Bratislava sa pripravuje na prevádzku 24-metrových trolejbusov

Aké úpravy trolejbusovej infraštruktúry budú potrebné pred sprevádzkovaním dvojkĺbových trolejbusov?

Už o necelé dva roky by mali v uliciach hlavného mesta premávať 24 metrov dlhé dvojkĺbové trolejbusy. Ich dodávateľom bude s najväčšou pravdepodobnosťou skupina výrobcov ŠkodaSolaris, ktorá uspela vo verejnej súťaži. Keďže takéto dlhé vozidlá doteraz v Bratislave nepremávali, dopravcu sme sa opýtali, ako je pripravená infraštruktúra trolejbusových tratí pre prevádzku takýchto vozidiel a či pred ich dodaním plánuje vykonať nejaké úpravy, najmä na trase linky 201, kde budú tieto veľkokapacitné trolejbusy nasadené. V súčasnosti majú najdlhšie prevádzkované trolejbusy dĺžku 18,75 m, v prípade najdlhších autobusov je to 19,54 m.

Testovanie skúšobného vozidla výraznejšie problémy neodhalilo

Počas jesene minulého roka mal Dopravný podnik Bratislava (DPB) od výrobcu zapožičaný 24-metrový trolejbus Solaris Trollino 24, s ktorým vykonal viacero skúšobných jázd nielen na trase linky 201, ale na väčšine bratislavskej trolejbusovej siete. Cieľom bolo overenie možnosti prevádzkovania takýchto dvojkĺbových trolejbusov a identifikovanie prípadných problémov pri ich prevádzke.

Testovanie najdlhšieho trolejbusu na svete bolo pre Dopravný podnik Bratislava výzvou a dopadlo úspešne. Vozidlo si poradilo so všetkými ostrými križovatkami a bez problémov zvládlo aj úzke bratislavské uličky. Vodiči vnímali jeho jazdné vlastnosti pozitívne," uviedol k výsledkom testovania hovorca DPB Martin Chlebovec. Vyhovovať prevádzke 24-metrových trolejbusov by teda mali aj zastávky na trase linky 201 a obratiská na Hlavnej stanici a na Dolných honoch, keďže k ich prípadnej úprave, s výnimkou opravy povrchu obratiska Čiližská, sa DPB nevyjadril.

Pripravované úpravy infraštruktúry

Určitými úpravami však prejde napájací systém a trolejové vedenie v rámci pripravovaných eurofondových projektov na modernizáciu/výstavbu trolejbusových tratí. Jedným z takýchto projektov je modernizácia trolejbusovej trate na Miletičovej ulici medzi Jelačičovou a zastávkou Saleziáni, vrátane obratiska Jelačičova. Tu príde k modernizácii trolejového vedenia, výmene napájacích trakčných káblov a vybudovaniu bezpečného výjazdu trolejbusov zo Žellovej ulice s ohľadom na prevádzku 24-metrových vozidiel. Na Hlavnej stanici sa pripravuje úprava a doplnenie trolejového vedenia v rámci modernizácie trate Patrónka - Hlavná stanica.

Už v najbližšom čase (september - október) pripravuje DPB opravu povrchu v obratisku Čiližská na Dolných honoch. Počas tejto opravy bude vylúčená premávka trolejbusov na Dvojkrížnej ulici. Linky 201 a 202 budú skrátené po Kazanskú ulicu (zastávka Dudvážska), kde bola v uplynulých dňoch vybudovaná nová trolejová otočka pre trolejbusy na mieste bývalého obratiska autobusov. „Aby nebolo pri ceste na Dolné hony nutné prestupovať medzi trolejbusmi a náhradnou autobusovou dopravou, dopravný podnik vybudoval nové obratisko a trolejbusy budú na Dolné hony premávať aj počas rekonštrukcie. Obsluhy zastávok Čiližská a Žitavská naďalej zabezpečia linky 67 a 75, a tiež posilnená linka 65. Otočka bude slúžiť aj po tejto rekonštrukcii v prípade mimoriadnych prípadov. Trolejbusová doprava na Dolné hony vďaka nej bude spoľahlivejšia," dodal Martin Chlebovec.

