Zmenené trasy liniek MHD počas návštevy pápeža v Bratislave (12. - 15.9.2021)

Prehľad zmenených trás jednotlivých liniek MHD počas obmedzení v súvislosti s návštevou pápeža.

Počas návštevy pápeža v Bratislave budú v dňoch 12. - 15. septembra 2021 viaceré obmedzenia premávky v uliciach mesta, čo si vyžiada aj odklony liniek MHD. Počas uzavretia komunikácií budú linky MHD operatívne presmerované na náhradné trasy, resp. bude ich premávka pozdržaná. Cestujúcim preto odporúčame v uvedených dňoch vyhradiť si na cestovanie väčšiu časovú rezervu.

Dňa 12. septembra bude popoludní posilená linka 61 premávajúca na Letisko, v stredu 15. septembra skoro ráno budú premávať posilové spoje na vybraných nočných linkách na Hlavnú stanicu k mimoriadnym vlakom.

Zmeny liniek v jednotlivých dňoch (na základe vývoja aktuálnej situácie môže prísť ešte k operatívnym zmenám v jednotlivých obchádzkach):

Nedeľa 12. septembra:

 • Autobusová linka 61 bude posilnená v smere z Hlavnej stanice na Letisko v čase 12:00 – 14:30 vloženými spojmi. Po skončení uvítacieho ceremoniálu pôjdu posilové spoje opačným smerom na Hlavnú stanicu.
 • V čase cca medzi 15:30 až 16:30 bude prerušená premávka MHD v úsekoch Letisko – Avion Shopping Park a Mlynská dolina – Patrónka – Brnianska.
  • Linky 61 a 96 budú skrátené po zastávku Avion Shopping Park.
   • Neobslúžia zastávky Avion, Ikea až Letisko.
  • Linky 21 63 83 pôjdu v smere od Lamača a Dúbravky medzi zastávkami Patrónka a Sokolská/Pod stanicou obchádzkou cez Kramáre.
   • Neobslúžia zastávky Dubová a Hroboňova.
  • Linky 30 a 37 pôjdu obojsmerne medzi zastávkami Most SNP a Patrónka po obchádzkovej trase cez Štefánikovu a Kramáre.
   • Neobslúžia zastávky Chatam Sófer až Habánsky mlyn.
  • Linky 31 a 39 pôjdu obojsmerne medzi zastávkami Cintorín Slávičie a Lanfranconi obchádzkou cez Staré grunty, Karloveskú a Botanickú.
   • Neobslúžia zastávky Televízia až Zoo.
  • Linka 32 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Riviéra a Suchý mlyn obchádzkou cez Dúbravku a Lamačskú cestu.
   • Neobslúži zastávky Botanická záhrada až Habánsky mlyn.
  • Linka 69 pôjde obchádzkou medzi zastávkami Pharos a Avion Shopping Park.
   • Neobslúži zastávky Letisko, cargo až Avion, Ikea.
  • Linka 65 pôjde smerom na Čiližskú odklonom medzi zastávkami Avion Shop. Park a Ríbezľová cez Ružinov, pričom nepríde k zmene obsluhy zastávok.
  • Linka 204 bude premávať z Kramárov cez Patrónku k Červenému mostu a neobslúži konečnú Valašská.
  • Linka 207 bude premávať po skrátenej trase od Zimného štadióna po Valašskú. Neobslúži úsek Valašská - Patrónka - Červený most.
 • Upozornenie: Ak bude úplne uzavretá križovatka Patrónka, linky 21 30 32 37 63 83 204 211 212 pôjdu obchádzkou cez ul. Pri Suchom mlyne a neobslúžia zastávku Patrónka (náhradou bude zastávka Záhorácka na ul. Pri Suchom mlyne).
 • Na obchádzkových trasách budú linky obsluhovať všetky zastávky podľa ich charakteru.
 • Celodenne budú zmenené linky:
  • Linka 147 nebude vykonávať zachádzky na Kalváriu.
  • Linka 41 bude premávať po skrátenej trase Depo Hroboňova – Drotárska cesta – Búdková.
   • Neobslúži zastávky Hlavná stanica až Prokopa Veľkého.
  • Linka N37 od noci 12./13. septembra nebude obojsmerne obsluhovať zastávku Depo Hroboňova, spoje pôjdu priamo po Brnianskej.
  • Výjazdy a dojazdy trolejbusových liniek 201 a 202 v úseku Depo Hroboňova - Pražská budú vykonávané cez Lovinského, Limbovú a Stromovú. Zastávky Hroboňova a Prokopa Veľkého nebudú obsluhované.

Pondelok 13. septembra:

 • V čase cca medzi 8:30 až 9:00 a 15:00 až 17:45 bude prerušená premávka MHD v úseku: Patrónka – Kramáre – Pod stanicou.
 • V čase cca medzi 8:00 až 12:30 a 15:00 až 17:45 bude prerušená premávka MHD v úseku: Pod stanicou – Štefánikova – Hodžovo nám. – Staromestská – Most SNP
  • Linky 21 a 25 pôjdu obojsmerne medzi zastávkami Patrónka a Autobusová stanica cez Mlynskú dolinu a nábrežie.
   • Neobslúžia zastávky Pod stanicou až Krížna obojsmerne.
  • Linka 31 bude premávať po skrátenej trase Cintorín Slávičie - Kráľovské údolie, do centra bude možné pokračovať linkou 9 (Kapucínska, Blumentál).
   • Neobslúži zastávky Chatam Sófer (smerom do mesta) až Blumentál.
  • Linka 32 bude premávať po zmenenej trase z Dlhých dielov cez Nemocnicu Kramáre k NÚSCH.
   • Neoblúži zastávky Magurská až Hlavná stanica.
  • Linka 39 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Chatam Sófer a Zimný štadión cez nábrežie, Karadžičovu a Krížnu.
   • Neobslúži zastávky Zochova až Trnavské mýto.
  • Linka 59 pôjde obchádzkou medzi zastávkami Dvory a Račianske mýto, ale k zmene obsluhy zastávok nepríde.
  • Linka 63 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Patrónka a Zimný štadión obchádzkou cez Mlynskú dolinu a Petržalku.
   • Neobslúži zastávky Hroboňova až Trnavské mýto.
  • Linka 80 nebude premávať do centra mesta, od zastávky Einsteinova pôjde na náhradnú konečnú Farského, kde bude možné prestúpiť na linky 3 a 93.
   • Neobslúži zastávky Zochova a Kollárovo nám.
  • Linky 83 a 84 pôjdu obojsmerne medzi zastávkami Patrónka a Dvory cez Mlynskú dolinu a Einsteinovu.
   • Neobslúžia zastávky Dubová až Aupark.
   • Z Dúbravky do centra odporúčame využiť linku 4.
   • Z Petržalky do centra odporúčame využiť linky 3 a 93.
  • Linka 93 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Dvory a Hlavná stanica obchádzkou cez Einsteinovu, Farského, Starý most a Centrum.
   • Z Hlavnej stanice pôjde po zastávku Centrum po trase linky 1 cez Obchodnú. Z Petržalky pôjde od zastávky Centrum cez Špitálsku, Záhradnícku, Legionársku a Šancovú na Hlavnú stanicu.
   • Na Farského smerom na Hlavnú stanicu obslúži zastávku linky N80 (nástupište E).
   • Zastávku Šafárikovo nám. obslúži obojsmerne ako linka 3.
   • Zastávku Centrum smerom na Hlavnú stanicu obslúži ako linka 3 smer Rača, smerom do Petržalky ako linka 1 smer Jesenského).
   • Neobslúži zastávky Aupark až Pod stanicou.
  • Linka 147 bude premávať po skrátenej trase po Šulekovu. Neobslúži zastávky Kozia, Hodžovo nám. a Zochova.
  • Linka 203 bude premávať po zmenenej trase z Koliby cez Kollárovo nám., Americké nám. a Záhradnícku k Zimnému štadiónu.
   • Neobslúži zastávky Hodžovo nám. až Búdková.
   • V úseku Búdková až Partizánska je možné využiť linku 207.
  • Linka 204 bude premávať po skrátenej trase z Trnávky cez Račianske mýto na Hlavnú stanicu.
   • Neobslúži zastávky Pod stanicou (smer Valašská) až Valašská.
   • Pri ceste na Kramáre je možné prestúpiť na linku 209 (k NÚSCH/NOÚ).
  • Linka 207 bude premávať po skrátenej trase od Červeného mosta cez Patrónku, Búdkovú, Mudroňovu, Palisády na Šulekovu.
   • Neobslúži zastávky Kozia až Zimný štadión.
   • V úseku Zimný štadión - Kollárovo nám. je možné využiť presmerovanú linku 203.
   • Medzi zastávkami Kollárovo nám. a Partizánska je možné využiť električkovú linku 9 s peším presunom k zastávkam Kapucínska a Vysoká.
  • Linka 209 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Račianske mýto a Stromová/Bárdošova po obchádzkovej trase cez Jaskový rad.
   • Neobslúži zastávky Sokolská až Karpatská.
  • Linka 212 bude premávať po skrátenej trase od Cintorína Vrakuňa cez Autobusovú stanicu na konečnú Rajská.
   • Neobslúži zastávky Špitálska až Červený most.
   • Z Rajskej je možný krátky peší presun k zastávke Centrum na linky 1 3 4 93.
 • Na obchádzkových trasách budú linky obsluhovať všetky zastávky podľa ich charakteru.
 • Zjednodušené schématické zobrazenie obchádzkových trás autobusov a trolejbusov v centre mesta a náhradných konečných zastávok:
 • V čase cca medzi 15:00 až 17:30 bude prerušená premávka MHD v úseku: Most SNP – Panónska cesta – Bratská - Jiráskova – Romanova.
  • Linka 50 pôjde smerom na Kukučínovu obchádzkou medzi zastávkami Aupark a Malá scéna.
   • Neobslúži zastávky Most SNP až Šafárikovo nám.
  • Linka 59 bude premávať obojsmerne medzi zastávkami Lúky II a Račianske mýto obchádzkou.
   • Neobslúži zastávky Smolenická až Dvory.
  • Linka 68 bude premávať v Petržalke obojsmerne po zmenenej trase Trnavské mýto - Most Apollo - Furdekova - Starohájska - Kutlíkova - Jantárová cesta - Šintavská - Holíčska.
   • Neobslúži zastávky Starohájska (smer Holíčska) až Smolenická.
   • Zastávka Holíčska bude obsluhovaná v náhradnej polohe.
  • Linka 80 nebude premávať do centra mesta, od zastávky Einsteinova pôjde na náhradnú konečnú Farského, kde bude možné prestúpiť na linky 3 a 93.
   • Neobslúži zastávky Zochova a Kollárovo nám.
  • Linka 83 bude premávať obojsmerne medzi zastávkami Patrónka a Hálova cez Mlynskú dolinu, Most Lafranconi a Rusovskú cestu. Od zastávky Nám. hraničiarov pôjde po zmenenej trase Starohájska - Kutlíkova (zastávka Technopol ako linka 98) - Jantárová cesta - Holíčska.
   • Neobslúži zastávky Dubová až Dvory a Hrobákova až Technopol obojsmerne.
  • Linka 84 bude premávať obojsmerne medzi zastávkami Patrónka a Hálova cez Mlynskú dolinu, Most Lafranconi a Rusovskú cestu.
   • Neobslúži zastávky Dubová až Dvory.
  • Linka 92 bude premávať obojsmerne medzi zastávkami Zoo a Hálova cez Mlynskú dolinu, Most Lafranconi a Rusovskú cestu.
   • Neobslúži zastávky Einsteinova a Dvory.
  • Linka 88 bude premávať po zmenenej trase od Autobusovej stanice cez Petržalku a od zastávky Einsteinova pôjde na konečnú Farského, kde bude možné prestúpiť na linky 3 a 93 do centra mesta.
   • Neobslúži zastávky Aupark a Most SNP.
  • Linky 91 a 191 budú premávať z Čunova a Rusoviec okolo Slnečníc a ďalej cez Dolnozemskú cestu, Most Apollo k Novému SND.
   • Zastávku Nové SND budú obsluhovať ako linka 210 na Olejkárskej ulici.
   • Zo zastávky Nové SND je možný peší presun na zastávku Malá scéna na linku 29 k Mostu SNP.
  • Linka 93 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Lúky II a Hlavná stanica obchádzkou cez Šintavskú, Jantárovú cestu, Kutlíkovu, Starohájsku, Nám. hraničiarov, Farského, Starý most a Centrum.
   • Z Hlavnej stanice pôjde po zastávku Centrum po trase linky 1 cez Obchodnú. Z Petržalky pôjde od zastávky Centrum cez Špitálsku, Záhradnícku, Legionársku a Šancovú na Hlavnú stanicu.
   • Na Farského smerom na Hlavnú stanicu obslúži zastávku linky N80 (nástupište E).
   • Zastávku Šafárikovo nám. obslúži obojsmerne ako linka 3.
   • Zastávku Centrum smerom na Hlavnú stanicu obslúži ako linka 3 smer Rača, smerom do Petržalky ako linka 1 smer Jesenského).
   • Neobslúži zastávky Smolenická až Pod stanicou.
  • Linka 95 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Nám. hraničiarov a Techopol/Topoľčianska obchádzkou cez Starohájsku a Kutlíkovu.
   • Neobslúži zastávky Hrobákova až Bradáčova.
   • Zastávka Technopol v smere Farského bude obsluhovaná ako linka 98.
  • Linky 96 a 196 budú premávať v Petržalke po zmenenej trase od zastávky Lachova na Starohájsku na náhradnú konečnú Dostihová dráha.
   • Neobslúžia zastávky Starohájska (smer Prokofievova) až Prokofievova.
  • Linka 98 pôjde obojsmerne obchádzkou medzi zastávkami Technopol a Lúky II cez Šintavskú a Jantárovú cestu.
   • Neobslúži zastávky Smolenická a Tupolevova.
  • Linka 99 pôjde obojsmerne obchádzkou medzi zastávkami Stn. Petržalka a Technopol/Topoľčianska.
   • Neobslúži zastávky Kopčianska, stred až Bradáčova.
   • Zastávka Technopol v smere Ovsište bude obsluhovaná na Kutlíkovej ako linka 98.
 • Na obchádzkových trasách budú linky obsluhovať všetky zastávky podľa ich charakteru.
 • Zjednodušené schématické zobrazenie obchádzkových trás autobusov v Petržalke:
 • V čase cca medzi 16:00 až 17:30 bude prerušená premávka MHD aj v úseku: Most SNP – nábrežie.
  • Linka 4 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Kráľovské údolie a Centrum cez tunel, Kapucínsku a Nám. SNP.
   • Neobslúži zastávky Chatam Sófer až Šafárikovo nám./Jesenského.
  • Linka 29 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Botanická záhrada a Malá scéna obchádzkou.
   • Neobslúži zastávky Lanfranconi až Šafárikovo nám.
  • Linky 30 31 37 budú premávať po skrátených trasách len po zastávku Kráľovské údolie. V smere Lamač, Cintorín Slávičie pôjdu už zo zastávky Chatam Sófer.
   • Na zastávke Kráľovské údolie je možné prestúpiť na linky 4 a 9 do centra (cez tunel).
  • Linka 39 pôjde obojsmerne obchádzkou medzi zastávkami Zoo a Zimný štadión.
   • Neobslúži zastávky Lanfranconi až Trnavské mýto.
  • Linka 50 pôjde smerom na Kukučínovu obchádzkou medzi zastávkami Aupark a Malá scéna.
   • Neobslúži zastávky Most SNP až Šafárikovo nám.
  • Linka 70 bude premávať po skrátenej trase po zastávku Malá scéna.
   • Neobslúži zastávky Šafárikovo nám. až Most SNP.
 • Na obchádzkových trasách budú linky obsluhovať všetky zastávky podľa ich charakteru.
 • Celodenne budú zmenené linky:
  • Linka 94 nebude premávať, ako náhradu je možné využiť linku 93 s prestupom na električky k Blumentálu.
  • Linka 147 nebude vykonávať zachádzky na Kalváriu.
  • Linka 41 bude premávať po skrátenej trase Depo Hroboňova – Drotárska cesta – Búdková.
   • Neobslúži zastávky Hlavná stanica až Prokopa Veľkého.
  • Linka N37 nebude obojsmerne obsluhovať zastávku Depo Hroboňova, spoje pôjdu priamo po Brnianskej.
  • Výjazdy a dojazdy trolejbusových liniek 201 a 202 v úseku Depo Hroboňova - Pražská budú vykonávané cez Lovinského, Limbovú a Stromovú. Zastávky Hroboňova a Prokopa Veľkého nebudú obsluhované.
 • Širšie centrum mesta bude v tento deň dostupné prakticky len električkami, ktorých premávka nebude výraznejšie obmedzená.
 • Pri cestách do zdravotníckych zariadení na Kramároch odporúčame cestovať cez Patrónku s využitím trolejbusovej linky 211, v smere z Račianskeho mýta je možné využiť linku 209 k NOÚ a NÚSCH.
 • Pri cestách na hradný vrch odporúčame cestovať cez Patrónku, alebo využiť peší presun z Kapucínskej na zastávku Partizánska, trolejbusy linky 207 budú premávať v úseku Šulekova - Hrad - Búdková – Patrónka - Červený most.
 • Pri cestách do Petržalky odporúčame využiť električkovú linku 3, zo zastávky Farského budú zabezpečené nadväzné autobusové linky 80 88 84 93 95 99.

