BID vyhlásila súťaž na spracovanie dizajn manuálu integrovanej dopravy

Do súťaže návrhov je možné zapojiť sa do 8. februára.

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, ako koordinátor Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), vyhlásila súťaž návrhov na nový dizajn manuál IDS BK. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto už v minulosti vytvoril dizajn manuál, alebo podobnú zákazku. Dôvodom spracovania nového dizajn manuálu je postupné rozširovanie IDS, ktorý v súčasnosti už pokrýva celý Bratislavský kraj a 24 obcí Trnavského kraja, s čím súvisí aj potreba nových grafických prvkov.

"Dizajn manuál bude slúžiť ako jednotný a záväzný dokument pre všetkých partnerov IDS BK, ktorý bude obsahovať všetky dostupné piktogramy, ktoré sa používajú vo verejnej doprave, grafické podklady pre výrobu inštruktážnych nálepiek, grafické podklady pre cestovné lístky a čipové karty. Súčasťou predmetu zákazky je aj grafický podklad pre jednotný typ informačných materiálov ako sú letáky a hlavičky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je aj dodanie grafických podkladov pre vizuál jednotlivých typov vozidiel prímestskej autobusovej dopravy," uvádza sa v súťažných podkladoch.

V rámci súťaže návrhov by každý uchádzač mal pripraviť nasledovných 8 grafických návrhov:

 1. grafický návrh pre vizuál autobusu prímestskej autobusovej dopravy (Iveco Crossway LE 12M),
 2. návrh predtlačeného cestovného lístka predávaného v predpredaji s dobou platnosti 30 minút,
 3. piktogram „cestovný lístok na 1 cestu“,
 4. piktogram „zastávka“,
 5. piktogram „dieťa/žiak“,
 6. piktogram „študent“,
 7. piktogram „priloženie karty a/alebo mobilného telefónu“,
 8. leták.

Predložené návrhy bude posudzovať päťčlenná porota a s autorom víťazného návrhu bude následne prebiehať rokovanie na vytvorenie dizajn manuálu IDS BK. Odhadovaná cena zákazky je 16 700 € bez DPH.

Pri návrhoch bude porota hodnotiť nasledujúce kritériá:

 1. Komplexnosť, kreativita, invenčnosť a originalita návrhov,
 2. Kompatibilita návrhov s účelom, na ktorý ich verejný obstarávateľ zamýšľa použiť,
 3. Splnenie nasledovných základných princípov:
  • dynamika,
  • modernosť,
  • ľahká identifikovateľnosť,
  • vhodná farebná kombinácia.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.