Zmeny v MHD počas bratislavského maratónu (7.4.2024 08:30 – 14:00)

Rozbieha sa maratón tradičných výluk, už v najbližšiu nedeľu treba počítať s rozsiahlou výlukou MHD pre bežecké podujatie.

Z dôvodu konania maratónskeho preteku (trasa) bude v nedeľu 7. apríla 2024 v čase medzi cca 8:30 a 14:00 výrazne obmedzená premávka MHD v centre mesta a v Ružinove. Zmenená bude väčšina električkových a trolejbusových liniek a tiež niektoré autobusové linky. Odklonené linky budú na obchádzkových trasách obsluhovať všetky zastávky na daných trasách (autobusy a trolejbusy všetky na znamenie). Informácie o zmenených trasách sú uvedené nižšie.

Zmeny na jednotlivých linkách budú realizované operatívne podľa vývoja situácie. Cestujúcich budú o aktuálnej situácii informovať vodiči prostriedkov MHD a dopravný dispečing.

Kompletný zoznam neobsluhovaných zastávok počas výluk je k dispozícii na konci článku. Uzavreté úseky a úseky s jednosmernou premávkou MHD v širšom centre mesta sú znázornené na obrázku:

Počas najbližšieho víkendu sa bude konať (6.4.2024) aj charitatívne bežecké podujatie Ultralanovka pre Plamienok, ktoré už tradične premávku MHD ani lanovky nijako neobmedzí.

Zmenené električky

Električky nebudú premávať po Špitálskej a Krížnej v smere von z centra (medzi Jesenského a Vazovovou), po Jesenského a Nám. Ľ. Štúra a po nábreží medzi tunelom a Šafárikovým námestím.

 • Linka 1 bude premávať okruhom Hlavná stanica - Radlinského - Blumentál - Vazovova - Krížna - Americké nám. - Špitálska - Nám. SNP (Centrum) - Obchodná - Radlinského - Hlavná stanica.
  • V smere z Hlavnej stanice neobslúži riadne zastávky STU až Nám. Ľ. Štúra.
  • V smere na Hlavnú stanicu neobslúži riadne zastávky Nám. Ľ. Štúra a Šafárikovo nám. Cestujúcim odporúčame peší presun k zastávke Centrum.
 • Linka 3 bude premávať okruhom Rača - Račianske mýto - Blumentál - Americké nám. - Špitálska - Centrum - Nám. SNP - Obchodná - Blumentál - Račianske mýto - Rača.
  • V smere do Rače nebudú obsluhované zastávky Centrum (smer Mariánska), Mariánska a Americké nám. Využiť bude možné tieto zastávky v opačnom smere.
  • Pri ceste z Rače do Petržalky bude potrebné vykonať peší presun zo zastávky Centrum na Štúrovu ulicu, odkiaľ bude premávať kyvadlová električka linky X do Petržalky.
 • Kyvadlová električková linka X bude premávať približne každých 20 minút v úseku Petržalka, Jungmannova - Starý most - Šafárikovo nám. - Štúrova.
  • Na križovatke Štúrovej a Jesenského bude zriadená náhradná konečná zastávka Centrum.
   • Z tejto zastávky bude potrebné vykonať peší presun na zastávku Centrum pred Starou tržnicou, odkiaľ bude premávať linka 3 (smer Rača), linka 1 (smer Hlavná stanica) a linka 4 (smer Dúbravka).
 • Linka 4 bude premávať nasledovne:
  • V smere do Dúbravky pôjde medzi zastávkami Centrum a Kráľovské údolie cez Nám. SNP, Kapucínsku a tunel.
   • Neobslúži riadne zastávky Jesenského, Nám. Ľ. Štúra, Most SNP a Chatam Sófer.
  • V smere Depo Jurajov dvor/Stn. Nové Mesto pôjde medzi zastávkami Kráľovské údolie a Krížna po trase linky 9 cez tunel, Obchodnú a Blumentál.
   • Neobslúži riadne zastávky Chatam Sófer, Most SNP, Šafárikovo nám., Centrum, Mariánska, Americké nám.
    • Namiesto neobsluhovaných zastávok na Špitálskej ulici odporúčame presun k zastávkam na Obchodnej ulici.
  • Medzi Mostom SNP a Lafranconi odporúčame obojsmerne použiť súbežné autobusové linky 29 a 37.
 • Linka 9 bude mať v čase približne medzi 9:00 a 10:25 čiastočne obmedzenú premávku do Ružinova.
  • V uvedenom čase pôjde z Trnavského mýta do Ružinova iba každý druhý spoj tejto linky. Ostatné spoje pôjdu z Trnavského mýta po trase linky 4 po Vajnorskej k Stanici Nové Mesto.

