Sci-fi: Električkové novinky z krbu v roku 2017

Prebehne ďalší pokus zjednotenia náterov električiek a dokonca bude jazdiť viac spojov!

Redakcii imhd.sk sa dostal do rúk ďalší utajený dokument, ktorý asi mal byť zničený, ale nedopatrením sa tak nestalo. Neznámy zamestnanec Opravného podniku Bratislava (OPB) ho vhodil do krbu vo vianočnej električke, pričom však netušil, že krb je len imitáciou a žiaden skutočný oheň v ňom nie je. Jeden z našich pravidelných čitateľov uvedený dokument z krbu vytiahol a obratom nám ho poslal.

Tajný materiál obsahuje električkové novinky pre rok 2017. Autentickosť sa nám nepodarilo overiť, niektorí si však myslia že ide o virálnu reklamu, a OPB vlastne chcel aby sme sa to dozvedeli a mohli uverejniť. Nuž, milí čitatelia, posúďte sami nasledujúce riadky.

Plán na rok 2017 začína už tradične vylúčením električiek z Jesenského a Mostovej ul. počas podujatia Pleseň v Opere. Dopravca pokladá za úspech to, že nie je vylúčená doprava aj na ďalších uliciach. Pôvodne sa totiž plánovalo, že červený koberec povedie rovno od úradu vlády.

Aj v ďalšom je nutné hodnotiť plán pozitívne, pretože sa odvíja od požiadavky mesta ako objednávateľa dopravy, aby bola navýšená kapacita MHD. Okrem toho sa chystá spustenie rekonštrukcie Karloveskej radiály a v neposlednom rade zmeny v existujúcom vozidlovom parku, ktorých výsledok by mal byť vylepšený imidž spoločnosti OPB a zvýšená kultúra cestovania. Mesto aj OPB sa v priebehu minulého roka rozhodli, že počas predsedníctva Slovenska v Rade EÚ nebudú budovať žiadne Potemkinove dediny v obave, že by sa zosypali skôr než predsedníctvo skončí. Z toho dôvodu sa viacero zmien odkladalo, pretože je lepšie ponechať status quo ako niekoho nedajbože príjemne prekvapiť. Cestujúci by si na to mohli zvyknúť, a potom by to chceli stále. V duchu tejto myšlienky sú aj zmeny na rok 2017 na prvý, druhý alebo aj tretí pohľad iba kozmetické, ale na štvrtý už určite nie.

Krb vo vianočnej električke, v ktorom sa našiel utajený dokument
Výlukový oznam počas podujatia Pleseň v Opere

Posilnenie kapacity

Uvedená požiadavka prišla trošku nečakane, keď si predstavitelia mesta uvedomili, že pri zavádzaní parkovacej politiky by bolo dobré posilniť MHD, a to najneskôr do nabehnutia na cestovné poriadky platné pre školský rok na jeseň 2017. Zvýšenie kapacity je možné dosiahnuť najjednoduchšie pri električkách, keďže u autobusov v blízkej dobe dôjde k presnému opaku. Poslanci určite len nedopatrením schválili nákup menej kapacitných autobusov než sa OPB chystá vyradiť.

Ale späť k električkám. Základom posilnenia je zahustenie intervalu z dnešných 8 minút na 7,5 minúty a nasadenie veľkokapacitných dvojvozových súprav alebo moderných nízkopodlažných veľkokapacitných električiek miesto dvojčlánkových električiek K2S. Kým zahustenie intervalu platí pre všetky linky, nasadenie veľkokapacitných súprav sa nebude týkať linky 2, na ktorej ako jedinej budú premávať kĺbové vozne K2S. Výraznejšie posilnenie kapacity nenastalo preto, aby magistrát nemusel meniť signálne plány križovatiek, a aby sa OPB nemusel dotknúť meniarní. Všetko sa to zvládne s infraštruktúrou, ktorá už existuje.

OPB bude posilnenie dopravy prezentovať reklamným sloganom so slovnou hračkou: „Poslinili sme vám kapacitu – aby to dobre išlo“.

Dlhšie električky sa dostanú na všetky linky okrem linky 2

Rozšírenie vozidlového parku električiek

V nadväznosti na kroky vedúce k posilneniu kapacity OPB narazil predsa na jeden problém, ktorým je nedostatok električkových súprav. Ten je následkom predaja desiatok súprav starých vozňov miesto ich modernizácie. Vedenie mesta ani OPB nemohlo predsa po rokoch stagnácie čakať, že by sa im veľkokapacitné súpravy ešte hodili, nieto ešte, že by došlo k posilneniu električkovej dopravy. Z toho dôvodu sú vypracované dva plány ako chýbajúce veľkokapacitné súpravy doplniť.

