Všetky odchody zo zastávky Ursínyho 4.12.2021

Linka Smer Odchod
N55 Rača 0:09
N55 Hlavná stanica 0:15
N55 Rača 0:39
N55 Hlavná stanica 1:15
N55 Rača 1:39
N55 Hlavná stanica 2:15
N55 Rača 2:39
N55 Hlavná stanica 3:15
N55 Rača 3:39
N55 Hlavná stanica 4:15
3 Rača 4:27
3 Rača 4:42
3 Rača 4:53
3 Petržalka 4:59
3 Rača 5:03
3 Petržalka 5:09
3 Rača 5:13
3 Petržalka 5:19
3 Rača 5:23
3 Petržalka 5:29
3 Rača 5:33
3 Petržalka 5:39
3 Rača 5:43
3 Rača 5:48
3 Petržalka 5:49
3 Rača 5:53
3 Petržalka 5:59
3 Rača 6:03
3 Petržalka 6:09
3 Rača 6:13
3 Petržalka 6:19
3 Rača 6:23
3 Petržalka 6:29
3 Rača 6:33
3 Petržalka 6:39
3 Rača 6:44
3 Petržalka 6:50
3 Rača 6:54
3 Petržalka 7:00
3 Rača 7:04
3 Petržalka 7:10
3 Rača 7:14
3 Petržalka 7:20
3 Rača 7:24
3 Petržalka 7:30
3 Rača 7:34
3 Petržalka 7:40
3 Rača 7:44
3 Rača 7:49
3 Petržalka 7:50
3 Rača 7:54
3 Petržalka 7:59
3 Rača 8:04
3 Petržalka 8:06
3 Rača 8:13
3 Petržalka 8:14
3 Rača 8:20
3 Petržalka 8:21
3 Rača 8:28
3 Petržalka 8:29
3 Rača 8:35
3 Petržalka 8:36
3 Rača 8:43
3 Petržalka 8:44
3 Rača 8:50
3 Petržalka 8:51
3 Rača 8:58
3 Petržalka 8:59
3 Rača 9:05
3 Petržalka 9:06
3 Rača 9:13
3 Petržalka 9:14
3 Rača 9:20
3 Petržalka 9:21
3 Rača 9:28
3 Petržalka 9:29
3 Rača 9:35
3 Petržalka 9:36
3 Rača 9:43
3 Petržalka 9:44
3 Rača 9:50
3 Petržalka 9:51
3 Rača 9:58
3 Petržalka 9:59
3 Rača 10:05
3 Petržalka 10:06
3 Rača 10:13
3 Petržalka 10:14
3 Rača 10:20
3 Petržalka 10:21
3 Rača 10:28
3 Petržalka 10:29
3 Rača 10:35
3 Petržalka 10:36
3 Rača 10:43
3 Petržalka 10:44
3 Rača 10:50
3 Petržalka 10:51
3 Rača 10:58
3 Petržalka 10:59
3 Rača 11:05
3 Petržalka 11:06
3 Rača 11:13
3 Petržalka 11:14
3 Rača 11:20
3 Petržalka 11:21
3 Rača 11:28
3 Petržalka 11:29
3 Rača 11:35
3 Petržalka 11:36
3 Rača 11:43
3 Petržalka 11:44
3 Rača 11:50
3 Petržalka 11:51
3 Rača 11:58
3 Petržalka 11:59
3 Rača 12:05
3 Petržalka 12:06
3 Rača 12:13
3 Petržalka 12:14
3 Rača 12:20
3 Petržalka 12:21
3 Rača 12:28
3 Petržalka 12:29
3 Rača 12:35
3 Petržalka 12:36
3 Rača 12:43
3 Petržalka 12:44
3 Rača 12:50
3 Petržalka 12:51
3 Rača 12:58
3 Petržalka 12:59
3 Rača 13:05
3 Petržalka 13:06
3 Rača 13:13
3 Petržalka 13:14
3 Rača 13:20
3 Petržalka 13:21
3 Rača 13:28
3 Petržalka 13:29
3 Rača 13:35
3 Petržalka 13:36
3 Rača 13:43
3 Petržalka 13:44
3 Rača 13:50
3 Petržalka 13:51
3 Rača 13:58
3 Petržalka 13:59
Linka Smer Odchod
3 Rača 14:05