Zmenené trolejbusy

Trolejbusy nebudú premávať v úsekoch Mlynské nivy – Cintorínska/Dunajská – Rajská, Záhradnícka – Jégého – Zimný štadión a po uliciach Svätoplukova (medzi Záhradníckou a Páričkovou), 29. augusta a Miletičova (okrem linky 60 v úseku Trhovisko Ružová dolina).

 • Linka 40 bude premávať obojsmerne medzi zastávkami Karpatská a Autobusová stanica cez Šancovú, Trnavské mýto, Trnavskú cestu, Bajkalskú, Prievozskú, Mlynské nivy, Páričkovu. Nebude zachádzať k Novému SND.
  • Obojsmerne neobslúži riadne zastávky Nové SND, Čulenova, Malý trh, Šoltésovej a Krížna.
  • Zastávka Račianske mýto bude obsluhovaná na Šancovej ulici (nástupištia C a D).
  • Zastávka Autobusová stanica bude v smere na Hlavnú stanicu na Páričkovej ulici na výstupišti liniek 21 a88.
 • Linka 42 bude premávať obojsmerne medzi zastávkami Kollárovo nám. a Prievozská cez Radlinského/Americké nám., Krížnu, Trnavské mýto, Trnavskú cestu a Bajkalskú.
  • Obojsmerne neobslúži zastávky Špitálska, Ondrejský cintorín, 29. augusta, Autobusová stanica, Košická, Novohradská a Miletičova.
  • Zastávka Prievozská v smere k Červenému mostu bude obsluhovaná na Bajkalskej ulici na nástupišti C (ako regionálne autobusy smer Bajkalská).
 • Linka 47 bude premávať obojsmerne medzi zastávkami Kollárovo nám. a Tipos Aréna cez Radlinského/Americké nám., Krížnu, Trnavské mýto a Trnavskú cestu.
  • Obojsmerne neobslúži zastávky Karadžičova, Kvačalova, Saleziáni.
  • Zastávka Americké nám. v smere k Zimnému štadiónu bude obsluhovaná na nástupišti D (ako N53), v opačnom smere ako normálne.
  • Nástupište Tipos Aréna v smere k Červenému mostu bude na Trnavskej ceste na nástupišti A (smer Trnavské mýto).
 • Linka 49 bude premávať z Kramárov po svojej trase po Trnavské mýto, odkiaľ bude pokračovať na náhradnú konečnú zastávku Jelačičova.
  • Obojsmerne neobslúži riadne zastávky Saleziáni, Trhovisko, Ružová dolina a Mliekarenská.
  • Medzi Trnavským mýtom a Mliekarenskou (na Bajkalskej) bude možné cestovať presmerovanými linkami 21 40 a 71.
  • Medzi Trnavským mýtom a zastávkou Saleziáni bude premávať električková linka 9.
 • Linka 60 bude premávať po zmenenej a skrátenej trase Rádiová - Trnavská cesta - Bajkalská - Trenčianska - Miletičova - Košická (Dulovo nám.) - Mlynské nivy (späť cez Páričkovu) - Autobusová stanica.
  • Nástupište zastávky Autobusová stanica smerom na Trnávku bude na Páričkovej ulici na výstupišti linky 21.
  • Obojsmerne neobslúži riadne zastávky Tipos Aréna až Cvernovka, Ondrejský cintorín, 29. augusta a Rajská. V smere na Trnávku neobslúži ani zastávku Košická.
 • Linka 71 bude premávať obojsmerne medzi zastávkami Trnavské mýto a Prievozská cez Trnavskú cestu a Bajkalskú.
  • Obojsmerne neobslúži riadne zastávky Miletičova, Trenčianska, Trhovisko a Saleziáni.
  • Zastávka Prievozská v smere na Hlavnú stanicu bude obsluhovaná na Bajkalskej ulici na nástupišti C (ako regionálne autobusy smer Bajkalská).
 • Linka 72 bude premávať po skrátenej trase len v úseku Dolné hony, Čiližská - Autobusová stanica.
  • Nástupište zastávky Autobusová stanica smerom na Čiližskú bude na Páričkovej ulici na výstupišti linky 21.
  • Neobslúži riadne zastávky 29. augusta, Ondrejský cintorín a Rajská.