Utorok 14. septembra:

 • V čase medzi 7:00 až 8:15 bude prerušená premávka MHD v úsekoch: Sokolská – Pražská – Brnianska – Patrónka – Mlynská dolina a Avion Shopping Park – Letisko, a na Prístavnom moste smerom z Petržalky. Počítať je opäť potrebné s krátkodobým zastavením premávky na všetkých mostoch ponad diaľnicu D1 a v podjazdoch pod D1 (Dolnozemská, Parková, Bajkalská, Mierová, Gagarinova, Vrakunská cesta).
 • V čase cca medzi 19:00 až 20:30 bude prerušená premávka MHD v úsekoch: Letisko – Avion Shopping Park a Mlynská dolina – Patrónka – Brnianska – Pražská – Sokolská. Počítať je opäť potrebné s krátkodobým zastavením premávky na všetkých mostoch ponad diaľnicu D1 a v podjazdoch pod D1 (Dolnozemská, Parková, Bajkalská, Mierová, Gagarinova, Vrakunská cesta).
  • Linky 61 a 96 budú skrátené po zastávku Avion Shopping Park.
   • Neobslúžia zastávky Avion, Ikea až Letisko.
  • Linky 21 25 63 83 84 pôjdu v smere od Lamača a Dúbravky medzi zastávkami Patrónka a Sokolská/Pod stanicou obchádzkou cez Kramáre.
   • Neobslúžia zastávky Dubová a Hroboňova.
  • Linky 30 a 37 pôjdu obojsmerne medzi zastávkami Most SNP a Patrónka po obchádzkovej trase cez Štefánikovu a Kramáre (v smere do Lamača cez Pražskú).
   • Neobslúžia zastávky Chatam Sófer až Habánsky mlyn.
  • Linky 31 a 39 pôjdu obojsmerne medzi zastávkami Cintorín Slávičie a Lanfranconi obchádzkou cez Staré grunty, Karloveskú a Botanickú.
   • Neobslúžia zastávky Televízia až Zoo.
  • Linka 32 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Riviéra a Suchý mlyn obchádzkou cez Dúbravku a Lamačskú cestu.
   • Neobslúži zastávky Botanická záhrada až Habánsky mlyn.
  • Linka 69 pôjde obchádzkou medzi zastávkami Pharos a Avion Shopping Park.
   • Neobslúži zastávky Letisko, cargo až Avion, Ikea.
  • Linka 65 pôjde ráno smerom na Tbiliskú a podvečer smerom smerom na Čiližskú odklonom medzi zastávkami Ivanská cesta/Avion Shop. Park a Ríbezľová cez Ružinov, pričom nepríde k zmene obsluhy zastávok.
  • Linka 92 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Patrónka a Dvory obchádzkou cez Kramáre, Štefánikovu a Most SNP.
   • Neobslúži zastávky Habánsky mlyn a Zoo, v smere k Depu Petržalka ani Einsteinovu.
  • Linky 98 a 96 budú v prípade ranného uzavretia Prístavného mosta premávať z Petržalky cez Most Apollo, pričom nebudú obsluhovať zastávku Prístavný most.
  • Linka 130 má prerušenú premávku.
  • Linka 163 premáva len po zastávku Avion Shopping Park.
  • Linka 204 bude premávať na Kramároch na náhradnú konečnú NÚSCH.
  • Linka 207 bude premávať po skrátenej trase od Zimného štadióna po Valašskú.
   • Neobslúži úsek Valašská - Patrónka - Červený most.
  • Linka 212 bude premávať na Kramároch na náhradnú konečnú NÚSCH.
 • Na obchádzkových trasách budú linky obsluhovať všetky zastávky podľa ich charakteru.
 • Upozornenie: Ak bude úplne uzavretá križovatka Patrónka, linky 21 25 30 32 37 63 83 84 92 204 211 pôjdu obchádzkou cez ul. Pri Suchom mlyne a neobslúžia zastávku Patrónka (náhradou bude zastávka Záhorácka na ul. Pri Suchom mlyne).
 • Celodenne budú zmenené linky:
  • Linka 147 nebude vykonávať zachádzky na Kalváriu.
  • Linka 41 bude premávať po skrátenej trase Depo Hroboňova – Drotárska cesta – Búdková.
   • Neobslúži zastávky Hlavná stanica až Prokopa Veľkého.
  • Linka N37 do noci 14./15. septembra nebude obojsmerne obsluhovať zastávku Depo Hroboňova, spoje pôjdu priamo po Brnianskej.
  • Výjazdy a dojazdy trolejbusových liniek 201 a 202 v úseku Depo Hroboňova - Pražská budú vykonávané cez Lovinského, Limbovú a Stromovú. Zastávky Hroboňova a Prokopa Veľkého nebudú obsluhované.

