Vyskúšajte pripravované
Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály

Popis projektu

V rámci projektu bude realizovaná modernizácia jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate v úseku od tunela cez Karlovu Ves po Hanulovu ulicu v Dúbravke (po úsek trate zrekonštruovaný v roku 2014). Trať bude situovaná v rovnakej polohe ako doteraz, dôjde však k posunom niektorých zastávok a v jednom prípade aj k zlúčeniu existujúcich zastávok. Napriek očakávaniam nedôjde k väčšej redukcii priecestí s električkami.

Najdôležitejšie zmeny oproti existujúcej trati:

 • vybudovanie prestupného uzla Molecova, kde pri prestupe na Dlhé diely a z Dlhých dielov nebude nutné prechádzať cez cestu
 • vybudovanie koľajovej spojky za zastávkou Molecova pri kostolíku, ktorá umožní otáčanie obojsmerných električiek; pôvodné odstavné koľaje budú nahradené jednou uprostred trate
 • zlúčenie zastávok Jurigovo nám. a Segnerova
 • úprava obratiska Karlova Ves na otáčanie električiek a autobusov náhradnej dopravy v smere z centra aj Dúbravky
 • výstavba združenej zastávky Damborského (Záluhy), kde bude zabezpečený prestup medzi električkami a autobusmi na spoločnej zastávke
 • doplnenie bezbariérových prístupov na zastávky
 • doplnenie priechodov pre cyklistov
 • zazelenanie trate
 • vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie na zostávajúcich priecestiach s električkovou traťou s preferenciou električiek, zriadenie kamerového dohľadu na vybraných priecestiach

Aktuálny stav (k 31.3.2020)

V roku 2015 prebehlo zisťovacie konanie EIA, v rámci ktorého bolo rozhodnuté, že vplyv projektu na životné prostredie nebude posudzovaný. 11. decembra 2015 bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení línovej stavby (električkovej dráhy). Pri príprave projektovej dokumentácie bol zaznamenaný výrazný časový sklz, ktorý spôsobil neukončenie projektu (časť Projektová dokumentácia) získaním stavebného povolenia do pôvodne plánovaného decembra 2015, čím sa znemožnilo financovanie cez Operačný program Doprava 2007 – 2013 (OPD). V nadväznosti na to bola s riadiacim orgánom OPD ukončená zmluva o nenávratnom finančnom príspevku dohodou. Mesto v januári 2016 vrátilo doteraz vyčerpané finančné prostriedky na účet riadiaceho OPD a v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (OPII) predložilo novú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na príslušný riadiaci orgán. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 31. marca 2020, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt z OPII sú 66,205 mil. €.

Ku dňu 17.12.2015 bolo financovanie projektovej dokumentácie aj samotnej realizácie modernizácie zaradené do zoznamu projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, čo je predpokladom na získanie nenávratného finančného príspevku z Kohézneho fondu EÚ.

Bratislavský samosprávny kraj vydal pre stavbu stavebné povolenie napokon až 29. decembra 2016, pričom právoplatnosť nadobudlo po odvolacom konaní 26. mája 2017. Verejnú súťaž na zhotoviteľa modernizácie radiály vyhlásilo hlavné mesto začiatkom augusta 2017 s pôvodným termínom na predkladanie ponúk uchádzačov do 27. septembra 2017, ktorý bol po viacerých predĺženiach posunutý na 10. januára 2018. Ponuky boli vyhodnotené až v novembri 2018, Úrad pre verejné obstarávanie však po kontrole súťaže zistil protiprávne vylúčenie jedného z uchádzačov a v apríli 2019 nariadil magistrátu znovu vyhodnotiť súťaž aj s ponukou pôvodne vylúčeného uchádzača. Po opakovanom vyhodnotení ponúk sa úspešným uchádzačom (rovnako ako v prvom prípade) stalo konzorcium „DK Radiála“ pozostávajúce z firiem TSS Grade Bratislava, Metrostav Praha, Metrostav Bratislava, Swietelsky-Slovakia Bratislava a ELZA-Elektromontážny závod Bratislava, ktoré radiálu zmodernizuje za 65 119 903 € s DPH. Stavebný dozor na stavbe v roku 2019 zabezpečovala mestská spoločnosť Metro Bratislava, kedže verejná súťaž na zabezpečenie stavebného dozora nebola včas ukončená. Až v decembri 2019 mesto podpísalo zmluvu na výkon stavebného dozora s firmou SGS Czech Republic.

