Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály

Popis projektu

V rámci projektu bola zrealizovaná modernizácia jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate v úseku od tunela cez Karlovu Ves po Hanulovu ulicu v Dúbravke (po úsek trate zrekonštruovaný v roku 2014). Trať zostala situovaná v rovnakej polohe ako pôvodne, prišlo však k posunom niektorých zastávok a v jednom prípade aj k zlúčeniu existujúcich zastávok. Napriek očakávaniam nedošlo k väčšej redukcii priecestí s električkami.

Najdôležitejšie zmeny oproti existujúcej trati:

 • vybudovanie prestupného uzla Molecova, kde pri prestupe na Dlhé diely a z Dlhých dielov nebude nutné prechádzať cez cestu
 • vybudovanie koľajovej spojky za zastávkou Molecova pri kostolíku, ktorá umožní otáčanie obojsmerných električiek; pôvodné odstavné koľaje budú nahradené jednou uprostred trate
 • zlúčenie zastávok Jurigovo nám. a Segnerova
 • úprava obratiska Karlova Ves na otáčanie električiek a autobusov náhradnej dopravy v smere z centra aj Dúbravky
 • výstavba združenej zastávky Damborského (Záluhy), kde bude zabezpečený prestup medzi električkami a autobusmi na spoločnej zastávke
 • doplnenie bezbariérových prístupov na zastávky
 • doplnenie priechodov pre cyklistov
 • zazelenanie trate
 • vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie na zostávajúcich priecestiach s električkovou traťou s preferenciou električiek, zriadenie kamerového dohľadu na vybraných priecestiach

Priebeh projektu

V roku 2015 prebehlo zisťovacie konanie EIA, v rámci ktorého bolo rozhodnuté, že vplyv projektu na životné prostredie nebude posudzovaný. 11. decembra 2015 bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení línovej stavby (električkovej dráhy). Pri príprave projektovej dokumentácie bol zaznamenaný výrazný časový sklz, ktorý spôsobil neukončenie projektu (časť Projektová dokumentácia) získaním stavebného povolenia do pôvodne plánovaného decembra 2015, čím sa znemožnilo financovanie cez Operačný program Doprava 2007 – 2013 (OPD). V nadväznosti na to bola s riadiacim orgánom OPD ukončená zmluva o nenávratnom finančnom príspevku dohodou. Mesto v januári 2016 vrátilo doteraz vyčerpané finančné prostriedky na účet riadiaceho OPD a v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (OPII) predložilo novú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na príslušný riadiaci orgán. Ku dňu 17.12.2015 bolo financovanie projektovej dokumentácie aj samotnej realizácie modernizácie zaradené do zoznamu projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, čo je predpokladom na získanie nenávratného finančného príspevku z Kohézneho fondu EÚ. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 31. marca 2020, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt z OPII sú 66,205 mil. €.

Bratislavský samosprávny kraj vydal pre stavbu stavebné povolenie napokon až 29. decembra 2016, pričom právoplatnosť nadobudlo po odvolacom konaní 26. mája 2017. Verejnú súťaž na zhotoviteľa modernizácie radiály vyhlásilo hlavné mesto začiatkom augusta 2017 s pôvodným termínom na predkladanie ponúk uchádzačov do 27. septembra 2017, ktorý bol po viacerých predĺženiach posunutý na 10. januára 2018. Ponuky boli vyhodnotené až v novembri 2018, Úrad pre verejné obstarávanie však po kontrole súťaže zistil protiprávne vylúčenie jedného z uchádzačov a v apríli 2019 nariadil magistrátu znovu vyhodnotiť súťaž aj s ponukou pôvodne vylúčeného uchádzača. Po opakovanom vyhodnotení ponúk sa úspešným uchádzačom (rovnako ako v prvom prípade) stalo konzorcium „DK Radiála“ pozostávajúce z firiem TSS Grade Bratislava, Metrostav Praha, Metrostav Bratislava, Swietelsky-Slovakia Bratislava a ELZA-Elektromontážny závod Bratislava, ktoré radiálu zmodernizuje za 65 119 903 € s DPH. Stavebný dozor na stavbe v roku 2019 zabezpečovala mestská spoločnosť Metro Bratislava, kedže verejná súťaž na zabezpečenie stavebného dozora nebola včas ukončená. Až v decembri 2019 mesto podpísalo zmluvu na výkon stavebného dozora s firmou SGS Czech Republic.