Schémy zmenených nástupíšť pri Autobusovej stanici Nivy

Zmenené autobusy

Autobusy nebudú premávať po nábreží od Mosta SNP po Dostojevského rad, po Karadžičovej, Záhradníckej, Miletičovej (medzi Trhoviskom a Trnavskou cestou), Tomášikovej (medzi Drieňovou a Gagarinovou) a po celej Ružinovskej ulici.

 • Linka 21 bude premávať po trase Devínska Nová Ves - Patrónka - Pod stanicou - Račianske mýto - Trnavské mýto - Trnavská cesta - Bajkalská - Prievozská - Mlynské nivy - Autobusová stanica - Páričkova - Svätoplukova - Prievozská - Bajkalská - Trnavská cesta - Račianske mýto - Pod stanicou - Patrónka - Devínska Nová Ves.
  • Nástupište Autobusová stanica smerom do Devínskej bude na Páričkovej ulici na obvyklom výstupišti tejto linky.
  • Obojsmerne neobslúži riadnu zastávku Krížna, cestujúcim odporúčame využiť najbližšiu zastávku Trnavské mýto na Krížnej ulici (nástupište I smer Devínska, nástupište J smer Autobusová stanica).
 • Linka 29 premávať z Devínskej Novej Vsi po skrátenej trase pod Most SNP.
  • Neobslúži riadne zastávky Nám. Ľ. Štúra, Šafárikovo nám. a Malá scéna, cestujúcim odporúčame presun k zastávke Most SNP.
  • Nástupište Most SNP bude na nástupišti G linky 37 v termináli pod mostom.
 • Linka 50 bude premávať nasledovne:
  • V smere k Auparku pôjde od zastávky Haburská obchádzkou cez Drieňovú, Bajkalskú, Trenčiansku, Miletičovu a Košickú na Most Apollo, kde sa napojí na svoju trasu k Auparku.
   • Neobslúži riadne zastávky Max. Hella, Tomášikova, Herlianska, Nemocnica Ružinov, Líščie nivy, Košická, Autobusová stanica, Čulenova a Landererova.
   • Zastávka Košická bude obsluhovaná na Košickej ul. (nástupište F linky 68, smer Petržalka). Z tejto zastávky odporúčame prístup k Autobusovej stanici.
  • V smere na Kukučínovu pôjde od Auparku cez Einsteinovu, Most Apollo, Košickú, Svätoplukovu, Páričkovu, Košickú, Miletičovu, Trenčiansku, Bajkalskú, Drieňovú na Tomášikovu, kde sa od zastávky Zálužická napojí na riadnu trasu.
   • Neobslúži riadne zastávky Most SNP, Nám. Ľ. Štúra, Šafárikovo nám., Malá scéna, Čulenova, Autobusová stanica, Líščie nivy, Nemocnica Ružinov, Herlianska, Tomášikova, Max. Hella.
   • Pri Autobusovej stanici bude obsluhovať svoju zastávku Košická na Svätoplukovej ulici.
   • Zastávka Trhovisko bude obsluhovaná na Miletičovej ulici v smere k Prievozskej (bežná zastávka linky 71).
 • Linka 66 bude medzi zastávkami Mierová a Ružová dolina premávať cez Mierovú, Prievozskú a Miletičovu.
