VozidláAutobusy › Tedom C12 G

Tedom C12 G z prvej série (#1101 - 1110)
Tedom C12 G z poslednej série
Tedom C12 G #2116 v stave na konci prevádzky

Úvod

Nízkopodlažné mestské autobusy TEDOM C12 G (K23 G) českého výrobcu TEDOM Třebíč vychádzajú zo svojho predchodcu TEDOM Kronos 123 G vyrábaného v rokoch 2004 - 2006. Prototyp autobusu TEDOM Kronos 123 G s karosériou v talianskej licencii firmy Mauri & C. (ktorá predstavila autobus Kronos v roku 1999) a s plynovým motorom TEDOM (vychádzajúcim z motora LIAZ M1.2C) vznikol v roku 2004. Konštrukčne upravené autobusy TEDOM C12 G (K23 G) sa vyrábali po výstavbe nového výrobného závodu v Třebíči v rokoch 2007 - 2011. V roku 2010 vznikol prototyp kĺbového autobusu TEDOM C18 G, ktorý sa prezentoval aj v Bratislave. Vzhľadom na nezáujem odberateľov bola výroba autobusov TEDOM ukončená v januári 2012, kĺbová verzia sa do sériovej výroby ani nedostala.

Bratislavský Dopravný podnik mal na testovanie zapožičané v roku 2006 dve vozidlá typu TEDOM Kronos 123 G a v roku 2007 jedno vozidlo TEDOM C12 G. Česká firma TEDOM sa s týmito vozidlami stala v roku 2008 víťazom tendra DPB na obstaranie 12-metrových nízkopodlažných autobusov s CNG pohonom formou dlhodobého prenájmu. Mesačná úhrada za prenájom a servis 30 vozidiel predstavovala 130 494 € bez DPH. Po skončení nájmu v roku 2017 boli autobusy dopravným podnikom odkúpené za cenu 1660 € bez DPH za jeden autobus.

Prehľad vozidiel

Séria Typ Evidenčné čísla Rok výroby Sprevádzkovanie Vyraďovanie Počet
1. Tedom C12 G 1101 – 1110 2008 – 2009 2009 od 2021 10
2. Tedom C12 G 2101 – 2110 2009 2009 od 2016 10
3. Tedom C12 G EEV 2111 – 2120 2009 – 2010 2010 od 2021 10
Spolu 2008 – 2010   30

Technické parametre

Dĺžka 12030 mm
Šírka 2550 mm
Výška 3354 mm
Výška podlahy 340 mm (počas jazdy)
270 mm (kneeling)
Rázvor 6020 mm
Počet dverí 3
Počet miest na sedenie 29 + 1
Počet miest na státie 57
Celkový počet miest 86 + 1
Pohotovostná hmotnosť 12100 kg
Celková hmotnosť 18000 kg
Motor Tedom TG 210 AV TA 04, Euro 4, CNG, stojatý kvapalinou chladený 6-valec preplňovaný turbodúchadlom s medzichladičom plniaceho vzduchu a elektronickým sekvenčným viacbodovým vyfukovaním plynu TG (#1101 - 1110, 2101 - 2110)

Tedom TG 210 AV TA EEV (City 210), Euro 5 EEV, CNG, stojatý kvapalinou chladený 6-valec preplňovaný turbodúchadlom s medzichladičom plniaceho vzduchu a trojcestným katalyzátorom (#2111 - 2120)
Výkon motora 210 kW / 2000 rpm (TG 210 AV TA 04)
220 kW / 2000 rpm (TG 210 AV TA EEV)
Objem motora 11946 cm3
Krútiaci moment motora 1200 Nm / 1600 rpm (TG 210 AV TA 04)
1146 Nm / 1600 rpm (TG 210 AV TA EEV)
Maximálna rýchlosť 80 km/h
Prevodovka ZF Ecomat 6 HP 594C, automatická, 6-stupňová, s integrovaným retardérom
Riadenie ZF Servocom 8098, hydraulické s integrovaným posilňovačom riadenia
Nápravy predná: ZF RL 85, tuhá, s torzným stabilizátorom
zadná: ZF AV 132/80° SLF, portálová s torzným stabilizátorom
Pneumatiky 275/70 R22,5

