Všetky odchody zo zastávky Česká 17.4.2024

Linka Smer Odchod
Depo Jurajov dvor 0:00
9 Depo Jurajov dvor 0:02
Depo Jurajov dvor 0:08
N53 Vajnory 0:09
Depo Jurajov dvor 0:10
N53 Hlavná stanica 0:14
Depo Jurajov dvor 0:18
Depo Jurajov dvor 0:28
N53 Vajnory 0:39
N53 Hlavná stanica 1:14
N53 Vajnory 1:39
N53 Hlavná stanica 2:14
N53 Vajnory 2:39
N53 Hlavná stanica 3:14
N53 Vajnory 3:39
4 Dúbravka 3:57
4 Dúbravka 4:07
4 Dúbravka 4:12
N53 Hlavná stanica 4:14
4 Dúbravka 4:17
3 Petržalka 4:17
9 Karlova Ves 4:19
4 Dúbravka 4:24
1 Hlavná stanica 4:25
3 Petržalka 4:27
9 Karlova Ves 4:28
4 Dúbravka 4:32
1 Hlavná stanica 4:34
3 Petržalka 4:35
9 Karlova Ves 4:36
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 4:38
4 Dúbravka 4:39
1 Hlavná stanica 4:40
3 Petržalka 4:43
9 Karlova Ves 4:44
1 Hlavná stanica 4:45
4 Dúbravka 4:47
3 Petržalka 4:50
1 Hlavná stanica 4:50
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 4:53
4 Dúbravka 4:55
4 Dúbravka 4:59
4 Dúbravka 5:04
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 5:09
4 Dúbravka 5:09
4 Dúbravka 5:15
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 5:17
4 Dúbravka 5:21
7 Hlavná stanica 5:22
4 Dúbravka 5:24
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 5:25
4 Dúbravka 5:29
7 Hlavná stanica 5:30
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 5:32
9 Karlova Ves 5:33
4 Dúbravka 5:34
7 Hlavná stanica 5:37
3 Rača 5:38
4 Dúbravka 5:39
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 5:39
4 Dúbravka 5:44
7 Hlavná stanica 5:45
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 5:46
4 Dúbravka 5:49
7 Hlavná stanica 5:52
3 Rača 5:53
3 Petržalka 5:54
4 Dúbravka 5:54
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 5:54
9 Karlova Ves 5:55
4 Dúbravka 5:59
7 Hlavná stanica 6:00
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 6:01
9 Karlova Ves 6:02
4 Dúbravka 6:04
7 Hlavná stanica 6:07
4 Dúbravka 6:07
3 Rača 6:08
3 Petržalka 6:09
4 Dúbravka 6:09
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 6:09
4 Dúbravka 6:13
3 Petržalka 6:16
1 Hlavná stanica 6:16
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 6:16
4 Dúbravka 6:17
3 Rača 6:19
7 Rača 6:21
4 Dúbravka 6:21
9 Karlova Ves 6:24
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 6:24
4 Dúbravka 6:25
7 Rača 6:27
3 Petržalka 6:29
4 Dúbravka 6:29
1 Hlavná stanica 6:31
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 6:32
4 Dúbravka 6:33
7 Rača 6:36
4 Dúbravka 6:37
4 Stanica Nové Mesto 6:39
3 Rača 6:39
7 Rača 6:41
4 Dúbravka 6:41
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 6:44
9 Karlova Ves 6:44
4 Dúbravka 6:45
7 Rača 6:48
4 Stanica Nové Mesto 6:49
3 Petržalka 6:49
4 Dúbravka 6:49
4 Dúbravka 6:53
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 6:54
1 Hlavná stanica 6:56
4 Dúbravka 6:57
4 Stanica Nové Mesto 6:59
4 Dúbravka 7:01
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 7:04
4 Dúbravka 7:05
4 Dúbravka 7:09
4 Stanica Nové Mesto 7:10
1 Hlavná stanica 7:13
4 Dúbravka 7:13
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 7:15
4 Dúbravka 7:17
4 Stanica Nové Mesto 7:20
4 Dúbravka 7:21
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 7:25
4 Dúbravka 7:25
4 Stanica Nové Mesto 7:29
4 Dúbravka 7:29
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 7:33
4 Dúbravka 7:33
4 Stanica Nové Mesto 7:37
4 Dúbravka 7:37
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 7:41
4 Dúbravka 7:41
4 Stanica Nové Mesto 7:45
4 Dúbravka 7:45
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 7:49
4 Dúbravka 7:49
4 Stanica Nové Mesto 7:53
4 Dúbravka 7:53
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 7:57
4 Dúbravka 7:57
4 Stanica Nové Mesto 8:01
4 Dúbravka 8:01
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 8:05
4 Dúbravka 8:05
4 Stanica Nové Mesto 8:09
4 Dúbravka 8:09
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 8:13
4 Dúbravka 8:14
4 Stanica Nové Mesto 8:17
