Informácie › Vyhľadávanie

Bezbariérová doprava

Informácie

Premávka nízkopodlažných vozidiel Preprava invalidného vozíka vo vozidlách MHD a regionálnych autobusoch Bezbariérové školské spoje Premávka nízkopodlažných vozidiel Bratislavská MHD Od januára

MHD Nitra

MHD na Slovensku

Nitra je krajským mestom Nitrianskeho kraja a najstarším mestom na území Slovenskej republiky. Ústrednou dominantou mesta je Nitriansky hrad s Katedrálou sv.

Vyhľadávanie

Hľadaný text
Zverejnené od
do