Fotografie

Opis

Samonosnú karosériu autobusu zvarili z tenkostenných uzavretých profilov z nehrdzavejúcej ocele a oplechovali hliníkovými plechmi a plastom. Strechu vyhotovili z polyesterového plastu zosilneného skleneným vláknom, čelá vytvorili zo sklolaminátu. Nádrže na CNG umiestnili na streche v prednej časti. Použitím nehrdzavejúcich materiálov zabezpečili 12-ročnú garantovanú životnosť vozidla. Do pravej bočnice osadili trojicu dvojkrídlových dovnútra sa otvárajúcich dverí s elektropneumatickým pohonom od firmy Tamware. Nástup a výstup vozíčkarov a detských kočíkov uľahčili výklopnou plošinou pri stredných dverách. Výšku podlahy v zastávke umožnili znížiť pokľaknutím vozidla (kneeling) prostredníctvom elektronického systému ECAS. Podlahu v interiéri pokryli protišmykovou PVC podlahou Altro, bočnice a strop obložili plastovými materiálmi. Pre cestujúcich osadili v interiéri plastové sedadlá Kiel Centra s textilným čalúnením. Na osvetlenie interiéru použili zapustené žiarivkové svetelné pásy, priestory dverí osvetlili bodovými svietidlami. Plynový motor umiestnili v nastojato v zadnej časti vozidla. Pracovisko vodiča vybavili klimatizáciou umiestnenou na streche uprostred vozidla. Vetranie interiéru zabezpečili posuvnými otvárateľnými časťami bočných okien (5 otvárateľných okien, pri vozidlách #2111 - 2115 8 otvárateľných okien), dvoma stropnými ventilátormi a dvojicou stropných okien s elektrickým ovládaním. Vykurovanie vozidla zabezpečili teplovodným kúrením a prídavným nezávislým kúrením. Sklo na prvej polovici predných dverí vybavili vyhrievaním, od vozidla #2111 použili dvojité zasklenie tohto krídla dverí. Vozidlá dodali v celočervenom nátere. Informovanosť cestujúcich zabezpečili optickým a akustickým informačným systémom firmy BUSE.

Úpravy

Pred zaradením do premávky obdržali vozidlá nálepky v novom bratislavskom dizajne. Od vozidla #2106 boli autobusy zaradené do premávky v celočervenom nátere bez nálepiek, ktoré boli doplnené až neskôr. Neskôr boli z niektorých vozidiel nálepky úplne, alebo čiastočne odstránené. Po opotrebovaní pôvodných poťahov sedadiel boli viacerým vozidlám sedadlá prečalúnené červenými poťahmi s logami Bratislavy.

Celovozidlové reklamy sa týmto autobusom vyhýbali, výnimkou bol autobus #1106, ktorý ju nosil počas jedného roka. Na krátky čas bol reklamou čiastočne oblepený autobus #1110, pričom zvláštnosťou bolo, že reklama prekryla aj tabuľky so štátnym evidenčným číslom vozidla.

Autobusy #2104 a 2107 dostali v súvislosti so zaradením na linku 163 koženkové čalúnenie sedadiel a boli vybavené kamerovým systémom. V marci tieto úpravy dostal aj autobus #2116, ktorý na linke 163 nahradil #2107. V júni 2022 dostal autobus #2116 aj rozšírenú kabínku vodiča s možnosťou nástupu cez jedno krídlo predných dverí. Po odstavení vozidiel z premávky boli kamerové systémy z vozidiel demontované.

Prevádzka

Prvých 5 vozidiel bolo slávnostne predstavených na Hviezdoslavovom námestí dňa 5. februára 2009. Do premávky sa prvé vozidlá zaradili od 9. februára 2009 na linke 32. Ďalších 5 vozidiel začalo jazdiť do konca februára aj na linke 133. Vozidlá #2101 - 2105 sa zaradili do premávky od konca mája 2009 a od 1. júla 2009 boli spolu s autobusmi #2106 - 2110 vypravované na linky 20 a 22.