Depo Jurajov dvor 8:17
4 Dúbravka 8:19
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 8:21
Depo Jurajov dvor 8:21
4 Dúbravka 8:24
4 Stanica Nové Mesto 8:25
Depo Jurajov dvor 8:25
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 8:29
Depo Jurajov dvor 8:29
4 Dúbravka 8:29
4 Stanica Nové Mesto 8:33
Depo Jurajov dvor 8:33
Depo Jurajov dvor 8:33
4 Dúbravka 8:34
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 8:37
Depo Jurajov dvor 8:37
4 Dúbravka 8:39
4 Stanica Nové Mesto 8:41
Depo Jurajov dvor 8:41
4 Dúbravka 8:44
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 8:45
Depo Jurajov dvor 8:45
4 Stanica Nové Mesto 8:49
Depo Jurajov dvor 8:49
4 Dúbravka 8:49
Depo Jurajov dvor 8:50
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 8:53
Depo Jurajov dvor 8:53
Depo Jurajov dvor 8:53
4 Dúbravka 8:54
4 Stanica Nové Mesto 8:57
Depo Jurajov dvor 8:57
4 Dúbravka 8:59
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 9:01
Depo Jurajov dvor 9:02
4 Dúbravka 9:04
4 Stanica Nové Mesto 9:05
Depo Jurajov dvor 9:05
4 Dúbravka 9:05
Depo Jurajov dvor 9:07
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 9:09
4 Dúbravka 9:09
Depo Jurajov dvor 9:10
Depo Jurajov dvor 9:12
4 Stanica Nové Mesto 9:13
Depo Jurajov dvor 9:14
4 Dúbravka 9:14
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 9:17
Depo Jurajov dvor 9:17
4 Dúbravka 9:19
Depo Jurajov dvor 9:20
4 Stanica Nové Mesto 9:21
Depo Jurajov dvor 9:22
4 Dúbravka 9:24
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 9:25
Depo Jurajov dvor 9:27
Depo Jurajov dvor 9:29
4 Dúbravka 9:29
4 Stanica Nové Mesto 9:30
4 Dúbravka 9:34
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 9:35
4 Dúbravka 9:39
4 Stanica Nové Mesto 9:40
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 9:42
4 Dúbravka 9:44
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 9:45
4 Dúbravka 9:49
4 Stanica Nové Mesto 9:50
4 Dúbravka 9:54
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 9:55
4 Dúbravka 9:59
4 Stanica Nové Mesto 10:00
4 Dúbravka 10:04
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 10:05
4 Dúbravka 10:09
4 Stanica Nové Mesto 10:10
4 Dúbravka 10:14
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 10:15
4 Dúbravka 10:19
4 Stanica Nové Mesto 10:20
4 Dúbravka 10:24
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 10:25
4 Dúbravka 10:29
4 Stanica Nové Mesto 10:30
4 Dúbravka 10:34
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 10:35
4 Dúbravka 10:39
4 Stanica Nové Mesto 10:40
4 Dúbravka 10:44
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 10:45
4 Dúbravka 10:49
4 Stanica Nové Mesto 10:50
4 Dúbravka 10:54
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 10:55
4 Dúbravka 10:59
4 Stanica Nové Mesto 11:00
4 Dúbravka 11:04
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 11:05
4 Dúbravka 11:09
4 Stanica Nové Mesto 11:10
4 Dúbravka 11:14
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 11:15
4 Dúbravka 11:19
4 Stanica Nové Mesto 11:20
4 Dúbravka 11:24
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 11:25
4 Dúbravka 11:29
4 Stanica Nové Mesto 11:30
4 Dúbravka 11:34
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 11:35
4 Dúbravka 11:39
4 Stanica Nové Mesto 11:40
4 Dúbravka 11:44
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 11:45
4 Dúbravka 11:49
4 Stanica Nové Mesto 11:50
4 Dúbravka 11:54
Linka Smer Odchod
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 11:55
4 Dúbravka 11:59
4 Stanica Nové Mesto 12:00
4 Dúbravka 12:04
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 12:05
4 Dúbravka 12:09
4 Stanica Nové Mesto 12:10
4 Dúbravka 12:14
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 12:15
4 Dúbravka 12:19
4 Stanica Nové Mesto 12:20
4 Dúbravka 12:24
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 12:25
4 Dúbravka 12:29
4 Stanica Nové Mesto 12:30
4 Dúbravka 12:34
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 12:35