Streda 15. septembra:

 • V čase cca medzi 7:05 až 8:30 bude prerušená premávka MHD na trase: Pod stanicou – Pražská – Patrónka – Lamačská cesta – Stn. Lamač.
  • Linka 20 bude premávať po skrátenej trase z Devínskej Novej Vsi po zastávku Záluhy.
   • Neobslúži zastávky Lipského až Tesco Lamač.
  • Linka 21 pôjde obojsmerne obchádzkou medzi zastávkami Pod stanicou a OC Bory cez nábrežie, Karlovu Ves, Harmincovu a Lamač.
   • Neobslúži zastávky Patrónka a Mokrohájska.
  • Linka 63 pôjde obojsmerne obchádzkou medzi zastávkami Pod stanicou a Stn. Lamač cez nábrežie, Karlovu Ves, Harmincovu a Lamačskú cestu.
   • Neobslúži zastávky Hroboňova až Tesco Lamač.
  • Linka 30 pôjde obojsmerne obchádzkou medzi zastávkami Lanfranconi a Pridánky cez Karlovu Ves a Harmincovu.
   • Neobslúži zastávky Zoo až Mokrohájska.
  • Linka 37 pôjde obojsmerne obchádzkou medzi zastávkami Lanfranconi a Stn. Lamač cez Karlovu Ves a Harmincovu.
   • Neobslúži zastávky Zoo až Tesco Lamač.
  • Linka 32 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Botanická záhrada a Hlavná stanica obchádzkou cez nábrežie, Staromestskú a Štefánikovu.
   • Neobslúži zastávky Pod stanicou až Zoo.
   • Nepôjde vôbec cez Kramáre.
  • Linka 43 nebude obsluhovať zastávku Patrónka, konečná zastávka bude na zastávke Červený most.
  • Linka 83 pôjde obojsmerne obchádzkou medzi zastávkami Záluhy a Zochova cez Karlovu Ves a nábrežie.
   • Neobslúži zastávky Lipského až Hodžovo nám.
  • Linka 204 bude z Kramárov premávať na konečnú Červený most cez ulicu Pri Suchom mlyne.
   • Neobslúži zastávky Hýrošova a Valašská.
   • Nástupište Červený most bude na nástupišti E pri kruhovej križovatke.
  • Linka 207 bude premávať po skrátenej trase od Zimného štadióna po Valašskú.
   • Neobslúži úsek Valašská - Patrónka - Červený most.
  • Linka 211 nebude premávať. Ako náhradu možno využiť kombináciu liniek 204 209 212.
  • Linka 212 nebude obojsmerne obsluhovať zastávku Patrónka.
   • Nástupište Červený most bude na nástupišti E pri kruhovej križovatke.
 • Na obchádzkových trasách budú linky obsluhovať všetky zastávky podľa ich charakteru.
 • V čase cca medzi 12:15 až 13:30 bude prerušená premávka MHD v úseku Avion Shopping Park – Letisko, na diaľnici D2 a na Prístavnom moste smerom z Petržalky. Počítať je opäť potrebné s prípadným krátkodobým zastavením premávky na všetkých mostoch ponad diaľnice D2 a D1 a v podjazdoch pod D1, D2.
  • Linky 61 a 96 budú skrátené po zastávku Avion Shopping Park.
   • Neobslúžia zastávky Avion, Ikea až Letisko.
  • Linka 65 pôjde na Tbiliskú medzi zastávkami Ríbezľová a Ivanská cesta obchádzkou cez Ružinov, pričom nepríde k zmene obsluhy zastávok, iba k meškaniu spojov.
  • Linka 21 bude premávať cez Lamač bez zmeny obsluhy riadnych zastávok.
  • Linka 69 nepremáva (štátny sviatok).
  • Linky 98 a 96 budú premávať z Petržalky cez Most Apollo, pričom nebudú obsluhovať zastávku Prístavný most.
 • Celodenne budú zmenené linky:
  • Linka 147 nebude vykonávať zachádzky na Kalváriu.
  • Linka 41 bude premávať po skrátenej trase Depo Hroboňova – Drotárska cesta – Búdková.
   • Neobslúži zastávky Hlavná stanica až Prokopa Veľkého.
  • Výjazdy a dojazdy trolejbusových liniek 201 a 202 v úseku Depo Hroboňova - Pražská budú vykonávané cez Lovinského, Limbovú a Stromovú. Zastávky Hroboňova a Prokopa Veľkého nebudú obsluhované.
 • K posilovým vlakom ZSSK zabezpečí DPB mimoriadne nočné spoje v skorých ranných hodinách 15. septembra na linkách N33 N34 N53 N55 N61 N70 N72 N80 N93 N95.
  • Vložené spoje zabezpečia premávku uvedených liniek v intervale 30 minút v čase cca medzi 2:30 a 4:30 iba v smere na Hlavnú stanicu.
  • Posilové spoje na linke N72 budú predĺžené z Hodžovho námestia až na Hlavnú stanicu.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: wawkeo #170:
Tipujem, že pôjde cez Kramáre a potom ulicou Pod suchým mlynom na Červený most
Akú trasu bude mať zajtra 43, s odchodom 08:09 Bojnická smer Kačín?
Reakcia na: Trammat #159:
V prvom rade by sa tie 209 na ten Jaskový rad museli aj dostať. V praxi to dnes vyzeralo tak, že policajti prehradili Šancovú v smere k stanici, vytvorila sa brutálna kolóna, ktorá sa nehýbala a v ktorej sa stálo tak 30-40 minút. Potom pustili premávku a odklon bol zrušený.
Reakcia na: IBBI #166:
Prepáč Andrej Danko, už také nebudem písať. Asi je to príliš komplikované na pochopenie 🙂
podľa časti diskusie to normálne vyzerá, že s príchodom Bieleho Gandalfa k nám prišlo zvýšené riziko .... v tom prípade by ma fakt veľmi zaujímalo, kto je tak sprostý, že by úmyselne vystavil obyvateľstvo zvýšenému riziku .... potom by sme sa už pokojne mohli baviť aj o všeobecnom ohrození, zneužití právomoci, či o neefektívnom mrhaní verejnými zdrojmi - ale to už je asi mimo témy tohto článku 🤔 🤔 🤔
Reakcia na: shaggy #164:
Krot sa vo vyjadreniach bracho.
Reakcia na: shaggy #164:
Dvojičky? Blamáž
Reakcia na: IBBI #162:
To je videť.
martinah napísala "kedy som čakala na autobus..." a ty si jej na to napísal "kedy si stáli dvojičky". Tým si jej chcel povedať, že kedysi niečo bolo a teraz to nie je. Preto sa oháňať tým, že vždy sa takéto ceremónie pre papalášov robili, je rovnako hlúpe.
Alebo ty si to myslel tak, že kvôli dvojičkám treba prísnejšie protiteroristické opatrenia? Tak to si potom ešte väčší Andrej Danko, než som si myslel 🙂
Reakcia na: Viko #161:
Ano, neplati.
Reakcia na: shaggy #160:
Nerozumiem.
Reakcia na: IBBI #157:
Potom ale neplatí doktrína, že terorizmus nás predsa nezastraší, ktorú všetci do nemlátom omieľajú po každom incidente.
Reakcia na: IBBI #157:
Aj dvojičky vždy boli a už nie sú.
V jednom prípade ti argumentácia zvyklosťami nevadí a v druhom hej 🙂 Nechcel by si si ujednotniť svoj postoj?
"Linka 209 pôjde obojsmerne medzi zastávkami Račianske mýto a Stromová/Bárdošova po obchádzkovej trase cez Jaskový rad.
Neobslúži zastávky Sokolská až Karpatská."
Neobsluhuje pravidelnú zastávku Karpatská ani v smere na Mliekarenskú?
odklony v tejto chvili zrusene
Reakcia na: shaggy #156:
No ved Sor ma pravdu. Vzdy boli taketo prisne opatrenia, ale od padu dvojiciek su este silnejsie, od utoku na Bataclan zas silnejsie, atd. Ze je uzavreta polka mesta (prehnal som), je teda dosledok tychto udalosti.
Reakcia na: IBBI #151:
Ale veď to bola argumentácia Sor23, že vždy sa to tak robilo.
Reakcia na: Sor23 #147:
To že sa robia ochranné opatrenia v zahraničí bežné je, ale nie takéto manévre ako predvádza ÚOVČ.

Čo je to preboha za nonsens že ľudia štyri dni nemôžu normálne fungovať lebo niekto sa sem prišiel pozrieť?
Reakcia na: Valec #150:
nech sa páči, môžeš si to skúsiť od nich vyžiadať 😉
Reakcia na: IBBI #151:
preto pisem, dnes by to bolo uz nemyslitelne...
zachvilu skoncime vystahovani mimo mesta
Reakcia na: martinah #149:
Kedysi stali dvojicky...
Reakcia na: Minko #144:
Chcel by som vidieť tu formuláciu požiadavky, podľa ktorej bolo potrebné zavrieť napr. cestu na letisko,a to aj pre MHD, už hodinu pred pristátím lietadla.
Reakcia na: Sor23 #147:
spominam ako som kedysi cakala na bus v raci na zastavke oproti drevone a po ceste presiel papamobil s ochrankou, a na to dosiel bus
dnes by to bolo uz nemyslitelne, kedysi sa ale taketo obstrukcie nerobili
Reakcia na: Sor23 #147:
Hej, vždy to tak bolo, že komunistickí pohlavári sa mali lepšie, než bežní ľud. Ale nemusíme to zachovávať, hlavne nie u ľudí, ktorí sa tvária, že sú úplne iní, než oni (a pritom nie sú).
Reakcia na: gejza #145:
Nechápem tieto sprosté reči hodné dezoláta z námestia. Vždy to tak bolo odjakživa, že keď prišla dôležitá osoba, tak sa robili ochranné a bezpečnostné opatrenia. Je to bežná prax u nás, aj v zahraničí. Vydržíš tie 4 dni a potom zase naspäť do bežného režimu.
Reakcia na: gejza #145:
nevyťahuj len to čo sa ti hodí, dočítaj si ústavu celú, nie len výňatok nejakého článku.
Reakcia na: Minko #144:
to predsa neznamená, že im bolo nutné vyhovieť a tak masívne obmedziť Ústavou garantovanú slobodu pohybu ... veď keď sa zmrzlinár nedokáže prispôsobiť, tak sem nemusí chodiť ...
Reakcia na: Valec #94:
podľa toho čo rozprávali včera v TV počas priameho prenosu, tie obmedzenia (nie konkrétne ale svojimi všeobecnými požiadavkami) si vyžiadala pápežová ochranka.
Reakcia na: Trammat #139:
Ja som nehovoril o pristávaní, ale o tom, aby tam prespal a robil si tam svoju nadprirodzenú šou.
Reakcia na: Trammat #141:
Tak to áno, technické zázemie nepoznám. Uvažoval som len dráhu.🙂👍
Reakcia na: Ike #140:
Mám za to, že tam nemajú žiadne dostatočne vysoké schody ani generátor. Ale mohlo sa niečo zmeniť.
Reakcia na: Trammat #139:
Neviem ako je to s certifikáciou, ale a320 by na lztn pristála.
Reakcia na: shaggy #137:
Pretože letisko v Trenčíne nie je technicky schopné odbaviť lietadlo, ktorým letel. Išlo by to teoreticky na LZPP, ale moc si neviem predstaviť uzáveru diaľnice na pol dňa.
Reakcia na: NttOmg #119:
Ústava ti ani negarantuje ochranu predstaviteľov pedofilných spolkov a napriek tomu sa to deje.
Reakcia na: NttOmg #117:
A prečo si toho starého, komunistického papaláša nedáte niekde na letisko do Trenčína. Ako Pohodu. Nech neotravuje slušných ľudí?
Reakcia na: Trammat #125:
Sóla sú tam podľa mňa aj kvôli prejazdu po Líščom údolí a otáčaniu sa na Riviére (autobusy sa tam otáčali opačne, ako trolejbusy).
Reakcia na: 3pa3ck3 #126:
STU si navyše naradila prísnejšie opatrenia než vyplývajú z celoštátnych pravidiel, takže viaceré fakulty reálne ani nemajú ako spustiť prezenčnú výučbu, aj keby chceli.
Reakcia na: 3pa3ck3 #124:
Ak chceš ráno všetkých, ktorí idú z vlakov do centra alebo do Petržalky (napr. aj tých, ktorí zbehnú k SAVke a ďalej idú 83/84), narvať do jednotky... Tie spoje nechodia práve prázdne, pochybujem, že by to všetko pobrala. Myslím, že zachovanie 93 na HlSt je dobrý nápad.
Vsetky mosty zavrete, mhd stoji
Reakcia na: 3pa3ck3 #131:
Budapešť je kúsok, keď som to písal práve vyštartoval 😆
Reakcia na: Hurvinek #130:
Práve pristál.