  • Obojsmerne neobslúži riadne zastávky Trhovisko až Nevädzová.
  • Zastávku Mierová v smere na Grófsku nivu bude obsluhovanať na Mierovej ulici ako linka 42 (nástupište A).
 • Linky 67 a 78 obojsmerne nebudú obsluhovať zastávku Astronomická.
  • Náhradná konečná bude na zastávke Súhvezdná. V prípade prestupu na linku 9 je potrebné vykonať peší presun medzi zastávkami Súhvezdná a Astronomická.
 • Linka 68 bude premávať po skrátenej trase z Petržalky po Trhovisko. V smere z Petržalky pôjde k Trhovisku za mostom Apollo z Košickej cez Prievozskú a Miletičovu.
  • Neobslúži zastávky Saleziáni, Krížna a Trnavské mýto a v smere k Trhovisku ani zastávku Dulovo nám.
  • Zastávka Košická v smere k Trhovisku bude obsluhovaná na Prievozskej ulici (nástupište B).
 • Linka 70 bude premávať nasledovne:
  • V smere k Mostu SNP pôjde od zastávky Novohradská cez Košickú, Most Apollo, Einsteinovu a Most SNP na konečnú Most SNP.
   • Vôbec neobslúži zastávky Autobusová stanica, Čulenova, Šafárikovo nám. a Nám. Ľ. Štúra.
   • Zastávka Košická bude obsluhovaná na Košickej ul. spoločne s linkou 68 (smer Petržalka, nástupište F). Z tejto zastávky odporúčame prístup k Autobusovej stanici.
  • V smere do Pod. Biskupíc pôjde zo zastávky Most SNP (nástupište G linky 37) cez Most SNP, Einsteinovu, Most Apollo, Košickú na Prievozskú, kde sa od zastávky Košická napojí na svoju trasu.
   • Vôbec neobslúži zastávky Nám. Ľ. Štúra, Šafárikovo nám., Malá scéna, Čulenova a Autobusová stanica.
   • Namiesto neobsluhovanej zastávky Autobusová stanica odporúčame využiť zastávku Košická (B) na Prievozskej ulici.
 • Linka 88 bude premávať z Mosta Apollo okružnou trasou Košická - Mlynské nivy - Autobusová stanica - Páričkova - Košická späť na Most Apollo.
  • Nástupište zastávky Autobusová stanica smerom do Petržalky bude na Páričkovej ulici na výstupišti tejto linky.
  • Vôbec neobslúži zastávky Landererova a Čulenova.
  • Zastávka Prístavná smerom k Autobusovej stanici bude obsluhovaná na Košickej ulici (spoločne s linkou 68).
 • Linka 90 nebude obsluhovať konečnú zastávku Nové SND.
  • Náhradná konečná zastávka bude na zastávke Landererova (nástupište A), ktorá je v pešej dostupnosti od Nového SND.
 • Linka 96 bude premávať obojsmerne medzi zastávkami Prístavný most a Zálužická/Haburská cez Bajkalskú a Drieňovú ulicu.
  • Obojsmerne neobslúži zastávky Prievozská, Pažítková, Hraničná, Gagarinova, Nevädzová, DK Ružinov a Maximiliána Hella.

