Ganz Eg
Ganz Eg po vzniku Československa
Vlak tvorený lokomotívou Ganz Eg a vozňami Ganz Jk a Ganz Gk
Vlak tvorený vozňom Ganz Eg a diaľkovými vozňami Ringhoffer BCa + Ringhoffer BCDFa
Vlak tvorený lokomotívou Ganz Eg a diaľkovými vozňami Studénka CDa + Studénka Ca

Úvod

Pre diaľkovú dopravu na uhorskom úseku elektrickej lokálnej železnice Viedeň - Bratislava zakúpila spoločnosť POHÉV (v preklade Lokálna elektrická železnica Bratislava - zemská hranica) dve elektrické lokomotívy typu Ganz Eg s rozchodom 1435 mm pre jednosmerný prúd s napätím 550 V od budapeštianskeho výrobcu Ganz & Co vyvinuté špeciálne pre túto trať. Lokomotívy slúžili na ťahanie diaľkových vozňov v úseku z dnešného Vajanského nábrežia po stanicu Kopčany, kde vozne prevzala lokomotíva pre striedavý prúd. Označenie Eg znamená Elektrische Gleichstrom Lokomotive (elektrická lokomotíva na jednosmerný prúd).

Prehľad vozidiel

Séria Typ Evidenčné čísla Rok výroby Sprevádzkovanie Vyraďovanie Počet
1. Ganz Eg Eg 5 – Eg 6 1913 1914 1941* 2
Spolu 1913   2
* Zachovalo sa historické vozidlo

Technické parametre

Dĺžka 10500 mm
Dĺžka so spriahadlami 11740 mm
Šírka 2460 mm
Výška 3460 mm
Výška podlahy 1200 mm
Rázvor 2500 mm (rázvor každého podvozku)
6100 mm (vzdialenosť otočných čapov)
8600 mm (rázvor vozidla)
Počet dverí 2
Celková hmotnosť 26000 kg
Elektrická výzbroj Ganz
Motor Ganz TS 100, jednosmerný 550 V
Výkon motora 55 kW
Počet motorov 4
Celkový výkon 220 kW

Fotografie

Opis

Lokomotívy sa vyznačovali viacerými špecifikami, ktoré boli navrhnuté špeciálne pre potreby uhorského úseku lokálnej železnice. Na odber prúdu boli lokomotívy okrem dvoch strešných pantografických zberačov vybavené aj zberacím zariadením pre odber prúdu z tretej koľajnice. Napájanie z tretej koľajnice sa používalo v Kopčanoch pri výmene lokomotív.

Lokomotívy boli okrem klasického železničného spriahacieho ústrojenstva vybavené aj električkovým spriahadlom, aby vyhovovali premávke na mestskom úseku trate. Špeciálne bola prispôsobená aj hmotnosť vozidiel a nápravové tlaky pre prevádzku po Starom moste.

Prevádzka

Lokomotívy sa po skúšobných jazdách v januári 1914 zaradili do pravidelnej premávky od februára 1914. Obvykle jazdili v súpravách s dvoma diaľkovými vozňami. Za suchého počasia v prípade veľkého náporu cestujúcich bolo možné k vlaku pripojiť mimoriadne aj tretí vozeň.

Po vzniku Československej republiky a prestavbe pôvodne striedavého úseku Kopčany - štátna hranica pri Bergu na napätie 550 V ťahanie diaľkových vozňov vo veľkej miere prevzali motorové vozne Ganz CMg, keďže kvôli poklesu cestujúcich z Viedne do Bratislavy postačoval medzi Bergom a centrom Bratislavy iba jeden diaľkový vozeň, ktorý zvládol utiahnuť aj motorový vozeň CMg. Lokomotívy Eg sa potom používali len v prípade zvýšených nárokov, kedy bolo potrebné medzi Bergom a Bratislavou ťahať dva diaľkové vozne.

Premávka lokomotív Ganz Eg bola ukončená v roku 1935 v súvislosti s prestavbou trate Bratislava - krajinská (štátna) hranica na rozchod 1000 mm.

Vyraďovanie a likvidácia

Lokomotívy boli po ukončení prevádzky v roku 1935 odstavené v depe Kopčany a v roku 1941 boli odpredané do Rakúska firme Stern & Hafferl, kde ich prevádzka pokračovala na železnici Linzer Lokalbahn. Obe lokomotívy sú v súčasnosti zachované na muzeálne účely - Eg 5 v električkovom múzeu v Mariazelli, Eg 6 sa od roku 2011 opäť nachádza v Bratislave a je vo vlastníctve Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy.

Katalóg vozidiel

Eg 5 Eg 6

Počet nevyradených vozidiel: 0 (0 %)

Počet vyradených vozidiel: 2 (100 %)

Legenda

Eg 6historické vozidlo

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.