Električky do Karlovej Vsi pôjdu aj keď nebude všetko hotové

Prečo budú rozchodníky vysadené aj v oblasti zastávok a čo z prvej etapy bude dokončené neskôr?

Vedenie mesta naďalej očakáva, že električky budú na koniec Karlovej Vsi premávať od 18. novembra. Definitívny termín je ale stále ešte otázny. Všetko závisí od toho, kedy sa podarí dokončiť výstavbu nástupísk električkových zastávok aj samotného obratiska a vykonať všetky skúšky potrebné pre vydanie povolenia na predčasné užívanie električkovej trate. Presnejšiu odpoveď by mohlo dať pojednávanie o povolení predčasného užívania spojené s miestnym zisťovaním, ktoré bolo zvolané na 7. novembra.

Hoci mala byť prvá etapa modernizácie Karloveskej radiály (Jurigovo nám. - obratisko) dokončená podľa mestom stanoveného aktualizovaného termínu do konca októbra, stále sa tak nestalo a na mnohých objektoch stavby zostáva ešte veľa nedokončenej práce. Ako nás informovali z magistrátu hlavného mesta, niektoré objekty budú dokončené až v priebehu budúceho roka. To by však nemalo mať vplyv na spustenie premávky električiek.

Nové zastávky

V týchto dňoch začínajú nadobúdať kontúry aj nové nástupiská električkových zastávok Segnerova, Nad lúčkami, MiÚ Karlova Ves, Borská a Kútiky (pôvodne Karlova Ves). Všetky zastávky budú vybavené prístreškami pre cestujúcich a elektronickými informačnými tabuľami s aktuálnymi odchodmi spojov. Dĺžka prístreškov bude od 4 do 12 metrov, pričom v každom prístrešku bude osadený aj klasický žltý viactarifný automat na cestovné lístky. Výnimkou bude nástupisko zastávky MiÚ Karlova Ves smerom do centra, kde má byť osadený multifunkčný automat.

Väčšina nástupísk bude o niečo užšia než tomu bolo pôvodne. Mierne rozšírené budú len nástupiská presunutej zastávky Segnerova, v smere do centra z 1,8 m na 2,2 m a v smere do Dúbravky z 1,6 m na 2,2 m. Aj napriek tomu to však bude najužšia zastávka v predmetnom úseku, hoci bude slúžiť aj ako náhrada za zrušenú zastávku Jurigovo námestie. Podľa vyjadrenia magistrátu bude jej šírka dostatočná. I keď pri tejto zastávke príde k čiastočnej zmene polohy vozovky v oboch smeroch, nebolo možné vytvoriť výrazne širšie nástupištia. „V tomto prípade je potrebné brať do úvahy aj množstvo inžinierskych sietí, ktoré sú umiestnené popri pozemnej komunikácii ako napr. horúcovod, ktorých prekládka by bola technologicky aj finančne náročná,‟ vysvetlil Peter Bubla, hovorca hlavného mesta.

Povrch zastávok bude tvorený veľkoplošnou dlažbou, pre nevidiacich a slabozrakých bude osadený varovný a signálny pás. Mobiliár zastávok bude v jednotnej antracitovej farbe, vrátane pásov pre nevidiacich.

Podstatnou zmenou oproti pôvodnému projektu bude povrch električkovej trate v priestoroch zastávok. Ten bude aj na zastávkach tvorený zeleným kobercom z rozchodníkov a nie pôvodne plánovaným betónovým krytom, čo by malo zabezpečiť príjemnejšiu klímu v horúcich dňoch. Mesta sme sa spýtali, či sa neobáva poškodenia zeleného koberca napríklad chodcami prechádzajúcimi medzi nástupiskami mimo priechodov, alebo posypovou soľou v zimnom období.

„Rozchodník bude umiestnený v trati medzi nástupiskami z dôvodu zníženia klimatických dopadov na cestujúcich. V letných mesiacoch má betónový povrch oveľa vyššiu teplotu a napomáha k prehrievaniu mesta. Rozchodník tento jav eliminuje a vytvára prijateľnejšie podmienky pre cestujúcich, ktorí budú v horúčavách čakať na nástupiskách, na ktorých budú umiestnené koše s možnosťou odhodiť cigaretový ohorok. Taktiež by mal rozchodník dopomôcť k tomu, že si ľudia nebudú skracovať cestu medzi nástupiskami. Sklon nástupísk je smerom od trate preto nepredpokladáme výskyt „slanej vody“ v rozchodníku,“ uvádza sa v odpovedi magistrátu.

Budú cestujúci rešpektovať zelený koberec ako bariéru a budú prechádzať iba po priechodoch pre chodcov? To ukáže až prax. Ohľaduplnosť voči zelenému kobercu bude dôležitá aj kvôli tomu, že zhotoviteľ použil ako podkladový materiál pod tento koberec namiesto pôvodne plánovanej štrkodrvy obyčajný riečny štrk, ktorý je nestabilný, keď naňho človek stúpi. Či príde k výmene podkladového materiálu, zatiaľ mesto nevie. „Momentálne preverujeme, či je možné tento kameň ponechať,“ uviedol hovorca mesta. Ak by ho bolo potrebné vymeniť, realizovať sa to bude až počas budúcoročnej výluky.

Priechody pre chodcov

Nové priechody pre chodcov budú riešené ako bezbariérové, v niektorých prípadoch budú rozšírené o cyklopriechod. Pred električkovou traťou budú na priechodoch pri zastávkach osadené jednoduché zahradzovacie kovové stĺpiky, ktoré by mali chodcom pripomenúť, že vstupujú na električkovú trať. Na zastávkach Segnerova a MiÚ Karlova Ves nebudú po novom priechody cez električkovú trať svetelne riadené. Semafory pre chodcov sa budú nachádzať len na priechodoch cez vozovku. V tejto súvislosti treba opäť pripomenúť, že električka má na priechodoch prednosť pred chodcami.

