Cestovné lístky IDS BK
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Cestovné lístky Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) platia okrem bratislavskej MHD tiež vo vlakoch Os a REx Železničnej spoločnosti Slovensko, vo vlakoch RegioJet na trati Bratislava - Kvetoslavov (od 1.4.2018) a v prímestských autobusoch Slovak Lines v rámci Bratislavského kraja. Jedinou výnimkou je SMS lístok, ktorý naďalej platí len na mestských linkách Dopravného podniku Bratislava. Viac informácií o integrovanej doprave a podmienkach použitia jednotlivých lístkov nájdete na podstránke venovanej Integrovanej doprave.

Cezhraničné linky 801 a 901 do Maďarska a Rakúska majú vlastné lístky a tarifné podmienky.

Všetky lístky IDS BK sú prestupné a platia aj v nočnej doprave

Zľavnené cestovné sa poskytuje:

  • deťom do 15 rokov (vrátane)
  • študentom do 25 rokov (vrátane)
  • cestujúcim od 62 rokov
  • držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S
Držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S, držiteľom diamantovej Jánskeho plakety, účastníkom protifašistického a protikomunistického odboja a politickým väzňom s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja sa ďalej poskytuje zľava 100 % z cien električeniek pre mesto Bratislava. Občania nad 70 rokov majú nárok na bezplatnú ročnú električenku SeniorPas. Viac informácií nájdete v časti predplatné cestovné lístky.

Cestovné lístky na jednu cestu

Platnosť cestovných lístkov na jednu cestu je ohraničená časom a počtom precestovaných zón. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave - nesmie však prekročiť počet zón, pre ktoré lístok platí.

Cestovné lístky na jednu cestu je možné zakúpiť ako papierové, alebo elektronické. Elektronické cestovné lístky sa zakupujú prostredníctvom kreditu na akceptovanej dopravnej karte a pri ich využití je poskytovaná zľava.

Zóna 100 sa počíta ako dve zóny. Výnimkou sú cesty v rámci mesta Bratislava (t.j. bez použitia regionálnych zón), keďže lístok na 2 zóny možno použiť aj pre cestu zo zóny 100 do zóny 101 alebo opačne. V zásade teda platí, že pri použití cestovného lístka na jednu cestu v rámci Bratislavy sa zónová platnosť nezohladňuje. Dôležitá je len pre cestujúcich, ktorí cestujú za hranice mesta. 

Platnosť Základný Zľavnený
2 zóny / 15 minút 0,70 € 0,35 €
2 zóny / 30 minút 0,90 € 0,45 €
3 zóny / 60 minút 1,20 € 0,60 €
4 zóny / 60 minút 1,50 € 0,75 €
5 zón / 90 minút 1,80 € 0,90 €
6 zón / 90 minút 2,10 € 1,05 €
7 zón / 120 minút 2,30 € 1,15 €
8 zón / 120 minút 2,50 € 1,25 €
9 zón / 150 minút 2,80 € 1,40 €
10 zón / 150 minút 3,10 € 1,55 €

180 minút
bez obmedzenia počtu zón 

3,60 € 1,80 €

Pri zakúpení lístka s použitím elektronickej peňaženky sa poskytuje zľava 10 %.

Denné cestovné lístky

Denné cestovné lístky sú určené predovšetkým turistom alebo cestujúcim, ktorí v priebehu krátkeho obdobia plánujú zrealizovať väčšie množstvo ciest. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave na území, na ktorom lístok platí.

Platnosť Základný Zľavnený
24 hodín / 100+101
(Bratislava) 
3,50 € 1,75 €
24 hodín / sieťový
(celý kraj a vybrané
ďalšie obce) 
6,90 € 3,45 €
72 hodín / 100+101
(Bratislava) 
8,00 € 4,00 €
168 hodín / 100+101
(Bratislava) 
 11,40 €* 5,70 €*

Pri zakúpení denného lístka s použitím elektronickej peňaženky sa poskytuje zľava 10 %. Vo vozidlách MHD a na železničných staniciach sú dostupné lístky na 24, alebo 72 hodín, zatiaľ čo vo vozidlách Slovak Lines sa predávajú aj lístky na 168 hodín.