Veľkorysý plán A počíta s využitím eurofondov a nákupom 15 nových jednosmerných električiek Škoda 29T. Tie by mali nahradiť nielen odstavené staré električky K2S, ale aj časť najstarších vozňov T3 v rôznom štádiu modernizácie (a rozkladu) zo 70. rokov 20. storočia.

Úsporným plánom B je osloviť kolegov z opravného podniku Praha s požiadavkou na kúpu 18 zánovných moderných vozňov T3M.2-DVC, vyrobených v 2. polovici 90. rokov 20. storočia, viac ako 35 rokov po vyrobení prvej električky typu T3. Prekážkou nebude ani iný rozchod v Bratislave: Tieto električky OPB posadí na podvozky, ktoré získa z odstavených vozňov K2S. V Bratislave by mali pražské vozne T3M.2-DVC vytvoriť 9 veľkokapacitných súprav #7613 - 7630, ktoré by mali s odrenými ušami, dverami, smerovkami a nárazníkmi postačovať pre zabezpečenie výpravy od septembra 2017 v súlade s plánom.

Električka T3M už v novom nátere

Modernizácia Karloveskej radiály

1. apríla bude slávnostne spustená modernizácia Karloveskej radiály za účasti primátora, vedenia OPB a médií. Komunikačné oddelenia magistrátu a OPB sa dohodli, že primátor a generálny riaditeľ urobia pred novinármi show po vzore priemera – akože sú z ľudu: oblečú montérky, reflexné vesty, nasadia hluchátka a slávnostne za účasti pracovníkov firmy TRABUST s. r. o. (TRate A BUchot STrojov, spoločnosť s rozumovým obmedzením) povolia prvú maticu na trati za výhybkou pri tuneli. Na otázky novinárov rovnako po vzore priemera nebudú odpovedať a urobia gesto, že nič nepočujú. O to, aby nič nepočuli, sa bude taktiež starať firma TRABUST.

Následná modernizácia trate bude trvať po celý zvyšok roku 2017, celý rok 2018 a zrejme aj ďalšie roky s cieľom zapísať sa do Guinessovej knihy rekordov v trvaní rekonštrukcie električkovej trate.

V bližšie nešpecifikovaných letných prázdninových alebo medových týždňoch sa v súvislosti s výstavbou prestupného terminálu Molecova bude konať asi päťtýždňová výluka električiek v úseku Riviéra – Karlova Ves. Približne v mieste vyústenia Líščieho údolia, pri čerpacej stanici, vznikne dočasná konečná električiek, kde bude prestup na autobusy na dvoch alebo troch hranách. Po túto končenú budú z mesta budú jazdiť výlučne obojsmerné električky. Pamätníci si budú môcť zaspomínať na časy, kedy v týchto miestach podobná konečná bola. OPB pre nich vypraví mimoriadne aj historický vozeň #18 z roku 1937. Ten bude premávať po trase niekdajšej linky 6, ktorá vznikla v roku 1954 v trase Karlova Ves – Petržalka. Firma TRABUST tiež umožní, aby si dôchodcovia zaspomínali na brigády socialistickej práce. Namiesto zemiakov budú môcť okopávať a podbíjať podvaly pod koľajnicami a miesto stavby Trate mládeže budú stavať Trať starcov.

Električka v novom nátere v Karlovej Vsi

Ďalšie zmeny vo vozidlovom parku

Z vozňa K2G #7085 v krátkom čase vznikne pivná električka. Jej interiér bude upravený do oddielového prevedenia so sedadlami oproti sebe a stolíkom pri okne a po vzore pivnej šaliny z Brna pribudne aj WC. Stavba pivnej električky je prioritou, OPB ju chce mať hotovú už vo februári a pohostiť v nej spolu so zástupcami mesta zástupcov z ministerstva dopravy a plošných spojov ako aj Európskej komisie. Mesto a OPB si tak chce nakloniť ich priazeň, aby schválili financie na ďalšie nové električky. Podávať sa majú tie najfajnovejšie špeciality podnikovej kuchyne a dispečingu: držková polievka, pľúcka na smotane, čapovaná desina, vodka, dvojitá vodka, trojitá vodka, dychová skúška, skúška prestavenia výhybky „tágom“. Účastníkov komisie bude električka počas „rokovania“ voziť mestom dovtedy, kým nebudú vedieť povedať, kde vlastne sú.

