Premávka električkových liniek od začiatku nového školského roka (od 2.9.2019)

Na každú radiálu naďalej premáva jedna električková linka, dopravu na Račianskej radiále posilní nová linka 7.

Pre modernizáciu električkovej trate v Karlovej Vsi je od 22. júna 2019 reorganizovaná sieť električkových liniek. Na každú radiálu premáva jedna linka z centra mesta, pričom jednotlivé linky premávajú častejšie.

Od 2. septembra 2019 je v špičkách pracovných dní zavedená nová posilová linka 7 na Račianskej radiále premávajúca medzi ŽST Vinohrady, Blumentálom a Hlavnou stanicou. Od 16. septembra premáva v rannej špičke až do/z Rače.

Medzi všetkými linkami (okrem posilovej linky 7) je možné prestúpiť v centre mesta v uzle Námestie SNP - Kamenné námestie. Intervaly sú navrhnuté tak, aby čakanie na prestup bolo minimálne, v pracovných dňoch je priemerné čakanie na prestup 2 až 2,5 min, večer a cez voľné dni je priemerné čakanie 3,75 min.

K 2. septembru 2019 sú v prevádzke električkové linky 1 3 4 7 9 a X6. Linky 2 5 6 a 8 nepremávajú.

Trasy električkových liniek a náhradnej autobusovej dopravy

 • Linka 1: Hlavná stanica - Obchodná - Námestie SNP - Šafárikovo námestie - Petržalka
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
 • Linka 3: Rača - Račianska - Blumentál - Americké námestie - Špitálska - Kamenné nám. - Námestie SNP
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Z Námestia SNP pokračuje ako linka 9 cez Obchodnú do Ružinova.
 • Linka 4: Zlaté piesky - ŽST Nové Mesto - Vajnorská - Trnavské mýto - Krížna - Americké nám. - Špitálska - Kamenné nám. - Jesenského - Nám. Ľ. Štúra - Most SNP - nábrežie - Chatam Sófer - tunel - Kapucínska - Kamenné nám. - Špitálska - Krížna - Trnavské mýto - Vajnorská - ŽST Nové Mesto / Zlaté piesky
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Každý druhý spoj z mesta končí pri ŽST Nové Mesto.
 • Linka 7: Hlavná stanica - Blumentál - Račianske mýto - Račianska - ŽST Vinohrady - Rača.
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 - 5 minút, popoludní 5 minút.
  • Náhrada linky 2 v úseku Hlavná stanica - Blumentál.
  • Doplnková linka, zabezpečuje posilnenie kapacity na Račianskej radiále.
  • Od 16.9.2019 premáva linka 7 v rannej špičke až do/z Rače.
 • Linka 9: Ružinov - Trnavské mýto - Krížna - Blumentál - Obchodná - Nám. SNP - Kamenné námestie
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Z Kamenného nám. pokračuje ako linka 3 cez Špitálsku do Rače.
 • Linka X6: Karlova Ves, Molecova - Botanická - nábrežie - Most SNP - Šafárikovo nám. - Štúrova - Námestie SNP - Kapucínska - tunel - Lafranconi - Botanická - Karlova Ves, Molecova
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 3 minúty, následne v sedle a popoludní 4 minúty, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
 • Náhradná autobusová linka X5: Karlova Ves, Molecova - Karloveská - Karlova Ves, Borská - M. Sch. Trnavského - Saratovská - Dúbravka, Pri kríži
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 3 minúty, následne v sedle a popoludní 4 minúty, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Každý druhý spoj v pracovných dňoch premáva len v úseku Molecova - Borská.


Odporúčané náhradné spojenia za zaniknuté priame spojenia

Zanikuté priame spojenie Náhradné spojenie
Zlaté piesky – Karlova Ves Linka 4 s prestupom v uzle Kamenné nám./Nám. SNP na linku X6
Zlaté piesky – Dúbravka Linka 4 s prestupom na Trnavskom mýte na linky 63 64 204 209, následne prestup na linky 83 84 na zastávkach Sokolská, alebo Patrónka
Ružinov – Špitálska

Linka 9 dlhšou trasou bez prestupu (na Kamennom nám. sa linka 9 mení na linku 3 a pokračuje ďalej na Špitálsku)

Linka 9 s prestupom na Trnavskom mýte na linku 4
Ružinov – Kapucínska a Karlova Ves Linka 9 s prestupom na Nám. SNP na linku X6
Rača – Šafárikovo nám. a Petržalka Linka 3 s prestupom na Nám. SNP na linku 1
Rača – STU Linka 3 s prestupom na zastávke Blumentál na linku 9
Rača – Obchodná

Linka 3 dlhšou trasou bez prestupu (na Nám. SNP sa linka 3 mení na linku 9 a pokračuje ďalej na Obchodnú)

Linka 3 s prestupom na zastávke Blumentál na linku 9
Rača – Kapucínska a Karlova Ves Linka 3 s prestupom na Nám. SNP na linku X6
Rača – Dúbravka Linka 3 s prestupom na Račianskom mýte na linky 63 64 204 209, následne prestup na linky 83 84 na zastávke Sokolská, alebo Patrónka
Karlova Ves – Kapucínska

Linka X6 s prestupom na zastávke Chatam Sófer na linku 4

Linka X6 dlhšou trasou cez centrum bez prestupu

Obchodná - Karlova Ves

Linky 1 a 9 s prestupom na zastávke Nám. SNP na linku X6

Peší presun na Kapucínsku, alebo Nám. SNP na linku X6

Petržalka – Špitálska Linka 1 s prestupom v uzle Nám. SNP/Kamenné nám. na linky 3 4
Petržalka – Blumentál Linka 1 s prestupom na zastávke Nám. SNP na linku 3 alebo 9
Petržalka – Račianska Linka 1 s prestupom na Nám. SNP na linku 3
Most SNP – Lafranconi

Linky 29 30 37

Linka X6 dlhšou trasou cez Nám. SNP
Most SNP – Karlova Ves

Linka X6 dlhšou trasou cez Nám. SNP

Linka 29 smer Devínska Nová Ves

Pri oboch spojeniach následne prestup na linku X5 (Molecova, resp. Vodárenské múzeum)
Nám. Ľ. Štúra – Karlova Ves

Linka 29 s prestupom na linku X5 v uzle Vodárenské múzeum/Molecova

Lafranconi – Kapucínska Linky 3139
Hlavná stanica – Blumentál

Linka 7 (v špičkách pracovných dní)

Linka 1 po zastávku STU a následne peší presun
Hlavná stanica - Trnavské mýto Linky 61 74 a 201
Hlavná stanica – ŽST Nové Mesto Linky 61 74 a 201 s prestupom na Trnavskom mýte na linku 4

Premávka nízkopodlažných električek

Nízkopodlažné električky premávajú počas výluky v Karlovej Vsi na každej električkovej radiále. Nízkopodlažné električky nebudú len na linke 7. Nízkopodlažné spoje sú garantované v nasledovnom rozsahu:

 • Na Vajnorskej radiále v pracovných dňoch každý druhý spoj linky 4 po Zátišie a každý spoj na Zlaté piesky, čiže v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút. Počas večera a cez víkend bude nízkopodlažný každý spoj, t.j. každých 7,5 minúty.
 • Na Račianskej radiále každý druhý spoj linky 3, v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút, počas večera a cez víkend každých 15 minút.
 • Na Ružinovskej radiále každý druhý spoj linky 9, v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút, počas večera a cez víkend každých 15 minút.
 • Na trati do Petržalky každý spoj linky 1, v rannej špičke každé 4 minúty, v sedle a odpoludňajšej špičke každých 5 minút, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.
 • Na trati na Hlavnú stanicu každý spoj linky 1, v rannej špičke každé 4 minúty, v sedle a odpoludňajšej špičke každých 5 minút, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.
 • Na trati do Karlovej Vsi každý spoj linky X6, cez pracovný deň každé 3 - 4 minúty, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.