Zmluva o dielo s víťazom súťaže na modernizáciu radiály bola uzatvorená 5. júna 2019 a s výstavbou sa začalo 22. júna 2019 prvou etapou od Jurigovho námestia po obratisko Karlova Ves a následne od začiatku augusta aj druhou etapou od obratiska po Hanulovu ulicu v Dúbravke. Prvá etapa mala byť pôvodne dokončená do 27. septembra 2019, ale pre rôzne problémy práce trvali do polovice do decembra 2019, niektoré časti tejto etapy však budú dokončené až v roku 2020. Električková doprava po obratisko v Karlovej Vsi (Kútiky) bola obnovená 19. decembra 2019.

Druhá etapa by mala byť podľa pôvodného harmonogramu ukončená do 20. decembra 2019, pre vzniknuté problémy s prístupom k meniarni Dolné Krčace sa však skúšky trate a obnovenie premávky električiek oneskorilo a premávka začala až 22. februára 2020. Aj druhá etapa je zatiaľ dokončená v provizórnom stave, keďže nebola úplne dokončená integrovaná zastávka Záluhy (pôvodne Damborského) a iné súvisiace objekty stavby. Ich dokončovanie prebieha až do skončenia celej modernizácie v roku 2020.

Tretia etapa zahŕňa rekonštrukciu výhybiek pri tuneli a modernizáciu semaforov, čo si vyžiadalo odklon električiek z nábrežia v úseku Chatam Sófer - Námestie Ľ. Štúra. Linka 4 počas tejto etapy premávala obojsmerne cez tunel. Táto etapa začala 14. marca 2020, pričom vzhľadom na príchod pandémie koronavírusu bola vzápätí na niekoľko dní prerušená. Etapa bola dokončená s oneskorením až v lete 2020. Pôvodne mala byť dokončená do začiatku mája pred začatím poslednej etapy. Premávka električiek cez tunel bola nakoniec obnovená až 27. júla 2020.

Poslednou etapou je modernizácia úseku Jurigovo nám. - Tunel, ktorá prebiehala od 2. mája 2020. V tejto etape bola úplne vylúčená premávka električiek v úseku Tunel - Dúbravka a premávka trolejbusov na Dlhé diely, pričom náhradnú dopravu do Karlovej Vsi, Dúbravky a na Dlhé diely zabezpečujú autobusy liniek X5 a X33. Zmluvný termín ukončenia celej modernizácie bol stanovený na 11. septembra 2020, no vzhľadom na predĺženie prác bol posunutý na 15. októbra. Prvé skúšky zmodernizovaného úseku boli vykonané 19. októbra a električky do Karlovej Vsi a Dúbravky opäť začali premávať od 26. októbra 2020. Dokončovacie práce (napr. chodníky, cesty, nadchody, sadové úpravy) však ešte prebiehali aj po tomto termíne až do prvej polovice roka 2021.

Integrovaná zastávka električka+autobus Záluhy (Damborského). Vizualizácia © Mesto Bratislava
Integrovaná zastávka električka+trolejbus+autobus Molecova. Vizualizácia © Mesto Bratislava

Základné údaje o projekte

 • Predmet projektu: Modernizácia existujúcej električkovej trate v úseku tunel – križovatka M. Sch. Trnavského x Hanulova vrátane obratiska Karlova Ves
 • Dĺžka električkovej trate: cca 6,8 km dvojkoľajne
 • Počet zastávok: 12
 • Rozchod: 1000 mm
 • Maximálna premávková rýchlosť (projektovaná): 65 km/h
 • Termín realizácie: 6/2019 - 9/2020 11/2020
 • Zmluvná cena modernizácie: 65 119 903 mil. € 66 488 581 € s DPH
 • Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra (Kohézny fond EÚ, štátny rozpočet, Hlavné mesto SR Bratislava)
 • Projektant: Reming Consult, a. s.
 • Zhotoviteľ: Konzorcium „DK Radiála“ (TSS Grade Bratislava, Metrostav Praha, Metrostav Bratislava, Swietelsky-Slovakia Bratislava, ELZA-Elektromontážny závod Bratislava)