Podobné riešenie bolo použité aj pri poslednej rekonštrukcii trate v Dúbravke. Po viacerých kolíziách medzi chodcami a električkami prišlo na niektorých priechodoch k dodatočnej montáži svetelnej a zvukovej signalizácie prichádzajúcej električky. Na jednom z priechodov boli na jar tohto roka navyše namontované výstražné svetlá aj do chodníka na priechode. Chceli sme preto od magistrátu vedieť, či zahradzovacie stĺpiky v Karlovej Vsi považuje za dostatočné. „Pri týchto zastávkach považujeme riešenie za dostatočné,“ uvádza sa v stručnej odpovedi magistrátu.

Svetelná a zvuková signalizácia však bude integrovaná do zahradzovacích stĺpikov na priechodoch pre chodcov, ktoré sú mimo električkových zastávok, t.j. pri Jurigovom námestí a pri škole na Tilgnerovej. Táto signalizácia bude upozorňovať na blížiacu sa električku.

Nedokončené časti v prvej etape

Súčasťou prvej etapy modernizácie radiály je aj rekonštrukcia nadchodu pre peších pri zastávke Nad lúčkami. V rámci tejto rekonštrukcie boli zatiaľ odstránené len staré schodiská a prebieha výstavba podpier pre nové schodiská. Zatiaľ nie je isté, či budú nové schodiská dokončené ku dňu obnovenia premávky električiek. K rekonštrukcii samotného nadchodu príde podľa informácie z magistrátu až v budúcom roku.

S rekonštrukciou druhého mostného objektu v prvej etape ‒ nadjazdu medzi Púpavovou a Kuklovskou ulicou ‒ sa v rámci modernizácie neuvažovalo. Rekonštrukciou prešli len schodiská k električkovej zastávke, ktoré sú aktuálne v procese dokončovania. Zároveň budú vybudované bezbariérové prístupy k zastávke prostredníctvom výťahov. Doteraz však boli vybudované len železobetónové šachty. „Výťahy budú dokončené po termíne plánovaného spustenia električkovej dopravy. Na nástupisko sa bude dať dostať po schodiskách alebo bezbariérovo po úrovňovom priechode,‟ informoval nás hovorca hlavného mesta.

Podchod na zastávke Borská, ktorého rekonštrukcia prebieha od začiatku júla, tiež nebude úplne zrekonštruovaný do spustenia električkovej dopravy. Aktuálne v ňom prebieha budovanie nových schodísk, podlahy, obkladov a zastrešenia. Rekonštrukciou prešla izolácia podchodu pod vozovkou smerom do centra a pod električkovou traťou. Zvyšná časť izolácie pod vozovkou smerom do Dúbravky bude zrekonštruovaná neskôr. „Podchod Borská bude dokončený na budúci rok, predpokladáme koncom februára 2020 s tým, že časť ukončená v tomto roku bude umožňovať premávku električiek,‟ vysvetlil Peter Bubla.

S výnimkou nových a preložených stožiarov zatiaľ neprišlo v úseku od Jurigovho nám. po obratisko ani k plánovanej modernizácii verejného osvetlenia. Tá pozostáva z výmeny pôvodných svietidiel za LED svietidlá a z nového sivého náteru stožiarov. Neskôr budú dokončené aj cestné úpravy, najmä okolo zastávky Segnerova.

Za nedokončenie prvej etapy modernizácie v stanovenom termíne do 31. októbra 2019 plánuje mesto udeliť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu, ale až po dokončení celej modernizácie. Za nedodržanie míľnika (etapy) je v zmluve o dielo stanovené odškodnenie vo výške 0,5 % z akceptovanej zmluvnej hodnoty diela, t.j. vyše 270-tisíc €. Celkové odškodnenie bude závisieť aj od toho, ako sa podarí dokončiť ďalšie etapy modernizácie.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
1) "Dĺžka prístreškov bude od 4 do 12 metrov" - preco a kde budu niekde len 4 metre? aky je tam cenovy rozdiel? Pocita tato dlzka pristreskov aj s planovanym (ziadanym) narastom poctu cestujucich (ak ano, tak kolko sa pocitalo v horizonte +30 rokov, co je taky minimalny standard pri dopravnych CBA?), kedze to je cielom? Ved uz teraz ked prsi tak tie male pristresky nepostacuju de fakto na ziadnej zastavke

2) "Mierne rozšírené budú len nástupiská presunutej zastávky Segnerova, v smere do centra z 1,8 m na 2,2 m a v smere do Dúbravky z 1,6 m na 2,2 m. Aj napriek tomu to však bude najužšia zastávka v predmetnom úseku, hoci bude slúžiť aj ako náhrada za zrušenú zastávku Jurigovo námestie. Podľa vyjadrenia magistrátu bude jej šírka dostatočná" opat ako prvy bod, pocitalo sa s narastom poctu cestujucich v horizonte 30 rokov? A je uz teraz uplne jasne, ze ta sirka na segnerovej postacovat nebude

Ako ved naco to budovat strategicky aj pre buducnost, spravme to teraz osobitne len ako elektrickovu trat s nastupistami v standarde "dnes minus 10 rokov" a kaslat na to...niekde som aj postrehol, ze sa na zastqvky budu osadzat kose pre fajciarov (?!), vraj aby nehadzali ohorky kadetade (?!)...typicky slovensky chrapun si to vylozi asi inak 😃
to je celé vtipné toto... už si cestujúci zvykli na obmedzenia, tak prečo to teraz hrotiť. Radšej nech sa už všetko pozvolne dokončí.
Ako dopadlo včera kolaudačné konanie? ❓