Inak L39 už videná na Starých gruntoch smerom na Riviéru.
Pápež je v lietadle Alitalia vyštartovalo z Budapešti do Ba
Reakcia na: NttOmg #117:
Boris Kollar je tu predsa nonstop: 🙂
31 a 39 v smere do mesta by nemohli aspoň dnes premávať normálne? Tento smer sa s presunom pápeža nekrižuje a zjavbe sa ho ani policajti nechystajú uzavrieť
Reakcia na: 810zssk #122:
Po Galvaniho okolo budov GBC IV, V
Reakcia na: Trammat #125:
STU a UK (okrem Lekárskej fakulty) začínajú semester až 20. 9., takže by to nemusel byť až taký problém.
Reakcia na: Martin Fundárek #104:
Minimálne dnes sú kvôli tomu krpálu na 31 a 39 sólo vozy, trochu sa obávam, že to tak bude aj v utorok.
Reakcia na: Martin Fundárek #123:
Nebolo by lepšie ustrihnúť L93 v centre s prestupom na L1 (obzvlášť ak v smere do Petržalky pôjdu po rovnakej trase)?
Reakcia na: 810zssk #107:
V smere zo stanice určite, ale na stanicu ťažko. Štefanovičova je jednosmerka, bus by musel ísť po koľajniciach a pod stanicou by odbočenie doľava bolo v konflikte s protiidúcimi električkami (ak policajti nevypnú svetlá). Musel by tam byť policajt a tí budú všetci nasadení inde... Alebo by musela 93-ka ísť na obratisko električiek na 3. (ne)nástupište. Vzhľadom na to, že tak či tak sa obslúži len jedna zastávka pravidelnej trasy, tak sa mi vidí lepšie použiť Legionársku a Šancovú.
Reakcia na: gejza #120:
Ja to chápem tak že 69 jazdiť bude, ale pôjde z Avionu cez tú estakádu, nie po Ivanskej.
Reakcia na: gejza #115:
Nerieš toho NTTOMG!!
Reakcia na: 810zssk #105:
nejde len o letisko .... problémy budú mať zamestnanci colnej pobočky, pohraničnej veterinárnej a pohraničnej fytosanitárnej stanice, špedičných a kuriérnych firiem, servisákov Austrianu (ATB) - o zákazníkov prídu DECATHLON, SCONTO aj BAUHAUS .... diskomfort budú mať aj vlastníci záhradiek v neďalekej kolónii 👎 👎 👎
Reakcia na: gejza #118:
Áno, je to normálna nezvyčajná situácia. Ústava negarantuje slobodu pohybu. Takže radšej prijmi situáciu že proste 4 dni budeš odrezaný a hotovo. Kriklúňov ako ty nikto nemieni počúvať.
Reakcia na: NttOmg #117:
byť 4 dni odrezaný od MESTA je podľa Teba na chvíľu ? je mi úplne jedno, koho otec či matka sem príde, ja som ho sem nevolal, tak netuším, prečo mi obmedzujú Ústavou garantovanú slobodu pohybu ....
Reakcia na: gejza #115:
Odkedy je to protiprávne? To vážne si taký dementný že proste nevieš prijať situáciu že tu bude Svätý otec a že nachvíľu proste nejaký úsek bude blokovaný? Robí ti taký problém prejsť sa pešo alebo čo?
Reakcia na: NttOmg #114:
asi áno, keď Ti niekto protiprávne, bezdôvodne a na hulváta zruší základnú dopravnú obsluhu
Reakcia na: Machnac #113:
Nejaký problém?
Táto výluka okrem iného opať pekne ilustruje macošský postoj magistrátu a DPB k obsluhe okolia Drotárskej. Miesto toho, aby sa 41tka rovnako ako ostatné linky operatívne presmerovávala (cez Lovinského, Valašskú a Brniansku, prípadne na Patrónku), tak sa proste na 4 celé dni usekne vo vozovni a kto chce cestovať do východnej časti mesta smola, resp. peší presun.
Reakcia na: Ike #111:
Dnes je toho prekvapivo veľa. Dokopy 21 pohybov (nerátam nočné lety)!
Reakcia na: 810zssk #110:
(poznámka z pozície našepkávača, čítaj veľmi potichu) "Povedz im aj celkový počet odletov z BTS" 😂
Reakcia na: 3pa3ck3 #108:
Ako píšem, v dotknutom čase sú minimálne dva lety. A teda to by bol už úplný vrchol absurdnosti keby ešte rušili aj tie, ale to našťastie nebude.
Reakcia na: Martin Fundárek #104:
Na stanicu pojde cez Spitalsku, Zahradnicku, Legionarsku a sancovu a do Petrzalky cez Stefanovicovu, Radlinskeho a Obchodnu.
Reakcia na: 810zssk #105:
Budú vôbec v tom čase povolené iné lety z/na letisko?
Reakcia na: Martin Fundárek #104:
Nebude to po Štefanovičovej?
Nebolo by dobré posilniť 3 a 93, pretože si myslím, že nakoľko budú na Farského končiť 80, 88 a 94 bude zrušená, tak 3 a 93 nebudú stačiť pre všetkých cestujúcich?

Inak, toto bude prvýkrát, čo pôjdu autobusy po Starom moste, tak uvidíme, ako sa to osvedčí, a či sa k nim čoskoro nepridá aj N80, príp. 50 v smere k Auparku. 🙂
Oceňujem že sa nakoniec upresnili tie odklony 👍

Inak to je tiež nonsense že na dve hodiny zablokujeme prístup na letisko. Čo akože majú robiť ľudia ktorí vtedy cestujú? Na zajtra tam vidím nejaké lety ktoré sú v čase tej uzávierky (prílet FR734 o 15:25 a odlet FR2315 o 16:30). To som nezažil nikde inde a netuším ako si to mesto a letisko predstavujú. Ak už ÚOVČ trvá na tej uzávierke, mala by sa riešiť premávka aspoň pre MHD - napr. cez Pharos a areál letiska. Verím že to by šlo spraviť tak aby nedošlo ku "konfliktu" s presunom delegácie. Okrem toho, ako som písal, MHD by naozaj málo stačiť zastaviť na nevyhnutnú dobu počas prejazdu delegácie (v prípade tej krátkej trasy pri letisku max 10-15 minút).
Reakcia na: Trammat #101:
Tiež by ma zaujímala tá 93. Zo zastávky Cetrum si to viem predstaviť:
a) cez Rajskú, Dunajskú, Karadžičovu, Legionársku a Šancovú,
b) cez Záhradnícku, Karadžičovu, Legionársku a Šancovú.
Ako problém vidím v pondelok ráno Kramáre. Tam by som ponechal obsluhu NOÚ a NÚSCH na linky 32 a 211 a 209 by som viedol k Červenému mostu, aby bola nemocnica dostupná bez prestupu aj z východnej časti mesta. Do NOÚ/NÚSCH chodí predsa len menej ľudí, skôr môžu pri nemocnici prestúpiť.
A 15.9. by som viedol 21-ku priamo po Saratovskej. Vracať ju cez Harmincovu do Lamača kvôli tomu, aby obslúžila OC Bory je podľa mňa zbytočné (je sviatok, všetko bude zatvorené).
Sranda bude vidieť štverať sa kĺbáky do toho krpálu nad Starými gruntmi.
Reakcia na: Viko #98:
na nastavenie procesov treba dvoch príčetných partnerov - my tu však na jednej strane arogantných úchylných paranoidných schozofrenických primitívov z ÚOÚČ, MZV a KP, ktorí sa ukájajú na týraní bežného obyvateľstva a na druhej strane submisívne postavičky, ktoré dokážu len ohnúť chrbát - a je úplne jedno, aký typ genetického odpadu vyplavia na povrch parlamentné či komunálne voľby .....
Reakcia na: TomJ #100:
Ja tomu rozumiem tak, že pôjde v úseku Šafárikovo nám. - Hlst po električkovej trati po trase L1.
EDIT: Teraz pozerám, že v smere na stanicu má zastávku Centrum obsluhovať v zastávke L3, tak tomu nerozumiem ani ja. Napadá mi iba, že by išla v smere na stanicu cez Americké námestie a následne ešte okruhom cez Račianske a Trnavské mýto.
Neviem si úplne predstaviť trasu linky 93 medzi Centrom a HLST a tiež naspäť.
Na križovatke SAV a na Pražskej sú umiestnené elektronické tabule: 13.9. Dopravná uzávera 8:00 - 12:00
Reakcia na: Valec #94:
Nechce sa mi veriť, že za takmer tri dekády, čo v tomto meste sídli prezident, sa nenašiel taký spôsob nastavenia procesov, ktorý by zahŕňal aj vzájomnú komunikáciu. To sú snáď mesto a jeho organizácie s takýmto stavom spokojné?
Ohľadom prípojov na mimoriadne vlaky sa už niečo vie? Je pravda, že ZSSK ešte zrejme nepovažuje zverejnené časy odchodov za definitívne, ale vzhľadom na to, že odchody vlakov by mali byť x:16, resp. x:18, tak potrebné budú
keď tak nato kukám lepšie tie tbusy napr. nebudú vôbec premávať medzi konečnými....nie je kade, to budú úplne skrátené, napr. 212 možno len po Šulekovu alebo po konečnú 204
Reakcia na: shaggy #73:
Ach, ta nasa 500x opluta a prepisovana Ustava. Normalne mi je jej luto. Keby sme nemali pocitace a nanajvys tak maly zosit a par pisacich potrieb, vyzerala by ako poznamky 12-rocneho tretiaka zakladnej skoly, ktory sa napriek pocetnym opakovaniam rocnikov stale nenaucil na prvu nieco napisat spravne.

To, ze je nieco v ustave, je samozrejme mile, ale ked sa clovek pozrie na tych bigotnych klerofasistickych fanatikov, co nam teraz vladnu, nemoze pri slovnom spojeni "sekularny stat" inak, ako sa bud schuti zasmiat alebo si poplakat. Alebo teda neviem, ako je mozne v sekularnom state vytvorit post ochrankyne slobody vierovyznania, ci co si to ta korka Zaborska najnovsie vymyslela (co ja viem, asi je to lepsie, ako donekonecna vytahovat potraty, kiezby to bol post, kde sa uprace a uz o nej nebudeme pocut), zdravotnictvo nechat viest cloveka, ktory toci o tom, ze sa treba modlit, aby na nas panbozko zoslal iba miernu koronu (ale pritom nic netusiaceho o tom, ako sa zdravotnictvo vobec viest ma), ci nechat v poslaneckej lavici sediet niekoho, kto sexualne mensiny povazuje za chorych ludi, ktorych treba "liecit", pricom sam zazera ako original exorcista-demon a jeho bracho na vychode dava este vacsie bomby.

Zatial tu nastastie nemame to, co v Polsku, kde na cloveka Cirkev skace doslova potajomky spoza kazdeho rohu, ci kostolne parties ako v USA, ale pri tychto su taketo "vysnivane" ciele nedaleko.
Reakcia na: Minko #90:
V realite to ale celé bolo tak, že Kancelária prezidenta, ako organizujúca organizácia, proste mestu len oznámila čo ÚOÚČ uzavrie a žiadna ďalšia diskusia k tomu nie je možná.
Reakcia na: Ike #72:
Uz asi nic nenarobime s tym, ked niekto takyto k nam pride, akurat organizacia sa da robit tak, ze na susbtrat kasleme alebo nan aj trochu myslime. A to je ten problem.

V podstate len k tomuto:
"Politika mesta je veľmi správne tlačiť ľudí do MHD. Lenže kedy ľudia upustia uzdu a oddajú sa MHD? Keď predajú auto. Takéto každomesačné vyrušenia však v ľudoch (navyše mimoriadne autocentrických) držia toho chrobáka pochybností a auto "pre istotu" nepredajú. No a keď ho majú, tak ho využívajú. Niet sa ale čudovať, keď pri každej možnej príležitosti MHD kľakne ako prvá"

Dlhe roky a aj dnes to skor vyzera na tahanie ludi z MHD.
Prave to, co som pisal, o odriekani vlakov, o "vypnuti" MHD na dlhe hodiny, to vsetko su faktory, kvoli ktorym mnohi sadnu do aut, lebo aj ked s nim skoncia v zapche, stale je to do urcitej miery v ich vlastnych rukach, kym pri VHD je to uz pomaly ako s vetrom. Nevies, odkial bude fukat a ci vobec.
Ked citas clanky o tom, ako sa Japonci ospravedlnuju za to, ze vlak meska 5 sekund alebo naopak, pride o 20 sekund skor, mas pocit, ze byvas na inej planete.

Mne je zasa jedno, o aku akciu ide, ale mam pocit, ze kvoli kazdemu silnejsiemu prdu sa zrusia alebo presmeruju aspon tri linky, lebo "sak ved". No a potom sa divime, ze tu mame autoslavu.
ešte zabudli dopísať nakoniec že doporučujú všetkým čo môžu od nedele do stredy vypadnúť celkom mimo Bratislavu.......
Reakcia na: Minko #90:
viď prvú časť mojej reakcie #42
no a z celého toho sme sa dostali k výsledku, že vlastne nie je problém návšteva pápeža ani MZV a ÚOÚČ ale zasa nezvládnutá kooperácia zo strany mesta. Myslím že keby mesto v organizácii proaktívne rokovalo, pokojne mohlo vyrokovať menšie obmedzenia (ak sa zdajú priveľké) časové odstavenie jednotlivých križovatiek atď. ďalšia vec, že DPB totálne odfláklo podrobnejšie spracovanie výluk.
Reakcia na: Viko #88:
"alebo proste vylúčiš IAD z čo najmenej ciest a MHD vždy len pauzneš na čas križovania kolóny/pelotónu"

Nad týmto som inak uvažoval. Chápem prečo autá treba z cesty odpratať už skôr, predtým ako delegácia vôbec vyrazí - je to náročná operácia, s vodičmi rôznych schopnosti a veľkým množstvo vozidiel ktoré pri opúšťaní danej komunikácie môžu hromadné vytvoriť zápchu.

Ale je naozaj nutné rovnaký postup voliť pri MHD? Nestačilo by v jej prípade len krátkodobo odstaviť vozidlá na zastávkach kým delegácia autobusy obehne?
Reakcia na: Minko #68:
Lenže nie je akcia ako akcia... Buď na sedláka uzavrieš pol mesta a kašleš na následky, alebo proste vylúčiš IAD z čo najmenej ciest a MHD vždy len pauzneš na čas križovania kolóny/pelotónu.

Pekným príkladom je imho časovka počas ružinovských hodov - dlhé roky sa pol sídliska nikam nedostalo, lebo sa okrem výluky uzavrela kompletná Ružinovská a tým padol i § použiteinúformudopravy, keďže 90% priľahlých ulíc je slepých.
Zato organizátorom štrkoveckého triatlonu stačia na väčšine trasy len vnútorné pruhy.
Reakcia na: martinah #85:
dolezite je, aby tam bola PANENSKA 😃
V pondelkovom výpise operatívne presunutých liniek chýba linka 96 (kvôli Romanovej). 196 tam uvedená je, mala by byť aj 96 predpokladám
Reakcia na: Ike #76:
"z dôvodu organizácie pápežavideniachtivých spotrebiteľov"

preto nesmie chybat aj panonska 😃
Reakcia na: pressburger #80:
NIE .... všetko je výlučne o dohode .... a pokiaľ budú na MZV a ÚOÚČ pôsobiť arogantné tupé paranodiné schizofrenické indivíduá, tak bude bežné obyvateľstvo trpieť ich maniermi .... bohužiaľ, bez ohľadu na politickú garnitúru je v daných inštitúciách stále vysoké percento genetického odpadu, ktorý sa ukája nad týraním obyčajných ľudí 👎 👎 👎
Reakcia na: Ike #76:
na bezpečnosť "spotrebiteľov" sa "hluchí kulturisti" zvysoka vy..rú ...
Reakcia na: Ike #74:
"Ja som narážal čisto na percepčné hľadisko. Že ak 9 z 10 veriacich na Slovensku návšteva pápeža poteší a veriacich je podľa posledných oficiálnych výsledkov väčšina (62 % ), tak má akcia väčší prospech ako ČSOB maratón."

9 z 10 bežcov poteší organizácia maratónu .... 9 z 10 fanúšikov Richarda Müllera poteší jeho koncert .... 10 z 10 penzistov poteší pondelková akcia v LIDL-i .... pokojne pridajte ďalšie príklady podľa vlastnej úvahy
---------------------------------------------------------
"Niekoho naštartuje do života pápež vystupujúci na BTS z lietadla, iného zase košická električka na 1435 mm rozchode na Štúrovej."

Mňa osobne naštartuje do života funkčná MHD, ktorú neobmedzujú tupí arogantní dementi z MZV a ÚOÚČ.


Problém nie je ani maratón, ani pápež, ale to že zas lietame medzi tradičnými slovenskými extrémami a tvárime sa že buď to spravíme úplne hardcorovo, alebo vôbec. Pritom medzitým existuje ešte široké spektrum kompromisných riešení.

Ja napr. rozhodne nie som proti maratónu. Majú ho všetky veľké mestá a je to prospešná vec. Ale má sa organizovať tak aby nezabil celú MHD. To znamená že už pri plánovaní jeho trasy sa má riešiť ako zabezpečíme MHD a toto zohľadňovať (napr. ak kvôli maratónu zavriem Špitálsku, okej, ale v takom prípade nesmiem zavrieť Obchodnú - a podobne; ak chcem s bežcami križovať Ružinovskú, pokúsim sa to spraviť na Bajkalskej kde to ide mimoúrovňovo; a podobne). Maratón v BA pôsobí ako keby si organizátor nakreslil hocijakú trasu a mesto to len opečiatkovalo. A samozrejme má byť stanovený čas odkedy dokedy je výluka - ak niekto dobežať nestihne, bohužiaľ.

To isté pápež. Môžeme filozofovať nad tým či je angažovanie sa štátu v náboženskej akcií správne (a je to veľmi zaujímavá filozofická téma), ale z dopravného hľadiska to situáciu moc nemení. Opäť je to o tom že proste sa zvolilo najextrémnejšie a najinvazívnejšie riešenie aké bolo možné (a to sa ešte pomiešalo s tým že DPB sa nechce pripravovať výluku), lebo neni toho boha čo by povedal že toto už je príliš a treba to trochu zredukovať.

Samozrejme problém je tu aj so slovenskou políciou ktorá sa vždy uchyľuje k extrémnym opatreniam lebo a) spravodajské schopnosti slovenských inštitúcií sú mizerné a tak ich kompenzujú hrubou silou; b) mentálne stále žijú v socíku kde na nejakom občanovi príliš nezáleží, najmä ak pride papaláš. Z mojej skúsenosti sú slovenské manévre pri podobných návštevách oveľa rozsiahlejšie a invazívnejšie než v zahraničí.
Reakcia na: shaggy #77:
Nie je to preto, že by to vyžadoval pápež. Nie je to preto, že by to vyžadovali naše bezpečnostné zložky. Vyžadujú to medzinárodné zmluvy, ktorými sa musí riadiť Úrad na ochranu verejných činiteľov. Stupeň ochrany závisí taktiež od týchto zmlúv.
Reakcia na: shaggy #77:
Netreba ale zabúdať, že pápež nie je len predstaviteľom cirkvi, ale je aj hlavou iného štátu.
Ja sa síce v týchto medzinárodných veciach nevyznám, ale predpokladám, že Slovensko má nejakú povinnosť zabezpečiť primeranú ochranu predstaviteľom iných krajín, keď sem prídu.
Dalsia vec je samozrejme to, že bežne rôzne návštevy z iných krajín asi nemajú tak bohatý program s takou účasťou ako pápež, ale myslím si, že aj tu stále platí nejaká povinnosť ochrany.

Samozrejme úplne iná vec je to, nakoľko primerané je odstavenie polky mesta od MHD a celkové obmedzovanie verejnosti.

Osobne som názoru, že väčší problém ako pápež a jeho ochrana je jednoducho nezvládnutie situácie z našej strany - ak bolo treba, malo sa tlačiť na iný pápežov program, aby nebolo nutné toľko uzávierok.
Určite sa mal vypracovať veľmi detailný plán čo kde a kedy bude odklonené. Mali sa urobiť bloky OD-DO a presne popísať všetky linky. Kľudne to mohol byť oznam dlhý ako biblia, ale každý by si už vedel nájsť svoj čas, kedy potrebuje niekam ísť.
Ďalšou vecou by mohlo byť vypnutie klasickej funckie infotabúľ a zobrazenie informácií o aktuálnom odklonom liniek na všetky riadky. A v neposlednom rade informátori aspoň na frekventovantovaných zastávkach tam, kde tabule nie sú.

Ale nie, u nás sa povie "bude to nejako a dozviete sa za behu"
Reakcia na: shaggy #77:
Tak zase, treba brať do úvahy aj nadprácu príslušného rezortu, ktorý je (teraz sa to extra hodí) často "pápežskejší ako pápež". Nebolo by to prvýkrát. 😂
Reakcia na: Ike #76:
Ak by to bolo tak, tak nič nepoviem. Ale tieto rošády sú iba kvôli bezpečnosti pápeža. Alebo si myslíš, že obmedzený prístup na letisko je preto, aby sa ľudia nepošliapali. Ako pomôže bezpečnosti bežných ľudí fakt, že bude uzavretá Panónska cesta?
Reakcia na: shaggy #75:
Ja to chápem tak, že tieto rošády nie sú len z dôvodu bezpečnosti pápeža ako jednotlivca, ale z dôvodu organizácie pápežavideniachtivých spotrebiteľov (a ich bezpečnosti), ktorých je logicky, z Tebe aj mne známych "neústavných" dôvodov, viac, ako v prípade lámu.
Reakcia na: Ike #74:
Ja nevravím, že by to v ústave malo byť. Len narážam na tú tvoju demokratickú časť. Prečo by mali byť takéto manévre pri návšteve pápeža, ale keď príde láma budhistov Diamantovej cesty, tak ani nevieš že tu je? Ak sa bojí o svoj život, nech si zaplatí ochranku. Tak, ako to robia ostatné celebrity.
Práve preto je v ústave tá časť, že by štát nemal zabezpečovať zvláštnu ochranu nikomu len preto, že patrí k najpočetnejšiemu náboženstvu 😉
Reakcia na: shaggy #73:
A povedz mi dôvod prečo by to v ústave malo byť? Ani ČSOB maratón tam nie je a ani raňajky na umelom trávniku v koridore nosného dopravného systému v BA tam nie sú.

Ja som narážal čisto na percepčné hľadisko. Že ak 9 z 10 veriacich na Slovensku návšteva pápeža poteší a veriacich je podľa posledných oficiálnych výsledkov väčšina (62 % ), tak má akcia väčší prospech ako ČSOB maratón. Nehovoriac o tom, že štát z návštevy bude mať aj nejaké výnosy spôsobené zvýšenou mobilitou. Či prevážia náklady spôsobené paralýzou miest si netrúfam odhadnúť.

Ja sám z pápeža na mäkko nie som a ani ho tu nepotrebujem. Ale nepoznám človeka, ktorý je 100% racionálny a určite ani ty nie si. Niekoho naštartuje do života pápež vystupujúci na BTS z lietadla, iného zase košická električka na 1435 mm rozchode na Štúrovej.
Reakcia na: Ike #72:
"stále sa riadime podľa posledného a demokraticky platí, že pápež je zástupca najväčšej cirkvi na Slovensku"
Takéto nič neplatí.
To, čo platí je, že Slovensko je sekulárny štát, ktorý sa neviaže na žiadne náboženstvo. Toto máš v ústave, ten tvoj výmysel v ústave nie je 😉
Reakcia na: lostrail #69:
Dá sa súhlasiť s tým, čo si napísal. Možno by som drobnosti oponoval, ale posolstvo je v princípe správne.

Ja len doplním, že s návštevou pápeža problém nemám. Akceptujem aj štátnikov a vysokopostavených politikov. Nie je to fér, ale proste Alexander Vučič nikdy nebude na úrovni Joe Bidena a stretnutie Borisa Johnsona s Vladimirom Putinom je logicky niekde inde ako stretnutie Orbána s Babišom.

To všetko sú udalosti, ktoré formujú politiku a zapíšu sa, alebo minimálne majú potenciál, zapísať sa do histórie, pričom pridaná hodnota môže byť na prospech aj slovenskej verejnosti. Nehovorím, že to tak je, ale nezatracoval by som to.

