Cestovanie v IDS BK: Základné otázky a odpovede

Informácie platné k 13. decembru 2020.

Čo je Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji?

Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK) je spojením systémov verejnej dopravy do jedného, v ktorom platia spoločné podmienky. Ide o mestskú hromadnú dopravu v Bratislave (dopravca Dopravný podnik Bratislava), regionálnu železničnú dopravu (Železničná spoločnosť Slovensko) a regionálnu autobusovú dopravu (Slovak Lines). V rámci IDS BK vytvárajú tieto spoločnosti jednotný systém, v ktorom je možné použiť jeden lístok na spoje všetkých štyroch dopravcov. Cestujúci si tak nemusia kupovať niekoľko lístkov pre rôzne úseky cesty, ale postačuje im jeden s ktorým môžu prestupovať medzi MHD, vlakmi a prímestskými autobusmi. Cestujúcim s predplatnými lístkami (tzv. električenkami) sa zároveň otvárajú nové možnosti ich využitia, keďže nemusia každý deň využívať ten istý spôsob dopravy, ale môžu ich striedať podľa aktuálnej situácie bez nutnosti dokupovať si ďalšie lístky. Napríklad cestujúci zo Záhorskej Bystrice dochádzajúci do biznis centier neďaleko Patrónky môže využiť MHD linku 37, ale aj prímestské autobusy Slovak Lines, podľa toho, ktorý spoj mu v danom čase viac vyhovuje. Stačí mu na to klasická električenka.

Kde môžem cestovať s IDS BK?

IDS BK zahŕňa celé územie Bratislavského kraja a tiež niektoré ďalšie obce za hranicou kraja: Bílkove Humence, Borský Svätý Jur, Cífer, Čakany, Čenkovce, Hubice, Janíky, Jánovce, Jelka, Kvetoslavov, Lakšárska Nová Ves, Mierovo, Miloslavov, Moravský Svätý Ján, Nový Život, Oľdza, Plavecký Peter, Prievaly, Sekule, Šamorín, Štvrtok na Ostrove, Veľké Úľany a Zlaté Klasy. Od 1. augusta 2019 pribudla aj železničná stanica v Trnave.

V rámci tohto územia bude možné použiť:

 • MHD v Bratislave okrem cezhraničnej dopravy,
 • prímestské autobusy Slovak Lines,
 • vlaky kategórií Os a REx, ktoré prevádzkuje Železničná spoločnosť Slovensko.

Upozorňujeme, že cestovné lístky IDS BK neplatia v spojoch iných ako vyššie uvedených dopravcov (napríklad SAD Dunajská Streda, Arriva Trnava, SKAND Skalica a ďalší) a ani na diaľkových linkách dopravcu Slovak Lines Express.

Môžem s IDS BK cestovať v prihraničí, napríklad do Rajky?

Nie, prihraničné oblasti nie sú v IDS BK integrované.

Čo sú to zóny?

 

Vzhľadom na veľké množstvo možných kombinácií trás sa v IDS nedá použiť kilometrické cestovné, na aké boli cestujúci doteraz zvyknutí v prímestskej doprave. Namiesto toho je územie zahrnuté v IDS BK rozdelené na tarifné zóny, ktoré sú znázornené v schéme zón a sú tiež uvedené v cestovných poriadkoch. Zóny 100 a 101 zahŕňajú mesto Bratislava, zóny s číslom vyšším ako 200 sú regionálne zóny. Cestujúci musí mať platný cestovný lístok pre každú zónu, ktorou prechádza, a to aj v prípade, ak v nej daný spoj nemá žiadnu zastávku. Napríklad medzi železničnými stanicami Devínske jazero (zóna 101) a Zohor (zóna 225) leží tarifná zóna 215, v ktorej sa nenachádza žiadna zastávka. Keďže však cestujúci tento úsek prešiel, musí mať lístok platný aj pre zónu 215. Do počtu zón sa započítava aj nástupná a cieľová zóna. Každá použitá zóna sa počíta len raz, a to aj v prípade ak ňou cestujúci počas svojej cesty prechádza viackrát. Okrem toho existujú aj celosieťové lístky, ktoré umožňujú po dobu ich platnosti cestovať na celom území v IDS BK.