Zoznam úplne neobsluhovaných nástupíšť MHD

Električkové zastávky

 • Americké nám. (B) – na Americkom nám. ► Rača (náhrada: Blumentál)
 • Americké nám. (D) – na Odborárskom nám. ► Trnavské mýto  (náhrada: Blumentál)
 • Centrum (B) – na Špitálskej ► Trnavské mýto/Rača (náhrada: Centrum pred Starou tržnicou alebo Poštová)
 • Centrum (C) – na Nám. SNP ► Nám. Ľ. Štúra (náhrada: peší presun)
 • Chatam Sófer (A) – pri tuneli ► centrum (náhrada: linky 29 37 ► Most SNP)
 • Chatam Sófer (B) – pri tuneli ► Dúbravka (náhrada: linky 29 37 ► Kráľovské údolie ► linka 4)
 • Jesenského (B) – na Jesenského ► Nám. Ľ. Štúra (náhrada: peší presun)
 • Mariánska (B) – na Špitálskej ► Trnavské mýto/Rača (náhrada: Vysoká)
 • Most SNP (A) – na Rázusovom nábr. ► Trnavské mýto (náhrada: Kapucínska)
 • Most SNP (B) – na Rázusovom nábr. ► Dúbravka (náhrada: linky 29 37 ► Kráľovské údolie ► linka 4)
 • Nám. Ľ. Štúra (A) – na Nám. Ľ. Štúra ► Šafárikovo nám. (náhrada: peší presun)
 • Nám. Ľ. Štúra (D) – na Nám. Ľ. Štúra ► Dúbravka (náhrada:  linky 29 37 spod Mosta SNP ► Kráľovské údolie ► linka 4)

Autobusové a trolejbusové zastávky

 • 29. augusta (B) – na ul. Mlynské nivy ► Prievozská
 • Astronomická (C) – výstupište
 • Astronomická (D) – na Ružinovskej ► Podunajské Biskupice
 • Astronomická (F) – na Astronomickej ► Podunajské Biskupice
 • Autobusová stanica (B) – na ul. Mlynské nivy ► Prievozská
 • Autobusová stanica (C) – nástupište liniek 40 a 88
 • Autobusová stanica (D) – nástupište liniek 21 25 a 40
 • Americké nám. (F) – na Mickiewiczovej ► Tipos Aréna
 • Čulenova (A) – na Dostojevského rade ► Most SNP
 • Čulenova (B) – na Karadžičovej ► Autobusová stanica
 • DK Ružinov (A) – na Tomášikovej ► Ružinovská
 • DK Ružinov (B) – na Tomášikovej ► Prievoz
 • Herlianska (C) – na Ružinovskej ► centrum
 • Herlianska (D) – na Ružinovskej ► Nové Mesto
 • Karadžičova (A) – na Záhradníckej ► Hodžovo nám.
 • Karadžičova (B) – na Záhradníckej ► Tipos Aréna
 • Košická (E) – na Košickej ► Miletičova
 • Krížna (E) – na Karadžičovej ► Autobusová stanica
 • Krížna (F) – na Karadžičovej ► Račianske mýto
 • Kulíškova (A) – na Svätoplukovej ► Trnávka
 • Kulíškova (B) – na Svätoplukovej ► Autobusová stanica
 • Kvačalova (A) – na Záhradníckej ► Hodžovo nám.
