Na konci roka by sme sa mohli odviezť električkou až do Janíkovho dvora

Hlavné mesto predĺžilo lehotu výstavby projektu petržalskej električky o ďalších 320 dní.

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy sa so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke dohodol na ďalšom predĺžení lehoty na dokončenie tohto diela. Podpísaním sedemnásteho dodatku k zmluve o dielo bola lehota výstavby predĺžená o ďalších 320 dní z 1047 na 1367 dní, teda do polovice augusta 2025. Pripomeňme, že v minulom roku mesto súhlasilo s predĺžením lehoty výstavby z pôvodných 820 na 1047 dní s termínom dokončenia celého diela do 30. septembra 2024.

Súčasne s najnovším predĺžením lehoty výstavby sa upravili aj termíny splnenia zostávajúcich míľnikov stavby oproti už posunutým termínom z minulého roka (pre informáciu sú v zátvorkách uvedené aj pôvodné termíny pri podpise zmluvy):

  • Míľnik č. 2: predĺženie zo 783 (365) na 1088 dní - zrealizovanie spodnej stavby mostov (piliere, opory) na Rusovskej ceste a pri kostole Sv. rodiny a celého koľajového spodku.
  • Míľnik č. 3: predĺženie z 985 (540) na 1295 dní - zrealizovanie nosných konštrukcií mostov na Rusovskej ceste, pri kostole Sv. rodiny a na Kutlíkovej ulici.
  • Míľnik č. 4: predĺženie z 1017 (720) na 1124 dní - vybudovanie kompletného koľajového zvršku.

Predĺženie lehoty výstavby si vyžiada aj dodatočné náklady, ktoré mesto na základe predloženej kalkulácie zhotoviteľovi preplatí najviac do výšky 2 420 291 € bez DPH. Po 17 dodatkoch k zmluve o dielo sa doteraz cena diela navýšila z pôvodných 82,5 mil. € s DPH na súčasných (nie ešte konečných) 99 mil. € s DPH.

Mesto by chcelo, aby časť diela (električková trať) bola prevádzkovateľná ešte pred termínom predĺženej lehoty výstavby, preto je ochotné zhotoviteľovi pri zabezpečení bankovej záruky poskytnúť zálohovú platbu vo výške 10 mil. € na mobilizáciu stavebných kapacít. Túto zálohu bude mesto úročiť ročnou úrokovou sadzbou vo výške 5,7 %. Na oplátku mesto od zhotoviteľa požaduje do 15. decembra 2024 zabezpečiť pre účely konania o vydaní povolenia na predčasné užívanie električkovej trate:

  • technicko-bezpečnostnú skúšku stavby pre Električkovú dráhu;
  • dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) pre Električkovú dráhu;
  • geodetickú dokumentáciu GE-DSRS (bez geometrických plánov) pre Električkovú dráhu;
  • dokumentáciu kvality pre Električkovú dráhu.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti mesto uloží zhotoviteľovi jednorazovú pokutu vo výške 100 000 € (pri omeškaní do 28 dní), resp. 200 000 € (pri omeškaní nad 28 dní).

Ak pôjde všetko podľa najnovšieho plánu, električkou v Petržalke by sme sa v ideálnom prípade mohli odviezť až do Janíkovho dvora už na konci tohto roka. Závisieť to však bude aj od priebehu konania o predčasnom užívaní električkovej dráhy. Časť objektov diela, ktoré priamo nesúvisia s električkovou dráhou, však bude úplne dokončená až v budúcom roku.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Solider #59:
Vlákno začalo v #44, nie vo "viackrát bolo písané".
Tak sa spýtam znova to isté, čo v #49. Podľa teba správny proces je taký, že ak odstraňuješ stavebný objekt inak než búraním, zrazu naň nepotrebuješ povolenie odstránenia stavby a stačí to odbaviť v stavebnom konaní, ako sa udialo tu? Lebo tak znejú tvoje príspevky na túto tému.
Ale ok, nebola by to prvá absurdita nášho polstoročie plátaného zákona.
Reakcia na: andy27 #61:
Kde zase aké povolenia chýbajú? Daj zoznam, som zvedavý.
Reakcia na: bobitwo #60:
Tam chýbajú aj povolenia na prekládky sietí a kadečo iné.
#51 kde som písal, že to robiť bez povolení? Ak sa pozrieš lepšie, tak som spomínal, že ako je možné, že keď stavba podľa pôvodného plánu mala byť hotová do konca decembra 2023, že neexistuje nejaké povolenie, čo s tou stenou v roku 2024