Ak sa OPB podarí doplniť stav veľkokapacitných súprav, tak od septembra 2017 plánuje z električiek typu K2S prevádzkovať už iba 17 vozňov pre linku 2 a záložné vozidlá. Ostatné električky budú ponúknuté Sarajevu, kde majú s podobnými vozidlami bohaté skúsenosti. Navyše ešte stále prevádzkujú aj nemodernizované vozne K2YU, z ktorých by použili podvozky rozchodu 8610 šestín milimetra pod vozne K2S z Bratislavy. Cena za predaj je otázna a nie je vylúčené ani uspokojenie sa s niekoľkými prepravkami Rakie za každý vozeň K2S, ktorá by sa dala servírovať v pivnej električke, keď sa minie vodka.

Napriek prebiehajúcej retro vlne v obchodoch, kde si môžete kúpiť retro pivo, retro chrumky socialistické, retro prášok na riad a iné retro výrobky, si OPB dal vypracovať prieskum trhu z ktorého vyplynulo, že cestujúci už majú dosť dennodenného retro cestovania. Prieskum odhalil, že za najväčší retro pocit môžu retro-interiéry dávnejšie modernizovaných električiek, ktoré stále zodpovedajú 60. rokom 20. storočia. OPB na toto nečakané zistenie reaguje a chystá modernizácie električiek T3G, v rámci ktorej dostanú všetky vozne okrem novej podlahy, kúrenia, osvetlenia a náteru aj pohodlné plyšové sedadlá a macíky s logom OPB (ktoré budú voľne položené ako darček prvým 100 cestujúcim), čím sa ich komfort vyrovná iným modernizovaným vozňom a penovým guličkám v detských centrách. Ak OPB nezíska peniaze na nové električky Škoda 29T, tak sa má modernizovať aj interiér vozňov T3M, vrátane vozňov T3M.2-DVC z Prahy. Tie naviac majú staronový, rozprávkovejší „spievajúci“ zvuk, čím potešia nielen deti.

Ďalšou veľkou novinkou roka 2017 je zavedenie jednotného korporátneho náteru na starších električkách, čím sa zjednotí vzhľad nielen všetkých typov električiek, ale celej flotily OPB, vrátane autobusov a trolejbusov. Nový náter by sa mal objavovať zo začiatku na vozňoch ktorým bude modernizovaný interiér, neskôr na všetkých. Cestujúci by podľa náteru už zďaleka poznal, či bude interiér prichádzajúcej električky zodpovedať 21. storočiu, alebo sa bude cítiť ako v historickej električke zo 60. rokov 20. storočia.

