Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály

Popis projektu

V rámci projektu sa plánuje postupná modernizácia jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate v úseku od tunela cez Karlovu Ves po v roku 2014 zmodernizovaný úsek trate v Dúbravke. Trať by mala byť situovaná v rovnakej polohe ako doteraz, dôjde však k posunom niektorých zastávok a v jednom prípade aj k zlúčeniu existujúcich zastávok. Napriek očakávaniam nedôjde k väčšej redukcii priecestí s električkami.

Najdôležitejšie zmeny oproti existujúcej trati:

 • vybudovanie prestupného uzla Molecova, kde pri prestupe na Dlhé diely a z Dlhých dielov nebude nutné prechádzať cez cestu
 • vybudovanie koľajovej spojky pri zastávke Molecova, ktorá umožní otáčanie obojsmerných električiek
 • zlúčenie zastávok Jurigovo nám. a Segnerova
 • úprava obratiska Karlova Ves na otáčanie električiek a autobusov náhradnej dopravy v smere z centra aj Dúbravky
 • výstavba združenej zastávky Damborského, kde by mal byť zabezpečený prestup medzi električkami a autobusmi na spoločnej zastávke
 • doplnenie bezbariérových prístupov na zastávky
 • doplnenie priechodov pre cyklistov
 • zazelenanie trate
 • vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie na zostávajúcich priecestiach s električkovou traťou s preferenciou električiek

Aktuálny stav (k 26.4.2019)

V roku 2015 prebehlo zisťovacie konanie EIA, v rámci ktorého bolo rozhodnuté, že vplyv projektu na životné prostredie nebude posudzovaný. 11. decembra 2015 bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení línovej stavby (električkovej dráhy). Pri príprave projektovej dokumentácie bol zaznamenaný výrazný časový sklz, ktorý spôsobil neukončenie projektu (časť Projektová dokumentácia) získaním stavebného povolenia do pôvodne plánovaného decembra 2015, čím sa znemožnilo financovanie cez Operačný program Doprava 2007 – 2013 (OPD). V nadväznosti na to bola s riadiacim orgánom OPD ukončená zmluva o nenávratnom finančnom príspevku dohodou. Mesto v januári 2016 vrátilo doteraz vyčerpané finančné prostriedky na účet riadiaceho OPD a v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (OPII) predložilo novú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na príslušný riadiaci orgán.

Ku dňu 17.12.2015 bolo financovanie projektovej dokumentácie aj samotnej realizácie modernizácie zaradené do zoznamu projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, čo je predpokladom na získanie nenávratného finančného príspevku z Kohézneho fondu EÚ.

Bratislavský samosprávny kraj vydal pre stavbu stavebné povolenie napokon až 29. decembra 2016, pričom právoplatnosť nadobudlo po odvolacom konaní 26. mája 2017. Verejnú súťaž na zhotoviteľa modernizácie radiály vyhlásilo hlavné mesto začiatkom augusta 2017 s pôvodným termínom na predkladanie ponúk uchádzačov do 27. septembra 2017, ktorý bol po viacerých predĺženiach posunutý na 10. januára 2018. Ponuky boli vyhodnotené až v novembri 2018, Úrad pre verejné obstarávanie však po kontrole súťaže zistil protiprávne vylúčenie jedného z uchádzačov a v apríli 2019 nariadil magistrátu znovu vyhodnotiť súťaž aj s ponukou pôvodne vylúčeného uchádzača. Po opakovanom vyhodnotení ponúk sa úspešným uchádzačom (rovnako ako v prvom prípade) stalo konzorcium „DK Radiála“ pozostávajúce z firiem TSS Grade Bratislava, Metrostav Praha, Metrostav Bratislava, Swietelsky-Slovakia Bratislava a ELZA-Elektromontážny závod Bratislava, ktoré chce radiálu zmodernizovať za 65 119 903 € s DPH.

V prípade potvrdenia výsledku súťaže by sa po podpise zmluvy so zhotoviteľom mohla modernizácia začať počas letných prázdnin 2019.

Základné údaje o projekte

 • Predmet projektu: Modernizácia existujúcej električkovej trate v úseku tunel – križovatka M. Sch. Trnavského – Hanulova vrátane obratiska Karlova Ves
 • Dĺžka električkovej trate: cca 6,8 km dvojkoľajne
 • Počet zastávok: 12
 • Rozchod: 1000 mm
 • Maximálna premávková rýchlosť: 65 km/h
 • Predpokladaný termín realizácie: 2019 - 2020
 • Predpokladané náklady: cca 65 mil. € s DPH
 • Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra (Kohézny fond EÚ, štátny rozpočet, Hlavné mesto SR Bratislava)
 • Projektant: Reming Consult, a. s.

