petržalka 9:32
3 Rača 9:36
3 Petržalka 9:37
3 Rača 9:41
3 Petržalka 9:42
3 Rača 9:46
3 Petržalka 9:47
3 Rača 9:51
3 Petržalka 9:52
3 Rača 9:56
3 Petržalka 9:57
3 Rača 10:01
3 Petržalka 10:02
3 Rača 10:06
3 Petržalka 10:07
3 Rača 10:11
3 Petržalka 10:12
3 Rača 10:16
3 Petržalka 10:17
3 Rača 10:21
3 Petržalka 10:22
3 Rača 10:26
3 Petržalka 10:27
3 Rača 10:31
3 Petržalka 10:32
3 Rača 10:36
3 Petržalka 10:37
3 Rača 10:41
3 Petržalka 10:42
3 Rača 10:46
3 Petržalka 10:47
3 Rača 10:51
3 Petržalka 10:52
3 Rača 10:56
3 Petržalka 10:57
3 Rača 11:01
3 Petržalka 11:02
3 Rača 11:06
3 Petržalka 11:07
3 Rača 11:11
3 Petržalka 11:12
3 Rača 11:16
3 Petržalka 11:17
3 Rača 11:21
3 Petržalka 11:22
3 Rača 11:26
3 Petržalka 11:27
3 Rača 11:31
3 Petržalka 11:32
3 Rača 11:36
3 Petržalka 11:37
3 Rača 11:41
3 Petržalka 11:42
3 Rača 11:46
3 Petržalka 11:47
3 Rača 11:51
3 Petržalka 11:52
3 Rača 11:56
3 Petržalka 11:57
3 Rača 12:01
3 Petržalka 12:02
3 Rača 12:06
3 Petržalka 12:07
3 Rača 12:11
3 Petržalka 12:12
3 Rača 12:16
3 Petržalka 12:17
3 Rača 12:21
Linka Smer Odchod
3 Petržalka 12:22
3 Rača 12:26
3 Petržalka 12:27
3 Rača 12:31
3 Petržalka 12:32
3 Rača 12:36
3 Petržalka 12:37
3 Rača 12:41
3 Petržalka 12:42
3 Rača 12:46
3 Petržalka 12:47
3 Rača 12:51
3 Petržalka 12:52
3 Rača 12:56
3 Petržalka 12:57
3 Rača 13:01
3 Petržalka 13:02
3 Rača 13:06
3 Petržalka 13:07
3 Rača 13:11
3 Petržalka 13:12
3 Rača 13:16
3 Petržalka 13:17
3 Rača 13:21
3 Petržalka 13:22
3 Rača 13:26
3 Petržalka 13:27
3 Rača 13:31
3 Petržalka 13:32
3 Rača 13:36
3 Petržalka 13:37
3 Rača 13:41
3 Petržalka 13:42
7 Hlavná stanica 13:45
3 Rača 13:46
3 Petržalka 13:47
3 Rača 13:51
3 Petržalka 13:52
7 Hlavná stanica 13:55
3 Rača 13:56
3 Petržalka 13:57
3 Rača 14:01
3 Petržalka 14:02
7 Hlavná stanica 14:05
3 Rača 14:06
3 Petržalka 14:07
7 Stanica Vinohrady 14:09
3 Rača 14:11
3 Petržalka 14:12
7 Hlavná stanica 14:15
3 Rača 14:16
3 Petržalka 14:17
7 Stanica Vinohrady 14:19
3 Rača 14:21
3 Petržalka 14:22
7 Hlavná stanica 14:25
3 Rača 14:26
3 Petržalka 14:27
7 Stanica Vinohrady 14:29
3 Rača 14:31
3 Petržalka 14:32
7 Hlavná stanica 14:35
3 Rača 14:36
3 Petržalka 14:37
7 Stanica Vinohrady 14:39
3 Rača 14:41
3 Petržalka 14:42
7 Hlavná stanica 14:45
3 Rača 14:46
3 Petržalka 14:47
7 Stanica Vinohrady 14:49
3 Rača 14:51
3 Petržalka 14:52
7 Hlavná stanica 14:55
3 Rača 14:56
3 Petržalka 14:57
7 Stanica Vinohrady 14:59
3 Rača 15:01
3 Petržalka 15:02
7 Hlavná stanica 15:05
3 Rača 15:06
3 Petržalka 15:07
7 Stanica Vinohrady 15:09
3 Rača 15:11
3 Petržalka 15:12
7 Hlavná stanica 15:15
3 Rača 15:16
3 Petržalka 15:17
7 Stanica Vinohrady 15:19
3 Rača 15:21
3 Petržalka 15:22
7 Hlavná stanica 15:25
3 Rača 15:26
3 Petržalka 15:27
7 Stanica Vinohrady 15:29
3 Rača 15:31
3 Petržalka 15:32
7 Hlavná stanica 15:35
3 Rača 15:36
3 Petržalka 15:37
7 Stanica Vinohrady 15:39
3 Rača 15:41
3 Petržalka 15:42
7 Hlavná stanica 15:45
3 Rača 15:46
3 Petržalka 15:47
7 Stanica Vinohrady 15:49
3 Rača 15:51
3 Petržalka 15:52
7 Hlavná stanica 15:55