Zmluva o dielo s víťazom súťaže na modernizáciu radiály bola uzatvorená 5. júna 2019 a s výstavbou sa začalo 22. júna 2019 prvou etapou od Jurigovho námestia po obratisko Karlova Ves a následne od začiatku augusta aj druhou etapou od obratiska po Hanulovu ulicu v Dúbravke. Prvá etapa mala byť pôvodne dokončená do 27. septembra 2019, ale pre rôzne problémy práce trvali do polovice do decembra 2019, niektoré časti tejto etapy však budú dokončené až v roku 2020. Električková doprava po obratisko v Karlovej Vsi (Kútiky) bola obnovená 19. decembra 2019.

Druhá etapa by mala byť podľa pôvodného harmonogramu ukončená do 20. decembra 2019, pre vzniknuté problémy s prístupom k meniarni Dolné Krčace sa však skúšky trate a obnovenie premávky električiek oneskorilo a premávka začala až 22. februára 2020. Aj druhá etapa je zatiaľ dokončená v provizórnom stave, keďže nebola úplne dokončená integrovaná zastávka Záluhy (pôvodne Damborského) a iné súvisiace objekty stavby. Ich dokončovanie bude prebiehať v priebehu jari a leta 2020.

Tretia etapa zahŕňa rekonštrukciu výhybiek pri tuneli, čo si vyžiada odklon električiek z nábrežia v úseku Chatam Sófer - Námestie Ľ. Štúra. Linka 4 bude premávať obojsmerne cez tunel. Táto etapa začala 14. marca 2020, pričom vzhľadom na príchod pandémie koronavírusu bola vzápätí na niekoľko dní prerušená. Etapa by mala byť dokončená do začiatku mája 2020.

Poslednou etapou je modernizácia úseku Molecova - Tunel, ktorá je naplánovaná v termíne od 2. mája 2020. V tejto etape bude úplne vylúčená premávka električiek v úseku Tunel - Dúbravka, pričom náhradnú dopravu v úseku Most SNP - Karlova Ves - Dúbravka zabezpečia autobusy. Ukončenie celej modernizácie je plánované v polovici septembra 2020, či sa však termín podarí dodržať je zatiaľ otázne.


Združenie zastávok Segnerova a Jurigovo námestie do zastávky Segnerova v novej polohe
 

Integrovaná zastávka električka+autobus Záluhy (Damborského)
Vizualizácia © Mesto Bratislava
 

Integrovaná zastávka električka+trolejbus+autobus Molecova
Vizualizácia © Mesto Bratislava

Základné údaje o projekte

 • Predmet projektu: Modernizácia existujúcej električkovej trate v úseku tunel – križovatka M. Sch. Trnavského x Hanulova vrátane obratiska Karlova Ves
 • Dĺžka električkovej trate: cca 6,8 km dvojkoľajne
 • Počet zastávok: 12
 • Rozchod: 1000 mm
 • Maximálna premávková rýchlosť (projektovaná): 65 km/h
 • Termín realizácie: 6/2019 - 9/2020
 • Zmluvná cena modernizácie: 65 119 903 mil. € s DPH
 • Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra (Kohézny fond EÚ, štátny rozpočet, Hlavné mesto SR Bratislava)
 • Projektant: Reming Consult, a. s.
 • Zhotoviteľ: Konzorcium „DK Radiála“ (TSS Grade Bratislava, Metrostav Praha, Metrostav Bratislava, Swietelsky-Slovakia Bratislava, ELZA-Elektromontážny závod Bratislava)

Ďalšie informácie


11.1.2016, aktualizované 31.3.2020
-imhd.sk-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