Po zvýšení výpravy vozidiel na linku 133 boli v októbri 2009 vozidlá z Jurajovho dvora preraďované do vozovne Trnávka, v Jurajovom dvore zostali 4 vozidlá, až do dodávky tretej série Tedomov koncom apríla 2010. Tieto vozidlá sa zaradili do premávky od 1. mája (#2111 - 2115) a 4. júna 2010 (#2116 - 2120) na linkách vypravovaných vozovňou Jurajov dvor.

Po redukciách vo vypravovaní autobusov v apríli 2011 zostalo vo vozovni Trnávka len prvých 9 vozidiel Tedom, zvyšné boli opäť presunuté do vozovne Jurajov dvor a po zmenách od septembra 2011 boli aj zvyšné Tedomy preradené do vozovne Jurajov dvor.

V prvých rokoch boli Tedomy z vozovne Trnávka vypravované na linky 28, 32, 87, 133 a z vozovne Jurajov dvor prevažne na linky 20, 22, 43, 65, 67, 50, 53, 74, 77, ale krátky čas i na linku 84. Neskôr sa Tedomy udomácnili na linkách 32, 37 a 65, kde jazdili až do roku 2017. Po dodávke nových autobusov SOR NB 12 City v druhej polovici roka 2017 bolo vypravovanie autobusov Tedom postupne obmedzované. Na linky 37 a 65 boli nasadené autobusy SOR NB 12 City a na linku 32 kapacitnejšie vozidlá Solaris Urbino 15 CNG. Tedomy boli následne vypravované podľa potreby na rôzne linky vypravované vozovňou Jurajov dvor a pri nedostatku pojazdných 12-metrových autobusov aj na linky z vozovne Trnávka.

Vozidlá prvých dvoch sérií (okrem #2122) boli z premávky odstavené postupne od októbra 2017 do polovice júna 2018. Odstavené autobusy boli v lete 2018 ponúknuté dopravným podnikom na predaj, neskôr bol však ich odpredaj zrušený a od septembra 2019 sa niektoré vozidlá podľa potreby opäť vypravovali na linky. V rámci šetriacich opatrení kvôli pandémii choroby Covid-19 sa v závere roka 2020 začali na niektoré "kĺbové" linky vypravovať kratšie autobusy a tak sa autobusy Tedom vo väčšom rozsahu opäť vrátili do pravidelnej premávky, kedy sa na linky nasadzovalo všetkých 19 prevádzkyschopných vozidiel. Zvyšné autobusy (#1102, 1104, 1105, 2108, 2125) boli postupne rozoberané na náhradné diely.

Po obnovení školského režimu od septembra 2021 boli autobusy Tedom v kombinácii s ďalšími autobusmi nasadzované na niektoré poradia liniek 20, 37, 65, 67, 74, 78, 80, 87. Jedno vozidlo (prevažne #2115) stabilne vykonávalo záložné vozidlo na Hlavnej stanici. Dve vozidlá (#2104 a 2107) boli vyčlenené pre novú linku 163 premávajúcu medzi Račianskym mýtom a nocľahárňou na Ivanskej ceste. Po poruche vozidla #2107 bol v marci 2022 na linku 163 nasadený autobus #2116.

V závere prevádzky boli posledné premávkové vozidlá od septembra 2022 vypravované z vozovne Jurajov dvor na linky 65, 67, 78, 163, zriedkavo 20 a na staničné záložné vozidlo. Päť autobusov, ktoré boli ku koncu prevádzky vypravované z vozovne Trnávka (#1101, 1103, 1107, 1108, 1109), dojazdilo do začiatku septembra 2022. Po sprevádzkovaí nových autobusov SOR NS 12 diesel v polovici novembra 2022 zostal v pravidelnej prevádzke už len autobus pre linku 163 (#2116, záloha #2104). Po nasadení autobusu Iveco Urbanway 12M #1062 na linku 163 vo februári 2023 slúžilo vozidlo #2116 už len ako záloha.