 • Kvačalova (B) – na Záhradníckej ► Ružinov
 • Landererova (B) – na Landererovej ► Autobusová stanica
 • Líščie nivy (C) – na Záhradníckej ► centrum
 • Líščie nivy (D) – na Záhradníckej ► Nové Mesto
 • Malá scéna (A) – na Dostojevského rade ► Autobusová stanica
 • Malá scéna (C) – na Krupkovej – výstupište
 • Malá scéna (D) – na Pribinovej ► Devín
 • Malý trh (B) – na Karadžičovej ► Račianske mýto
 • Maximiliána Hella (A) - na Tomášikovej ► Prievoz
 • Maximiliána Hella (B) – na Tomášikovej ► Nové Mesto
 • Mierová (A) – na Kaštieľskej ► Ružinovská
 • Most SNP (C) – na Rázusovom nábr. ► Autobusová stanica
 • Most SNP (D) – na Rázusovom nábr. ► Devín
 • Nám. Ľ. Štúra (E) – na Vajanského nábr. ► Autobusová stanica
 • Nám. Ľ. Štúra (F) – na Rázusovom nábr. ► Devín
 • Nemocnica Ružinov (C) – na Ružinovskej ► centrum
 • Nemocnica Ružinov (D) – na Ružinovskej ► Nové Mesto
 • Nevädzová (A) – na Tomášikovej ► Ružinovská
 • Nevädzová (B) – na Tomášikovej ► Prievoz
 • Nové SND (C) – na Olejkárskej – nástupište/výstupište linky 40
 • Nové SND (G) – parkovisko – výstupište linky 90
 • Nové SND (H) – parkovisko – nástupište linky 90
 • Ondrejský cintorín (A) – na Cintorínskej ► Rajská
 • Ondrejský cintorín (C) – na ul. 29. augusta ► Hodžovo nám.
 • Račianske mýto (E) – na Legionárskej ► Autobusová stanica
 • Račianske mýto (F) – na Legionárskej ► Hlavná stanica
 • Rajská (A) – na Cintorínskej – výstupište
 • Rajská (B) – na Cintorínskej – nástupište
 • Saleziáni (C) – na Záhradníckej ► Hodžovo nám.
 • Saleziáni (D) – na Záhradníckej ► Ružinov
 • Saleziáni (E) – na Miletičovej ► Trnavské mýto
 • Saleziáni (F) – na Miletičovej ► Prievozská
 • Súhvezdná (A) – na Astronomickej ► Podunajské Biskupice
 • Šafárikovo nám. (C) – na Vajanského nábr. ► Autobusová stanica
 • Šafárikovo nám. (D) – na Dostojevského rade ► Devín
 • Šoltésovej (A) – na Karadžičovej ► Autobusová stanica
 • Šoltésovej (B) – na Karadžičovej ► Račianske mýto
 • Špitálska (A) – na 29. augusta ► Autobusová stanica
 • Špitálska (B) – na 29. augusta ► Hodžovo nám.
 • TIPOS Aréna (C) – na Jégého ► Hodžovo nám.
 • TIPOS Aréna (D) – na Jégého – výstupište linky 47
 • Tomášikova (C) – na Ružinovskej ► centrum
 • Tomášikova (D) – na Ružinovskej ► Nové Mesto
 • Trhovisko (A) – na Miletičovej ► Trnavské mýto