* Cestujúci, ktorí vlastnia čipovú kartu akceptovanú v IDS BK (viac informácií), si môžu zakúpiť predplatný lístok (električenku) na 7 dní, ktorý je mierne lacnejší - viď cenník predplatných lístkov nižšie.

Predplatné cestovné lístky (električenky)

Predplatné cestovné lístky, známe tiež ako električenky, sú určené predovšetkým pravidelným cestujúcim. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave na území, na ktorom lístok platí.

Cestujúcim dávame do pozornosti, že so stúpajúcou dĺžkou platnosti lístka, sa výrazne zlepšuje jeho hodnota. Napríklad pri kombinácii zón 100+101+1 regionálna zóna (vhodné napr. na dochádzanie do Bratislavy z väčšiny susedných obcí) je hodnota 7-dňovej električenky 1,97 € na deň, pri 30-dňovej už len 1,19 € na deň, pri 90-dňovej 1,07 € na deň a pri 365-dňovej dokonca len 0,97 € na deň. Pri kúpe ročnej električenky tak v tomto prípade cestujúci za rok ušetrí až 365 eur oproti situácii, keby si pravidelne kupoval týždenné električenky. Pri električenkách na viac zón sú rozdiely ešte vyššie.

Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S, držitelia diamantovej Janského plakety, účastníci protifašistického odboja, účastníci protikomunistického odboja a politickí väzni a ich rodinní príslušníci narodení pred 17.11.1989 s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja majú nárok na zľavu 100 % zo základnej ceny električenky pre zóny 100 a 101 (mesto Bratislava). Zľava sa poskytuje aj pri kúpe lístka pre zóny 100+101+regionálne zóny, avšak stále len z ceny lístka pre zóny 100+101. Postup na vybavenie tejto zľavy.

Občania nad 70 rokov majú nárok na vydanie bezplatného 365-dňového celosieťového predplatného lístka SeniorPas. Postup na jeho vybavenie.

Držitelia Bratislavskej mestskej karty majú po splnení stanovených podmienok nárok na zľavu 10 %.

  ZÁKLADNÉ CESTOVNÉ ZĽAVNENÉ CESTOVNÉ
Zóny 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní
100+101 (mesto Bratislava) 10,40 € 26,90 € 72,30 € 264,20 € 5,20 € 13,45 € 36,15 € 132,10 €
100+101 + 1 regionálna 13,80 € 35,80 € 96,40 € 352,30 € 6,90 € 17,90 € 48,20 € 176,15 €
100+101 + 2 regionálne 17,20 € 44,80 € 120,40 € 440,40 € 8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 €
100+101 + 3 regionálne 20,70 € 53,70 € 144,50 € 528,40 € 10,35 € 26,85 € 72,25 € 264,20 €
100+101 + 4 regionálne 22,90 € 59,50 € 160,20 € 585,70 € 11,45 € 29,75 € 80,10 € 292,85 €
100+101 + 5 regionálnych 24,80 € 64,40 € 173,40 € 634,10 € 12,40 € 32,20 € 86,70 € 317,05 €
100+101 + 6 regionálnych  27,90 € 72,50 € 195,10 € 713,40 € 13,95 € 36,25 € 97,55 € 356,70 €
100+101 + 7 regionálnych  31,00 € 80,50 € 216,80 € 792,60 € 15,50 € 40,25 € 108,40 € 396,30 €
všetky zóny IDS BK 36,00 € 93,50 € 251,70 € 920,30 € 18,00 € 46,75 € 125,85 € 460,15 €
1 regionálna 5,20 € 13,50 € 36,20 € 132,10 € 2,60 € 6,75 € 18,10 € 66,05 €
2 regionálne  8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 € 4,30 € 11,20 € 30,10 € 110,10 €
3 regionálne  10,40 € 26,90 € 72,30 € 264,20 € 5,20 € 13,45 € 36,15 € 132,10 €
4 regionálne  13,80 € 35,80 € 96,40 € 352,30 € 6,90 € 17,90 € 48,20 € 176,15 €
5 regionálnych  17,20 € 44,80 € 120,40 € 440,40 € 8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 €
6 regionálnych  20,70 € 53,70 € 144,50 € 528,40 € 10,35 € 26,85 € 72,25 € 264,20 €
7 regionálnych 22,90 € 59,50 € 160,20 € 585,70 € 11,45 € 29,75 € 80,10 € 292,85 €
8 regionálnych  24,80 € 64,40 € 173,40 € 634,10 € 12,40 € 32,20 € 86,70 € 317,05 €
9 regionálnych  27,90 € 72,50 € 195,10 € 713,40 € 13,95 € 36,25 € 97,55 € 356,70 €
10 regionálnych  31,00 € 80,50 € 216,80 € 792,60 € 15,50 € 40,25 € 108,40 € 396,30 €