Takisto pápež. Výsledky sčítania ešte nie sú, aj keď sú náznaky, že pre RKC nedopadlo dobre, stále sa riadime podľa posledného a demokraticky platí, že pápež je zástupca najväčšej cirkvi na Slovensku. Myslím si, osobne, že v čase pandémie môže byť návšteva pápeža na psychický prospech väčšiny verejnosti - aspoň ak sa držíme posledne známych oficiálnych čísel (disclaimer: pre mňa osobne to neznamená nič).

Udalosti, ktoré spomínam, sa dejú na Slovensku tak raz za rok-dva a bolo by to v poriadku.

Čo ma vyrušuje, to sú súkromné akcie. Či už je to exprimátorské promo na Šafárikovom námestí, Ples v opere, alebo všetky tieto maratóny, ktoré sú v prospech výlučne účastníkov. Myslím si, že celý anti-pápež hejt je umocnený minulotýždňovým ČSOB maratónom, ktorý proste bol v rozumnom meste niečo neprijateľné.

Politika mesta je veľmi správne tlačiť ľudí do MHD. Lenže kedy ľudia upustia uzdu a oddajú sa MHD? Keď predajú auto. Takéto každomesačné vyrušenia však v ľudoch (navyše mimoriadne autocentrických) držia toho chrobáka pochybností a auto "pre istotu" nepredajú. No a keď ho majú, tak ho využívajú. Niet sa ale čudovať, keď pri každej možnej príležitosti MHD kľakne ako prvá. Akoby sa zabúdalo, že je to služba vo verejnom záujme a jej neprevádzkovanie z dôvodu súkromných akcií je na úrovni nefunkčnej vody alebo elektriky z dôvodu maratónu. Hoci áno, priznávam, aj na štátnej úrovni sme boli svedkami, že vo "verejnom záujme" sme žiakov a študentov ubrali o celý školský rok, čo určite, v prípade ak sa postavia na pracovnom trhu vedľa rovesníkov z inej krajiny, ocenia.
Reakcia na: lostrail #69:
Amen! Dokonale napísané.
Reakcia na: tomi8880 #55:
Pápežovy, hej?
Ako to tak citam, tu zas niekto kvalitne "zahajil".

Len pre poriadok, uz len fakt, ze taketo manevre robime kvoli niekomu, kto je v cele organizacie, ktorej fungovanie je zalozene na niekolkotisicrocnom klamstve a iluzii vykupenia (vid cisarove nove saty), sam o sebe mnohych vytaca a medzi nich radim aj seba.
Argumentacne to pravdaze neprejde, kedze je to v rovine svetonazoru, preto len tak na okraj, aby bolo jasne, ako to mam nastavene.

To, ze Slovensko celkovo ako krajina upada, vidno na kazdom kroku, ako napr. v politike, skolach, nemocniciach atd.
Najnovsie sa nam tu rozmohol takovy nesvar, ze ved naco vlastne informovat plebs o comkolvek, co by mohlo byt pren uzitocne a nedajpapezovsef, by sa aj mohol nejako zariadit. To si predsa pyta urobit aj robotu poriadne a dotiahnut planovanie do konca a to predsa nie je progresivne.
Najmodernejsie je vymysliet len, ako to nepojde a ked ta vec vypukne, operativne menit cokolvek podla potreby, ved substrat uz nejako prezije. Lebo keby sa to cele vymyslelo dopredu a ludia by sa zariadili, co potom, keby sme zistili, ze sme to nenaplanovali az tak dobre a bolo by treba robit zasadne zmeny?
Z toho vyplyva, ze pre istotu je lepsie nehovorit nic, coho by sa dalo chytit. Co tam potom, ze niekto potrebuje chodit do roboty, odviest / odviezt deti do skoly / skolky, navstivit lekara alebo vybavit xy dalsich veci? To uz je na jeho triko a nas to nezaujima.
A tak v pohode odriekame vlaky bez nahrady, lebo kto uz by vyvodzoval akukolvek zodpovednost, vymyslime si vyluky MHD, o ktorych povieme len tolko, ze bude mat mozno nejake nahradne trasy, ale radsej ani nepovieme ake, keby bolo treba odklanat, pri rekonstrukciach osadime znacky tak, ako nam to vyjde a nie tak, ako to treba podla platnych predpisov, pripadne ani neosadime, lebo ved naco a ked uz osadime, tak v pohode aj 30-tku na dialnicu, lebo ved "to je standard", pripadne 20-tku do obce kvoli kope strku, ktory do cesty zasahuje tak 30 cisel... Ked mame dovolenku, neunuvame sa ani len napisat papier a vycapit ho na dvere prevadzky, papezovsefchran nastavit nejaky out of office oznam do mailu. Namiesto ockovacej loterie by stalo za to natocit televizny format, ktory by odovzdaval ceny za "to nie je moj problem".

Neviem. Mozno je to celkova letargia a unava z toho, robit popri hlavnej robote este celu tu administrativu alebo nam uz kvapka vsetkym na karbid, ale toto by rozhodne nemalo byt standardom, pricom je jedno, ci sem ma prist papez, Schifferova, RasPutin, Prostetnik Vogon Yeltz, Yeti, baron Harkonnen alebo Borgovia. A k tomu obligatna poznamka: nie, ani korona nie je univerzalne pouzitelna vyhovorka.

Zaroven nechapem tie reci, ze sa "ludia maju zariadit" este aj v radoch diskutujucich. To moze napisat niekto, koho pata netlaci, t.j. nema tadial pravidelnu trasu, robi z domu, pripadne uz robit nemusi, ci zije v zahranici a od stola mudruje. Ked uz teda ochranka pre chranenu osobu a planovanie zatvarania ulic, preco to nie je dotiahnute do konca? To uz vazne bolo zatazko vymysliet nieco zrozumitelne, aby aj ostatne skupiny, nie len krestania, mohli tych 5 dni nejako rozumne fungovat?

Mimochodom, ak sa spoliehate na auto, tiez treba dobre porozmyslat, pretoze zatvorenim klucovych ulic a krizovatiek mestskeho okruhu a tiez tym, ze mnohi, co by pouzili MHD, pojdu tiez autom, ak ho maju, pravdepodobne katastrofalne upcha vsetky komunikacie v blizkosti. Idealna bude helikoptera alebo lietajuci elektricky bicykel.
Ta veticka, ze elektricky nebudu obmedzene, je tak uzasne naivna, az sa cloveku nozik vo vrecku otvara. Najma, ak potrebuje dochadzat do budovy, ktora nie je v blizkosti ziadnej elektrickovej trate. Tak teda dakujeme.
Reakcia na: shaggy #67:
jasné môžeme sa baviť o tom, či maratón pod známkou nejakej komerčnej banky je ok,. ale dotiahnuté do absurdnej logiky by v zmysle uvedeného mali zrušiť aj MMM v KE 😉
Reakcia na: keks #66:
To porovnanie maratón vs Ples v opere je trefné.
Pri tom druhom sa dobre že ľudia nepriväzujú ku koľajniciam, to prvé nikomu nevadí. A je to rovnaká komerčná, papalášska vec. Mne osobne nevadí ani jedna - ak si riadne zaplatia za obmedzenie tej ulice, ktorú obmedzili. Potom sa zistí, že vlastne PvO obmedzuje menej, než ten beh.
Reakcia na: birch #56:
Ach toto plačkanie, že si ľudia, ktorí si platia za službu, dovolia sa sťažovať, že tá služba nefunguje. Aké hrozné, že si dovolia otvoriť hubu. Prečo len nehodia svoje peniaze do nejakého okna DPB a nejdú preč z mesta, aby sme už nikdy nemuseli MHD riešiť. Najlepšie ju asi zrušiť (ale peniaze brať ďalej) a len nadávať na tých, ktorí využívajú IAD.
Ale priznať si, že funkčnosť, použiteľnosť a celková snaha DPB urobiť tú dopravu atraktívnu je záporná, to ani náhodou.
(Btw možno by teda pomohlo aby sa beh-cez-mesto tiež presunul do kategórie dačo-v-opere, lebo dve veľké výluky počas svoch týždňov sú proste moc.)
Tu sa netreba pozerať na príchod pápeža, ale dôležitej a chránenej osoby. Keby sem prišiel americký prezident, alebo Putin, tak sú tu rovnaké obmedzenia. Ja som sa rozprával s jedným dotknutým policajtom a ono je to aj o tom, že sa musí zabezpečiť určitý bezpečnostný rádius, keďže hocikde môže byť potenciálne nebezpečenstvo, a preto sa musia urobiť širšie opatrenia ako sú len zavreté základné trasy, kade pôjde.
Reakcia na: gejza #42:
vidno že si o a protokolárnych opatreniach a ochrane pri návštevách hláv štátu ktoré sú úplným štandardom nielen v civilizovanom svete nepočul ani z rýchlika. a vidím že očividne "ovládaš" fungovanie EÚ, lebo by si také porovnanie ani zďaleka nedal. 😉
Reakcia na: Martin Fundárek #46:
problém je v tom, že pápežov program na celé 3 dni je dopredu jasne daný (nakoľko každý krok a priestor prechádza aj dôslednou kontrolou zo strany pápežovej ochranky (viď aj včerajšia reportáž o tom, že ochranka bola konca na kontrole rozostavaného pódia na omšu v Šaštíne) takže sa vie veľmi presne odkiaľ sa pôjde kam sa pôjde a kedy sa pôjde. Vie sa aj celkom presne, čo môže priniesť tento presun (zhlukovanie ľudí popri ceste a podobne- čož asi veľmi veľké nebude vzhľadom že ani prihlásené počty "na omše" nenapĺňajú plánované očakávania) Preto nejaké "operatívne rezervy" v štýle treba počítať so skrátením liniek (a vymenovaná dobre že nie polovica liniek) fakt nemajú zmysel a výluky sa dali veľmi presne naplánovať- t. j. kedy a odkedy dokedy a čo presne bude obmedzené a čo sa odporúča ako náhradné riešenie pre cestujúcich.
Reakcia na: MLXO #53:
hej, presúvajú sa .... a pokiaľ pasák pri presune jednej zo svojich "ovečiek" nespôsobí nehodu, tak o tých presunoch naozaj zväčša ani netuším - lebo neobmedzujú MHD ....

a pokiaľ ide o niekoho, kto láka verejnosť a má sprievodný program - boli tu MS v hokeji, bolo tu výrazne viac ľudí, väčší sprievodný program, ale obmedzenia MHD boli minimálne
Reakcia na: birch #57:
Presne! Nechápem lenivosť tých ľudí tu.
Stačí ísť o 2 hodiny skôr do práce. Čo na tom, že možno vodíš dieťa do škôlky, tak si proste privstanete. A ak nebude škôlka vtedy otvorená, tak ho zoberieš do práce. Každé dieťa predsa ocení deň za pásom vo Volkswagene.
A keby tí ľudia neboli hlúpi, tak by v práci nocovali a vyriešili by sa všetky problémy. Ale nie, oni musia byť necitliví a nechcú sa obmedziť kvôli jednému staršiemu pánovi, ktorý tvrdí, že je rovnaký, ako my, ostatní.
Reakcia na: birch #57:
To je skvelá predstava o MHD. Proste vyrazte o tri hodiny skôr a možno skôr či neskôr náhodne nájdete zastávku z ktorej vám niečo pôjde. Už vidím ako ľudia pri tej predstave hromadne predávajú autá a sadajú do verejnej dopravy.