lostrailvčera, 14:32 #409 Re:
Reakcia na #408 od Ma178rek:
Dik.
Ma178rek4.4.2020 18:27  +1#408 Re:
Reakcia na #407 od lostrail:
Od mája kedy by sa mala znova uzavrieť trať
lostrail4.4.2020 16:58 #407 Re:
Zaujimalo by ma, kedy doplnia rozchodniky aj od zastavky Nad luckami smerom k Molecovej.
TeBeCe4.4.2020 11:08 #406 Re:
Tento tyzden boli zrusene buspruhy od Harmincovej po Jurigovo nam., poodliepane bolo aj oranzove znacenie na ceste.
Ma178rek3.4.2020 13:52 #405 Re:
Reakcia na #403 od TeBeCe:
tam asi budú robiť merania či?
TeBeCe3.4.2020 13:31 #404 Re:
Okolo obeda isli dole Karlovkou nove kolajnice, zrejme ku tunelu.
TeBeCe3.4.2020 12:28  +1#403 Re:
Reakcia na #402 od Ma178rek:
Obrazkovo: (+ vyorali dalsie rozchodniky na trati)
Ma178rek3.4.2020 11:03  +1#402 Re:
V KV prebieha práve sadenie stromčekov a kríkov popri trati
N/A3.4.2020 2:29 #401 Re:
Príspevok bol odstránený.

Z tohto príspevku boli administrátorom vymazané materiály.
Minko5.3.2020 12:02 #400 Re:
Reakcia na #399 od Miro:
no kto toto vymyslel?😣 Lebo v noci za dažďa sú potom aj tak všetky čiary ako jedna, viď problém po zmene dopravy na Gagarinke
Miro5.3.2020 10:48 #399 Re:
Reakcia na #398 od Petto:
Musia ich rýchlo namaľovať, aby im nezostala oranžová farba. Podľa vyhlášky platnej od 1. apríla sa dočasné VDZ bude musieť maľovať žltou a aj to len v prípade, ak je tam vidieť aj pôvodné biele, ktoré by s tým dočasným bolo v rozpore. Takže nové BUS pruhy budú musieť byť po novom biele.
Petto5.3.2020 10:07  +1#398 Re:
Od Botanickej zahrady min. po zast. Lafranconi su uz oranzove BUS pruhy 🙂
FFF1328.2.2020 9:26 #397 Re:
Za mňa je zastávka Záluhy odflaknuta. Najmä nástupné hrany sú veľmi nízko, aj do nízkopodlažnej Škodovky je tam celkom veľký schod, pritom v KV aj Dúbravke (úsek rek. 2014) sa nastupuje skoro v rovnakej výške. Tiež neviem prečo tam nedali kasselák. Možno to je problém na integrovanej zastávke ale napr. v Drážďanoch to mali. A medzi Kútikmi a Krčacmi to teda riadne škrípe.
TeBeCe27.2.2020 15:39 #396 Re:
Ale ze tych poziadaviek za pozemky v dubravke bolo...
https://bratislavskykraj.sk/wp-content/uploads/2020/02/et-d-k-radiala_2-cast_predcasne-uzivanie.pdf
Ma178rek27.2.2020 13:06 #395 Re:
Vyzerá to na nejaké opravy alebo meranie medzi Nad Lúčkami a Námestím Franta... je tam odkopaný rozchodník aj s podkladom
ssglackey26.2.2020 12:41 #394 Re:
Kto ešte nevidel ako vyzerá trať do Dúbravky, môže si tak pozrieť na mojom ďalšom videu "zo série o rekonštrukcii"

https://youtu.be/AazRVMFAKU4
lostrail21.2.2020 14:13 #393 Re:
Reakcia na #387 od TeBeCe:
Presne som sa pozeral na tuto fotku a mozem konstatovat, ze ten betonovy kryt za tym vyzera ako BKV panely. Teda, netvrdim, ze dilatacie netreba, ale pomaly kazdeho pol metra?
https://imhd.sk/ba/galeria-media/update/14153/pokracujuca-modernizacia-karlovesko-dubravskej-radialy-14-2-2020/234338/V-Dubravke-namiesto-plotu-umiestnili-na-priechode-oznam?&ref=ba%2Fgaleria%2Fupdate%2F14153%2F14-2-2020-pokracujuca-modernizacia-karlovesko-dubravskej-radialy%3F
Ma178rek20.2.2020 19:10  +1#392 Re:
Reakcia na #386 od TeBeCe:
momentálne žiadny, ale počas výluky v úseku Tunel MOlecova môžu rapídne pomôcť 🙂 ....
Jojan20.2.2020 13:53 #391 Re:
Reakcia na #390 od Petto:
Možno sa im to nechcelo preznačovať, keď o krátky čas bude potrebný znova.
Petto20.2.2020 12:51 #390 Re:
Reakcia na #386 od TeBeCe:
Podla vsetkeho, len zabudnute dopravne znacenie, ktore uz asi nikto nerespektuje. Ani ja. 😃