V IDS BK existujú dve výnimky pri výpočte cestovného:

 • Zóna 100 sa pri použití jednorazového lístka počíta ako 2 zóny, t.j. ak ňou cestujúci prechádza, musí ju zarátať dvakrát. Preto je napr. na cestu, ktorá zahŕňa zóny 100, 101 a 215 potrebný štvorzónový lístok (2x zóna 100 a k nej zóny 101 a 215). Výnimkou z výnimky je prípad, kedy cestujúci cestuje len v rámci mesta Bratislava (t.j. nepoužíva žiadnu regionálnu zónu). Vtedy je možné lístok na dve zóny použiť na cestu medzi zónami 100 a 101. Vďaka tomu platí, že ak cestujúci s jednorazovým lístkom cestuje len v rámci Bratislavy, nemusí zóny vôbec sledovať (jednorazový lístok len na jednu zónu neexistuje).
  • Pre bratislavské zóny ďalej platia špeciálne podmienky pri kúpe električenky: Električenku pre zónu 100 je možné zakúpiť iba spolu so zónou 101. Električenku pre zónu 101 je možné zakúpiť len v kombinácii s aspoň jednou ďalšou zónou (nemusí však ísť o zónu 100).
 • Obec Zálesie leží súčasne v zóne 610, aj v zóne 710. Ak cestujúci nastupuje alebo vystupuje na zastávke v Zálesí, zaplatí len za jednu z týchto zón, a to tú, ktorá je pre neho výhodnejšia. Teda ak cestuje z/do smeru Ivanka pri Dunaji, Zálesie sa započíta do zóny 610, a ak cestuje z/do smeru Malinovo, Zálesie sa započíta do zóny 710.

Príklad 1: Cestujúci cestuje z centra Bratislavy do Senca. Prechádza zónami 100, 101, 610, 620 a 630. To je celkom 5 zón. Keďže sa však zóna 100 počíta ako dve zóny, potrebuje lístok na 6 zón.

Príklad 2: Cestujúci cestuje z Rače do Viničného cez Pezinok. Prechádza zónami 101, 510, 520 a 525. Potrebuje teda lístok na 4 zóny.

Príklad 3: Cestujúci cestuje z Perneku do Pezinka cez Pezinskú Babu. Prechádza zónami 249, 531 a 520. Potrebuje teda lístok na 3 zóny.

Príklad 4: Cestujúci cestuje z Trnavy do centra Bratislavy. Prechádza zónami 400, 650, 640, 530, 520, 510, 101 a 100. To je celkom 8 zón. Keďže sa však zóna 100 počíta ako dve zóny, potrebuje lístok na 9 zón.

Príklad 5: Cestujúci cestuje vlakom z Vajnôr na bratislavskú hlavnú stanicu. Prechádza zónami 101 a 100. Postačuje mu lístok na dve zóny, keďže na základe vyššie uvedenej výnimky z výnimky sa v tomto prípade zóna 100 ráta len ako jedna zóna.

Ako si vybrať správny cestovný lístok IDS BK?

Platnosť cestovného lístka IDS BK je obmedzená dvomi parametrami: časom a počtom zón. Pre výber správneho typu lístka preto cestujúci potrebuje vedieť, koľko bude jeho cesta trvať a cez koľko zón bude prechádzať. Od týchto údajov potom závisí cena lístka. Orientovať sa len podľa časovej platnosti cestovného lístka nebude možné, pretože rovnakú časovú platnosť bude mať viac lístkov na rôzny počet zón.