Električka K2S v novom nátere

Ako vidíte, plány v oblasti električiek pre rok 2017 sú prekvapivo rozsiahle. Mesto a OPB sa snaží zlepšiť imidž v očiach verejnosti miernym zahustením intervalov električkových liniek, modernizáciou tratí a navýšením počtu veľkokapacitných vlakov. Cukrovou polevou na voňavom koláči noviniek má byť modernizácia interiérov „starých“ električiek ako aj zavedením jednotného mestského náteru na všetky prevádzkové električkové vozne. Od uvedených zmien si podnik sľubuje zvýšenie kultúry cestovania ako aj budovanie dobrého mena. S napätím 600 V očakávame, koľko z uvedených sľubov sa stane v roku 2017 realitou.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Mám špinku na monitore, a pod tretím obrázkom som namiesto:
"Výlukový oznam počas podujatia Pleseň v Opere"
prečítal
"Výfukový oznam počas podujatia Pleseň v Opere" 🙃
Ako seriózne ten náter je veľmi pekný škoda že sa reálne neaplikuje lebo je to asi najkrajší dizajn ktorý som ja videl
Reakcia na: S499.1023 #28:
Ďalší dôkaz toho ako je moje myslenie odlišné. Obávam sa že je to neliečiteľné.
Reakcia na: zlomok #25:
To bolo na margo toho, ako by si ich pred 40 rokmi prijímal.
Reakcia na: zlomok #25:
Aha, tak som sa znovu preklepol. Iževsk, Iževsk, Iževsk....
Reakcia na: S499.1023 #24:
Tak dobre, Ižvesk. Spokojný? Pred 40 rokmi som tu veruže ešte nebol, nič to však nemení na fakte, že pred viac ako 40 rokmi už KT4 behali po NDR a nič nebránilo tomu spraviť širšiu verziu pre domáci trh. Nakoniec, voz na ktorom sa overovalo natáčanie skrine vznikol už ešte skôr z prototypu K1, a dokonca sa testoval aj na metrovom rozchode v Liberci. http://www.prazsketramvaje.cz/view.php?cisloclanku=2006041004
Reakcia na: zlomok #21:
Čo je to Izhvesk? Ja viem, že to mal byť Izhevsk ale to nevieš použiť slovenskú transkripciu? To je zase nejaká póza?
Mmch., bol si pred 40 rokmi vôbec už tu?
Dobre napísané - najmä firma TRABUST ? a tiež pekné fotky ?
Reakcia na: zlomok #17:
Neuvádzal som to ako príklad nejakej mechanickej zmeny vozidla. Skôr som narážal iba na prevedenie náteru.
Reakcia na: S499.1023 #19:
Čelá v Izhvesku ujdu, to súhlasím. Páči sa mi napojenie strechy. Ale ten Charkov je hnus. Z "domácich" sa mi viac páči Pelikán než Kotas, aj keď je pravda že Pelikán na LF, kde je nižšia hrana okien vo vysokopodlažnej časti. Na klasickej T3 to nevyzerá moc lákavo, tam je to s Kotasom za jedno. Najlepší dizajn T3 bol taký ako vyšla z výroby. To že sa už za tie desaťročia okukal je jasné. Problém T3 je že sa vyrábali až príliš dlho. Široká KT4 by bola dozaista zaujímavým vozňom, bral by som, keby to boli pred 40 rokmi ponúkli.
Reakcia na: medzernik #13:
Mňa hlavne irituje, že šotolobby v DPB si stále presadzuje aj pri VP nátery po dodaní a že sa tie T6 nezjednotili, bárs aj do toho hnusného Kotasa, stále o trochu lepšie ako ten cirkus teraz. Ešte že nikto nestihol zmeniť náter v priebehu výroby 29/30T.
Reakcia na: zlomok #17:
Mne sa páčia.
Reakcia na: Mike #9:
Pekné električky, to hádam ani nemohol designovať Rus. Určite krajšie ako [:Ko:]tas.
Nikdy neprestanem ľutovať, že sa KT4 nerobila aj v širokej verzii, mohli sme mať najlepšie električky z ČKD.
Reakcia na: afeno #16:
Všetky tie príklady nie sú vôbec pekné, podľa mňa sú krajšie fotomontáže tu. Hlavne tie rôzne čelá, ktoré dizajnovo neladia zo zvyškom tramvaje to kazia. Ani Kotasie čelá na K2S sa mi nikdy nejako extra nepáčili, najmä pri pohľade priamo spredu a väčšej diaľky vôbec neladia so zvyškom vozňa.
Reakcia na: Mike #9:
Ja priložím aj tento príklad, aby to bolo predstaviteľné aj bez nejakých bublín na zadnej časti, a bez lepených okien
http://transphoto.ru/photo/906081/
Reakcia na: Mirtschi #12:
Z toho že ľudia ohodnotili tvoj nápad -1 mi vyplýva, že sa s tvojim názorom asi nestotožňujú a viac sa im páči pražský náter T3. Bratislava sa nebude opičiť po Ostrave, Košiciach, Plzni, Liberci etc. a zavádzať svoj vlastný náter. Nechá všetko tak ako je, čo typ a nálada toho kto rozhodoval o jeho budúcom laku, to iný vzhľad.
Reakcia na: Mike #11:
Keby to bola realita, tak to nie je ako sci-fi. Aj keď neviem čo vedecké je na týchto nazvime to výtvoroch.
Reakcia na: Mirtschi #12:
Presne tak, nechapem co DPB napadlo natret T6 tym otrasnym tmavomodrostriebornočerveným naterom ? Osobne by som bol o dost stastnejsi za Prazsku verziu, ktora mi pride jednoduchsia a krajsia. Ale mozno niekomu sa to paci.
Z tohoto Sci-fi by si mohol zobrať dpb príklad v natieraní vozidiel. Vypadajú perfektne, škoda, že to nie je skutočnosť. Omnoho lepší náter, ako ten unifikovaný červenokrémový, alebo tmavomodrostriebornočervený.