3 Rača 15:56
3 Petržalka 15:57
7 Stanica Vinohrady 15:59
3 Rača 16:01
3 Petržalka 16:02
7 Hlavná stanica 16:05
3 Rača 16:06
3 Petržalka 16:07
7 Stanica Vinohrady 16:09
3 Rača 16:11
3 Petržalka 16:12
7 Hlavná stanica 16:15
3 Rača 16:16
3 Petržalka 16:17
7 Stanica Vinohrady 16:19
3 Rača 16:21
3 Petržalka 16:22
7 Hlavná stanica 16:25
3 Rača 16:26
3 Petržalka 16:27
7 Stanica Vinohrady 16:29
3 Rača 16:31
3 Petržalka 16:32
7 Hlavná stanica 16:35
3 Rača 16:36
3 Petržalka 16:37
7 Stanica Vinohrady 16:39
3 Rača 16:41
3 Petržalka 16:42
7 Hlavná stanica 16:45
3 Rača 16:46
3 Petržalka 16:47
7 Stanica Vinohrady 16:49
3 Rača 16:51
3 Petržalka 16:52
7 Hlavná stanica 16:55
3 Rača 16:56
3 Petržalka 16:57
7 Stanica Vinohrady 16:59
3 Rača 17:01
3 Petržalka 17:02
7 Hlavná stanica 17:05
3 Rača 17:06
3 Petržalka 17:07
7 Stanica Vinohrady 17:09
3 Rača 17:11
3 Petržalka 17:12
7 Hlavná stanica 17:15
3 Rača 17:16
3 Petržalka 17:17
7 Stanica Vinohrady 17:19
3 Rača 17:21
3 Petržalka 17:22
7 Hlavná stanica 17:25
3 Rača 17:26
3 Petržalka 17:27
7 Stanica Vinohrady 17:29
3 Rača 17:31
3 Petržalka 17:32
7 Hlavná stanica 17:35
3 Rača 17:36
3 Petržalka 17:37
7 Stanica Vinohrady 17:39
3 Rača 17:41
3 Petržalka 17:42
7 Hlavná stanica 17:45
3 Rača 17:46
3 Petržalka 17:47
7 Stanica Vinohrady 17:49
3 Rača 17:51
3 Petržalka 17:52
3 Rača 17:56
3 Petržalka 17:57
7 Stanica Vinohrady 17:59
3 Rača 18:01
3 Petržalka 18:02
3 Rača 18:06
3 Petržalka 18:07
7 Stanica Vinohrady 18:09
3 Rača 18:11
3 Petržalka 18:12
3 Rača 18:16
3 Petržalka 18:17
3 Rača 18:21
3 Petržalka 18:22
3 Rača 18:26
3 Petržalka 18:27
3 Rača 18:31
3 Petržalka 18:32
3 Rača 18:36
3 Petržalka 18:37
3 Rača 18:41
3 Petržalka 18:42
3 Rača 18:46
3 Petržalka 18:47
3 Rača 18:51
3 Petržalka 18:52
3 Rača 18:56
3 Petržalka 18:59
3 Rača 19:01
3 Petržalka 19:06
3 Rača 19:06
3 Rača 19:13
3 Petržalka 19:14
3 Petržalka 19:21
3 Rača 19:21
3 Rača 19:28
3 Petržalka 19:29
3 Depo Jurajov dvor 19:32
3 Petržalka 19:36
3 Rača 19:36
3 Rača 19:43
3 Petržalka 19:44
3 Petržalka 19:51
3 Rača 19:51
3 Depo Jurajov dvor 19:55
3 Rača 19:58
3 Petržalka 19:59
3 Petržalka 20:06
3 Rača 20:06
3 Depo Jurajov dvor 20:10
3 Rača 20:13
3 Petržalka 20:14
3 Petržalka 20:21
3 Rača 20:21
3 Rača 20:28
3 Petržalka 20:29
3 Petržalka 20:36
3 Rača 20:36
3 Rača 20:43
3 Petržalka 20:44
3 Petržalka 20:51
3 Rača 20:51
3 Rača 20:58
3 Petržalka 21:00
3 Rača 21:05
3 Petržalka 21:10
3 Rača 21:13
3 Petržalka 21:19
3 Rača 21:23
3 Petržalka 21:29
3 Rača 21:33
3 Petržalka 21:39
3 Rača 21:43
3 Depo Jurajov dvor 21:45
3 Petržalka 21:49
3 Rača 21:53
3 Petržalka 21:59
3 Rača 22:03
3 Petržalka 22:09
3 Rača 22:13
3 Petržalka 22:19
3 Rača 22:23
3 Petržalka 22:29
3 Rača 22:33
3 Petržalka 22:39
3 Rača 22:43
3 Petržalka 22:49
3 Rača 22:53
3 Depo Jurajov dvor 22:54
3 Petržalka 22:59
3 Rača 23:03
3 Petržalka 23:09
3 Rača 23:13
3 Petržalka 23:19
3 Rača 23:23
3 Centrum 23:29
N55 Rača 23:38
3 Centrum 23:39
3 Centrum 23:49

- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo