Premávka električkových liniek od začiatku nového školského roka (od 2.9.2019)

Na každú radiálu naďalej premáva jedna električková linka, dopravu na Račianskej radiále posilní nová linka 7.

Pre modernizáciu električkovej trate v Karlovej Vsi je od 22. júna 2019 reorganizovaná sieť električkových liniek. Na každú radiálu premáva jedna linka z centra mesta, pričom jednotlivé linky premávajú častejšie.

Od 2. septembra 2019 je v špičkách pracovných dní zavedená nová posilová linka 7 na Račianskej radiále premávajúca medzi ŽST Vinohrady, Blumentálom a Hlavnou stanicou. Od 16. septembra premáva v rannej špičke až do/z Rače.

Medzi všetkými linkami (okrem posilovej linky 7) je možné prestúpiť v centre mesta v uzle Námestie SNP - Kamenné námestie. Intervaly sú navrhnuté tak, aby čakanie na prestup bolo minimálne, v pracovných dňoch je priemerné čakanie na prestup 2 až 2,5 min, večer a cez voľné dni je priemerné čakanie 3,75 min.

K 2. septembru 2019 sú v prevádzke električkové linky 1 3 4 7 9 a X6. Linky 2 5 6 a 8 nepremávajú.

Trasy električkových liniek a náhradnej autobusovej dopravy

 • Linka 1: Hlavná stanica - Obchodná - Námestie SNP - Šafárikovo námestie - Petržalka
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
 • Linka 3: Rača - Račianska - Blumentál - Americké námestie - Špitálska - Kamenné nám. - Námestie SNP
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Z Námestia SNP pokračuje ako linka 9 cez Obchodnú do Ružinova.
 • Linka 4: Zlaté piesky - ŽST Nové Mesto - Vajnorská - Trnavské mýto - Krížna - Americké nám. - Špitálska - Kamenné nám. - Jesenského - Nám. Ľ. Štúra - Most SNP - nábrežie - Chatam Sófer - tunel - Kapucínska - Kamenné nám. - Špitálska - Krížna - Trnavské mýto - Vajnorská - ŽST Nové Mesto / Zlaté piesky
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Každý druhý spoj z mesta končí pri ŽST Nové Mesto.
 • Linka 7: Hlavná stanica - Blumentál - Račianske mýto - Račianska - ŽST Vinohrady - Rača.
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 - 5 minút, popoludní 5 minút.
  • Náhrada linky 2 v úseku Hlavná stanica - Blumentál.
  • Doplnková linka, zabezpečuje posilnenie kapacity na Račianskej radiále.
  • Od 16.9.2019 premáva linka 7 v rannej špičke až do/z Rače.
 • Linka 9: Ružinov - Trnavské mýto - Krížna - Blumentál - Obchodná - Nám. SNP - Kamenné námestie
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 4 minúty, následne 5 minút v sedle a popoludní, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Z Kamenného nám. pokračuje ako linka 3 cez Špitálsku do Rače.
 • Linka X6: Karlova Ves, Molecova - Botanická - nábrežie - Most SNP - Šafárikovo nám. - Štúrova - Námestie SNP - Kapucínska - tunel - Lafranconi - Botanická - Karlova Ves, Molecova
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 3 minúty, následne v sedle a popoludní 4 minúty, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
 • Náhradná autobusová linka X5: Karlova Ves, Molecova - Karloveská - Karlova Ves, Borská - M. Sch. Trnavského - Saratovská - Dúbravka, Pri kríži
  • Interval v rannej špičke pracovného dňa 3 minúty, následne v sedle a popoludní 4 minúty, večer 7,5 minúty. Počas voľných dní interval 7,5 minúty.
  • Každý druhý spoj v pracovných dňoch premáva len v úseku Molecova - Borská.


Odporúčané náhradné spojenia za zaniknuté priame spojenia

Zanikuté priame spojenie Náhradné spojenie
Zlaté piesky – Karlova Ves Linka 4 s prestupom v uzle Kamenné nám./Nám. SNP na linku X6
Zlaté piesky – Dúbravka Linka 4 s prestupom na Trnavskom mýte na linky 63 64 204 209, následne prestup na linky 83 84 na zastávkach Sokolská, alebo Patrónka
Ružinov – Špitálska

Linka 9 dlhšou trasou bez prestupu (na Kamennom nám. sa linka 9 mení na linku 3 a pokračuje ďalej na Špitálsku)

Linka 9 s prestupom na Trnavskom mýte na linku 4
Ružinov – Kapucínska a Karlova Ves Linka 9 s prestupom na Nám. SNP na linku X6
Rača – Šafárikovo nám. a Petržalka Linka 3 s prestupom na Nám. SNP na linku 1
Rača – STU Linka 3 s prestupom na zastávke Blumentál na linku 9
Rača – Obchodná

Linka 3 dlhšou trasou bez prestupu (na Nám. SNP sa linka 3 mení na linku 9 a pokračuje ďalej na Obchodnú)

Linka 3 s prestupom na zastávke Blumentál na linku 9
Rača – Kapucínska a Karlova Ves Linka 3 s prestupom na Nám. SNP na linku X6
Rača – Dúbravka Linka 3 s prestupom na Račianskom mýte na linky 63 64 204 209, následne prestup na linky 83 84 na zastávke Sokolská, alebo Patrónka
Karlova Ves – Kapucínska

Linka X6 s prestupom na zastávke Chatam Sófer na linku 4

Linka X6 dlhšou trasou cez centrum bez prestupu

Obchodná - Karlova Ves

Linky 1 a 9 s prestupom na zastávke Nám. SNP na linku X6

Peší presun na Kapucínsku, alebo Nám. SNP na linku X6

Petržalka – Špitálska Linka 1 s prestupom v uzle Nám. SNP/Kamenné nám. na linky 3 4
Petržalka – Blumentál Linka 1 s prestupom na zastávke Nám. SNP na linku 3 alebo 9
Petržalka – Račianska Linka 1 s prestupom na Nám. SNP na linku 3
Most SNP – Lafranconi

Linky 29 30 37

Linka X6 dlhšou trasou cez Nám. SNP
Most SNP – Karlova Ves

Linka X6 dlhšou trasou cez Nám. SNP

Linka 29 smer Devínska Nová Ves

Pri oboch spojeniach následne prestup na linku X5 (Molecova, resp. Vodárenské múzeum)
Nám. Ľ. Štúra – Karlova Ves

Linka 29 s prestupom na linku X5 v uzle Vodárenské múzeum/Molecova

Lafranconi – Kapucínska Linky 3139
Hlavná stanica – Blumentál

Linka 7 (v špičkách pracovných dní)

Linka 1 po zastávku STU a následne peší presun
Hlavná stanica - Trnavské mýto Linky 61 74 a 201
Hlavná stanica – ŽST Nové Mesto Linky 61 74 a 201 s prestupom na Trnavskom mýte na linku 4

Premávka nízkopodlažných električek

Nízkopodlažné električky premávajú počas výluky v Karlovej Vsi na každej električkovej radiále. Nízkopodlažné električky nebudú len na linke 7. Nízkopodlažné spoje sú garantované v nasledovnom rozsahu:

 • Na Vajnorskej radiále v pracovných dňoch každý druhý spoj linky 4 po Zátišie a každý spoj na Zlaté piesky, čiže v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút. Počas večera a cez víkend bude nízkopodlažný každý spoj, t.j. každých 7,5 minúty.
 • Na Račianskej radiále každý druhý spoj linky 3, v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút, počas večera a cez víkend každých 15 minút.
 • Na Ružinovskej radiále každý druhý spoj linky 9, v rannej špičke každých 8 minút, v sedle a počas odpoludňajšej špičky každých 10 minút, počas večera a cez víkend každých 15 minút.
 • Na trati do Petržalky každý spoj linky 1, v rannej špičke každé 4 minúty, v sedle a odpoludňajšej špičke každých 5 minút, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.
 • Na trati na Hlavnú stanicu každý spoj linky 1, v rannej špičke každé 4 minúty, v sedle a odpoludňajšej špičke každých 5 minút, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.
 • Na trati do Karlovej Vsi každý spoj linky X6, cez pracovný deň každé 3 - 4 minúty, počas večera a cez víkend každých 7,5 minúty.

Zvýšenie komfortu prepravy počas výluky v Karlovej Vsi a Dúbravke

 • Každý spoj náhradnej električkovej linky X6 a náhradnej autobusovej linky X5 je nízkopodlažný.
 • Každý spoj náhradnej električkovej linky X6 je klimatizovaný.
 • Linky 8384 majú od 2. septembra zlepšený interval v špičkách pracovných dní.
 • Linka 83 má cez voľné dni posilnený interval na 10 minút.
 • Na linky 8384 sú vypravované prevažne najkapacitnejšie autobusy, ktorými dopravný podnik disponuje.
 • Na linke 20 naďalej budú premávať vybrané priame spoje, ktoré z Dúbravky pokračujú na Račianske mýto, Trnavské mýto a Rožňavskú ulicu. Tieto spoje majú odchody zo zastávky Pri kríži ráno o 7:58, 8:18 a 10:20. Naspäť majú popoludní odchody z Trnavského mýta smerom do Dúbravky o 12:56, 13:16 a 13:37.

