Informácie › Vyhľadávanie

Regionálna doprava

Železničná trať do Komárna zmení od decembra dopravcu

Od polovice demcembra tohto roka bude prevádzku na železničnej trati Bratislava - Komárno, ktorá je v úseku Bratislava - Kvetoslavov integrovaná do IDS BK ako linka S70, najbližšie dva roky zabezpečovať dopravca Železničná spoločnosť Slovensko s vlakmi prenajatými od rakúskeho dopravcu ÖBB.

Vyhľadávanie

Hľadaný text
Zverejnené od
do