Zvýšenie komfortu prepravy počas výluky v Karlovej Vsi a Dúbravke

 • Každý spoj náhradnej električkovej linky X6 a náhradnej autobusovej linky X5 je nízkopodlažný.
 • Každý spoj náhradnej električkovej linky X6 je klimatizovaný.
 • Linky 8384 majú od 2. septembra zlepšený interval v špičkách pracovných dní.
 • Linka 83 má cez voľné dni posilnený interval na 10 minút.
 • Na linky 8384 sú vypravované prevažne najkapacitnejšie autobusy, ktorými dopravný podnik disponuje.
 • Na linke 20 naďalej budú premávať vybrané priame spoje, ktoré z Dúbravky pokračujú na Račianske mýto, Trnavské mýto a Rožňavskú ulicu. Tieto spoje majú odchody zo zastávky Pri kríži ráno o 7:58, 8:18 a 10:20. Naspäť majú popoludní odchody z Trnavského mýta smerom do Dúbravky o 12:56, 13:16 a 13:37.

Dôvody pre zavedenie jednolinkového variantu

Vyššie uvedené linkové vedenie električiek bolo zvolené ako najvýhodnejšie z viacerých posudzovaných riešení. Dôvodmi boli najmä:

 • nutnosť nasadenia obojsmerných električiek do Petržalky a Karlovej Vsi z dôvodu úvraťových obratísk na Jungmannovej a Molecovej (bez klasickej slučky) - počet obojsmerných električiek (30) postačuje iba pre linky Petržalka – centrum a Molecova – centrum,
 • v prípade nasadenia obojsmerných električiek na súčasné linky 4 5 6 9 premávajúce do Karlovej Vsi, by tieto linky museli mať predĺžený interval z 8 minút až na cca 40 min, čo by bolo úplne nepostačujúce,
 • organizácia dopravy v križovatke Chatam Sófer neumožňuje vedenie väčšieho počtu liniek cez tunel a nábrežie a ani križovanie liniek v križovatke Chatam Sófer, pretože to by spôsobilo výrazné problémy v cestnej doprave v smere od Mosta SNP (upchatie aj pre autobusy MHD),
 • vedenie viacerých liniek do Karlovej Vsi by v prípade zdržania o viac ako 4 minúty viedlo k predbiehaniu liniek pri tuneli a k prevádzkovým problémom na obratisku Molecova (nutnosť komplikovaného predbiehania sa v rámci obratiska).

Obsluha každej radiály jednou električkovou linkou je bežná aj v mestách v západnej Európe a takáto organizácia liniek sa používa aj v systémoch metra.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: david1 #21:
viem že by to bola utópia ale buď pomôcť linke 3 zmenou intervalu na 3/4 minúty alebo naozaj dať L7 až do Rače... ono keby bolo miniobratisko dakde pri Peknej ceste tak aj odtiaľ by bohate stačili všetky 7čky predĺžiť.
Reakcia na: david1 #22:
inak to je pravda. Tak sa to deje vsade v BA, nie len na L1.
Reakcia na: Lurnak #20:
Ideal hlavne večer keď zamávaš odchádzajúcej L1 a skysneš tam ďalší int.
Reakcia na: Ma178rek #15:
Odsledované od Vinohradov.
L3 prichádzali zmeškané
1-2 min. a narvaté až do posledného spoja L7 s ktorým som išiel do mesta.
L7 brala ľudí z vlakov lebo do L3 nebola šanca až na pár jedincov.
Pre ďalšie zastávky je L3 nepoužiteľná.

L7 končí skoro. Mala by byť aspoň do 8-9:30 hod. Prichádza ešte dosť vlakov.
A minimálne každá druhý spoj by som dal už z Rače.
Vyprázdňuje sa ráno až na jednotky osôb na Blumentáli.