Áno, ak MHD považuješ za socku pre chudobných tak ten koncept môže fungovať, aj keď stále nechápem ako niekomu pomôže časová rezerva ak neexistuje žiadna informácia o tom ako MHD vlastne jazdí.
Reakcia na: birch #56:
A nie je chyba práve v tom "nikto to vopred nevie"?
Reakcia na: birch #57:
Ako sa dá zrušiť alebo preplánovať cesta do práce, keď človek vopred ani nevie, či mu zaberie bežný čas alebo o hodiny viac? Nie všade sa dá len tak vziať dovolenka, prípadne sickday a hlavne si to nemôžu naraz vybrať všetci.
Inak, je niekde na zastávkach/webe tento oznam aj v angličtine, alebo ľudia nehovoriaci slovensky majú proste smolu?
Reakcia na: 810zssk #54:
Alternatíva je jasná a Ty ju ako inteligentný človek iste sám vieš:
- Vyraziť skôr, počítať s pešími presunmi a alternatívnymi trasami.
- Ak sa dá, zrušiť alebo preplánovať aktivity na dotknutých miestach v dotknutých časoch.
Reakcia na: Martin Fundárek #46:
Podpisujem sa pod Martinov príspevok 46 - vzhľadom na vzniknutú situáciu jednoducho nie je možné pripraviť oznam, ktorý by jednoducho a zrozumiteľne popísal, čo v ktorom okamihu kam pôjde, pretože to nikto vopred nevie. A ak by to aj vedel, tak sa to môže posunúť alebo zmeniť.

Ak v týchto dňoch niekde potrebujete byť presne a čas zasahuje do prehľadu uvedeného vyššie, budete žiaľ musieť vyraziť skôr. Moho vecí sa dá na úrovni mesta aj DPB robiť lepšie, ale toto mi príde už ako hejt z princípu. Návšteva pápeža je v inej kategórii než čokoľvek-v-opere.

Keď sa chcete zbaviť spomienkového optimizmu, tak počas summitu Bush - Putin radšej veľká časť obyvateľov Bratislavy odišla preč než aby zažili tie manévre. Takéto akcie boli a budú, lebo okrem iného dávajú ľuďom aj prácu.
Je to dosť blbé že kvôli nejakému pápežovy sa odklánajú a rušia linky úplna blbosť podla mňa
Reakcia na: Martin Fundárek #46:
1. Oznamy čítať netreba, máme plánovače spojenia. Oh, wait...
2. To že existuje 19 variantov uzávierok neznamená že musí existovať 19 variantov odklonov MHD, viď nižšie.
3. A čo je teda alternatíva? Tri dni bude MHD jazdiť náhodne a cestujúci budú telepaticky zisťovať odkiaľ im ide autobus? Lebo to že problém je zložitý chápem, len sa mi veľmi nepozdáva že za riešenie považujeme vyhodiť ruky do vzduchu a vyhlásiť že máme ťažký život.
Reakcia na: gejza #42:
Veď aj po BA sa denne presúvajú ministri, otec jedenástich s deviatimi, premiér či prezidentka a ani o tom nevieš. Je ale rozdiel, ak príde niekto, kto láka verejnosť a má veľký doprovod a program, to je neporovnateľné sto a jedno.
Reakcia na: Sor23 #44:
Komunisti zvládli diaľnice ukončiť tak akurát na vstupoch do mesta, postaviť dva mosty a rozostavať tretí. Na sídliskách bežne neexistovali chodníky a ľudia chodili mesiace do práce v zablatených gumákoch velebnosti.
Ste tu jedli koncepčnú kašu za poslednú dobu podaktorí, veď štúdia uzla je už nejaký ten čas hotová, treba nájsť pol druhej miliardy a aspoň 20 rokov na ten skutek, ktorý ešte ani neprišiel, nie to utek. Aj tunel z Račianskeho mýta na Brniansku si vypýta podobne času a aspoň polročný rozpočet. Tak začni hľadať a bude.
Reakcia na: si #50:
Samozrejme, ze boli. Ci uz na Jelcinovi, ci na summite Bush-Putin. Ale kazdopadne oni mali jednu trasu mestom v jeden den. Papez tu bude 3 dni. Btw. aj pocas navstevy Jana Pavla II. boli.
Reakcia na: gejza #49:
no az taketo obmedzenia neboli ani pri papalasoch z vychodu a ani pri palasoch zo zapadu....
Reakcia na: Sor23 #44:
plne s Tebou súhlasím - Mesto nemá vyriešenú verejnú dopravu, infraštruktúra je tiež biedna - načo sem však potom trepeme papalášov, keď kvôli nejakému tajtrlíkovi (a je mi jedno, či príde zo Západu, Severu, Juhu, Východu alebo Stredu) trpia bežní ľudia
Reakcia na: IBBI #43:
do BRU rozhodne nechodím s kamiónom 😃 😃 😃 a papalášov mám v paži všetkých rovnako, či už je to Put-In alebo Put-Out .... to, čo stvárajú tupci z MZV a ÚOÚČ je výrazne cez čiaru
Reakcia na: Martin Fundárek #46:
Cestujúci nemá právo vopred vedieť, či ho linka odvezie na zastávku na jej pravidelnej trase, respektíve či vôbec bude jazdiť? Hlavne keď možno aj polovica vodičov sú ukrajinci ktorí nevedia slovensky takmer nič a od nich sa trasu cestujúci už vonkoncom nedozvie.
Páni a dámy, ja chápem, že sa vám oznam v štýle "niečo bude nejako obmedzené" nepáči. Ale skúste si pozrieť zoznam uzávierok a nakresliť do času. Za tie štyri dni narátate 19 rôznych variantov toho, čo bude a čo nebude uzatvorené, a to som rátal len komunikácie, po ktorých jazdí MHD. Pri takom pláne zo strany polície a spol. skutočne ťažko napísať seriózny a zrozumiteľný výlukový plán, lebo by mal odhadom tak 40 strán a nikto by to aj tak nečítal, resp. by sa v tom neorientoval.
Nemám nič proti manifestáciam na to určených miestach, ale nechápem, prečo treba na 2 hodiny uzavrieť prijazdove trasy. Načo sa potom nakupovalo toto? Mali ho do tohoto posadiť a previezť kam treba.
https://ossr.vksoft.eu/images/zem/aligator1.jpg
Reakcia na: gejza #36:
Tu narážame na to, že Bratislava nemá v podstatne žiadny nosný systém verejnej dopravy (PR reči o električkách nepočítam). Nám úplne stačí, aby sa upchala nejaká dopravná tepna a celá Bratislava je úplne K.O. Tieto obmedzenia sú síce rozsiahle, lenže si treba uvedomiť, že Bratislava je dlhodobo a stále viac preťažovaná cestnou dopravou, kde kapacita cestnej siete je rádovo niekoľkonásobne prekročená a žijeme z toho, čo sa vybudovalo za socializmu, lenže tie cestné ťahy neboli dimenzované na takýto objem dopravy. Mesto je kompletne upchaté a z roka na rok je dopravná situácia horšia, bez akéhokoľvek zlepšenia. Budovaním parkovacích domov (najnovšia novinka Valla) bez koncepcie rozvoja koľajovej dopravy v Bratislavskom kraji a všeobecne v Bratislave vedie akurát k úplnému kolapsu dopravy, od ktorého každý deň nemáme ďaleko. Stačí, aby sa stala jedna nehoda na Šancovej a ak sa zablokuje hoci len jeden jazdný pruh, zápchy sú až na Hroboňovu. Treba však povedať, že toto sa tak skoro nevyrieši, stačí vidieť ako otrasne funguje ZSSK s ich vlakmi, takže koncepcia keby aj bola, nebude to mať kto jazdiť. Celé mi to príde, že PR a marketing strieľa na všetky smery, ale skutek utek.
Reakcia na: gejza #42:
To ta s kamionom pustili do centra Bruselu? 😛 Chlapce, je rozdiel papalas z Bruselu a hlava statu (ci je to tvoj oblubeny Putin, alebo predstavitel ineho statu). RUCIM ti, ze v KAZDOM meste by boli pri podobnej navsteve rovnake obmedzenia a aj su! Je to NORMALNE.
Reakcia na: Minko #38:
ja kritizujem submisívny postoj predstaviteľov Mesta a DPB voči idiotským požiadavkám tupcov z MZV a ÚOÚČ - čiže na jednej strane mi banda dementov svojimi požiadavkami domrví možnosť pohybu a na druhej strane sa banda submisívnych indivíduí pred nimi skloní až po zem ... technická porucha vozidla je vec, ktorú dokážem bez problémov akceptovať a pochopiť .... ochranu hocijakého papaláša (a je mi absolútne jedno, čomu verí) mám asi-tušíš-kde ... pracovne sa dosť často vyskytujem v Bruseli, priamo v EUROgete, ale jediným obmedzením (a to sa tam papalášskych darmožráčov vyskytuje výrazne viac než tu) je zúženie priestoru na chodníku, žiadne manévre som tam NIKDY nezažil .... najdrastickejšie obmedzenia boli po atentátoch v roku 2016, tam však nešlo o rozmaznaných papalášov, ale o elementárnu bezpečnosť
Reakcia na: 810zssk #11:
Toto pokojne aj podpisem. Osobne by som asi tiez bol radsej, ak by urobili vylukovy plan a nechali ho v platnosti celych 5 dni. Lebo takto to bude 5 dni absolutneho chaosu, co je presne opak podpory cestovania verejnou dopravou. Bude jednoduchsie ist autom...
Reakcia na: david1 #35:
Sakra, pravda... A 147?
Ako sa potom dostane z Lamača do Nového Mesta na nákupy na Mladú gardu? 🤔
Reakcia na: Hurvinek #17:
Je to verejný priestor, malo by sa písať aspoň gramaticky správne. Nemám nič proti slangovým výrazom na takomto fóre, ale to nič nemení na tom, že pravidlá slovenského pravopisu sú jasné. A ak neovládaš pravidlo, na ktoré Ťa upozornil lumbert, dávaš tým o sebe určité vysvedčenie. Takže by si mal písať gramaticky správne už len kvôli sebe, aby si o Tebe čitatelia zlé nemysleli...
Reakcia na: gejza #36:
toto ti neberiem, ale spájať právo na slobodu pohybu s neschopnosťou zorganizovať výluku dopravy je nezmysel. Ale keď poviem že to tu vedenie mesta a "jeho" ľudia vo vedení mestských podnikov veľmi slabo zvládajú, schytám hejt. Tu je ďalší z dôkazov, že to zase raz vyzerá na nezvládnuté prípravy. Aspoň to zatiaľ tak vyzerá, ešte stále majú 2 pracovné dni na vylepšenie. Ad absurdum tvoje logike, obmedzením tvojho práva na slobodu pohybu by tak mohla byť aj technická porucha vozidla. Odhliadnúc od postoja k viere, myslím si že ochrana najvyššieho činiteľa iného štátu je dostatočne legitímnym dôvodom na dopravné obmedzenia. Treba si uvedomiť, že toto nie je nejaký prezident Burkina Faso (nič proti krajine napadla mi ako dobrý príklad) ale ide o osobu, ktorá vyvoláva vo svete z "mocných" snáď najviac emócií či už negatívnych alebo pozitívnych. História nám ukazuje, že možné je všeličo (kto by čakal atentátnika priamo vo Vatikáne, že?) 😉
no, čiže ja, čo bývam na Kramároch pri zastávke Bárdošova sa budem musieť v pondelok 15 minút prejsť, ak sa chcem HOCIKDE dostať MHDčkou? (alebo využiť jediný bus, ktorý nejazdí po Pražskej 145 raz za pol hodinu plus prechádzka na hlavnú stanicu lebo z 145 sa nedá nikde prestúpiť...)

asi mám byť rád, že nebývam priamo pri uzavretej ulici lebo inak by som sa ani autom ktoré nemám nedostal z bytu, že?
Reakcia na: Minko #20:
nikdy som právnikom nebol a ani nemám tie ambície ...