#56 ale ono to tak nefunguje. V tomto prípade mesto platí SBS, čo stráži staveniská a stroje. Ak to natiahneš o 547 dní, tak mesto musí viac zaplatiť SBS. Za mechanizmy sa platí prenájom. Ak stojí a nepracuje, tak sa len vyhadzujú peniaze do kanála. Tiež si požičiaš auto na 3 mesiace, aby si s ním jazdil v prvý a posledný deň? Asi nie. V prílohe tých cca 150m, čo som vyznačil rozbíjali obrubník 10 dní a použilo sa na to veľké hydraulické kladivo z normálne veľkého traktora. My chceš povedať, že norma je 2m na 1h rozbíjania? To 4 roboši s ručnou zbíjačkou zvládajú viac. Ten Franktfurt, čo som spomínal, som sa pýtal kamoša, za tých 20 dní to zvládol 1 bager, 1 tatrovka, 1 valec a zhutňovací stroj a 6 robotníkov. Keď sa osádzali koľaje, tak prišiel žeriav. 20 dní a celé to bolo hotové. Ako je možné, že Petržalke na to potrebujú 5 mesiacov?
Je tu kritika na zhotoviteľa, keďže evidentne to fláka a je tu kritika na mesto, ktoré to evidentne nezvláda a stojí nás to milióny navyše, nehovoriac o tom, že je rozkopaná tak 1/3 Petržalky, všade prach a podobne.
Robím v stavebnej projekcii. Ak sa vrátime k tej stene. Všetci o nej vedeli. S podobným prípadom sme sa stretli v robote pred rokmi, keď sa robil v ČR nový most medzi dedinami. Ako projektanti sme zadali úlohu odkopať ten objekt, ako naozaj vyzerá (stálo to vtedy 7000 Kč). Hneď sme vedeli, na čom sme.
1. pochybenie, mesto to nedalo odkopať, ale predpokladalo, že to vyzerá tak, ako to vidí a spravilo projekt. Pri takýchto objektoch sa vždy robí prieskum, hlavne ak to je chránená pamiatka.
2. projektant stenu ignoroval, lebo však sa posunie. Ale vedelo sa, že je pamiatkovo chránená, ale vybodlo sa na to všetko, proste projekt ide rovno a nezáujem. Kto je za to zodpovedný? Mesto? Projektant? Ako to, že sa to ignorovalo?
3. začiatok stavby december 2021. Neviem kedy presne sa zistilo, že to nevyzerá ako to má vyzerať, ale prvé články, čo sa toho týkajú som našiel 5. júl 2023. Čo akože robilo mesto doteraz? 9 mesiacov a nič sa nedeje. Za 9 mesiacov neboli schopný vymyslieť ako to posunúť o pár metrov vedľa ako to mesto pôvodne plánovalo? Ako to, že stavba to zistila najneskôr 5. júla 2023 keď v tom čase sa už malo finišovať s prácami na električkovej trati?

Most pri Jungmanovej sa stavia snáď už 2 roky a je tam len polovica rebier. Most cez rameno kúsok od Technopolu je v nedohľadne, keďže niekto tam vyrobil kolosálny prúser a v hre je možnosť, že sa to bude celé búrať. Navyše to debnenie pod mostom nie je vôbec zadarmo, platí sa za každý deň. Prúser sa zistil v októbri 2023, keď už mali prebiehať skúšky trate a nie to ešte stavať most, máme prakticky apríl a nič.