Reakcia na: marcello #18:
Nic na tom nie je zle. Dava to dost velky zmysel, kedze 1 a 3 stoja na nam. SNP. Aspon si das nejake tie kroky na seba.
Reakcia na: Valec #17:
Zdá sa, že Marcello bude podobný prípad ako jeho brat Marcelloo - nič mu netreba vysvetľovať, on všade bol, všetko vie a všetko je zle okrem jeho riešení.
Reakcia na: Valec #17:
Cital som to a je to cele zle
Reakcia na: marcello #16:
Stačilo by si prečítať tie 4 odrážky za posledným nadpisom.
No nechapem preco je zrusena 3 z Petrzalky a 2 z Hl.Stanice
Ako to ráno vyzeralo v Rači???
Reakcia na: Valec #12:
Zle si ma pochopil. Nenarážal som na úsek Zátišie - Nové Mesto, ale celkovo na dané spoje. Hlavne úsek Kamenné nám. - Polus jazdili K2S aj počas leta slušne obsadené, takže počas školského roka tam očakávam podobný stav, ako keď jazdili kačice na linke 9.
Reakcia na: david1 #9:
Od septembra tam budú za druhú kolónu secondhandy.
Reakcia na: TomJ #4:
V ktorom čase predpokladáš narvané spoje na Nové Mesto (dúfam teda, že sa bavíme o úseku Zátišie - Nové Mesto)?
Reakcia na: S499.1023 #10:
Blázniš? 😂
Reakcia na: Jadran #8:
A má to aj nejaké radoby logické zdôvodnenie?
Reakcia na: TomJ #5:
Pri intervale L59 som zase ja rád ,že tam ide niečo čo aj dokončí službu či jazdu. Pri Karosách si sa často nedočkal spoja a ďalší o 20-30 min.
Reakcia na: TomJ #7:
Vždy to platilo, no tento zaužívaný trend sa zmenil vyradením posledných Ikarusov a príchodom prvých eurošesť SORiek, niektoré išli automaticky delenkárom a mnohé im patria dodnes.
Reakcia na: Jadran #6:
Dosť divný prístup. Možno sa pomalšie ojazdia, no neviem, či je to najlepší prístup. Vždy platilo, že na delenky sa vypravujú najstaršie vozy.
Reakcia na: TomJ #5:
Preto, lebo pridelenosť nových vozidiel zo zásady delenkárom.
Reakcia na: Technopol #3:
To zhoršenie na iných linkách je fakt. Inak nechápem, prečo Petržalka vypravuje na 68 tie najstaršie SORky, zatiaľ čo tie nové jazdia často na špičkových 59, 92 a 196/1.
Tak rozoberme si jednotlivé radiály a dopad zhoršeného intervalu v poobednej špičke:
Ružinov - myslím, že tu to bude ešte ako tak únosné, no rozhodne to bude jazdiť plné.
Vajnorská - ak nedôjde k nasadeniu súprav na spoje po Nové Mesto, tak tam bude tlačenka a osobne si tiež myslím, že 10 min interval na Zlaté Piesky bude nepostačujúci. Už teraz tie spoje jazdili plné.
Račianska - Po Vinohrady fajn, no 5 min poobede do Rače nebude stačiť (a ani 4 min ráno). Ak zrovna nepríde vlak, tak bude linka 7 jazdiť poloprázdna. Dúfam, že sa aspoň ráno bude na Vinohradoch točiť opačne, aby odchádzala do mesta z rovnakého nástupišťa ako linka 3.
Petržalka - tu sa rozbije nadväznosť s linkou 95, keďže tá má poobede interval 4 min. Pri takom intervale síce nie je hrozné počkať na ďalší spoj, no pri sedlovom intervale 8 min je to už horšie.
Karlova Ves - tak tu sa pridať nedá, len 29 bude jazdiť narvatá, keďže sa na ňu asi nenájdu počas šk. roka kĺbové vozy. Možno by stálo za zváženie zaviesť poobednú premávku 133 alebo dať poobede aspoň každé druhé poradie linky 29 kĺbové.
Hlavná stanica - myslím, že tu to bude OK. S linkou 7 možno aj predimenzované.

Reakcia na: david1 #2:
Nekomentoval som to v inom článku tak to hodím sem. Už druhýkrát sa vyzdvihuje zlepšenie cestovania lebo sa na linku nasadia MBCC viď aj tu 83/84 predtým 61, ale to sa už nepíše že sú z inej linky a tým pádom tam príde k zhoršeniu.
Ranná špička netrvá 1 hodinu v ktorej je int.4 min.
Prečo na rovinu nenapíšete , že sa v drvivej väčšine špičiek bude premávať v prázdninovom režime.

Prečo tu nie je spomenuté brutálne oslabenie kapacity v Rači?

Kritika sa už na tomto webe nenosí?
Posledná veta je úplná blbosť a už radšej by s tým argumentom prestali:
1. To nie je pravda: sú metra kde ide viac ako jedna linka po tým istým koľajam.
2. V Bratislave je klasická električka, nie metro. Aby dopravný systém bol metrom treba niečo úplne iné ako jednolinkové vedenie.