Prehľad udalostí v MHD v roku 2018
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Na úvod nového roka opäť prinášame prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa udialo na poli mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste.

V priebehu roka 2018 prišlo k zavedeniu viacerých noviniek pre cestujúcich. Od mája si cestujúci môžu zakúpiť električenky aj na platobné karty, ale tieto na rozdiel od štandardných električeniek platia len na linkách Dopravného podniku Bratislava. Ďalšie tarifné novinky sa zaviedli 1. októbra, medzi ktoré patria prenosné električenky, ktoré nie sú vydávané pre konkrétnu osobu,  zvýhodnené skupinové cestovanie na denný lístok, či predaj cestovných lístkov cez mobilnú aplikáciu. Koncom leta dopravný podnik zaviedol  nový atraktívnejší dizajn cestovných poriadkov a zastávkových informácií pre cestujúcich.

K výraznejšiemu zvýšeniu atraktivity mestskej hromadnej dopravy zabezpečením preferencie vozidiel MHD v priebehu roka 2018 neprišlo. Od jari do jesene prebiehali rozsiahle opravy komunikácií v meste, čo si vyžiadalo veľké množstvo presmerovaní liniek. Podstatne sa neznížil ani počet výluk MHD v centre mesta kvôli rôznym podujatiam.

Na prevádzku liniek negatívne vplýval aj pretrvávajúci nedostatok vodičov MHD, kvôli čomu často prichádzalo k nevypraveniu niektorých spojov. Dopravný podnik začal situáciu riešiť náborom vodičov v zahraničí, najmä na Ukrajine, ale k podstatnému zlepšeniu zatiaľ neprišlo.

Zmeny linkového vedenia

10. februára bola zavedená rekreačná autobusová linka 144 z Koliby na Kamzík prevádzkovaná počas voľných dní a jarných prázdnin. Od 19. februára do 2. marca bol pre nedostatok vodičov z dôvodu chrípky zavedený prázdninový grafikon na linkách 50 68 93 94 a 99, na troch z nich obmedzenie pokračovalo aj po jarných prázdninách. 12. marca prišlo k väčšej zmene názvov zastávok MHD a na niektorých linkách prišlo k rozšíreniu obsluhy zastávok. Súčasne sa linka 7 predĺžila až do Rače.

2. mája  začala rozsiahla prestavba Mlynských nív medzi Košickou a Karadžičovou ulicou s vylúčením premávky trolejbusov v tomto úseku. Linky 202 212 a N72 boli presmerované na náhradné trasy, na linku 205 boli nasadené trolejbusy s prídavným diesel-elektrickým agregátom a linka 210 nezachádzala k Autobusovej stanici. Zavedená bola náhradná autobusová linka X72 z Hraničnej k Nemocnici sv. Michala. Počas letných prázdnin linku X72 dočasne nahradila linka 202 v pôvodnej trase prevádzkovaná s autobusmi.

2. júna bola počas voľných dní obnovená premávka autobusov s cyklonosičmi, pričom bola pre ne zriadená linka 129 medzi Novým SND a Devínom. Cyklonosiče boli tentoraz osadené na autobusy SOR NB 12 City. 11. júna sa linka 52 predĺžila k ŽST Vajnory a linka 54 bola zrušená. K rovnakému dňu sa linka 78 presmerovala k ŽST Podunajské Biskupice pre zabezpečenie lepšieho prestupu na regionálnu vlakovú linku S70.

Od 4. do 17. augusta prebiehala výstavba zastávky Mariánska na Špitálskej ulici smerom do centra s úplnou výlukou električiek. Linky 3 4 7 a 9 boli presmerované cez Obchodnú a Radlinského ulicu. V polovici augusta sa pre opravu vodovodu v obratisku Karlova Ves na niekoľko dní do ulíc vrátila električková linka 12 z Dúbravky do Ružinova, ktorá dočasne nahradila linky 6 a 9. 19. augusta sa v súvislosti s reorganizáciou a posilnením regionálnych autobusov Slovak Lines po 6 rokoch zrušila premávka linky 37 do Marianky a tiež aj linka 153 vo Vajnoroch.

Od 3. septembra začala medzi Záhorskou Bystricou a Dúbravkou premávať nová autobusová linka 36, na prevádzku ktorej prispievala mestská časť Záhorská Bystrica. Po zavedení linky 36 boli zrušené zachádzky linky 37 na Strmé vŕšky. K rovnakému dátumu začala linka 202 premávať po upravenej výlukovej trase z Dolných honov na Hodžovo námestie a náhradná linka X72 premávala od Nemocnice sv. Michala do Ružovej doliny. Pre opravu vozovky na Šulekovej bola od 3. septembra do 5. októbra zrušená linka 208. Pre nedostatok vodičov a následné nevypravovanie spojov bola linka 208 opäť zrušená od 12. novembra až do začiatku januára. V novembri bola linka 7 v popoludňajšej špičke skrátená opäť iba po ŽST Vinohrady. 9. decembra sa predĺžila trasa linky 26 v Dúbravke a upravili sa trasy jej spojov pri Volkswagene.

Regionálna doprava

V rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji prišlo od 1. apríla k zapojeniu vlakovej linky dopravcu RegioJet na trati do Komárna do integrovanej dopravy s označením linky S70 Bratislava - Kvetoslavov.

11. júna prišlo k posilneniu regionálnej vlakovej dopravy zavedením nových liniek S55 a S65 zo smerov Pezinok a Senec na železničnú stanicu Bratislava-Nové Mesto, resp. až do Petržalky cez Prístavný most. Po mnohých rokoch sa tým obnovila osobná vlaková doprava do Petržalky cez Dunaj. 19. augusta sa udiali aj rozsiahlejšie zmeny v regionálnych autobusoch dopravcu Slovak Lines. Rozšírený bol počet autobusových spojov, pribudli nové linky a zlepšila sa nadväznosť na regionálne vlaky na úkor priamych spojov do Bratislavy.  Neskôr sa na základe požiadaviek obcí a cestujúcich vykonalo viacero zmien v zavedenom systéme.

Zmeny vo vozidlovom parku

Hlavnou udalosťou uplynulého roka vo vozidlovom parku bolo zavedenie batériových elektrobusov v rámci ekologizácie autobusovej dopravy. Prvé elektrobusy typov SOR EBN 8 a SOR NS 12 Electric dopravný podnik slávnostne predstavil 25. januára. Hneď na druhý deň sa do premávky zaradili dva 8-metrové a dva 12-metrové elektrobusy, malé na minibusových linkách 27 a 151, veľké na vybraných autobusových linkách.

Zázemie pre elektrobusy bolo vybudované vo vozovni Krasňany. Zvyšné 12-metrové elektrobusy z celkového počtu 16 boli dodané a sprevádzkované v priebehu leta a jesene. Krátko pred Vianocami bola na Patrónke vybudovaná prvá nabíjacia stanica pre pantografové nabíjanie elektrobusov, ktorú následne začal na priebežné nabíjanie využívať elektrobus jazdiaci na linke 43.

Okrem elektrobusov do vozidlového parku v roku 2018 pribudlo aj 30 nových nízkopodlažných midibusov. 25. januára sa do premávky zaradili nové midibusy Solaris Urbino 8,6, ktoré boli v počte 6 kusov zakúpené ako náhrada dožívajúcich minibusov. Od 13. marca sa do premávky zaraďovali aj nové midibusy Iveco Urbanway 10,5M, ktoré boli dodané v počte 24 kusov. Po ich sprevádzkovaní boli z premávky s cestujúcimi odstavené posledné midibusy SOR B 9.5.

Začiatkom leta bolo z prevádzky odstavených väčšie množstvo autobusov SOR BN 9.5, SOR BN 10.5, Tedom C 12G, Iveco Daily a následne boli spolu s ďalšími odstavenými autobusmi a trolejbusmi prostredníctvom súťaže ponúknuté na predaj. Z necelej stovky vozidiel sa podarilo nájsť záujemcov na polovicu z nich. Do konca roka bol však predaný len autobus Mercedes-Benz Citaro CNG. Minibusy Iveco Daily sa medzitým pre nedostatok pojazdných vozidiel vrátili opäť do premávky. Časť midibusov SOR, o ktoré nebol záujem, bola od začiatku zimy využitá na zimnú údržbu zastávok. Štyri autobusy SOR BN 10.5 boli od leta prenajaté Dopravému podniku mesta Prešov.

V priebehu roka prišlo k viacerým zmenám v garážovaní vozidiel. Začiatkom roka bolo z Jurajovho dvora do vozovne Krasňany preradených niekoľko električkových súprav T3P, ktoré začali byť nasadzované na linku 7. V júni sa do vozovne Krasňany k elektrobusom nasťahovalo aj viacero autobusov Iveco Urbanway 10.5M, SOR BN 10.5 a SOR BN 9.5 z Trnávky a Jurajovho dvora. V júli prišlo k výmene časti autobusov Iveco Urbanway 12M a SOR NB 18 City medzi vozovňami Trnávka a Petržalka v súvislosti s predĺžením intervalu na linke 50.

Na jeseň sa do prevádzky vo väčšom počte opäť vrátili zeleno-žlté plynové Karosy B 741 CNG, ktorých vypravovanie na linky sa obmedzilo po poslednej dodávke nových kĺbových autobusov v roku 2017. V novembri vo vozovni Trnávka úplne zhorel kĺbový autobus Karosa B 741 CNG #1631. V októbri začali skúšobné jazdy súpravy atypických električiek T3AS+T3Mod #7303+7304. V druhej polovici roka sa opäť začali vo väčšom počte objavovať poruchy trolejbusov Škoda 30 TrDG s dieselgenerátormi, ktoré začali byť nahradzované autobusmi.

V marci a apríli sa v uliciach mesta objavila električka Škoda ForCity Classic pre Turecko, na ktorej výrobca v Bratislave vykonával časť typových skúšok. V novembri a decembri sa v Bratislave na rôznych linkách skúšal kĺbový elektobus Solaris Urbino 18 Electric a krátko pred Vianocami sa na minibusových linkách bez cestujúcich odskúšal aj nový minibus Mercedes-Benz Sprinter City 75 v súvislosti s pripravovanou obnovou tejto kategórie vozidiel.

Infraštruktúra

V lete bola dokončená 2. etapa modernizácie údržbovej základne vo vozovni Jurajov dvor - Trnávka a do užívania boli odovzdané nové objekty dispečingu a výpravne trolejbusov, odstavná plocha pre 56 kĺbových trolejbusov a skúšobná a nastavovacia hala pre električky. V decembri dopravný podnik vyhlásil súťaž na projektovú dokumentáciu pre 3. etapu modernizácie vozovní a výstavbu novej vozovne za Dúbravkou.

Očakávanú modernizáciu Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály sa nepodarilo spustiť ani v roku 2018, keďže magistrátu hlavného mesta sa až krátko pred novembrovými komunálnymi voľbami podarilo vyhodnotiť výsledky súťaže na jej zhotoviteľa. Zdržanie spôsobili odvolacie konania v priebehu vyhodnocovania súťaže. Stav trate sa počas roka naďalej zhoršoval. Predĺženie petržalskej električky po Janíkov dvor získalo v novembri územné rozhodnutie.

V priebehu roka prišlo len k drobným čiastkovým opravám električkových tratí (napr. výmeny výhybiek na Krížnej a Námestí SNP, podbitie trate na Račianskej či prebrúsenie niektorých úsekov tratí). Plánované rekonštrukcie tratí na Záhumeniciach a Americkom námestí sa v roku 2018 nerealizovali.
3.1.2019
-Matej Kavacký-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

Durkø494119.1.2019 10:05 #3 Re:
*osobne
Durkø494119.1.2019 10:05 #2 Re:
Mne oaobne tam chyba zrazka Capy vs T6 v bublavke
omg1233.1.2019 19:10 -1 +1#1 Re:
proste jeden fail za druhym 😞