Z pohľadu časovej platnosti sa lístky delia na tri základné skupiny:

 • Cestovné lístky na jednu cestu majú časovú platnosť od 15 do 180 minút, pričom každý typ lístka ma stanovenú tiež zónovú platnosť. V zásade platí, že so stúpajúcou zónovou platnosťou stúpa aj časová platnosť, tak aby bola dostatočná pre takmer akúkoľvek cestu v rámci daného počtu zón. 180-minútový lístok je celosieťový, čo znamená že s ním cestujúci môže po dobu troch hodín cestovať po celom území IDS BK. Zoznam druhov cestovných lístkov na jednu cestu nájdete v cenníku.
 • Denné cestovné lístky majú časovú platnosť 24, 72, alebo 168 hodín. Lístok na 24 hodín je podľa voľby cestujúceho možné zakúpiť buď pre zóny 100+101, alebo za vyššiu cenu pre celé územie v IDS BK. Lístky na 72 a 168 hodín sú dostupné len pre zóny 100+101. Upozorňujeme na zavedenie týždenných električeniek (viac informácií je uvedených nižšie), ktoré sú cenovo výhodnejšie ako 168-hodinový lístok v prípade, ak už cestujúci vlastní čipovú kartu.
 • Predplatné cestovné lístky (tzv. električenky) majú časovú platnosť 7, 30, 90, alebo 365 dní a platia pre zóny, ktoré si cestujúci sám zvolí pri kúpe. Na kúpu električenky je potrebné mať platnú čipovú kartu niektorého zo zapojených dopravcov, alebo študentskú kartu (napr. ISIC) vydanú partnerskými školami, alebo Bratislavskú mestskú kartu. Viac informácií o čipových kartách nájdete tu. Pri električenkách je stanovený samostatný cenník pre električenky, ktoré zahŕňajú zónu 100 a samostatný cenník pre električenky bez tejto zóny.

Lístky vždy platia u všetkých štyroch dopravcov v IDS BK, bez ohľadu na to, ktorý ho vydal. V rámci platnosti cestovného lístka môže cestujúci neobmedzene prestupovať, alebo prerušiť cestu. V prípade, ak to cestujúci v rámci časovej platnosti stíha, môže sa na ten istý lístok taktiež vrátiť naspäť. Všetky lístky sú prestupné a platia aj v nočnej doprave. Pre viac informácií odporúčame navštíviť stránku Cenník a článok Predaj a použitie cestovných lístkov IDS BK, kde podrobne informujeme o možnostiach kúpy jednotlivých typov lístkov a pravidlách pre cestovanie s lístkami IDS.

Koľko teda za svoju cestu v IDS BK zaplatím?

Ak už viete, koľko zón precestujete, a ako dlho bude Vaša cesta trvať, cenu svojho lístka môžete nájsť v cenníku.

V cenníku som nenašiel lístok pre "môj" počet zón. Prečo?

Maximálny počet zón pre ktoré je možné zakúpiť cestovný lístok IDS BK je 10. Ak chce cestujúci použiť viac zón, môže si zakúpiť celosieťový lístok, ktorého cena je vypočítaná ako cena 11-zónového lístka. V praxi to znamená, že ak si kúpite celosieťový lístok, platíte za 11 zón, ale môžete cestovať vo všetkých zónach.

Pri cestovných lístkoch na jednu cestu ďalej nie je možné zakúpiť lístok len na jednu zónu. Cieľom tohto opatrenia je zamedziť nespravodlivosti pri krátkych cestách. Pri existencii jednozónového lístka by napr. cestujúci cez celé Malacky platil menej ako cestujúci na jednom kilometri medzi susednými obcami v rozličných zónach. Preto aj na najlacnejší lístok možno cestovať na území dvoch zón - kratšia cesta je zohľadnená v nižšej časovej platnosti: Na dve zóny existuje lístok s platnosťou 15 alebo 30 minút.

V cenníku som našiel aj "karnet". Čo to je?

Karnet je lístok určený na viacero ciest, ktorého použitie je flexibilné. Skladá sa z 24 políčok (12 na jednej strane lístka a 12 na druhej), ktoré si cestujúci označuje podľa prevodnej tabuľky, ktorá je uvedená priamo na lístku a nájdete ju tiež v cenníku. Napríklad, ak si cestujúci označí 5 políčok, môže cestovať po 4 zónach po dobu 60 minút. Zvyšné políčka mu potom zostávajú na použitie pri ďalších cestách. Podrobnosti o spôsobe označovania a používania karnetu nájdete v článku Predaj a použitie cestovných lístkov IDS BK.