Presne preto, že som fanúšik MHD a dennodenne ju využívam, veľmi citlivo vnímam tuposť a aroganciu, ktorou si paranoidní schizofrenici z ÚOÚČ a MZV robia z DPB a cestujúcej verejnosti handry ... je mi úplne jedno, či príde pandrlák v kostýme zmrzlinára, zabalený v plachte alebo v obleku, jediné, čo potrebujem, je funkčná a zbytočne neobmedzovaná MHD
Reakcia na: Max #27:
nemohol lebo L41 bude skrátená po Depo 😂 😂
Reakcia na: Maremi #31:
kolegovia si za svoju cinnost zodpovedaju sami, nemam dovod ich kontrolovat
ale ak chces aby to tu vyzeralo niekedy v buducnosti trochu lepsie, tak treba to zacat menit od seba (a teda napriklad aj nezneuzivat hodiny na lekara na nieco ine)
Reakcia na: 3pa3ck3 #22:
Počul som, že niektoré v Petržalke na radosť rodičov vyhlásili.
Reakcia na: si #28:
Tak za túto nebotyčnú sprostosť som ti dal aj nepáčika. Toto je logika demagóga, miešanie a spájanie úplne odveci. Ak si ten typ človeka, čo sleduje kolegov či si pípnu keď si odbehnú po balík a či o pár minút neprešvihnú obed tak v poriadku, aj to je cesta.
Reakcia na: keks #25:
Ja stále v kútiku duše verím, že nájdu v sebe toľko chochmesu, že zverejnia riešenie cestovania pre ľudí z Dúbravky, Lamača, Devínskej, ale aj z Petržalky a podobne, keďže to že je niečo na internete neznamená, že sa to dostane aj k cestujúcemu, hoci táto internetovo pohnutá doba k tomu vedie. Dúfam, že na všetkých dotknutých a súvisiacich zastávkach budú informácie vytlačené a vylepené v dostatočnom predstihu a vysvetlené alternatívne možnosti dopravy. Nehovoriac o tom, že na webe IDS BK nie je ani zmienka o výluke a tým pádom mi prichádza na rozum otázka, ako sa majú o zmenách dozvedieť cestujúci z regiónu, napr. zo Stupavy, ktorí chodia Slovak Lines na Račko, ale kvôli výluke sa tam nemusia dostať. Na imhd.sk zverejňujeme aj regionálne informácie, avšak výluka takýchto rozmerov musí byť aj priamo na IDS BK. Informovanosť je z môjho pohľadu nezvládnutá, veľmi všeobecná, bez konkrétnych riešení pre cestujúcich. 👍 Moje jediné šťastie je, že tieto dni nemusím ísť nič riešiť do centra, ani ďalej ako je Lamač.
Reakcia na: Max #27:
Myslím si, že on osobne by s tým problém nemal. Ochrankári by asi tak nadšení neboli...
Reakcia na: Maremi #26:
"Tie hodiny má zaručené, načo ich človek použije nech sa nikto nestará, vyčerpá ich, nebude mať. "
toto sa da uplne krasne aplikovat aj na nejake tie eurofondove zakazky (a aj vselico ine) a pri tomto pristupe sa potom ale nedivme ze to tu vyzera tak ako vyzera....
A nemohol by proste p. Pápež ísť z letiska 61 s prestupom na 41 na stanici?
Prípadne si dať zážitkovú jazdu linkou 163... 🤪
Reakcia na: si #24:
Téma síce zahŕňa pápeža ale hádam sa nechceme hrať na svätuškárov. Tie hodiny má zaručené, načo ich človek použije nech sa nikto nestará, vyčerpá ich, nebude mať.
Ja už doslova vidím ako budú ľudia stáť na zastávkach, ideálne aj s infotabuľami s bežným oznamom "Linka XY nepremáva v úseku OD-DO", klasicky bez uvedenia náhradnej trasy alebo inej dodatočnej informácie.
Ešteže je tu to nové vedenie, ktoré rozhodne odmieta(lo) takéto veľké výluky. A ešteže nie sú dve také výluky blízko po sebe 😃
Ale žarty stranou, úprimne neviem, čím ma nas**rajú viac - neobnovením niektorých večerných spojov električiek po návrate od režimu školských prázdnin, týmito d*bilnými výlukami a ešte d*bilnejšími oznamami o náhradných trasách, "prieskumami" o ktorých nikto nevie kým sa neudeje dalsia "super" zmena alebo celkovou komunikáciou kedy "vsetci sú hlúpi, len DPB je lietadlo, lebo vsetko je super tak ako je".
Reakcia na: Maremi #23:
"využiť hodiny na doktora"
pokial k tomu doktorovi naozaj nepojde, tak sa jedna o podvod (a tvoj prispevok k nemu navadza)
a okrem toho, tych hodin na doktora na ktore mas v praci narok zas nie je az tak vela, obvzlast pokial ma niekto nejaku chronicku diagnozu.....
Reakcia na: Jaja #19:
Alebo ísť s týmto za šéfom, že proste budete meškať, využiť hodiny na doktora a keďže máte deti tak máte hodiny asi aj na sprevádzanie detí. Svet sa nezrúti a ani Vás nevyhodia zato, že budete meškať +- hodinu. Keby bola nehoda a trčali by ste v zápche 2-3h, tak to tiež nebudú akceptovať a vyhodia Vás ? Ak áno, tak možno treba zmeniť prácu . . .
Nechystajú základné a stredné školy riaditeľské voľno na tieto dni?
Reakcia na: Jaja #19:
Každý bude v týchto dňoch obmedzený, jediná možnosť je sa dohodnúť s nejakou učiteľkou zo škôlky, či by neprišla skôr. Vždy sa to dá nejako riešiť, ja som Vám ponúkol asi najschodnejšie a najistejšie riešenie.
Reakcia na: gejza #9:
normálne samý právnik tuto a ja že tú budú skôr nadšenci do dopravy 😂
Reakcia na: Sor23 #13:
Áno ale vzhľadom k tomu, že druhé dieťa vodim do skolky, ktorá je až od 7:00,tak na 8mu nemám šancu stihnúť školu ani prácu.. V škole to ešte mozno budú akceptovať, no v mojej práci nie.. Ale asi mi nič iné neostane, len to risknut..
Reakcia na: 810zssk #15:
Nemyslel som 24h používať taxi iba mimoriadne, no myslel možností ako bike, kolobežka, pešo ....
Reakcia na: lumbert #16:
Tu sa hodnotí aj slovenčina, pravopis? Ďakujem p. učiteľ 😆😆😆
Reakcia na: Hurvinek #14:
Aspoň ten nominatív plurálu pri prídavných menách vzoru “pekný”. 🤛👌🏻
Reakcia na: Hurvinek #14:
Jasné, mať použiteľnú MHD je nadštandardná požiadavka. Všetci by mali jazdiť taxíkom, hneď by tu bolo lepšie. Začni sebou a daj nám vedieť keď skrachuješ.
Reakcia na: Sor23 #13:
Ľudia nebudú nikdy spokojný a možno nechce prestupovať. Čo sa teta sťažuje? Nech idú skôr na určité miesta, nech si vezmú taxi. Je plno možností a nie byť rozmaznaný!! 😆😆😆
Reakcia na: Jaja #5:
Dobrý deň, aj ja som z Lamača a dávam to pozornosti ideálne spojenie do Nového Mesta:

Lamač (linka 23) > na zastávku Alexyho, odtiaľ prestup na električku (linka 4), ktorá ide do Nového Mesta, prípadne na Mariánskej prestup na linku 3 ktorá ide tiež, ale smer Rača.
Ujo príde a odíde , použijem bike, no v nedeľu bude plno nehôd, zápchy, môžu odrieknuť vlaky a podobne, nespolieham sa na mhd 😆😆😆
Mimochodom, u nás v meste sme zhodou okolností práve dnes mali návštevu nejakého štátneho predstaviteľa. Pre porovnanie ako sa to riešilo: https://sl.se/aktuellt/trafikforandringar/7-september-forandringar-i-busstrafiken-for-statsbesok/ (preložte si cez Google Translator)

Kľúčové body:
1. Vopred oznámené ktorá linka bude premávať v akom úseku, prípadne kam bude odklonená.
2. Vopred oznámené v akom čase bude výluka trvať.
3. Všetky zmeny boli zanesené v plánovači spojenia, takže cestujúci si len zadal z/do a zistil ako sa dostane kam potrebuje.
4. Aj tam kde došlo k obmedzeniu autobusovej dopravy bola zachovaná električková doprava, čo sa v Bratislave nerobí (teraz to našťastie vyšlo tak že pápež sa s električkami nestretáva). Príkladom je autobusová linka 69 vylúčená v úseku Djurgårdsbron – Centralen, pričom električková linka 7 v ňom normálne jazdila.

Pre férovosť:
1. Je tu hustá sieť metra v centre mesta, čo situáciu značne uľahčuje (tam kde nejazdil autobus sa dalo dostať metrom).
2. Výluka bola od rána do večera, nie na dve etapy. Je otázne či je to lepšie alebo horšie. Za seba preferujem radšej dlhšiu dobu výluky pri ktorej ale viem ako MHD bude jazdiť a môžem sa na ňu spoľahnúť, než kratšiu výluku kedy ale MHD prakticky na niekoľko hodín neexistuje lebo nemám odkiaľ vedieť kde je zastávka.
Reakcia na: Jaja #5:
Treba začať tým že ste na fanúšikovskej stránke a tu nikto nič zabezpečiť nemôže.

Ale teda skúsim poradiť prakticky. Najlepšie bude ak váš syn pôjde vlakom - buď na hlavnú stanicu, Vinohrady, alebo Nové Mesto (podľa toho kde presne má školu a ako sedia cestovné poriadky) a odtiaľ električkami, ktoré by v zmysle oznamu obmedzené byť nemali.
Reakcia na: Viko #6:
obávam sa, že vysoká miera paranoidnej schizofrénie súdruhov z ÚOÚČ a MZV je dôsledkom toho, že kvôli nejakému zmrzlinárovi budeme mať bezdôvodne obmedzenú Ústavou garantovanú slobodu pohybu .... ak by mal niekto v DPB zdravý rozum, tak pošle "hluchých kulturistov" do **** a MHD by stála len nevyhnutných 5 - 10 minút, kým prevezú zmrzlinára, jeho nočník, plienky a prenosné EKG 🤔
Reakcia na: 810zssk #4:
Áno, príde mi úplne absurdné (a priam vyslovene amatérske), že nie sú uvedené odklonové a skrátené trasy, jediné, čo som z článku pochopil, že 207 bude v pondelok poobede jazdiť v trase Červený Most - Šulekova. A očakávam, že nebude trvať dlho a opäť príde k zrušeniu diskusie.
Reakcia na: Jaja #5:
Si si poplietla stranku asi zlatko. Toto je stranka fanusikov - obrat sa s tym na DPB.
Rozumiem správne, že kvôli prejazdu jednej kolóny bude dvojhodinová uzávierka? Alebo je to len blbo napísané a je to "na 10 minút niekedy medzi x-y"?
No fajn.. Som z Lamača. To akože ako sa mam teraz dostať ja do prace a syn do školy na Nové Mesto? Kto mu to ospravedlní tie vymeškané hodiny, nehovoriac o tom ze ja v práci čo?? Kvôli dajakému ujovi ma teraz vyhodia, keď budem mať absencie, alebo ako to mam poriesit. Láskavo to zabezpečte, tak aby sa dalo aj z Lamača cestovať do mesta a nie nás úplne odrezať akurát v čase keď ľudia idú do prace do školy a z práce a zo školy...
Nový vrchol vylukových oznamov: Polovica MHD pôjde nejak inak. Dovidenia, ďakujeme za pozornosť 😂😂😂

Inak ešte by som pridal informáciu že zrušia odhadom tak polovicu vlakov okolo Bratislavy keďže už beztak nedostatočný personál vybúchajú na pápežské posilové vlaky.
Nedusoval sa minule niekto z DPB - uz si nepamatam, ci hovorca alebo lepsie plateny hovorca(Rybansky), ze zablokovanie busov demonstraciami skodi imidzu dopravy v Bratislave? Esteze spolahlivost dopravy vobec neznehodnocuju masovky typu Bankovy maraton alebo Nas spoluziak Fero, pricom dokonca ani nemate istotu, ze vystupite tam, kam ste mali povodne namierene… 🙂
No, zostáva dúfať, že v pondelok poobede nebude nehoda v sitine.
Ako konkrétne bude v stredu 15.09.2021 obmedzená premávka linky 69 ? 🤔