Program Slovensko podporí udržateľnú mobilitu aj v BSK

Do roku 2027 by sa v Bratislavskom kraji mohli zrealizovať projekty na rozvoj verejnej dopravy za vyše 241 mil. € z Programu Slovensko.

Po nedávnej 350-miliónovej výzve z Programu Slovensko na podporu rozvoja udržateľnej mobility v menej rozvinutých regiónoch vyhlásilo na konci júna Ministerstvo dopravy SR samostatnú výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok aj pre Bratislavský kraj (BSK). Na projekty zamerané na udržateľnú mobilitu v BSK pôjde z eurofondov v období do roku 2027 suma vo výške 241 817 276 €. Času aj financií je však pomerne málo.

V rámci tejto výzvy sa o príspevky pre projekty môžu uchádzať:

 • Bratislavský samosprávny kraj,
 • Hlavné mesto SR Bratislava,
 • Mestá a obce v BSK zabezpečujúce dopravu vo verejnom záujme prostredníctvom zazmluvneného dopravcu, príp. vlastnia infraštruktúru verejnej osobnej dopravy,
 • Železnice SR,
 • Dopravný podnik Bratislava,
 • dopravcovia vykonávajúci pravidelnú autobusovú dopravu vo verejnom záujme,
 • organizátor integrovanej dopravy.

Projekty môžu byť zamerané na:

 • výstavbu a modernizáciu tratí dráhovej MHD vrátane prvkov preferencie,
 • výstavbu a modernizáciu napájacej infraštruktúry (meniarne, káblové vedenia a pod.),
 • obnovu a modernizáciu mobilných prostriedkov dráhovej MHD a vozidiel zabezpečujúcich MHD a prímestskú dopravu (autobusy na alternatívny pohon vrátane súvisiacej plniacej a nabíjacej infraštruktúry);
 • výstavbu a modernizáciu infraštruktúry VOD (napr. prestupných terminálov, zastávok a záchytných parkovísk, zavádzanie opatrení preferencie VOD),
 • vybudovanie a modernizáciu technickej základne na správu vozidiel MHD,
 • zabezpečenie tarifných, informačných a dispečerských systémov,
 • predinvestičnú a projektovú prípravu.

Podmienkou pre podanie žiadosti je Radou partnerstva BSK/Kooperačnou radou UMR Bratislava schválený projektový zámer tzv. integrovanej územnej investície. Hlavné aktivity projektu nemôžu byť pred podaním žiadosti o príspevok fyzicky ukončené.

V oblasti udržateľnej mobility boli doteraz Radou partnerstva BSK schválené nasledujúce projektové zámery v predpokladanej hodnote 18,8 mil. €:

 • Výstavba TIOP Bory (ŽSR),
 • Výstavba TIOP Vrakuňa (ŽSR),
 • Výstavba záchytného parkovacieho domu na Astronomickej v Ružinove (pri obratisku autobusov Ostredky, Súhvezdná) (MČ Bratislava-Ružinov),
 • Modernizácia zastávok a záchytného parkoviska B+R, P+R v Malackách (mesto Malacky).

Projektový zásobník Rady partnerstva BSK k júnu 2024 obsahuje tieto projekty za cca 45 mil. €, ktoré sú v nejakom stave pripravenosti:

 • Rekonštrukcia ŽST a vybudovanie záchytného parkoviska (MČ Bratislava-Podunajské Biskupice)
 • Výstavba prestupných bodov a príslušnej infraštruktúry v zmysle aktuálne spracovávanej štúdie (MČ Bratislava-Ružinov)
 • Zvýšenie kapacity prestupného terminálu (vrátane dobudovania bezbariérového prechodu cez železničný nadchod) (MČ Bratislava-Vajnory)
 • Prestupný bod s autobusovými zastávkami (obec Lozorno)
 • Prestupný terminál v obci Plavecký Štvrtok (obec Plavecký Štvrtok)
 • Vybudovanie prestupného terminálu s nadväznosťou na integrovanú dopravu (Modernizácia a rozšírenie kapacity autobusovej stanice, vrátane rozšírenia pruhov a rekonštrukcií autobusových zastávok) (mesto Stupava)
 • Prestupný dopravný terminál Báhoň (obec Báhoň)
 • Výstavba multimodálneho prestupného terminálu v obci (obec Budmerice)
 • Zvyšovanie kapacity prestupného terminálu v obci Častá (obec Častá)
 • Výstavba autobusovej stanice, prepájajúcej viaceré módy dopravy, vrátane vybudovania autobusových zastávok (obec Modra)
 • Zvýšenie kapacity prestupného terminálu a vybudovanie zastávok verejnej dopravy (mesto Pezinok)
 • Zvýšenie kapacity prestupného terminálu Krajinská (mesto Svätý Jur)
 • Vybudovanie prestupného terminálu a modernizácia infraštruktúry VOD v Ivanke pri Dunaji (obec Ivanka pri Dunaji)
 • Rekonštrukcia a dobudovanie prestupného autobusového terminálu s parkovacím domom, Šafárikova ulica (mesto Senec)
 • Zvýšenie kapacity prestupného terminálu, vrátane vybudovania P+R na Železničnej ulici v Senci, II. etapa (mesto Senec)
 • Výstavba prestupného terminálu v obci Tomášov (obec Tomášov)
 • Vybudovanie autobusovej stanice, vrátane autobusových zastávok, a parkoviska (obec Tureň)
 • Informačný systém na zastávkach IDS BK (Bratislavská integrovaná doprava)

Bratislavská Kooperačná rada Udržateľného mestského rozvoja na svojich zasadnutiach schválila doteraz tieto projektové zámery:

 • Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor – II. fáza (dofinancovanie prebiehajúceho projektu)
 • Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, vozovňa Krasňany – stavebné práce – II. fáza (dofinancovanie prebiehajúceho projektu)
 • Električky pre Bratislavu – II. fáza (dofinancovanie prebiehajúceho projektu)

Projektový zásobník nemá Kooperačná rada UMR na svojej internetovej stránke zverejnený. Dá sa predpokladať, že mesto a DPB sa budú uchádzať o financie napríklad na výstavbu projektovo pripravených trolejbusových tratí, modernizáciu Ružinovskej radiály, nákup električiek či modernizáciu vozovne Jurajov dvor.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Petto #4:
Však zhotoviteľ je jasný - ženská postava z Ľadového kráľovstva
Reakcia na: lostrail #3:
Nie je zhotovitel este ani tusim stavebne, cize tento rok ništ a dalsi rok mozno aspon zhotovitela najdeme. Sak pohoda. 💀
"Da sa predpokladat, ze DPB sa bude uchadzat" o prostriedky na financovanie vystavby trolejbusovych trati - nemala sa TT Patronka - Riviera nahodou uz stavat?
Reakcia na: samkoh #1:
Žeby nemotorová doprava?
aké ďalšie módy dopravy chcú mať v termináli v Modre apod.?
A ten projekt rekonštrukcie seneckej aut. stanice ma teší, ale rád by som ho videl.