Kúpila som si lístok od železníc. Ako je možné, že mi platí aj v MHD, keď ju prevádzkuje iná firma?

V rámci integrovaného dopravného systému si dopravcovia tržby z cestovného delia na základe množstva odjazdených kilometrov, výsledkov dopravných prieskumov a mnohých ďalších údajov. Časť peňazí, ktoré ste zaplatili železniciam sa tak dostala aj k iným dopravcom, a preto váš lístok platí aj u nich.

Aký je rozdiel medzi cenou lístka na MHD a na IDS?

Žiadny. Jedným z pilierov integrovanej dopravy sú práve jednotné tarifné podmienky. Cestovné lístky sa teda nedelia na lístky pre MHD a lístky pre IDS. Aj úplne obyčajný 15-minútový lístok či klasická električenka budú platiť vo všetkých prostriedkoch v IDS (MHD, vlaky, prímestské autobusy).

Výnimkou sú SMS lístky, ktoré aj naďalej platia len u Dopravného podniku Bratislava.

Kedysi som si v Bratislave kupoval električenku len na jedno pásmo. Mám aj teraz túto možnosť?

Nie. Električenku pre zónu 100 je možné zakúpiť len spolu so zónou 101. Električenku pre zónu 101 je možné zakúpiť len spolu s akoukoľvek inou zónou (po novom nemusí isť o zónu 100, ale postačuje regionálna zóna - napr. bude možné zakúpiť kombináciu zón 101+610 pre cesty medzi Zlatými pieskami a Čiernou Vodou).

Keď v Bratislave ešte existovali pásma, mohol som s električenkou cestovať až do prvej zastávky toho nasledujúceho. Platí to aj v IDS BK?

Nie. Pri ceste medzi zastávkami v rôznych zónach je potrebné mať platný lístok pre obe zóny a ak spoj prechádza aj cez ďalšie zóny, tak tiež lístok pre tieto zóny.

Môžem na jednu cestu použiť viacero lístkov?

V niektorých prípadoch áno. Napríklad ak máte električenku pre Bratislavu a idete na výlet k Slnečným jazerám v Senci, stačí vám dokúpenie cestovného lístka pre regionálne zóny. Bližšie podrobnosti o rôznych možných kombináciách nájdete v článku Predaj a použitie cestovných lístkov IDS BK.

Môžem mať naraz platných viac električeniek?

Áno. Napríklad si môžete zakúpiť ročnú električenku pre zóny 100+101 (mesto Bratislava) a k ním dokupovať mesačné električenky pre zónu 215. Je na cestujúcom, akú kombináciu zvolí podľa svojich potrieb. Na jednej čipovej karte môžu byť súčasne nahraté tri až štyri lístky (podľa typu karty).

V cenníku som našiel výhodnejšie ceny pre elektronickú peňaženku. Ako ju získam?

Elektronický cestovný lístok je elektronickou alternatívou ku klasickému papierovému jednorazovému, alebo dennému lístku. Zakúpiť si ho je možné na bezkontaktnú čipovú kartu s nabitou elektronickou peňaženkou. Ceny jednorazových a denných elektronických cestovných lístkov sú nižšie o 10 % oproti cenám papierových lístkov. Viac informácií o možnostiach zakúpenia elektronických lístkov nájdete v samostatnom článku.

Podmienky IDS BK mi nevyhovujú, môžem cestovať za tarifu konkrétneho dopravcu?

Vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko áno. U tohto dopravcu platí duálna tarifa, čo znamená, že cestujúci si sám môže zvoliť, či využije tarifu železníc, alebo tarifu IDS BK.

Na linkách Dopravného podniku Bratislava a v autobusoch Slovak Lines však platí výlučne tarifa IDS BK. Výnimkou sú cesty na územie, kde IDS BK zavedený nie je (napr. linky Slovak Lines do Trnavy alebo cezhraničné linky DPB).

Cestujem až za hranice IDS BK. Aký lístok si mám kúpiť?