Ďalšie informácie

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Ad letne upravy trate v KV:
https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/49852.pdf , str. 33

"Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci s akustikami a projektantom dráhy požadovalo zrealizovať niekoľko typov úprav na trati v Karlovej Vsi. Jedným z týchto opatrení bolo aj priečne rozrezanie dosky pevnej jazdnej dráhy na kontrolnom úseku. Taktiež bolo zrealizované opatrenie na celom úseku v Karlovej Vsi reprofilácii hlavy koľají tak, aby ju koleso električky pojazďovalo v požadovanom úseku. Prebehlo meranie prejazdov električky. Oficiálne spracovanie výsledkov z merania po týchto úpravách ešte nebolo doručené."

Ad mestom uplatnene sankcie voci zhotovitelovi:
"Doposiaľ uplatnené predbežné sankcie boli nepreplatenie faktúr."
Reakcia na: TeBeCe #794:
Ved tak sa tu robi vsetko. Idealne naraz a zapchat vsetkych.
Nedokoncili sme Molecovu, Karlovesku, ale hura ideme rozburat dalsiu cestu. Najlepsie o dva dni skor ako je planovane
https://www.facebook.com/PetraHudakovaKarlovaVes/posts/655234248497821
Kto by chcel ist po botanickej, nech si to radsej rozmysli, je to uplne zapchate
Mame polovicu novembra za sebou. Su uz teda vsetky nedorobky dokoncene, vady odstranene ako primator slubovali? Vytahy funguju, zastavky autobusov su dokoncene, skla na pristreskoch vymenene, nadchody opravene a priechodne, stojany na bicykle hotove, cesty uvolnene, vsetky semafory fungujuce.

Ci zase vytiahnu zo suflika nejaku vyhovorku?
Reakcia na: Ma178rek #789:
V aktualnej situacii je skor v platnosti zona 0-24 (resp. 1-5 a pozdravujem Matelka). Ked cely tento cirkus skonci, potom zistime.
Zóna 22-6 ešte stále je v platnosti???
Reakcia na: Urbanway 2423 #784:
To nie je oblúkmi, ale prepadnutým podložím. Jediná zmena po jarnej/letnej reko je nový asfalt alebo dlažba na povrchu a zrušenie obmedzenej rýchlosti. Držať sa žiaľ stále treba aj keď sedíš.
Reakcia na: Urbanway 2423 #786:
Neviem posúdiť, nechodím MHD už asi mesiac riadne resp využíval som X33... mne sa zdala oprava od oka urobená dobre ale tak možno sa aj rýchlosť zvýšila a tým pádom to viac hádže...
Predsa len mnohí vodiči nešli 50 po nábreží... lebo tá trať bola fakt v zlom stave...
Reakcia na: Ma178rek #785:
Určite je dobré, že sa trať opravila, len by ma zaujímalo, prečo pri iných opravách to je urobené oveľa lepšie, kde sa urobila chyba?
Reakcia na: Urbanway 2423 #784:
Plány nejaké sú ale tak uvidí sa...
Plán bol aj výmena trate s cestou ... aby trať bola bližšie k nábrežiu, či sa to bude diať to neviem povedať.. ale dakde v šuflíku je tento nápad... takže možno pre to iba takáto oprava, keď o možno 5 rokov pôjde trať úplne inakšie...
Síce to nebolo priamo súčasťou rekonštrukcie KV radiály, ale dám to sem.
Trať medzi Mostom SNP a Chatamom Sóferom, je čistá katastrofa. Keď ide električka rýchlejšie ako krokom, tak to tak neskutočne hádže zľava doprava, tak že sa človek musí poriadne držať, absa udržal na nohách. Mám pocit, že tá trať je snáď ešte horšia ako bývala pred opravou. Príde mi ako keby na mieste, kde bol problém, vyrezali meter koľaje, navarili novú rovnú koľaj (trať potom vyzerala, že oblúk, rovno, oblúk) a hotovo. Takúto zlú opravu si nepamätám, že by niekde urobili, ako je možné, že inde tie opravy nedopadnú až tak zle? Neplánuje sa niekedy aj rekonštrukcia trate Chatam Sófer - NĽŠ?
Reakcia na: Viko #781:
Ked to znamena len pozriet do archivu, nie je problem 🙂 . Akurat v dohladnej dobe bude aktualizacia, tak mozno zbacim nieco zaujimave. Len tieto lockdowny to teraz komplikuju.
Ked pozeram na tu Karosu, neviem si velmi predstavit, ze by bola podnikova. Oproti liatine a oceli mi pride do takeho prostredia dost nevhodna. Na druhej strane, kolko novin uz skantrili pre tie V3sky, radsej nechcem vediet ;-P.