Ďalšie informácie

Spravy

Správy o tomto projekte


11.1.2016, aktualizované 26.4.2019
-imhd.sk-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

Petto6.5.2019 10:43 #283 Re:
Reakcia na #279 od Solider:
Vieme aj kedy ? To je ten usek Americkym namestim ?
lostrail5.5.2019 14:09 #282 Re:
Reakcia na #279 od Solider:
Je niekde aj zakreslene, ako to ma byt po novom riesene?
Jojan3.5.2019 18:18 #281 Re:
Reakcia na #280 od Solider:
Fajn, je mi to jasné, ďakujem za vysvetlenie.
Solider3.5.2019 18:11 #280 Re:
Reakcia na #278 od Jojan:
V prípade väčšiny električkových tratí je problematický skôr koľajový spodok, ktorý je buď málo únosný, prípadne je zle odvodnený, čo výmena starých koľajníc za tie zánovné vôbec nerieši. V prípade rekonštrukcie takéhoto rozsahu tých pár ton koľajníc nehrá veľkú úlohu.
Solider3.5.2019 18:06 #279 Re:
Reakcia na #276 od Jojan:
Trať od Metropolky po Blumentál sa bude kompletne rekonštruovať na pevnú jazdnú dráhu, pričom sa bude meniť aj smerové vedenie trate.
Jojan3.5.2019 14:09 #278 Re:
Reakcia na #277 od Ma178rek:
Jeden taký výzisk (zo Štúrovej ulice) už pomohol dosť významne.
Vďaka tomu sa urobila časť trate na Hl.st.
Teraz by sa jednalo o omnoho väčšiu zásobu, nakoľko dĺžka radiály je omnoho väčšia.
Ma178rek30.4.2019 17:06 #277 Re:
Reakcia na #276 od Jojan:
myslím že skôr sa neodloží nič 😕
Jojan29.4.2019 13:07 #276 Re:
V súvislosti s rekonštrukciou sa pýtam: čo bude so starým koľajivom? Lebo osobne si myslím, že hlavne rovné úseky sú stále v dobrom stave (ak sa odvlnkujú), snáď by tie glajzy nemuseli ísť do šrotu a hlavne najnovší úsek od Karlovky po Damborského, ktorý je takmer nový a ešte len pred pár rokmi sa menila žliabkovina na oblúku pri D. Krčacoch. To by sa snáď mohlo odložiť ako taký výzisk, či už aj s podvalmi, žeby sa niekde naštosovali koľajové polia alebo aspoň koľajnice. Napr. taká trať od výhybiek pri Metropolke až po výhybky pri Blumentáli by sa mohla kľudne obnoviť zánovnými koľajnicami (žliabkovina takmer ako nová).
Jak4412.3.2019 17:41 #275 Re:
Riadteľ Swietelsky rail: "V červenci začneme v Bratislavě výstavbu nové, sedmikilometrové tramvajové tratě s více než dvaceti zastávkami v přepočtu za zhruba 1,4 miliardy českých korun."

Zdroj: https://zdopravy.cz/rozhovor-ceska-a-slovenska-zeleznice-velky-rozdil-rika-sef-swietelsky-rail-25115/
🙂
Petto4.2.2019 9:43 #274 Re:
Reakcia na #273 od toms:
100% uz v tomto roku
toms4.2.2019 9:40 #273 Re:
„V lete sa podpíše zmluva a začne sa s modernizáciou električkovej trate v Karlovej Vsi..."

- Zabudli napisat v ktorom lete 🙂

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/500856-nove-cesty-nove-vlaky-z-eurofondov-pritecu-stovky-milionov-eur/
martinah18.1.2019 13:30 #272 Re:
https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/52976-elektrickovu-radialu-v-karlovej-vsi-zacnu-obnovovat-zrejme-v-marci
TeBeCe16.10.2018 15:07 #271 Re:
https://www.etrend.sk/ekonomika/bratislava-vyhodila-zo-sutaze-o-obnovu-trati-stavbara-bez-bagrov.html
Viliam226.10.2018 19:05 #270 Re:
https://www.bakurier.sk/urbanizmus-a-vystavba/clanok-v-sutazi-na-obnovu-radialy-v-karlovej-vsi-nastal-posun
35339.5.2018 15:30 #269 Re:
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1741542-nova-vlna-oprav-bratislavu-caka-dalsi-dopravny-kolaps tu sa spomína leto, ale rok netuším?
loicsop7.4.2018 23:49 #268 Re:
Príspevok bol odstránený z dôvodu možného porušovania zákonov SR.
Ibiza23.3.2018 20:24 #267 Re:
Výsmech ľuďom do xychtu toto.☠ ☠ ☠
Petto22.3.2018 13:20 #266 Re:
Reakcia na #264 od toms:
Na noveho primatora a ak nie plati to co povedal Solider ?
Solider22.3.2018 13:15  +1#265 Re:
Reakcia na #264 od toms:
Na rok 2019 ?
toms7.3.2018 18:30 #264 Re:
Inac aky je teraz dalsi postup? Na co sa caka?