Poznámka: Pri kúpe električenky pre kombináciu zón 101+regionálne zóny sa uplatňuje cenník pre regionálne zóny (t.j. napr. električenka pre zóny 101+215 bude mať cenu ako električenka pre dve regionálne zóny). Zónu 101 nie je možné zakúpiť samostatne. Zónu 100 je možné zakúpiť len spolu so zónou 101.

Dovozný lístok

Na prepravu nadrozmernej batožiny, bicykla, alebo zvieraťa si cestujúci označí zľavnený 15-minútový lístok za 0,35 €. Ten na prepravu batožiny platí 3 hodiny vo všetkých zónach.

Pri použití elektronického lístka je možné dokúpenie elektronického dovozného lístka. Ten má v takomto prípade totožnú platnosť ako lístok pre cestujúceho (napr. ak si cestujúci kupuje elektronický lístok na 90 minút a 5 zón, aj elektronický dovozný lístok bude mať platnosť 90 minút a 5 zón). Cena elektronického dovozného lístka je 0,32€.

Dovozný lístok neplatí vo vlakoch - v tých je potrebné zaplatiť dovozné podľa podmienok železníc.

Karnet


Karnet

Karnet je cestovný lístok určený na viac ciest, ktorého použitie je flexibilné podľa potreby cestujúceho, keďže dokáže nahradiť takmer akýkoľvek cestovný lístok na jednu cestu. Lístok sa oplatí najmä cestujúcim, ktorí necestujú dosť často na to, aby sa im oplatila električenka, no zároveň sa chcú zbaviť nutnosti pri každej ceste zháňať správny cestovný lístok. Cestovanie s karnetom je navyše mierne lacnejšie, než kupovanie samostatného lístka pri každej ceste. Cestujúci tak napr. za šesť 60-minútových ciest po Bratislave zaplatí s karnetom 6,60 € namiesto 7,20 €, ktoré by zaplatil, keby si kupoval lístok pri každej ceste.

Karnet sa skladá z 24 políčok, ktoré si cestujúci označuje podľa potreby. Pred cestou si cestujúci zistí, koľko políčok potrebuje použiť pomocou tabuľky uvedenej priamo na lístku, alebo nižšie v tomto článku. Čím viac políčok cestujúci použije, tým viac zón, resp. minút môže precestovať. Vďaka tomuto systému karnet nahradí akýkoľvek lístok na jednu cestu od 30-minútového dvojzónového po 180-minútový celosieťový (karnet nie je možné označiť na 15 minútovú platnosť). Ostatné políčka cestujúcemu zostanú na ďalšie cesty. Presný spôsob ako si označiť karnet nájdete v článku Predaj a použitie cestovných lístkov IDS BK.

Po označení políčka platia pre karnet rovnaké podmienky ako pre bežný cestovný lístok na jednu cestu. Počas doby platnosti je teda možné neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave za podmienky, že cestujúci neprekročí počet zón, pre ktoré je lístok platný. Aj pri karnete platí, že zóna 100 sa počíta ako dve zóny. Výnimkou je cesta v rámci Bratislavy (bez použitia regionálnych zón), kedy je možné karnet označený na dve zóny použiť aj na cestu zo zóny 100 do zóny 101, alebo opačne.