Maslo na hlave má v prvom rade mesto a v tesnom závese stavebná firma. Ale tá z toho vychádza ako víťaz a mesto ako porazené.
Reakcia na: Viko #58:
Neviem, o akom procesnom nezmysle zase píšeš, keďže stena sa búrať nemá a ani na žiadne povolenie, ako tu bolo viackrát písané, sa nečaká. Nepísal som tu žiadnu legálnu definíciu, ale iba skutkový stav.
Reakcia na: Solider #57:
Ale ty si nenapísal, že to je súčasťou jestvujúceho povolenia, ale "Nemá sa búrať a teda na povolenie sa nečaká" - a to samo osebe je procesný nezmysel, na čo som reagoval. Nikde som nehovoril nič o dôvode státia, takže zbytočne sa zavzdušňuješ.
Reakcia na: Viko #49:
To je úplne normálny a neotrocký výklad stavebného zákona. Ako tu už bolo spomenuté, presunutie stavebného objektu je súčasťou stavebného povolenia, nevyžaduje sa na to osobitné povolenie, a ani „búracie“ povolenie. Nestojí to kvôli povoleniu, takže tu netreba rozdúchavať hoaxy.
Reakcia na: bobitwo #43:
Ja viem, že sa to dá aj rýchlejšie, ale pri inom rozpočte. Nižšia cena stavby = dlhšia doba výstavby = menšia aktivita na jednotlivých UČS. Ohľadom inžinierskej prípravy je to tak, ale to je vina objednávateľa a nie zhotoviteľa, toto nejde v žltom fidicu, kde si inžiniersku prípravu robí zhotoviteľ. Tu všetko podlieha schváleniu objednávateľa, keď sa ide mimo dohodnutý plán a výkaz výmer.
Reakcia na: andy27 #50:
Netreba si mýliť mestské pamätihodnosti a národné kultúrne pamiatky.
Reakcia na: pharel #52:
Právoplatné stavebné povolenie 742/2020/10-UKSP/Va-28

Bola k tomu námietka č. 8 Združenia domových samospráv, ktorú stavebný úrad zamietol v plnom rozsahu.

Projektová dokumentácia:
3.2 Navrhované riešenie
Stavebné riešenie
Táto vojenská pamiatka sa nachádza neďaleko polikliniky na Strečnianskej ulici. Jej súradnice sú 48°6'20.088"N, 17°6'27.108"E.
Pôvod protitankovej steny siaha do obdobia rokov 1944 – 1945, kedy obdobné objekty boli súčasťou nemeckých príprav na obranu Bratislavy. Svedčí o tom aj to, že stena je stavaná narýchlo, že nie je z pevnostného betónu, má vysoký obsah riečneho štrku a nie sú odstránené viazacie drôty po šalovaní. V betónovej stene je osadená pravdepodobne ruská koristná strieľna, pripomínajú trochu strieľne pre L1, ale je o niečo širšia a má inú konštrukciu. Pochádzajú z ruskej Molotovovej línie s určením pre 45 mm kazematový kanón vz.1940 (DOT-4), spriahnutý so 7,62 mm guľometom. Na zachovanej stupnici odmeru jednej z nich sú vyrazené ruské preberacie značky a séria 1 - 29. Stupnica je rozdelená na dielce. Steny boli pôvodne opatrené zemným záhozom na čele a po stranách.
V priestore navrhovanej trasy električky pred zdravotným strediskom neďaleko Šintavskej ulice sa nachádza protitanková stena, ktorá bola vybudovaná v roku 1944 na ochranu mesta počas druhej svetovej vojny.
Jedná sa o betónový blok tvaru otvoreného U s vonkajšou dĺžkou ramien 1,57x 3,1x 1,5m a hrúbky cca 1,0m. V bloku je otvor – strieľňa, lemovaný oceľovým plechom pre umiestnenie kanónu. Výška bloku od pôvodného terénu v prednej časti je cca 0,9m a v zadnej časti v mieste umiestnenia kanónu cca 1,05m. Predpokladaný základ je cca 1,0m pod terénom. Pôvodne bola stena z prednej a bočných strán obsypaná zemným valom.
Nakoľko uvedená stena prekáža budúcej električkovej trati, tak bude premiestnená na iné vhodné miesto do miesta styku novonavrhovaných chodníkov.
Predpokladaný objem betónu protitankovej steny je 11,61m3 čo predstavuje hmotnosť 27,86t a presun o cca 20m

