NKÚ zverejnil nelichotivú správu o kontrole hospodárenia v DPB
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ) zverejnil na svojej internetovej stránke dňa 24. augusta 2010 správu z vykonanej kontroly v mestskej akciovej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava. NKÚ sa zameral najmä na kontrolu fungovania spoločnosti, účtovníctva, hospodárania s majetkom a pridelenými financiami a na kontrolu verejného obstarávania.

Úrad vo svojej správe konštatuje celkovo 32 viac či menej závažných porušení najmä zákona o účtovníctve, obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní, interných predpisov a stanov spoločnosti v rokoch 2008 a 2009. Z verejného obstarávania možno spomenúť nesprávne postupy zadávania zákazniek, rôzne porušenia zákona a interných smerníc pri obstarávaní nízkopodlažných autobusov Citelis, prenájme autobusov Tedom, nákupe autobusu Mercedes Citaro CNG, nákupe oblečenia pre zamestnancov, samohasiacich zariadení do vozidiel MHD a dochádzkového systému. Z hľadiska hospodárenia spoločnosti boli nedostatky zistené najmä v správnosti a pravdivosti účtovných uzávierok a inventarizácií.

NKÚ za zistené nedostatky pri svojej kontrole neudeľuje sankcie pre kontrolovaného, ale môže zistené nedostatky postúpiť príslušným inštitúciám, ktoré majú zo zákona možnosť udeľovať sankcie.


30.8.2010
-mhd-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.