P.S. Dakujem za dobry zdroj fotiek, ak nahodou nieco zabudnem sam odfotit ;-P.
Reakcia na: Vladimír #780:
RTOčka tuto:
https://vtedy.tasr.sk/s/nR3o3mEVhX
A Karosa tu:
https://revuca.dnes24.sk/galeria/den-otvorenych-dveri-v-smz-jelsava-34517/fotografia-28?page=8 - plus vykúka aj niekde v úvode série. Je dosť možné, že ju kúpili až ako vyradenú od nejakého dopravcu a teda v čase tvojej exkurzie tam reálne ešte nebola 😃

#779 - super, veľmi pekne ďakujem. Je to síce mierne sklamanie, keďže vnútrozávodná bez čistokrvných autobusov už nenesie až toľko exotiky, ale verím, že Pragovky sa im osvedčili viac. Jedna bola aj na dnes24, ale myslel som si, že len ako jednorazová improvizácia, keďže na zábere som v nej žiadne sedačky nevedel identifikovať... V každom prípade, tých 70kW približne sedí na pôvodný tatrovácky motor.
Vďaka za rozšírenie obzorov 🙂
Reakcia na: Viko #776:
Čože? Hnedo-zelená B 73x? A nás tam počas povinnej školskej exkurzie nahádzali do Ávie a V3S-ky 🙂
Reakcia na: Viko #776:
Priznam sa, ze som zostal na chvilu zaskoceny otazkou. Osobne som tam autobusy nevidel, ale to je pravdepodobne sposobene tym, ze obhliadka vacsinou prebieha pocas neskoreho dopoludnia az popoludni a vtedy nevozia ludi. Navyse pre audit nie je az tak podstatne chodit do bane. Tam su spotrebicmi vozidla a mechanizmy, ktore nam poskytnu v tabulkovej forme. Gro celej fabriky z hladiska spotreby je samozrejme vypal, co su celkom ine cisla.
Jedine vozidla, ktore som tam videl osobne, su tie obrovske Volva a CAT, co sa pouzivaju na zvazanie vytazeneho materialu. A tie Volva v tabulke uz nevidim, cize v case prvej aktualizacie tam uz neboli.

Pozeral som v tabulke dalej a kedze sa nastastie snazim svoju robotu robit poctivo, nasiel som tam 3 autobusy Praga V3S s vykonom 70 kW, oznacene 1, 2 a 3. RTO sa tam nevyskytuje. Aby som zistil, ako to presne vyzera (aj ked nejaku hlmistu predstavu som mal), nasiel som si to napr. tu: https://brdm2.estranky.cz/fotoalbum/praga-v3s/praga-v3s-bus/
Reakcia na: S499.1023 #777:
Este stastie, ze ked niekde s manzelkou chodime autom, vyuzijeme cely priestor, cize vemi dobre vie, ze pchat tam nejake veci navyse by nakoniec nepomohlo ani jej samotnej ;-P.
Reakcia na: Viko #775:
Zástancom tejto myšlienky je bohužiaľ moja manželka, takže pre čo nenájde vhodné umiestnenie doma, sa mi obratom pokúsi prepašovať do auta "však sa ti to tam môže niekedy hodiť" 😃 .