Nové trolejbusy budú vybavené aj trakčnými batériami, ktoré sa budú dobíjať počas jazdy, preto je potrebné posilniť aj napájaciu sieť. „Prevádzka tohto typu vozidiel je možná aj pri súčasnom stave siete, no s prekonfigurovanými parametrami. Pre komfortnejšiu prevádzku však DPB plánuje také úpravy, ktorými posilní napájaciu sieť," priblížil Martin Chlebovec. Napájanie trolejbusovej trate na Gagarinovej ulici má zlepšiť pripravovaná nová meniareň Kaštieľska, ktorej vybudovanie je plánované v rámci projektu výstavby trolejbusovej trate na Grófsku nivu. V rámci modernizácie trolejbusovej trate Hlavná stanica - Patrónka bude zmodernizovaná aj meniareň Leškova pod Hlavnou stanicou, ktorá napája aj časť trate linky 201, a napájacie vedenia z tejto meniarne. Meniarne Legionárska a Ružová dolina majú byť zmodernizované v rámci projektu modernizácie Ružinovskej električkovej radiály.

Okrem úprav na tratiach bude potrebné pripraviť aj údržbovú infraštruktúru vo vozovni pre dlhšie trolejbusy. Tie by mali byť deponované vo vozovni Trnávka/Jurajov dvor. „V rámci prebiehajúceho projektu modernizácie údržbovej základne budú upravené resp. vybudované niektoré objekty tak, aby vyhovovali aj potrebám trolejbusov dĺžky 24 m. Ide o pracovisko prevádzkovej údržby a umývacej linky a pracovisko ťažkej údržby trolejbusov. Odstavná plocha v areáli Jurajov dvor vyhovuje aj pre takéto dlhé trolejbusy," priblížil nám potrebné úpravy hovorca DPB.

Zabezpečenie plynulej premávky trolejbusov

Aby bola trolejbusová doprava dostatočne atraktívna v porovnaní s individuálnou dopravou, nestačí len zvýšiť prepravnú kapacitu, ale je potrebné zabezpečiť aj plynulú a rýchlu premávku prostredníctvom preferencie vozidiel hromadnej dopravy. Už dnes je na viacerých križovatkách na trase linky 201 zavedená preferencia MHD a zriadené sú viaceré vyhradené jazdné pruhy pre hromadnú dopravu.

„Dynamická preferencia je v súčasnosti zavedená na križovatkách: Popradská – Ulica Svornosti, Uzbecká – Vrakunská a pri Cintoríne Vrakuňa (priechod pre chodcov). Statická preferencia (predsignál/buspruh) je na viacerých miestach Bratislavy: Račianske mýto, Saleziáni smer Trhovisko, Trenčianska smer Trhovisko, Gagarinova ul. na úseku Hraničná – Ondrejovova. Koordinovane riadená križovatka je na Trnavskom mýte a na križovatke ulíc Miletičova – Záhradnícka (v smere na Čiližskú). Zámerom hlavného mesta je rozširovať sieť križovatiek s možnosťou dynamickej preferencie MHD. Viacero z nich by mohlo pribudnúť práve na trase linky 201," zosumarizoval Martin Chlebovec.

Komfortnejšej preprave by mohol pomôcť aj nový povrch cestných komunikácií, ktoré sú dnes v niektorých úsekoch v žalostnom stave. Dopravný podnik bude o prípadnom nevyhovujúcom povrchu vozovky v niektorých úsekoch informovať správcu komunikácie, aby bola umožnená bezproblémová prevádzka linky 201," spresnil M. Chlebovec.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: FFF13 #27:
No dobre, ale jej predĺženie na Trnávku a k Avionu by podľa mňa poskytlo ešte lepšie spojenie najmä pre Kramáre.
Reakcia na: Urbanway 2423 #26:
Práveže, ak sa pohybujem v oblasti Kramárov či DD a potrebujem ísť v smere na Tr. mýto (alebo proste Šancová a ďelej tým smerom) 32 moc nevyužívam keďže v tomto smere neobsluhuje zast. Pod stanicou. Áno, dá sa prestúpiť aj na Sokolskej ale tam zase neviem nastúpiť na 21, 61 či 210
Reakcia na: Ma178rek #25:
Ja si myslím, že by už bolo lepšie, ak by sa rovno spojila 32 so 61 a 204 by sa zrušila (časť spojov s normálnymi tbusmi, nie parciálmi, by končila na Rádiovej, neskôr až pri Avione). 32 po predĺžení na Jelačičovu podľa mňa iba zbytočne uviazne v zápche na Šancovej a pritom neobslúži skoro nič navyše. Väčší zmysel by malo, ak by tá linka buď končila naďalej na Hl. st., alebo by pokračovala z TrMy ďalej na Trnávku, pretože takto s ňou pôjde v úseku "Pod stanicou - TrMy" len minimum ľudí, ktorí budú musieť aj tak skôr, či neskôr prestúpiť na inú linku smerom na východ.
Reakcia na: Solider #24:
Tak toto je asi to najmenšie zlo ak chcú niečo spájať a rušiť
Reakcia na: black3r #23:
V posledných verejne dostupných plánoch sa spomínalo predĺženie linky 32 na Jelačičovu, kde náhradou v úseku spod stanice po Bulharskú bude presmerovaná 61, a zrušenie linky 204.
Reakcia na: Petto #15:
uz sa upustilo od planu spojit 32 a 204 do jednej linky (ktora by tym padom koncila pri Trnavke) ?
Reakcia na: Hurvinek #20:
Na 202 asi nedôjde k žiadnej zmene, keďže tam stále budú 18m tbusy.
Reakcia na: Hurvinek #20:
No nie, že si myslíš, ale v tom článku nad touto diskusiou je to normálne napísané.
Reakcia na: Solider #19:
A tá 202 pôjde z Hrobonky či z Trnávky? Si myslím, že budú 24m na Trnávke
Reakcia na: Petto #17:
Však keď prídu dvojkĺbaky skôr ako budú zatrolejované nové trate, tak sa 201 prehodí na Trnávku a miesto toho bude Hroboňova robiť viac 204, 207 a 212.
Reakcia na: Solider #16:
Hroboňova bude kvôli jej veľkosti čím ďalej viac len "doplnkovou" vozovňou, ktorá bude vypravovať hlavne prvé spoje z centra (a linky v okolí vozovne), aby nemusela premávka v jednom smere začínať/končiť príliš neskoro a všetko ostatné sa vypraví Trnávky. Preto tam asi budú nakoniec mať skoro všetky typy tbusov, ale v menšom počte.
Reakcia na: Solider #16:
Hrobustov sa aspon moze zbavit 25tr no 24Metraky dojdu skor asi ako bude zatrolejovana L32.
Reakcia na: Petto #15:
Keď predpokladáš, že nebudú rozdelené medzi obe vozovne, tak zároveň nemôžeš uplatňovať princíp "vypravuje najbližšia vozovňa". Keďže narastie počet vypravených trolejbusov a vozovňa Hroboňova nie je nafukovacia, tak vozovňa Trnávka bude mať väčšiu výpravu, aj za cenu manipulačných kilometrov.
Reakcia na: Solider #14:
61 mi pride logickejsie vypravovat z Trnavky kedze bude chodit okolo nej, pre 32 je Trnavka dost odveci. Ale suhlasim zbytocne polemiky. Predpokladam vsak ze nove hybridy 12M a 18m nebudu rozdelene do oboch vozovni.
Reakcia na: Petto #13:
Viacerí tu zabúdate na komplet trolejbusovú linku 61. Výprava z vozovní sa bude určite meniť, ale teraz je predčasné o tom polemizovať.
Reakcia na: Urbanway 2423 #10:
ADD1
Všeho dočasne. Takmer celu vypravu zhltne nova L32 a tam je blbost to vypravovat z Trnavky.
Reakcia na: 810zssk #8:
Nakolko budu mat aj bateriovy pohon, tak by mohli jazdit cez stanicu pri vyjazdoch aj keby boli vypravovane z Hrobonky🙂
Reakcia na: 810zssk #8:
Ak sa vyradia 25tr tak daco v Hrobustove volne sa najde pre buduce 12M,18M,24m par ks.
Reakcia na: 810zssk #8:
1. Veď zopár 18-metrových tbusov (tie, čo ušetria z 201) by sa preradilo na Trnávku a 24m by mohli parkovať vonku zo strany Hroboňovej ul (2-3 vozy by sa tam zmestili).
2. Ja som počítal s tým, že po dobudovaní spojky budú výjazdy/dojazdy 201 zachádzať na Hl. st., takže tento problém by bol vyriešený.
Reakcia na: 810zssk #8:
Ak by boli na Hrobonke by museli pár t-busov presunúť na Trnávku, no Trnávka ma väčší platz a tiež 👍