Všetky odchody zo zastávky Jasovská 24.7.2021

Linka Smer Odchod
N93 Hlavná stanica 0:00
N91 Čunovo 0:55
N93 Hlavná stanica 1:00
N91 Čunovo 1:55
N93 Hlavná stanica 2:00
N91 Čunovo 2:55
N93 Hlavná stanica 3:00
N91 Čunovo 3:55
N93 Hlavná stanica 4:00
91 Most SNP 4:25
98 Kukučínova 4:28
98 Kukučínova 4:43
91 Most SNP 4:45
91 Čunovo 4:50
98 Kukučínova 4:58
91 Most SNP 5:05
91 Čunovo 5:10
98 Kukučínova 5:13
91 Most SNP 5:25
98 Kukučínova 5:28
91 Čunovo 5:30
98 Kukučínova 5:43
91 Most SNP 5:45
91 Čunovo 5:50
98 Kukučínova 5:58
91 Most SNP 6:05
91 Čunovo 6:10
98 Kukučínova 6:12
90 Staré Mesto, Nové SND 6:25
91 Most SNP 6:25
98 Kukučínova 6:27
91 Čunovo 6:30
98 Kukučínova 6:42
91 Most SNP 6:45
91 Čunovo 6:50
98 Kukučínova 6:57
91 Most SNP 7:05
91 Čunovo 7:10
98 Kukučínova 7:12
91 Most SNP 7:25
90 Staré Mesto, Nové SND 7:26
98 Kukučínova 7:27
91 Čunovo 7:30
98 Kukučínova 7:42
91 Most SNP 7:45
91 Čunovo 7:50
98 Kukučínova 7:57
91 Most SNP 8:05
91 Čunovo 8:10
98 Kukučínova 8:12
91 Most SNP 8:25
90 Staré Mesto, Nové SND 8:26
98 Kukučínova 8:27
91 Čunovo 8:30
98 Kukučínova 8:42
91 Most SNP 8:45
91 Čunovo 8:50
98 Kukučínova 8:57
91 Most SNP 9:05
91 Čunovo 9:10
98 Kukučínova 9:12
91 Most SNP 9:25
90 Staré Mesto, Nové SND 9:26
98 Kukučínova 9:27
91 Čunovo 9:30
98 Kukučínova 9:42
91 Most SNP 9:45
91 Čunovo 9:50
98 Kukučínova 9:57
91 Most SNP 10:05
91 Čunovo 10:10
98 Kukučínova 10:12
91 Most SNP 10:25
90 Staré Mesto, Nové SND 10:26
98 Kukučínova 10:27
91 Čunovo 10:30
98 Kukučínova 10:42
91 Most SNP 10:45
91 Čunovo 10:50
98 Kukučínova 10:57
91 Most SNP 11:05
91 Čunovo 11:10
98 Kukučínova 11:12
91 Most SNP 11:25
90 Staré Mesto, Nové SND 11:26
98 Kukučínova 11:27
91 Čunovo 11:30
98 Kukučínova 11:42
91 Most SNP 11:45
91 Čunovo 11:50
98 Kukučínova 11:57
91 Most SNP 12:05
91 Čunovo 12:10
98 Kukučínova 12:12
91 Most SNP 12:25
90 Staré Mesto, Nové SND 12:26
98 Kukučínova 12:27
91 Čunovo 12:30
98 Kukučínova 12:42
91 Most SNP 12:45
91 Čunovo 12:50
98 Kukučínova 12:57
91 Most SNP 13:05
91 Čunovo 13:10
98 Kukučínova 13:12
91 Most SNP 13:25
90 Staré Mesto, Nové SND 13:26
98 Kukučínova 13:27
91 Čunovo 13:30
Linka Smer Odchod
98 Kukučínova 13:42
91 Most SNP 13:45
91 Čunovo 13:50
98 Kukučínova 13:57
91 Most SNP 14:05
91 Čunovo 14:10
98 Kukučínova 14:12
91 Most SNP 14:25
90 Staré Mesto, Nové SND 14:26
98 Kukučínova 14:27
91 Čunovo 14:30
98 Kukučínova 14:42
91 Most SNP 14:45
91 Čunovo 14:50
98 Kukučínova 14:57
91 Most SNP 15:05
91 Čunovo 15:10
98 Kukučínova 15:12
91 Most SNP 15:25
90 Staré Mesto, Nové SND 15:26
98 Kukučínova 15:27
91 Čunovo 15:30
98 Kukučínova 15:42
91 Most SNP 15:45
91 Čunovo 15:50
98 Kukučínova 15:57
91 Most SNP 16:05
91 Čunovo 16:10
98 Kukučínova 16:12
91 Most SNP 16:25
90 Staré Mesto, Nové SND 16:26
98 Kukučínova 16:27
91 Čunovo 16:30
98 Kukučínova 16:42
91 Most SNP 16:45
91 Čunovo 16:50
98 Kukučínova 16:57
91 Most SNP 17:05
91 Čunovo 17:10
98 Kukučínova 17:12
91 Most SNP 17:25
90 Staré Mesto, Nové SND 17:26
98 Kukučínova 17:27
91 Čunovo 17:30
98 Kukučínova 17:42
91 Most SNP 17:45
91 Čunovo 17:50
98 Kukučínova 17:57
91 Most SNP 18:05
91 Čunovo 18:10
98 Kukučínova 18:12
91 Most SNP 18:25
90 Staré Mesto, Nové SND 18:26
98 Kukučínova 18:27
91 Čunovo 18:30
98 Kukučínova 18:42
91 Most SNP 18:45
91 Čunovo 18:50
98 Kukučínova 18:57
91 Most SNP 19:05
91 Čunovo 19:10
98 Kukučínova 19:12
91 Most SNP 19:25
90 Staré Mesto, Nové SND 19:26
98 Kukučínova 19:27
91 Čunovo 19:30
98 Kukučínova 19:42
91 Most SNP 19:45
91 Čunovo 19:50
90 Staré Mesto, Nové SND 19:56
98 Kukučínova 19:57
91 Most SNP 20:05
91 Čunovo 20:10
98 Kukučínova 20:12
91 Most SNP 20:25
98 Kukučínova 20:27
91 Čunovo 20:30
98 Kukučínova 20:43
91 Most SNP 20:45
91 Čunovo 20:50
90 Staré Mesto, Nové SND 20:56
98 Kukučínova 20:58
91 Most SNP 21:05
91 Čunovo 21:10
98 Kukučínova 21:13
91 Most SNP 21:25
98 Kukučínova 21:28
91 Čunovo 21:30
98 Kukučínova 21:43
91 Most SNP 21:45
91 Čunovo 21:50
90 Staré Mesto, Nové SND 21:55
98 Kukučínova 21:58
91 Most SNP 22:05
91 Čunovo 22:10
98 Kukučínova 22:13
91 Most SNP 22:25
98 Kukučínova 22:28
91 Čunovo 22:30
98 Kukučínova 22:43
91 Most SNP 22:45
91 Čunovo 22:50
98 Depo Jurajov dvor 22:58
N93 Hlavná stanica 23:00
91 Čunovo 23:10
91 Hlavná stanica 23:10
N93 Hlavná stanica 23:30
91 Hlavná stanica 23:40
N91 Čunovo 23:55

- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo