Kolaudácia zmodernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiály sa odkladá

Hlavnému mestu sa stále nepodarilo úplne dokončiť modernizáciu električkovej radiály v Karlovej Vsi.

Pred dvoma rokmi, v júni 2019, začala modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, ktorá prebiehala vo viacerých etapách. Hoci cestujúci už niekoľko mesiacov môžu opäť využívať ekologickú električkovú dopravu na celej radiále a obyvatelia Karlovej Vsi sa tešia z množstva novej kvitnúcej a voňavej vegetácie na a popri zmodernizovanej trati, stavbu sa stále nepodarilo skolaudovať. Prevádzka zmodernizovanej trate bola doteraz zabezpečovaná na základe povolení na predčasné užívanie stavby vydaných Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) ako špeciálnym stavebným úradom, ktorých platnosť bola po viacerých predĺženiach stanovená do 13. júna 2021.

Hlavné mesto SR Bratislava ako stavebník podalo v apríli 2021 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého BSK začal kolaudačné konanie. Ústne pojednávanie a miestne zisťovanie vo veci kolaudácie trate sa konalo dňa 1. júna 2021. Pri ňom bola zistená všeobecne známa skutočnosť, že stále neboli dokončené všetky objekty stavby, preto BSK 10. júna 2021 opäť vydal len časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby. Nový termín jeho platnosti bol stanovený do odovzdania a prevzatia všetkých dodávok, najdlhšie však do 31. júla 2024.

BSK uvádza, že na objektoch stavby neboli zistené žiadne závady a nedostatky, ktoré by bránili ich užívaniu a stavba bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie. Zároveň vo vydanom povolení konštatoval, že "stavebník ku dnešnému dňu (10.6.2021) nezabezpečil úplné dokončenie všetkých stavebných objektov predmetnej stavby, neboli splnené všetky podmienky, ktoré boli uvedené v jednotlivých rozhodnutiach o predčasnom užívaní častí stavby, nezabezpečil vykonanie hygienického merania v súlade s požiadavkou uvedenou v stavebnom povolení č. 06268/2016/CDD-30 zo dňa 29.12.2016, nepredložil geometrický plán, taktiež nepredložil ku vydaniu tohto rozhodnutia záväzné stanovisko Okresného úradu Bratislava, Odboru starostlivosti o životné prostredie – orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve k spôsobu nakladania s odpadmi zo stavby."

Pre uvedenie stavby do trvalého užívania boli stanovené viaceré záväzné podmienky, medzi ktorými je okrem úplného dokončenia všetkých objektov napríklad zabezpečenie protokolu z merania hluku električkovej dopravy v kritických bodoch fasád dotknutej obytnej zástavby, ktorým sa preukáže účinnosť protihlukových opatrení, vybavenie stĺpikov na priechodoch pre chodcov na električkovej trati kontrastným označením na vrchnej časti (teraz sú celé antracitovej farby), či zabezpečenie súladu majáčikov na koncoch zastávok s platnou STN. Mestská časť Karlova Ves požadovala odstránenie iba jedného nedostatku - nízko umiestnenej značky 'priechod pre chodcov' pri Riviére.

V rámci kolaudačného konania podali traja účastníci námietky k predmetnej stavbe týkajúce sa vyhotovenia trate a rôznych nedostatkov, stavebný úrad ich ale po preskúmaní všetky zamietol. Otázka v minulosti medializovaného dunenia električiek na zmodernizovanej trati stále nie je spoľahlivo vyriešená. "Momentálne prebiehajú merania hluku, takže nie je možné zo strany stavebníka potvrdiť a ani vyvrátiť prítomnosť nízkofrekvenčného zvuku. V minulosti bol potvrdený jeho výskyt, boli zrealizované aj opatrenia na jeho elimináciu. Tiež dodávame, že súčasne platná legislatíva nepozná limity na nízkofrekvenčný hluk a preto ho nie je možné posúdiť. V súlade s vyhláškou 549/2009 Z. z. je pre projekt DKR nutné vyhodnotiť prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí," uviedol stavebník v rámci kolaudačného konania.

V týchto dňoch na Karlovesko-dúbravskej radiále prebieha napríklad dokončovanie rekonštrukcie nadchodov na zastávkach Botanická záhrada a Nad lúčkami, osádza sa trvalé dopravné značenie, do prevádzky sa postupne uvádzajú novovybudované cestné svetelné signalizácie s preferenciou električkovej dopravy a na sprevádzkovanie stále čakajú nové výťahy na zastávkach Kútiky a Botanická záhrada. Podľa posledných vyjadrení mali byť spustené do polovice júna. Cestujúci stále nemôžu využívať ani červené multifunkčné automaty na cestovné lístky na zastávkach Nám. sv. Františka a Riviéra, ktoré tam boli osadené už v októbri 2020, ale dodnes nie sú funkčné.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: lostrail #6:
Môže byť, minulý týždeň tam robili merania v noci nejaké...
Nekonecna saga pokracuje. Krasny je ten zaber na chybajuci chodnik (co sme +/- vsetci vedeli, ze to takto dopadne), ci tie uzasne kvitnuce "nerezove" dvere na vytahoch.
Mimochodom, co je pravdy na tom, ze trat medzi tunelom a Kralovskym udolim sa udajne rozpadava?
Reakcia na: kecho #3:
Zaujímavé toto. Priznám sa,že som o tom ani nevedel.
Reakcia na: kecho #3:
este starsi primat od 1998 ma D2 smer madarsko, ak sa nebodaj uz medzitym neskolaudovalo

zdroj: https://www.cas.sk/clanok/408089/po-moste-apollo-dalsia-stavba-iba-v-predcasnom-uzivani-po-dialnici-bez-kolaudacie-jazdime-18-rokov/
Reakcia na: Max #2:
Myslim, ze Most Apollo od spustenia v 9/2005 nie je skolauovany dodnes, takze este maju dost casu. 🙂
Nebola tu už raz takáto správa? 🤔
Mám rodinu, ktorá býva nad Hotelom Sorea, takže asi 300 m od električkovej trate a teda viac teraz u nich počuť prejazdy električiek. Je to také zadunenie podobné hrmeniu.