4 Dúbravka 12:39
4 Stanica Nové Mesto 12:40
4 Dúbravka 12:44
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 12:45
4 Dúbravka 12:49
4 Stanica Nové Mesto 12:50
4 Dúbravka 12:54
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 12:55
4 Dúbravka 12:59
4 Stanica Nové Mesto 13:00
4 Dúbravka 13:04
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 13:05
4 Dúbravka 13:09
4 Stanica Nové Mesto 13:10
4 Dúbravka 13:14
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 13:15
4 Dúbravka 13:19
4 Stanica Nové Mesto 13:20
4 Dúbravka 13:24
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 13:25
4 Dúbravka 13:29
4 Stanica Nové Mesto 13:30
4 Dúbravka 13:34
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 13:35
1 Hlavná stanica 13:35
4 Dúbravka 13:39
4 Stanica Nové Mesto 13:40
7 Hlavná stanica 13:43
4 Dúbravka 13:44
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 13:45
4 Dúbravka 13:49
4 Stanica Nové Mesto 13:50
1 Hlavná stanica 13:50
7 Hlavná stanica 13:53
4 Dúbravka 13:54
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 13:55
4 Dúbravka 13:59
4 Stanica Nové Mesto 14:00
7 Hlavná stanica 14:03
4 Dúbravka 14:04
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 14:05
4 Dúbravka 14:09
4 Stanica Nové Mesto 14:10
7 Hlavná stanica 14:13
4 Dúbravka 14:14
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 14:15
4 Dúbravka 14:19
4 Stanica Nové Mesto 14:20
7 Hlavná stanica 14:23
4 Dúbravka 14:24
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 14:25
4 Dúbravka 14:29
4 Stanica Nové Mesto 14:30
4 Dúbravka 14:34
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 14:35
4 Dúbravka 14:39
4 Stanica Nové Mesto 14:40
4 Dúbravka 14:44
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 14:45
4 Dúbravka 14:49
4 Stanica Nové Mesto 14:50
4 Dúbravka 14:54
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 14:55
4 Dúbravka 14:59
4 Stanica Nové Mesto 15:00
4 Dúbravka 15:04
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 15:05
4 Dúbravka 15:09
4 Stanica Nové Mesto 15:10
4 Dúbravka 15:14
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 15:15
4 Dúbravka 15:19
4 Stanica Nové Mesto 15:20
4 Dúbravka 15:24
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 15:25
4 Dúbravka 15:29
4 Stanica Nové Mesto 15:30
4 Dúbravka 15:34
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 15:35
4 Dúbravka 15:39
4 Stanica Nové Mesto 15:40
4 Dúbravka 15:44
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 15:45
4 Dúbravka 15:49
4 Stanica Nové Mesto 15:50
4 Dúbravka 15:54
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 15:55
4 Dúbravka 15:59
4 Stanica Nové Mesto 16:00
4 Dúbravka 16:04
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 16:05
4 Dúbravka 16:09
4 Stanica Nové Mesto 16:10
4 Dúbravka 16:14
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 16:15
4 Dúbravka 16:19
4 Stanica Nové Mesto 16:20
4 Dúbravka 16:24
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 16:25
4 Dúbravka 16:29
4 Stanica Nové Mesto 16:30
4 Dúbravka 16:34
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 16:35
4 Dúbravka 16:39
4 Stanica Nové Mesto 16:40
4 Dúbravka 16:44
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 16:45
4 Dúbravka 16:49
4 Stanica Nové Mesto 16:50
4 Dúbravka 16:54
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 16:55
4 Dúbravka 16:59
4 Stanica Nové Mesto 17:00
4 Dúbravka 17:04
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 17:05
4 Dúbravka 17:09
4 Stanica Nové Mesto 17:10
4 Dúbravka 17:14
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 17:15
4 Dúbravka 17:19
4 Stanica Nové Mesto 17:20
4 Dúbravka 17:24
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 17:25
4 Dúbravka 17:29
4 Stanica Nové Mesto 17:30
4 Dúbravka 17:34
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 17:35
4 Dúbravka 17:39
4 Stanica Nové Mesto 17:40
4 Dúbravka 17:44
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 17:45