Výkopy
Výkopové práce budú pozostávať z odkopania pôvodnej protitankovej steny pred jej premiestnením pre vyzdvihnutie stavby. Ďalej hĺbenie kolmého odkopu bez paženia do nezámrznej hĺbky v zemine III. Tr. Ťažitelnosti v priestore nového umiestnenie steny a následne zasypanie pôvodnej jamy.
Reakcia na: pharel #52:
No a kde sú teraz títo experti na stavebné právo so svojimi povoleniami? 🙃
Reakcia na: jozin #51:
Ahoj. No ja som doteraz nevedel ze nie je povolenie. Zistoval som to s magistratom a toto je ich odpoved: “ Dobrý deň, protitanková stena má žiaľ oveľa väčší betónový základ, ktorý projektová dokumentácia nepredpokladala. Z tohto dôvodu dlhší čas riešime technologický postup - stena bude presunutá pomocou žeriavu a špeciálnej klietky tak, aby nedošlo k jej poškodeniu. Ide o dôležitú vojnovú pamiatku, resp. pamätihodnosť s celomestským významom. So zhotoviteľom to riešime, prioritou je však naozaj to, aby nedošlo k jej poškodeniu. Predpokladáme, že do mesiaca by stena mohla byť presunutá na novú lokalitu.“
#45 Solider
#46 pharel
#47 bobitwo

reakcie na urovni ...nastrocnych pubertiakov. Vy fakt nechapete, ze kym nieje povolenie na akukolvek manipulaciu s objektom, tak tu protitankovu stenu nesmie ani len holub obsrat ?
Reakcia na: pharel #46:
Je to zapísané ako pamiatkovo chránený objekt. Povolenie na zbúranie nie je možné vydať, snáď jedine na výnimku z ministerstva kultúry. Uvidíme, či tam príde Matúš Vallo po kolenách z Petržalky prosiť ministerku...
Reakcia na: Solider #45:
To je veľmi kreatívny výklad stavebného zákona.
Z definície je to stavba. Má byť nanovo umiestnená (a teda v podstate najprv odstránená z pôvodného miesta). Ako sa to dá zrealizovať bez povoľovania?
Reakcia na: pharel #46:
Prvorepublikové a treťoríšske obranné systémy sú ale dve absolútne odlišné veci. Už cca desať rokov je to zapísané ako mestská pamätihodnosť, čiže zodpovedným sa asi zdalo dostatočne zaujímavé pripomínať si aj túto etapu petržalskej histórie.
Reakcia na: jozin #44:
Kto za to môže, že povolenie vydané nie je? Podľa pôvodných plánov predsa električka už mala jazdiť do konca roka 2023, teda povolenie malo byť vydané niekedy v 2021, keď sa malo začať stavať v novembri 2021. Koho to je zase maslo na hlave?
Reakcia na: jozin #44:
Co tej osobe chyba stale ktora nevie 2 roky vydat dane povolenie? Ja by som to zbural a nie prekladal. Nechapem na co nam je takato vec ako spomienka. Ved bunkrov zachovalych v Petrzalke mame dost.
Reakcia na: jozin #44:
Nemá sa búrať a teda na povolenie sa nečaká.
Pre vsetkych, co tu mudruju, ako lahko by si oni poradili s tou protitankoovu stenou.
Nezabudajte, ze este stale nieje povolenie na jej odstranenie. Takze vsetky reci o tom, ako by sa stena dala odstranit za 1-2-3 dni, cu uplne irelevantne.
Kym nebude papier, tak sa nic robit nebude. Nepredpokladam, ze si to niekto dovoli zburat nacierno.