Pokiaľ cestujete vlakom, máte možnosť zakúpiť si cestovný lístok podľa tarify železníc pre celú trasu, pričom v takom prípade sa cestujúceho tarifa IDS vôbec nedotkne. Ak máte pre časť trasy platnú električenku, stačí vám dokúpiť si lístok železníc pre zostávajúci úsek. Električenky a lístky železníc je možné kombinovať v ľubovoľnej stanici na trase, a to aj v prípade, ak tam vlak nezastavuje.

Príklad: Máte električenku pre Bratislavu (zóny 100 a 101) a cestujete regionálnym expresom do Kútov. Pre úsek z Hlavnej stanice po Devínske Jazero použijete svoju električenku a pre zvyšný úsek (Devínske Jazero - Kúty) si dokúpite železničný lístok. Nevadí, že vlak v Devínskom Jazere nezastavuje, keďže kombinovanie električeniek a lístkov IDS je možné v akejkoľvek stanici na trase.

V autobusoch zaplatíte za úsek v IDS BK cestovné podľa cenníka v IDS BK a pre zostávajúci úsek (od poslednej zastávky v IDS BK) zaplatíte bežné kilometrické cestovné. Nemusíte si však kupovať dva rôzne lístky, vodič vám vie vydať jeden lístok pre celú trasu, za predpokladu, že neprestupujete na iné spoje.

Príklad: Cestujete z Modry do Košolnej priamym autobusom Slovak Lines. Pri nástupe v Modre vám vodič vydá lístok priamo až do Košolnej. Cena sa bude skladať z ceny za úsek v IDS BK (Modra - Doľany, zónové cestovné) a úsek mimo IDS BK (Doľany - Košolná, kilometrické cestovné).

Podrobnosti o spôsoboch kombinácie rôznych cestovných dokladov nájdete v článku Predaj a použitie cestovných lístkov IDS BK.

Ako zaplatím dovozné za batožinu?

Pri použití vlakov sa batožina prepravuje podľa podmienok Železničnej spoločnosti Slovensko. Pri použití liniek ostatných dopravcov (Dopravný podnik Bratislava, Slovak Lines) platia nasledovné pravidlá:

 • bezplatne sa prepravuje batožina, ktorej rozmery nepresahujú 60 cm x 45 cm x 25 cm a ďalej tiež zviera prepravované v schránke maximálne týchto rozmerov, detský kočík obsadený dieťaťom, 1 pár lyží s palicami, 1 snowboard, 1 detské sánky a 1 prenosný hudobný nástroj v obale
 • pre ostatné batožiny (vrátane bicykla) alebo prepravu zvieraťa cestujúci použije zľavnený 15-minútový lístok za 35 centov, ktorý v takomto prípade platí 180 minút bez obmedzenia zónovej platnosti
 • vodiaci pes sa prepravuje bezplatne

Je možné v rámci IDS BK prepravovať bicykle?

Áno. Na linkách bratislavskej MHD a v regionálnych autobusoch je potrebné zaplatiť dovozné pre bicykel - zľavnený 15-minútový lístok za 35 centov, ktorý na prepravu batožiny platí 180 minút bez obmedzenia zónovej platnosti.

Vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko sa bicykle prepravujú za dovozné 1,50 € (na jednu cestu), 2,50 € (1-dňový lístok), alebo predplatné dovozné k električenke IDS BK za 4 € (týždenné), resp. 8 € (mesačné).

Podmienky prepravy bicyklov v MHD Bratislava sú popísané v samostatnom článku. Preprava bicyklov v regionálnych vlakoch a regionálnych autobusoch sa riadi prepravným poriadkom príslušného dopravcu.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: Ámos #1:
Opravené, vďaka. Text bol z čias kedy eCL ešte neexistovali a všetky jednorazové lístky boli papierové.
"Zóna 100 sa pri použití papierového lístka počíta ako 2 zóny, t.j. ak ňou cestujúci prechádza, musí ju zarátať dvakrát."
Pri použití elektronickeho CL z karty, zona 100 sa nepočíta ako dve zony?