Vyraďovanie a likvidácia

Prvým vyradeným vozidlom bol autobus #2105, ktorý 22. novembra 2016 zhorel do tla priamo v premávke. Po ťažkej nehode s osobným vozidlom bol v máji 2017 z premávky odstavený aj autobus #2127. V roku 2018 bol ponúknutý na predaj, ale napokon bol v októbri 2019 zošrotovaný v areáli vozovne Jurajov dvor. Vo februári 2021 boli na predaj ponúknuté už čiastočne rozobraté vozidlá #1106, 2114, 2119 a 2126. Vraky týchto autobusov odkúpila česká spoločnosť Retrobus a neskôr boli zošrotované. V lete ponúkol DPB na predaj už nepojazdné autobusy #1102, 1104, 1105, 2108, 2112, 2113, 2123 a 2125, ale nikto o ne neprejavil záujem a tak boli následne v septembri 2022 zošrotované.

Katalóg vozidiel

1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 2121

2125 2122 2126 2104 2105 2123 2107 2108 2124 2127

2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120

Legenda a štatistika

2121nevyradené vozidlo: 5 (16,7 %)
2121odstavené vozidlo (viac ako 2 týždne nezasiahlo do premávky): 4 (13,3 %)
2107odstavené vozidlo (viac ako 6 mesiacov nezasiahlo do premávky): 1 (3,3 %)
1101vyradené vozidlo: 25 (83,3 %)
2107technologické vozidlo: 1 (3,3 %)
Vozidlo môže byť priradené k viacerým kategóriám súčasne, farebne zvýraznená je iba najdôležitejšia kategória.
Denná vypravenosť prevádzkových vozidiel za posledný mesiac: 0 %, v pondelok až piatok 0 %

Prečíslované evidenčné čísla

1.2.3.
1110 2121od 2011 
2101 11142009 - 20112125od 2011
2102 11112009 - 20112122od 2011
2103 11152009 - 20112126od 2011
2106 11122009 - 20112123od 2011
2109 11132009 - 20112124od 2011
2110 11162009 - 20112127od 2011