Dôvody pre zavedenie jednolinkového variantu

Vyššie uvedené linkové vedenie električiek bolo zvolené ako najvýhodnejšie z viacerých posudzovaných riešení. Dôvodmi boli najmä:

 • nutnosť nasadenia obojsmerných električiek do Petržalky a Karlovej Vsi z dôvodu úvraťových obratísk na Jungmannovej a Molecovej (bez klasickej slučky) - počet obojsmerných električiek (30) postačuje iba pre linky Petržalka – centrum a Molecova – centrum,
 • v prípade nasadenia obojsmerných električiek na súčasné linky 4 5 6 9 premávajúce do Karlovej Vsi, by tieto linky museli mať predĺžený interval z 8 minút až na cca 40 min, čo by bolo úplne nepostačujúce,
 • organizácia dopravy v križovatke Chatam Sófer neumožňuje vedenie väčšieho počtu liniek cez tunel a nábrežie a ani križovanie liniek v križovatke Chatam Sófer, pretože to by spôsobilo výrazné problémy v cestnej doprave v smere od Mosta SNP (upchatie aj pre autobusy MHD),
 • vedenie viacerých liniek do Karlovej Vsi by v prípade zdržania o viac ako 4 minúty viedlo k predbiehaniu liniek pri tuneli a k prevádzkovým problémom na obratisku Molecova (nutnosť komplikovaného predbiehania sa v rámci obratiska).

Obsluha každej radiály jednou električkovou linkou je bežná aj v mestách v západnej Európe a takáto organizácia liniek sa používa aj v systémoch metra.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: david1 #21:
viem že by to bola utópia ale buď pomôcť linke 3 zmenou intervalu na 3/4 minúty alebo naozaj dať L7 až do Rače... ono keby bolo miniobratisko dakde pri Peknej ceste tak aj odtiaľ by bohate stačili všetky 7čky predĺžiť.
Reakcia na: david1 #22:
inak to je pravda. Tak sa to deje vsade v BA, nie len na L1.
Reakcia na: Lurnak #20:
Ideal hlavne večer keď zamávaš odchádzajúcej L1 a skysneš tam ďalší int.
Reakcia na: Ma178rek #15:
Odsledované od Vinohradov.
L3 prichádzali zmeškané
1-2 min. a narvaté až do posledného spoja L7 s ktorým som išiel do mesta.
L7 brala ľudí z vlakov lebo do L3 nebola šanca až na pár jedincov.
Pre ďalšie zastávky je L3 nepoužiteľná.

L7 končí skoro. Mala by byť aspoň do 8-9:30 hod. Prichádza ešte dosť vlakov.
A minimálne každá druhý spoj by som dal už z Rače.
Vyprázdňuje sa ráno až na jednotky osôb na Blumentáli.

Reakcia na: marcello #18:
Nic na tom nie je zle. Dava to dost velky zmysel, kedze 1 a 3 stoja na nam. SNP. Aspon si das nejake tie kroky na seba.
Reakcia na: Valec #17:
Zdá sa, že Marcello bude podobný prípad ako jeho brat Marcelloo - nič mu netreba vysvetľovať, on všade bol, všetko vie a všetko je zle okrem jeho riešení.
Reakcia na: Valec #17:
Cital som to a je to cele zle
Reakcia na: marcello #16:
Stačilo by si prečítať tie 4 odrážky za posledným nadpisom.
No nechapem preco je zrusena 3 z Petrzalky a 2 z Hl.Stanice
Ako to ráno vyzeralo v Rači???
Reakcia na: Valec #12:
Zle si ma pochopil. Nenarážal som na úsek Zátišie - Nové Mesto, ale celkovo na dané spoje. Hlavne úsek Kamenné nám. - Polus jazdili K2S aj počas leta slušne obsadené, takže počas školského roka tam očakávam podobný stav, ako keď jazdili kačice na linke 9.
Reakcia na: david1 #9:
Od septembra tam budú za druhú kolónu secondhandy.
Reakcia na: TomJ #4:
V ktorom čase predpokladáš narvané spoje na Nové Mesto (dúfam teda, že sa bavíme o úseku Zátišie - Nové Mesto)?
Reakcia na: S499.1023 #10:
Blázniš? 😂
Reakcia na: Jadran #8:
A má to aj nejaké radoby logické zdôvodnenie?
Reakcia na: TomJ #5:
Pri intervale L59 som zase ja rád ,že tam ide niečo čo aj dokončí službu či jazdu. Pri Karosách si sa často nedočkal spoja a ďalší o 20-30 min.
Reakcia na: TomJ #7:
Vždy to platilo, no tento zaužívaný trend sa zmenil vyradením posledných Ikarusov a príchodom prvých eurošesť SORiek, niektoré išli automaticky delenkárom a mnohé im patria dodnes.
Reakcia na: Jadran #6:
Dosť divný prístup. Možno sa pomalšie ojazdia, no neviem, či je to najlepší prístup. Vždy platilo, že na delenky sa vypravujú najstaršie vozy.
Reakcia na: TomJ #5:
Preto, lebo pridelenosť nových vozidiel zo zásady delenkárom.
Reakcia na: Technopol #3:
To zhoršenie na iných linkách je fakt. Inak nechápem, prečo Petržalka vypravuje na 68 tie najstaršie SORky, zatiaľ čo tie nové jazdia často na špičkových 59, 92 a 196/1.