Dopravný podnik hľadá záujemcov o prácu vodiča električky

Náborový deň s možnosťou vyskúšania vedenia električky sa uskutoční vo štvrtok 14. novembra 2019.

Dopravný podnik Bratislava organizuje ďalší náborový deň pre vodičov mestskej hromadnej dopravy. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 14. novembra 2019 o 15:00 vo vozovni Jurajov dvor (vchod z Vajnorskej ul. od zastávok liniek 4 57 65) a dopravný podnik na ňom rád privíta všetkých záujemcov o prácu vodiča/vodičky električiek. Záujemcovia o túto prácu sa tam dozvedia všetky potrebné informácie k výkonu práce vodiča električky, zároveň bude aj možnosť vyskúšať si jazdu električkou. Na podujatie nie je potrebné sa registrovať.

Záujemcovia o túto pozíciu budú vyškolení v autoškole DPB, a.s. Podmienkou však je, aby vlastnili vodičské oprávnenie minimálne skupiny B a musia spĺňať vekovú hranicu 20 rokov. Zdravotnú spôsobilosť uchádzača preverí podniková zdravotná služba a musia tiež absolvovať psychologické testy, ktoré tiež zabezpečí DPB vlastným referátom psychológie.

Vodiči budú mať možnosť pracovať na plný úväzok a ponúkaný plat (brutto) je 5,62 EUR/hod. + mesačná výkonnostná odmena vo výške 10 % k základnej mzde. Dopravný podnik privíta aj záujemcov z radov študentov vysokých škôl, ktorí si môžu privyrobiť jazdením s električkou do 20 hod./týždeň na základe dohody o brigádnickej práci študenta.

„Do našich radov radi prijeme nielen mužov, ale aj ženy. V súčasnej dobe u nás jazdí 218 mužov a 59 žien. Zabezpečujeme rovnaké podmienky pre všetkých vodičov mestskej hromadnej dopravy bez akejkoľvek výnimky. Nerobíme rozdiely medzi mužmi a ženami, ani medzi národnosťami,“ uviedol predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.

KRITÉRIÁ:

 • vodič električky musí spĺňať minimálny vekový limit 20 rokov,
 • vodičské oprávnenie skupiny B,
 • uchádzač na pozíciu vodiča musí byť zdravotne spôsobilý, čo preverí pracovná zdravotná služba DPB, a.s. a musí absolvovať aj psychologické testy, ktoré zabezpečí referát psychológie DPB, a.s.

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:

 • výhodou je kladný vzťah k vedeniu vozidiel, k ľuďom, slušné a zdvorilé vystupovanie,
 • dôležité je, aby vodiči boli trpezliví, s vysokou schopnosťou spoľahlivosti a sebaovládania.

KURZY:

Dopravný podnik Bratislava ponúka pre záujemcov bezplatné získanie oprávnenia na vedenie električky vo vlastnej autoškole. Vyškoleného vodiča si tým dopravný podnik zaväzuje na odjazdenie určitého počtu hodín.

Benefity vodičov v skratke:

 • náborový príspevok pre budúceho vodiča električky s vodičským oprávnením skupiny B vo výške 1500 EUR,
 • získanie príslušného vodičského oprávnenia a odbornej spôsobilosti vodiča MHD ZDARMA,
 • mimoriadne odmeny za iniciatívny prístup k riešeniu problematiky zabezpečovania výpravy dopravných prostriedkov MHD, finančné odmeny za bezškodovú jazdu, odpracované roky a iné,
 • bezplatné zdravotné a psychologické prehliadky,
 • zamestnanecké cestovné výhody na MHD aj pre rodinných príslušníkov,
 • príspevok na stravovanie,
 • príspevok na rekreácie,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • zľavy na služby a tovary našich partnerov,
 • príspevky na ubytovanie,
 • stabilnú a perspektívnu prácu v ambicióznej spoločnosti s komplexne modernizovaným vozovým parkom.

Nadtarifná zložka mzdy a sociálne benefity:

 • percentuálny prísľub kolektívnej výkonnostnej odmeny
 • mzdové zvýhodnenie za:
  • prácu nadčas
  • prácu vo sviatok
  • nočnú prácu
  • prácu v sobotu a v nedeľu
  • prácu v odpoludňajšej zmene
  • zvýšenú namáhavosť
  • bonus za bez škodový výkon práce
  • zaškoľovanie
  • vedenie pracovnej čaty
  • zastupovanie
 • odmeny za:
  • prerušenie práce v dôsledku delenej zmeny
  • pri príležitosti pracovných a životných jubileí
  • odmena za pracovnú pohotovosť na pracovisku
  • mimoriadne odmeny pri pozitívnom plnení hospodárskych výsledkov podniku
  • iniciatívny prístup k riešeniu problematiky zabezpečovania výpravy vozidiel MHD
 • náhrada mzdy pri prekážkach v práci za:
  • dovolenku
  • sviatok
  • prekážky v práci
  • pracovnú pohotovosť mimo pracoviska
 • odstupné nad rámec Zákonníka práce
 • odchodné pri prvom odchode do starobného, resp. invalidného dôchodku nad rámec Zákonníka práce
 • príspevok na stravovanie zamestnancov
 • príspevok na pitný režim pri dlhotrvajúcich vysokých denných teplotách
 • príspevok na ubytovanie pre zamestnancov
 • príspevok na rekreáciu
 • sociálne výpomoci zamestnancom zo Sociálneho fondu napr. pri narodení dieťaťa, pri pracovnom úraze, atď.
 • príspevok ženám pri príležitosti MDŽ
 • športové a spoločenské aktivity organizované zamestnávateľom pre zamestnancov
 • periodická starostlivosť  o zdravotný stav vodičov MHD
 • doplnkové dôchodkové sporenie
 • zvýhodnené cestovanie prostriedkami MHD pre vodičov MHD a ich rodinných príslušníkov

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.