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Plánuje sa ponechať nejaký voz ako historický? Autobusov tohoto typu nebolo vyrobených tak veľa, bolo by zaujímavé mať v Bratislave historičák, aký inde nebude.
Reakcia na: ES499.0001 #47:
Evidentne
Čo už na 163 definitívne skončili?
Reakcia na: Sor23 #44:
Výkon to má možno dobrý, ale to odpruženie je horor. Asi už aj chápem prečo ich v poslednom čase davali iba ako záložné 🙂
Reakcia na: Sor23 #44:
Ozaj? Tam nie je štyristopäťdesiata piata inkarnácia M640? Kus motora je napríklad v koristných MAN-och z Hnedého Mlčania.
Reakcia na: Trammat #43:
Tedomy boli vo svojom čase mimoriadne dobre vybavené a mali rôzne zaujímavé funkcionality, ktoré iné autobusy nemali, alebo mali len okrajovo. Už len samotný motor v Tedome je skutočný kus motora, ktorý má naozaj ťah.
Reakcia na: Sor23 #41:
Vďaka za info, som ani netušil, že tie vozy majú takéto vymoženosti 😃.
Reakcia na: Trammat #40:
Ja ale poznam opacny pripad.
Dlhodobo bol 2116 bol top voz. Neviem co s tym vozom stvarali,ale to podla mna ani nebol TEDOM 😃
Reakcia na: Trammat #40:
To, čo ty spomínaš je mimochodom jedna z predvolieb prevodovky Tedomu. V pravej hornej časti palubnej dosky je prepínač öko/pwr, vďaka ktorému si vodič vie nastaviť prevodovku do jazdného režimu úsporného/výkonného. Práve režim PWR (power) spočíva na rovnakom princípe, ako prevodovky v autách v režime S (sport). V princípe ide o to, že motor sa točí do vyšších otáčok a na úkor spotreby v prospech výkonu. Niektorí vodiči tento režim používali pravidelne na Dlháčoch a Kramároch, svojho času najmä 1104, 1109, 2112 a 2120. Dynamika vozidla je podstatne lepšia, no problém je, že v lete s týmto režimom dochádzalo k častému prehrievaniu oleja v prevodovke, ako aj chladiacej kvapaliny.
Otázka hlavne pre obyvateľov DD, v časoch, keď bola linka 32 typická pre tedomy (a konkrétnejšie asi tak roky 2015/2016), ktoré boli inak známe veľmi dobrým výkonom pri jazde do kopca, sa na tejto linke občas objavil jeden konkrétny kus z prvej alebo druhej série, ktorý mal bez ohľadu na obsadenie vozu vždy veľké problémy so stúpaním od molecky na janotovu. Voz išiel veľmi pomaly, šialene hučal a vo vzduchu bola cítiť veľmi výrazná aróma plynových vozidiel, neraz sa stalo, že tento konkrétny voz ešte pred prvou zákrutou obehol po ňom idúci spoj linky 33. Nepamätá si náhodou niekto z vás, ktorý voz to bol? Mám pocit, že vtedy nosil evidenčné číslo 2121, ale nie som si vôbec istý, za prípadnú odpoveď vám ďakujem 😃 .
Ale, aspon sa dobre umyvaju. Napriklad uz spomenuta 1109 presla velkym cistenim tesne pred ich vypravovanim. Pred Vianocami aspon 8 Tedomov, dnes sme mali 2. Radsej nekomentujem jak spinave su.
Reakcia na: Sor23 #37:
Citelis to je už iná pesnička. 😃
Reakcia na: Petto #36:
Euro 5 EEV su kultivovanejsie ako Euro 5, ale je to len vec udrzby. Stale lepsie ako Citelis, tie by som vyhodil von oknom hned.
Reakcia na: Sor23 #35:
Uprimne neviem ktorym si siel. Ale s 1109 10min mi stacilo na L88. To dobrzdovanie do zastavok, rozbehy hluk jak hlucny vysavac a trhane pohyby. Dufam ze prichodom Otokarov tieto vozidla skoncia tiez.
Kladne hodnotím oživenie Tedomov počas týchto voľných dní, dobre sa nimi cestuje. 🙂
Reakcia na: Jadran #33:
To je pravda, plynový buď kopne a ideš, alebo pojazďuješ bez plynu v zapche. Hlavne v zapche je to na nič total.
Mne na Tedomoch vadí jedno jediné: brzdové aj plynové pedále poznajú spravidla len ich dve koncové polohy ("buď alebo") a nič medzitým. Nedá sa s nimi sofistikovane ani dobrzďovať, ani zastaviť, ani sa plynule rozbehnúť.
Reakcia na: Mike #31:
Veď to má nenormálny výkon, ešte keď zopár vodičov používalo režim "EKO/PWR" čo ti v režime PWR režilo ako auto s automatom v režime Sport, tak to išlo ako delo. Taká #2120 bola pred pár rokmi úplná formula. Tá prvá séria sa rada vytáčala do otáčok a chytala ťah nad 2000rpm, ale keď chytila, tak išlo jak hovado.💗
Reakcia na: Sor23 #30:
Ja som išiel nejakým 110x prvé roky premávky, nedeľu večer plne narvanou 32kou, že na SAV a Sokolskej ledva zavrela dvere (boli časy že mala 32 celý víkend interval 30 min so sólami 😃 ) a hore Pražskou išiel 60 kmh (tachometrových) a ešte by kľudne zrýchľoval (keby linka pokračovala rovno) a aj potom hore v tom najprudšom stúpaní na Stromovej zrýchľoval bez problémov.
Reakcia na: Urbanway 2423 #28:
Keď boli Tedomy nové tak boli výborné. Pamätám si aj #2113 po nehode keď prišla z opravy od výrobcu a to bola iná káva, parádny autobus. A hlavne si pamätám, že v zime vedeli Tedomy vyjsť kopce, kde iné autobusy stáli.