Ceny karnetu:

  • 6,60 € karnet pre obyčajné cestovné
  • 3,30 € karnet pre zľavnené cestovné

Pre jednotlivé cesty je následne potrebné použiť nasledovný počet políčiek z karnetu (na orientáciu uvádzame aj prepočet, koľko daná cesta vyjde pri použití karnetu):

Platnosť Použité políčka Obyčajný karnet Zľavnený karnet  Úspora oproti bežnému lístku
2 zóny / 30 minút 3 0,83 € 0,41 € 7,77 %
3 zóny / 60 minút 4 1,10 € 0,55 € 8,33 %
4 zóny / 60 minút 5 1,38 € 0,69 € 8.00 %
5 zón / 90 minút 6 1,65 € 0,83 € 8,33 %
6 zón / 90 minút 7 1,93 € 0,96 € 8,10 %
7 zón / 120 minút 8 2,20 € 1,10 € 4,35 %
8 zón / 120 minút 9 2,48 € 1,24 € 0,80 %
9 zón / 150 minút 10 2,75 € 1,38 € 1.79 %
10 zón / 150 minút 11 3,03 € 1,51 € 2,25 %
sieťový / 180 minút 12 3,30 € 1,65 € 8,33 %

1.7.2017, aktualizované 7.11.2018
-Samo Muránsky-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

Valec21.11.2018 14:53 #280 Re:
Reakcia na #276 od and247:
Súbor mi nejde otvoriť, takže ťažko zhodnotiť čo písali. Každopádne, podľa PP IDS BK platia pre papierové aj elektronické (z karty aj z appky) lístky rovnaké podmienky platnosti. Možno len SMS to má inak. Ak teda možno reklamovať meškanie v prípade papierového lístka, tak to možno aj v prípade elektronického.
810zssk14.11.2018 11:25  +1#279 Re:
Reakcia na #278 od and247:
V prvom rade je klucove ustanovenie PP ktore hovori, ze pre posudenie casovej platnosti CL je rozhodujuci udaj v cestovnom v poriadku. Pri kontrole CL sa teda na realny cas v ziadnom pripade neprihliada a vobec by sa nemal brat do uvahy. Podla mna jediny logicky vyklad tej vety je, ze listok je platny do tej zastavky do ktorej mal spoj v ktorom prebieha kontrola prist najneskor v case konca platnosti CL a to bez ohladu na prestup (a mozno by bolo lepsie to v tomto duchu preformulovat v PP).

Potom je tu ustanovenie ktore riesi pripad ak ti meska prvy spoj a ty kvoli tomu zmeskas spoj na ktory si chcel prestupit a ten nasledujuci uz ma (podla CP!) prichod do ciela neskorsi ako je platnost tvojho listka. Vtedy si uz musis zakupit novy CL a mozes poziadat o jeho preplatenie.

Neexistuje ziadne ustanovenie prepravneho poriadku ktore by v tejto veci robilo rozdiel medzi papierovymi listkami a elektronickymi listkami, to si DPB proste vymyslel. Este pri SMS listku som si nie isty, lebo ten tusim mal kedysi samostatnu tarifu a mozno stale ma, ale pri listkoch IDS to na beton plati jednotne. DPB si teda vymysla.

Ja som na nich uz rezignoval. Medzi dvomi kontrolami revizorom na tej karte pretocim tak 150 az 200 eur, takze ak by som niekedy dostal neopravnenu pokutu, nebudem sa hadat, zaplatim to a velmi rychlo si ju vyberiem naspat (aj s urokmi). V podmienkach Bratislavy sa cestovne plati vylucne z etickych dovodov, kvoli revizorom by fakt nebolo treba, tak ja budem ferovy kym bude aj druha strana 🙂

Uvidime ako dopadnu tie mestske podniky, ja dufam ze sa to pohne niekde k rozumnejsiemu pristupu.
and24714.11.2018 10:46 #278 Re:
Reakcia na #277 od 810zssk:
Jasne ze mi nejde o 63 centov 🙂 ... o tom ustanoveni PP viem uz davno a pre cesty bez prestupu som to bral ako jasnu vec, ale chcel som vyskusat, ako zafunguje reklamacia, ked pri ceste s prestupom dojde k vyprsaniu casu listka, hoci podla cestovneho poriadku mi mal cas stacit. No a evidentne si to vysvetluju inak ako to podla mna PP mysli, aj ked chapem aj ich argumenty.