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Mhr1 #76:
Bez natrolejenia na Prievozskej je to 9,6 km, s natrolejením 8,6 km, takže by to asi tých pár kôl vyšlo (z Trnávky na Letisko a späť je to 6,9 km). Podľa mňa iba uprednostnili jednoduchšie riešenie s autobusmi, ktoré sa nemusia natrolejovať podobne ako na 40/61.
Reakcia na: Urbanway 2423 #75:
Je to veľký rozdiel oproti úseku Trnávka - Letisko?
Reakcia na: Mhr1 #74:
Dokázali by 27TrA prejsť úsek Kollárovo nám. - Prievozská na batérie? Navyše by sa museli kvôli trom zastávkam nasadzovať zberače na Prievozskej, čo by 42 ďalej spomalilo.
Neviete, prečo na t42 nenasadili dnes 27Tr? Veď by to počtom vyšlo (t72, t42 a pár kúskov na t71), či?
Reakcia na: Bobinko #72:
Ďakujem.
Ako sa točí t47 pri zimnom štadióne?
Reakcia na: Adam3 #68:
Píšem lávka na Starom meste, cca 21. Km podľa tvojej mapy, keď pôjdu zo Sadu Janka Kráľa na Starý most.
Reakcia na: bobitwo #67:
O akej lavke na ktorom kilometri hovoris? Ved vsetky lavky ktorymi sa ide na a z mosta su nezmenene. O lavke pri osobnom pristave som pisal, ze sa jej treba vyhnut cez parkovisko a tak to tam mam aj nakreslene. Najvacsie zuzenie je teda asi na 8. kilometri pod Starym mostom
Reakcia na: Adam3 #65:
Vieš ako vyzerá tá lávka, na ktorú chceš poslať 13 tisíc bežcov v smere na Starý most?
Reakcia na: Adam3 #65:
Obrátky pod Lafkom sa dá tiež elegantne zbaviť tým, že by sa pokračovalo za mostom doprava, cestou medzi parkoviskom a plotom botanickej na nábrežnú štorprúdovku.
Reakcia na: bobitwo #64:
Vidis problem z pohladu bezca v pocte zakrut alebo v com? Pre mna osobne je pri maratone urcite dolezitejsie prevysenie, povrch cesty, sirka cesty, odokrytost voci vetru a polomer zakrut ako ich pocet. Urobit niekolko tiahlych 90 stupnovych zakrut medzi Mlynskymi nivami a Landererovou je urcite mensie zlo ako tie prudke 180tky co tam teraz su na Ruzinovskej, Vajanskeho nabrezi, pod Lanfranconi a v Petrzalke pred nabehom na most, pricom dvoch z nich som sa v mojom navrhu zbavil (ostry obrat na Ruzinovskej a Vajanskeho). Tu mas ale aj napriamenejsiu a kompromisnejsiu verziu s pouzitim Ruzinovskej: https://connect.garmin.com/modern/course/258884449
Reakcia na: Adam3 #58:
zložitejšiu trasu si nenašiel?
Reakcia na: 3pa3ck3 #62:
Tak to zrovna nevidim ako problem. Ak sa naplno otvoria vchody (to by bolo urcite aj tak nutne) tak tadial by malo aj auto prejst. Predsalen velakrat byvaju v nakupakoch predvadzacie auta vystavene. A urcite je to schodnejsia moznost oproti prispevku #21, kde auto po lavke na moste Lanfranconi neprejde urcite. Ale teda keby to neslo cez budovu, alebo dookola tak teda urobit koridor na kraji namestia MR Stefanika.
Reakcia na: Adam3 #61:
Predpokladám, že celá trasa behu musí byť prejazdná pre sprievodné autá
Reakcia na: tr3mp #60:
Aha, z fotky to vyzeralo, ze medzi Eurovea tower a zvyskom komplexu je nejake namestie. Kto to tam teda pozna, dalo by sa to cele z vychodu obehnut? Moznost bezat krizom cez nakupne centrum (docasne naplno otvorene vchody z oboch stran) je moc sci-fi? 😃 Namestiu MR Stefanika som sa chcel vyhnu, tam je stiesnene cele zazemie s milion ludmi a nie je tam moc priestor pre bezecky koridor.
Reakcia na: Adam3 #58:
"nie som si isty, ako to v realite vyzera na 7. kilometri za Euroveou 2, nikdy som tam nebol a vychadzam iba zo satelitnej fotky."

Tam to máš nakreslené priamo cez budovu 😉
Reakcia na: Adam3 #57:
Jaj tak, ok tak potom nic 🙂
Co poviete na toto: https://connect.garmin.com/modern/course/258774309
+ elektricky okrem L4 cez tunel bez zmeny
+ autobusova stanica dostupna zo severu po Karadzicovej bez zmeny
+ Zahradnicka uzavreta len na kusku a len v polprofile
+ Mileticova uzavreta len na kusku a len v polprofile
+ Ruzinovska bez zmeny
+ Americke nam, Spitalska, SNPecko bez zmeny
+ Sturova bez zmeny

- uzavrety polprofil na Kosickej (medzi Prievozskou a Pristavnou obojsmerne v polprofile)
- bezalo by sa cez parkovisko osobny pristav, kedze tato lavka: https://ctrlv.sk/iHmC neprichadza do uvahy. No a to je asi najvacsi kamen urazu celej trasy a neviem ci by to bolo vobec mozne.
- nie som si isty, ako to v realite vyzera na 7. kilometri za Euroveou 2, nikdy som tam nebol a vychadzam iba zo satelitnej fotky.