Informácie › Vyhľadávanie

Informácie

Cestovanie v IDS BK: Základné otázky a odpovede

Informácie platné k 1. augustu 2019 po rozšírení IDS BK na ŽST Trnava.

Informácie

Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji

Správy o IDS BK   Cenník cestovných lístkov IDS BK   Základné otázky a odpovede o cestovaní v IDS BK   Predaj a použitie

Informácie

Predaj a použitie cestovných lístkov IDS BK

Komplexný prehľad možností zakúpenia cestovných nových lístkov, ako aj spôsobu ich použitia.

Vyhľadávanie

Hľadaný text
Zverejnené od
do