Co ma vsak zarazilo viac je info, ze aj pri ceste bez prestupu sa berie udaj o case z cestovneho poriadku len v pripade papieroveho listka. Mal som vzdy zato, ze to plati pre akykolvek listok, vzdy som to vsetkym tak radil, ze si treba oznacit listok podla toho, kolko ma cesta trvat a nie je dolezite, ze kvoli zapche cesta trva dlhsie. Sam vzdy takto jazdim na eCL a teraz mi napisali, ze pre eCL to neplati, tak tomu nerozumiem uz vobec a preto sa pytam, ci som nieco v PP neprehliadol. 😞

PS. tesim sa, ak sa MHD pohne pod novym vedenim spravnym smerom, sam som zato, nech maju viac bus pruhov a viac preferencie na krizovatkach, nech je to naozaj lepsia alternativa ako sa vsade trepat individualnou dopravou. 😉
810zssk13.11.2018 17:24 #277 Re:
Reakcia na #276 od and247:
Mám za to že DPB píše nezmysly a vymýšľa si veci ktoré v tarife nie sú. Otázka je o čo ti teraz ide - či o vrátenie tých 63 centov, alebo o princíp.

Ak o vrátenie peňazí, ťahaj to ďalej, určite máš pravdu, len to treba vyargumentovať a možno eskalovať.

Ak ti ide o princíp, vyčkaj - čoskoro by malo dôjsť k výmene vedenia DPB a to verím že prinesie inú kultúru do ich práce, čiže možno sa to vyrieši aj bez vonkajších tlakov.
and24713.11.2018 14:43 #276 Re:
Zdravim znalcov MHD, mam otazku ohladom clanku B.3.27 Prepravneho poriadku, tyka sa to aj komentara #274 a #275 nizsie:
v tom clanku PP sa pise: "Záväzné posúdenie časovej platnosti cestovného lístka vychádza z časových údajov uvedených v cestovnom poriadku. V prípade, že cestujúci použije na cestu do svojho cieľa viacero spojov a z dôvodu oneskorenia jedného z nich skončí cestujúcemu platnosť cestovného lístka skôr, ako mal podľa cestovného poriadku prísť do cieľa cesty, je cestujúci povinný označiť si, alebo zakúpiť si ďalší cestovný lístok. Zároveň má nárok podať reklamáciu u toho dopravcu, u ktorého meškanie vzniklo."

Presne to sa mi minule stalo, chcel som ist 29kou, potom prestupit na 5ku (mala ist o 2 minuty po 29ke), celkovy cas cesty 24 minut. Kupil som si 30 minutovy eCL. Ale 29ka meskala, 5ku som nestihol, dalsia isla 4ka, ale pocas cesty uplynulo 30 minut, tak som si kupil dalsi 15 minutovy eCL. Napisal som reklamáciu, potvrdili, ze 29ka meskala, ale aj tak mi reklamáciu zamietli ako neopodstatnenu. Vraj to je normalne, ze spoje meskaju. A vraj iba papierovy CL sa da pouzit aj ked spoj meska a zaroven neprestupujem, eCL alebo SMS CL si musim vzdy kupit dalsi, ak spoj meska (cize kolega nizsie v #275 vraj tiez nema pravdu, toto sa mi uz vobec nezda pravda). A naviac vraj nahradu skody (podla ineho clanku) si mozem uplatnit len pri meskani nad 60 minut - myslim, ze tu sa ale nebavime o nahrade skody, ale o tom, ze dopravca nedodrzal deklarovanu dobu cesty a nuti ma kupit si dalsi listok - bezdovodne obohatenie.

Tak ako to je prosim vas? Plati ten clanok B.3.27 alebo pre DPB v Bratislave neplati? Cele vyjadrenie z DPB v prilohe. Vdaka za nazor... 🙂
810zssk24.10.2018 22:43 #275 Re:
Reakcia na #274 od zuzana:
V zmysle prepravného poriadku je pre posúdenie časovej platnosti lístka záväzný výlučne čas v cestovnom poriadku - reálny čas by sa vôbec nemal zohľadňovať ("Záväzné posúdenie časovej platnosti cestovného lístka vychádza z časových údajov uvedených v cestovnom poriadku." - PP, bod B.3.27).

