Hlavné mesto stanovilo výkonnostné kritériá pre DPB

Na ich základe sa bude hodnotiť úspešnosť vedenia podniku.

V súvislosti so zmenou prístupu k mestským firmám a ich vedeniu, ktoré v uplynulých mesiacoch hlavné mesto vybralo v konkurzoch, stanovilo vedenie mesta aj kritériá, na základe ktorých bude hodnotiť úspešnosť manažmentu jednotlivých firiem, vrátane Dopravného podniku Bratislava (DPB). Kritériá boli schválené na decembrovom mestskom zastupiteľstve.

Tieto kritériá budú pravidelne vyhodnocované a na základe ich plnenia bude možné poskytnúť manažmentu odmeny, prípadne aj odvolať vedenie podniku, ak nebude plniť stanovené výkonnostné kritériá. "Cieľom týchto ukazovateľov (KPI - key performance indicators) je na základe dobrej praxe súkromného sektora nastaviť objektívne a transparentné odmeňovanie naviazané na reálne výsledky a výkon podniku. KPI musia byť jednoduché, merateľné, konkrétne a časovo ohraničené. Ich nastavovanie pre mestské podniky je špecifické. Ukazovatele sú nastavené na rok 2020 s ambíciou rozšíriť plánovanie na 3-ročné obdobie v nasledujúcom roku," uvádza hlavné mesto vo svoje tlačovej správe.

Pri návrhu kritérií pre DPB sa vychádzalo z požiadavky na poskytovanie kvalitnej, spoľahlivej a bezpečnej MHD ako atraktívnej alternatívy k automobilovej doprave pri súčasnom efektívnom hospodárení podniku. KPI boli rozdelené do troch oblastí, pričom každá má vlastnú váhu:

 • Spokojní zákazníci (25%)
  • Spokojnosť obyvateľov s úrovňou služieb - sledovať sa bude rastúci trend na základe prieskumov.
  • Oprávnené sťažnosti na správanie vodičov - cieľom je zníženie počtu oprávnených sťažností.
  • Pochvaly na správanie vodičov - cieľom bude rastúci trend.
  • Obslužnosť - sledovať sa bude splnenie objednaných vlakokilometrov s odchýlkou max. 1 %.
 • Kvalita služieb (40%)
  • Vynechávanie spojov - skutočne vypravených bude musieť byť 99,5 % spojov podľa grafikonu.
  • Mechanické poruchy - zníženie počtu mechanických porúch na 0,3 na 1000 vlakokilometrov.
  • Stav infraštruktúry - vypracovanie a dodržanie plánu rekonštrukcie siete.
  • Nehodovosť - cieľom je zníženie počtu nehôd zavinených vodičmi na 1,28 na 100 000 vlakokilometrov. Vychádza sa z toho, že nehodovosť zavinená vodičmi odráža štýl jazdy a ovplyvňuje vnímaný komfort prepravy.
 • Hospodárenie podniku (35%)
  • Cash generation
  • EBITDA
  • Iniciatívy pre zvýšenie efektivity a transparentnosti

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: shaggy #5:
Nesrovnal nespravil nič. Vallo voľačo. Koľkokrát je to niečo viac ako 0? 1x? 5x? 1000000x? .....
Čo vidíme? Trať do KV síce slabšie, ale zvládnutá.
Nákup jazdených autobusov pre posilnenie okamžite MHD
Vyhnanie áut z niekoľkých ulíc
Budovanie BUS pruhov
vyrovnávanie sa s problémami mesta minulých dekád ktoré rad radom vyplávajú na povrch
Zvýšenie rozpočtu pre rozvoj a podporu MHD
atď...

Málo?
A to treba rátať aj s tým, že pomaličky budú končiť fondy, ktoré musíme vyčerpať na petržalskú radiálu, kde sa nepohlo prstom za 10 rokov nič, a je potrebné akurát tak z tej nečinnosti bývalého vedenia mest znovu vypracovať časť (či celú?) PD.... Opäť ostane vďaka nečinnosti málo času na obrovský projekt....
Len škoda, že rovnaké kritériá nie sú aj na predkladateľa (Valla) a ten si zvyšuje plat, ako sa mu zachce (veď urobil už TOĽKO SKVELEJ ROBOTY, ja viem!). Áno, viem, nezvýšil si to on, ale jeho "stranícki" kolegovia.
Len by som bol rád, ak by boli rovnaké kritériá pre všetkých a ak má mať niekto 2x taký plat, ako ten zlý Nesrovnal, tak by som chcel vidieť objektívne splnenie bodov (a tým nemyslím bežnú prácu primátora).
Reakcia na: Mike #3:
A pritom je to otázka pár klikov...
https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/44990.pdf
Reakcia na: Peter6607 #2:
Ani ja som si v tejto novinke nevšimol hodnotiace kritérium "vypravených spojov s nedodržanou predpísanou kapacitou". Teda buď sa to nedostalo do novinky (nečítal som materiál), alebo sa to nevzalo ako kritérium. Čo by bola ale chyba, lebo potom môže ísť teoreticky minibus namiesto kĺbaku a všetko je ok....

A do kategórie vynechania spojov sa dúfam budú rátať aj spoje, ktoré nedokončia svoju trasu, teda budú vykonané iba čiastočne.
Ja som s vodičmi DPB mimoriadne spokojný. Nespokojný som s výkonom stredného manažmentu, keď mi pri jazde trolejbusom klepú do nôh tlmiče, keď nefunguje klimatizácia a kúrenie, alebo keď nie je dodržaný parameter vypraveného vozidla (nočák bez kamier, sólo na 207). Kam sa mám ísť sťažovať? Do kostola? 😎
Akým spôsobom sa bude vyhodnocovať ukazovateľ "spokojní zákazníci" ? Bude to riešiť "Žáržov" útvar alebo z toho bude zákazka pre externistu ? Osobne si myslím, že by stačila odozva na webstránke DPB a.s., na FB profile DPB a.s. ako aj na e-mailovej a telefonickej infolinke DPB a.s..

Pokiaľ ide o "vynechávanie spojov", mám len jednu pripomienku - predpokladám, že autori ukazovateľa počítajú so spojmi nevypravenými z dôvodov mimo pôsobnosti DPB a.s. (poškodenie infraštruktúry externým činiteľom, znemožnenie premávky z dôvodu dopravnej nehody/inej mimoriadnej udalosti, ...).

Pár laických otázok na záver:
- do akej miery bol proces tvorby uvedených ukazovateľov komunikovaný s kompetentnými zástupcami DPB a.s. ?
- kde v ukazovateľoch je zapracovaná požiadavka na elimináciu dlhých čakacích lehôt na náhadné diely ?
- kde v ukazovateľoch je zapracovaná požiadavka na dôslednú údržbu vozidiel a infraštruktúry ?


Dávam tieto otázky sem, lebo verím že je tu dostatok znalcov, ktorí na rozdiel od PR útvaru Magistrátu vedia a dokážu hovoriť priamo k veci. Vopred ďakujem každému, kto mi dokáže ozrejmiť vyššie uvedené skutočnosti.