3 Petržalka 14:06
3 Rača 14:13
3 Petržalka 14:14
3 Rača 14:20
3 Petržalka 14:21
3 Rača 14:28
3 Petržalka 14:29
3 Rača 14:35
3 Petržalka 14:36
3 Rača 14:43
3 Petržalka 14:44
3 Rača 14:50
3 Petržalka 14:51
3 Rača 14:58
3 Petržalka 14:59
3 Rača 15:05
3 Petržalka 15:06
3 Rača 15:13
3 Petržalka 15:14
3 Rača 15:20
3 Petržalka 15:21
3 Rača 15:28
3 Petržalka 15:29
3 Rača 15:35
3 Petržalka 15:36
3 Rača 15:43
3 Petržalka 15:44
3 Rača 15:50
3 Petržalka 15:51
3 Rača 15:58
3 Petržalka 15:59
3 Rača 16:05
3 Petržalka 16:06
3 Rača 16:13
3 Petržalka 16:14
3 Rača 16:20
3 Petržalka 16:21
3 Rača 16:28
3 Petržalka 16:29
3 Rača 16:35
3 Petržalka 16:36
3 Rača 16:43
3 Petržalka 16:44
3 Rača 16:50
3 Petržalka 16:51
3 Rača 16:58
3 Petržalka 16:59
3 Rača 17:05
3 Petržalka 17:06
3 Rača 17:13
3 Petržalka 17:14
3 Rača 17:20
3 Petržalka 17:21
3 Rača 17:28
3 Petržalka 17:29
3 Rača 17:35
3 Petržalka 17:36
3 Rača 17:43
3 Petržalka 17:44
3 Rača 17:50
3 Petržalka 17:51
3 Rača 17:58
3 Petržalka 17:59
3 Rača 18:05
3 Petržalka 18:06
3 Rača 18:13
3 Petržalka 18:14
3 Rača 18:20
3 Petržalka 18:21
3 Rača 18:28
3 Petržalka 18:29
3 Rača 18:35
3 Petržalka 18:36
3 Rača 18:43
3 Petržalka 18:44
3 Rača 18:50
3 Petržalka 18:51
3 Rača 18:58
3 Petržalka 18:59
3 Rača 19:05
3 Petržalka 19:06
3 Rača 19:13
3 Petržalka 19:14
3 Rača 19:20
3 Petržalka 19:21
3 Rača 19:28
3 Petržalka 19:29
3 Rača 19:35
3 Petržalka 19:36
3 Rača 19:43
3 Petržalka 19:44
3 Rača 19:50
3 Petržalka 19:51
3 Rača 19:58
3 Petržalka 19:59
3 Rača 20:05
3 Petržalka 20:06
3 Rača 20:13
3 Petržalka 20:14
3 Rača 20:20
3 Petržalka 20:21
3 Rača 20:28
3 Petržalka 20:29
3 Rača 20:35
3 Petržalka 20:36
3 Rača 20:43
3 Petržalka 20:44
3 Rača 20:50
3 Petržalka 20:51
3 Rača 20:58
3 Petržalka 21:00
3 Rača 21:05
3 Petržalka 21:10
3 Rača 21:13
3 Depo Jurajov dvor 21:14
3 Petržalka 21:19
3 Rača 21:23
3 Petržalka 21:29
3 Rača 21:33
3 Petržalka 21:39
3 Rača 21:43
3 Petržalka 21:49
3 Rača 21:53
3 Petržalka 21:59
3 Rača 22:03
3 Petržalka 22:09
3 Rača 22:13
3 Petržalka 22:19
3 Rača 22:23
3 Petržalka 22:29
3 Rača 22:33
3 Petržalka 22:39
3 Rača 22:43
3 Depo Jurajov dvor 22:44
3 Petržalka 22:49
3 Rača 22:53
3 Petržalka 22:59
3 Rača 23:03
3 Petržalka 23:09
3 Rača 23:13
3 Petržalka 23:19
3 Rača 23:23
3 Centrum 23:29
3 Centrum 23:39
N55 Rača 23:39
3 Centrum 23:49

- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo