Železnice obstarali projektanta pre novú železničnú zastávku Ružinov

Nekonečný príbeh nových železničných zastávok na území Bratislavy začína pomaly napredovať.

Už pred takmer desiatimi rokmi sa objavili plány na výstavbu nových železničných zastávok (terminálov integrovanej osobnej prepravy - TIOP) v rámci Bratislavy, ktoré mali zjednodušiť využívanie železničnej dopravy na území hlavného mesta a zabezpečiť jednoduchý prestup medzi vlakmi a linkami MHD. Malo ísť o sedem nových zastávok: Devínska Nová Ves, Lamačská brána (Bory), Patrónka, Mladá garda, Trnávka, Ružinov a Vrakuňa. Po obstaraní zhotoviteľa projektovej dokumentácie sa progres projektu zastavil. Dôvodom bolo čakanie na vypracovanie štúdie železničného uzla Bratislava, ktorú si Železnice slovenskej republiky dali vypracovať a ktorá mala dať odpoveď ako komplexne riešiť budúcnosť železnice na území Bratislavy.

Na základe spomínanej štúdie sa v roku 2019 ukázalo ako ekonomicky efektívne vybudovanie zastávok Ružinov a Vrakuňa. Realizáciu zastávky Lamačská brána štúdia odporúčala v prípade existencie dobrého napojenia na MHD predĺžením električkovej trate z Dúbravky. Pri TIOP Patrónka sa štúdia prikláňala k modernizácii existujúcej zastávky Železná studienka, vzhľadom na jej blízkosť k navrhovanej zastávke Patrónka. Železnice sa nakoniec rozhodli, že v budúcnosti zmodernizujú zastávku Železná studienka a zároveň v rámci modernizácie železničnej trate by sa mala postaviť aj nová zastávka Patrónka.

Pre zastávky Ružinov a Vrakuňa začali v januári 2019 železnice obstarávať projektovú dokumentáciu, no neskôr súťaž zrušili, pretože sa prihlásil len jeden uchádzač, ktorý predložil ponuku prevyšujúcu odhadovanú cenu zákazky. Zároveň sa medzitým rozhodlo o vybudovaní novej výhybne pri plánovanej zastávke Ružinov, ktorá by mala zlepšiť kapacitu trate Bratislava Nové Mesto - Dunajská Streda. Novú súťaž pre zastávku Vrakuňa plánovali železnice vyhlásiť v druhej polovici roka 2019, no zatiaľ sa tak nestalo. Opakované obstarávanie projektovej dokumentácie pre zastávku Ružinov a novú výhybňu Ružinov-odbočka bolo vyhlásené až v auguste 2020. Súťaž vyhrali spoločnosti Reming Consult, a.s., Bratislava (projekt železničnej zastávky, cena 323-tisíc € bez DPH) a Valbek&Prodex, s.r.o., Bratislava (projekt novej výhybne, cena 298-tisíc € bez DPH).

Železnice Slovenskej republiky podpísali zmluvu s víťazmi súťaže 5. mája 2021. Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru zlúčenej s dokumentáciou pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, zabezpečenie stavebných povolení pre realizáciu stavby a ďalšie súvisiace činnosti. Financovanie projektovej dokumentácie bude zabezpečené z eurofondov cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII).

Vypracovanie dokumentácie DSZ/DÚR a zabezpečenie vydania územného rozhodnutia pre zastávku Ružinov je požadované do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy. Dokumetáciu DSPRS by mal projektant dodať do ďalších 4 mesiacov od vykonania rezortnej expertízy Ministerstva dopravy a výstavby SR a schvaľovacieho rozhodnutia MDVSR k DSZ/DÚR (predpoklad trvania 2, resp. 6 mesiacov). Zabezpečenie platných stavebných povolení je požadované do 6 mesiacov od schválenia DSPRS na MDVSR (predpoklad trvania 2 mesiace). Následne bude potrebné vybrať zhotoviteľa stavby a až potom sa bude môcť začať s realizáciou zastávky Ružinov. V prípade výhybne Ružinov-odbočka sú termíny o niekoľko mesiacov kratšie. Železnice očakávajú, že by sa realizácia novej zastávky mohla stihnúť do konca roka 2023.

Pre zastávky Lamačská brána a Vrakuňa, ktoré už majú vydané platné územné rozhodnutia, predložili Železnice Slovenskej republiky na schválenie do zásobníka národných projektov OPII zámery projektov pre projektovú prípravu a realizáciu predmetných zastávok. Podľa predchádzajúcich vyjadrení železníc, by sa aj tieto dve zastávky mali stihnúť zrealizovať do konca roka 2023. Celkové náklady na projektovanie a výstavbu týchto zastávok sa odhadujú na 6,3 mil. € (Lamačská brána), resp. 2,9 mil. € (Vrakuňa).

 

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Skvelá správa! Máme projektanta. čiže ide sa kresliť na papier. Paráda. A zastávka bude v roku 2030. Hurá.
Reakcia na: Trolley #6:
Pri konečnej Čiližská ju vybudovať nemohli, pretože tam bude stáť ta riadna zastávka, ktorej by dočasná zavadzala. Súčasná zastávka je provizórium, ale jej prínos je aj tak významný, čo dokazuje počet cestujúcich ktorí ju využívajú.
Reakcia na: kecho #5:
Ale aj tak mohla Vrakuňa vybudovať tú zastávku pri konečnej MHD na Čiližskej. Ale oni to spravili len aby bolo.
Reakcia na: dff7462 #1:
Vedenie Vrakune vedelo, ze kym sa ZSR rozhybu pri vystavbe ZST Vrakuna, tak aj ta “docasna” zastavka bude uz po zivotnosti. Keby cakali na flexibilno-operativny pristup zeleznic, tak vy stale mali …nic. Realne aj tak vo Vrakuni zeleznice aspon do roku 2030 nic nepostavia.
Reakcia na: dff7462 #1:
Pokiaľ viem, tak tá terajšia zastávka bola navrhovaná ako dočasná, kým sa postaví terminál
Reakcia na: dff7462 #1:
Nová zastávka Vrakuňa má byť vybudovaná v tesnej blízkosti konečnej MHD na Čiližskej, kde by mal byť pohodlný prestup z vlaku na MHD, čo je z terajšej zastávky nemožné bez dlhšieho pešieho presunu.
Reakcia na: dff7462 #1:
Vrakuna nie je Ruzinov. Zeleznicna zastavka Vrakuna je uplne nepouzitelna pre cestujucich a jej napojenie MHD prakticky neexistuje.
Prosím vás, aký má význam stavať zastávku Vrakuňa, keď ju už mestská časť postavila na vlastné náklady? Nebolo by rozumnejšie tých 2,8 milióna investovať inam?