Čiže ak skutočne prišiel ten spoj na ktorý ste plánovali ísť (a nie až nasledujúci), tak by lístok mal byť normálne platný.

Druhá vec je či to revízori skutočne takto uplatňujú. Žiaľ na základe skúseností z praxe by som sa obával že v tomto panuje veľa bordelu a neznalosti.
zuzana24.10.2018 12:01 #274 Re:
Dobrý deň,
mám nainštalovanú aplikáciu IDS SK. Chcela by som vedieť ako to je s pokutou ak som si kupila listok minutu pred prichodom dopravneho prostriedku a dopravný prostriedok mešká 5-10 minút čiže listok mi už plati 5-7 minút..( v prípade 15 minutoveho listka) zda sa mi toto dost neosetrene hlavne pri situacii kolon ktora je kazdy den v ba.. Moze mi revizor udelit pokutu?
AndyNO20.9.2018 17:21 #273 Re:
Reakcia na #272 od Mike:
Na celý displej určite nie...horný riadok čas, dolný riadok zastávky. Čas na celý displej to zobrazuje iba keď nie je "nahodená" služba.
Mike20.9.2018 17:15 #272 Re:
Reakcia na #271 od AndyNO:
A veľkú časť cesty to ukazuje na celý displej iba čas.
AndyNO20.9.2018 16:31 #271 Re:
Reakcia na #269 od Mike:
Vnútorný displej je väčšinou vypnutý v Crosswayoch LE. V LINE verzii fungujú všetky bez problémov. A počas jazdy to zobrazuje najdôležitejšie zastávky na trase, keď sa blíži ku zastávke alebo v nej stojí tak aktuálnu a nasledujúcu?
Marian250320.9.2018 11:38 #270 Re:
Reakcia na #269 od Mike:
Ďakujem!?
Mike20.9.2018 11:18 #269 Re:
Reakcia na #268 od Marian2503:
Vo vozidlách MHD ako kde. U trolejbusov a električiek hlásenie zastávok je tušim úplne všadse, optický informačný systém - teda displeje sú úplne všade. U autobusov je garancia iba ten optický informačný systém (displeje), hlásenie nemajú všetky vozidlá (ale väčšina má).

Vo vozidlách Slovaklines - vnútorný displej je cca v polovici vozidiel, ale často býva vypnutý, alebo aj zapnutý zobrazuje všetko možné, len nie to, čo by mal. V ideálnom prípade sa z neho môžeš dozvedieť aj nasledujúcu zastávku, ale to musíš mať veľké šťastie. Vyhlasovanie zastávok majú temer všetky vozidlá, akurát u niektorých je to príliš ticho.
Marian250320.9.2018 8:35  +1#268 Re:
Reakcia na #267 od 810zssk:
Dobrý deň, ešte by som sa rád opýtal - v dopravných prostriedkoch MHD (Ab,Tr, El), prípadne v Ab SlovakLines sú jednotlivé zastávky oznamované hlasovým, prípadne obrazovým znamením (displej a p.)? Ďakujem.
810zssk17.9.2018 19:36  +1#267 Re:
Reakcia na #266 od Marian2503:
Neni za čo. Prijemný pobyt prajem 🙂
Marian250317.9.2018 19:17  +1#266 Re:
Reakcia na #264 od 810zssk:
Veľmi pekne vám ďakujem za dobré rady, 810zssk a 3pa3ck3 (Patrick? 🙂 ! Dovidenia v BA 🙂
3pa3ck317.9.2018 18:00 #265 Re:
Reakcia na #263 od Marian2503:
Registračné lístky sú špecifikom Slovak Lines, v MHD ani vo vlakoch sa nevydávajú. Čiže pri nástupe do MHD, pokiaľ máte električenku, netreba nič riešiť. Karta sa prikladá k označovaču, pokiaľ si chcete kúpiť lístok na jednu cestu za kredit, ktorý máte na karte.