4 Dúbravka 17:49
4 Stanica Nové Mesto 17:50
4 Dúbravka 17:54
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 17:55
4 Dúbravka 17:59
4 Stanica Nové Mesto 18:00
4 Dúbravka 18:04
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 18:05
4 Dúbravka 18:09
4 Stanica Nové Mesto 18:10
4 Dúbravka 18:14
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 18:15
4 Dúbravka 18:19
4 Stanica Nové Mesto 18:20
4 Dúbravka 18:24
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 18:25
4 Dúbravka 18:29
4 Stanica Nové Mesto 18:30
4 Dúbravka 18:34
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 18:35
4 Dúbravka 18:39
4 Stanica Nové Mesto 18:40
4 Dúbravka 18:44
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 18:45
4 Dúbravka 18:49
4 Stanica Nové Mesto 18:50
4 Dúbravka 18:54
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 18:55
4 Stanica Nové Mesto 19:00
4 Dúbravka 19:02
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 19:05
4 Stanica Nové Mesto 19:09
4 Dúbravka 19:09
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 19:14
4 Dúbravka 19:17
Depo Jurajov dvor 19:17
Depo Jurajov dvor 19:18
4 Stanica Nové Mesto 19:19
4 Dúbravka 19:24
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 19:25
4 Stanica Nové Mesto 19:31
4 Dúbravka 19:32
Depo Jurajov dvor 19:32
Depo Jurajov dvor 19:33
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 19:37
4 Dúbravka 19:39
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 19:39
4 Stanica Nové Mesto 19:46
4 Dúbravka 19:47
9 Depo Jurajov dvor 19:48
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 19:48
9 Depo Jurajov dvor 19:52
4 Dúbravka 19:54
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 19:54
Depo Jurajov dvor 19:56
4 Stanica Nové Mesto 20:01
4 Dúbravka 20:02
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 20:03
Depo Jurajov dvor 20:04
4 Dúbravka 20:09
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 20:09
4 Stanica Nové Mesto 20:16
4 Dúbravka 20:17
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 20:18
4 Dúbravka 20:24
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 20:24
4 Stanica Nové Mesto 20:31
4 Dúbravka 20:35
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 20:39
4 Dúbravka 20:44
4 Stanica Nové Mesto 20:46
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 20:54
4 Dúbravka 20:55
4 Stanica Nové Mesto 21:01
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 21:03
Depo Jurajov dvor 21:03
4 Dúbravka 21:05
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 21:09
4 Dúbravka 21:15
4 Stanica Nové Mesto 21:16
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 21:23
4 Dúbravka 21:25
Depo Jurajov dvor 21:29
4 Stanica Nové Mesto 21:31
Depo Jurajov dvor 21:32
4 Dúbravka 21:35
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 21:38
4 Dúbravka 21:45
4 Stanica Nové Mesto 21:48
4 Dúbravka 21:55
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 21:58
4 Dúbravka 22:05
4 Stanica Nové Mesto 22:08
4 Dúbravka 22:15
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 22:18
4 Dúbravka 22:25
4 Stanica Nové Mesto 22:28
4 Dúbravka 22:35
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 22:38
Depo Jurajov dvor 22:42
4 Dúbravka 22:45
4 Stanica Nové Mesto 22:48
4 Dúbravka 22:55
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 22:58
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 23:01
4 Dúbravka 23:05
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 23:08
N53 Hlavná stanica 23:14
4 Depo Jurajov dvor ► X4 Zlaté piesky 23:18
Depo Jurajov dvor 23:28
9 Depo Jurajov dvor 23:32
Depo Jurajov dvor 23:34
Depo Jurajov dvor 23:38
N53 Vajnory 23:39
9 Depo Jurajov dvor 23:42
Depo Jurajov dvor 23:44
N53 Hlavná stanica 23:44
Depo Jurajov dvor 23:45
Depo Jurajov dvor 23:48
Depo Jurajov dvor 23:50
9 Depo Jurajov dvor 23:52
Depo Jurajov dvor 23:54
Depo Jurajov dvor 23:58

- Spoj zabezpečuje nízkopodlažné vozidlo