Inak čipová karta sa dá kúpiť aj priamo na železničnej stanici v predajni DPB, avšak stojí 4,30 €.
810zssk17.9.2018 17:58 #264 Re:
Reakcia na #263 od Marian2503:
Teoreticky si môžeš kartu zakúpiť aj na Hlavnej stanici v predajni DPB (tá ma navyše v pracovné dni dlhšie otváracie hodiny), akurát karta v DPB je kúsok drahšia - stojí 4,30€ zatiaľ čo v SL stojí 3€. Osobne by som v prípade príchodu vlakom využil tú predajňu na hlavnej stanici, cesta na Nivy by ťa aj tak stála ďalších 70 centov, takže by si ušetril len 60 centov a to nestojí za tú námahu navyše.

Spolu s kartou si na ňu rovno môžeš zakúpiť aj električenku na zóny 100. 101 a 215 (treba špecificky určiť ktorú regionálnu zónu chceš). Električenka je platná 7 kalendárnych dní (na rozdiel od papierového lístka ktorý platí 168 hodín).

V MHD a vlakoch sa preukazuješ len na vyzvanie (revízorom, sprievodcom, atď.), inak nikde nič neprikladáš a žiadne registračné lístky neexistujú. V Slovak Lines vodičovi nahlásiš cieľovú zastávku a platbu kartou - následne priložíš kartu k strojčeku a ten ti vydá nulový lístok.
Marian250317.9.2018 17:50  +1#263 Re:
Reakcia na #261 od 810zssk:
Zdravím, ešte otázka ku kúpe električenky. Keďže pricestujem vlakom na Hlavnú stanicu - budem sa musieť 210tkou presunúť na AS M.Nivy?, kde sa dá za 3€ zadovážiť na počkanie električenka a nabiť na 168h 100+101+1 región.zóna za 13,80 €. Ako potom prakticky funguje nákup CL v MHD a SL? Určite je to tu niekde popísané... Ale pre istotu "po lopate": Nastúpim do MHD, priložím kartu k označovaču a ten mi vydá registračný lístok? A v SL (regiónálny bus) poviem vodičovi kam idem, priložím kartu k "strojčeku" a vydá mi registračný lístok? Vďaka z odpoveď a trpezlivosť ? ?
Marian250316.9.2018 18:33  +1#262 Re:
Reakcia na #261 od 810zssk:
Srdečná vďaka, zvažoval som to podobne aj s čip. kartou. Ďakujem. ?
810zssk16.9.2018 15:05 #261 Re:
Reakcia na #260 od Marian2503:
Pri nástupe do Slovak Lines je potrebné sa preukázať cestovným lístkom a vyžiadať si od vodiča registračný lístok. Teoreticky to možno kombinovať spôsobom, ktorý uvádzaš, t.j. najprv pri nástupe v Bratislave si vyžiadať tento registračný lístok a potom v Záhorskej si to prísť doplatiť, resp. v opačnom smere si najprv kúpiť lístok po Záhorskú a potom si prísť vyžiadať registračný lístok. Takéto riešenie je však najmä v špičke v praxi komplikované.

Ja by som odporúčil tú elektirčenku, aj keď treba tú čipovú kartu. Spôsobom ktorý uvádzaš by si zaplatil 11,40 (týždenný lístok) + 14x0,70. Čiže dokopy 21,20€. Oproti tomu týždenná elektrićenka stojí 13,80€, pričom kúpa karty na autobusovej stanici stojí tri eurá - stačí si doniesť občiansky preukaz, odfotia ťa na mieste. Je tam istá administratívna náročnosť, ale ušetrí ti to komplikácie v autobusoch (a pár eur keďže električenka + karta stoja 16,80 namiesto 21,20 pri kombinovaní CL).

Druhá možnosť, ak prichádzaš niektorý z ďalších týždňov (nie zajtra) je objednať si kartu + električenku online na https://eshop.dopravnakarta.sk/Slovaklines/BuyCard.aspx - stojí to dve eurá navyše, ale stále karta + električenka + doručenie sú 18,80, čiže menej ako budeš platiť spôsobom ktorý si navrhol.

Napokon, ak máš náhodou čipovú kartu ZSSK (kedysi sa na ňu vydávali zľavové karty a traťové lístky), tak si môžeš elektrićenku nahrať na túto kartu.