Cestovné lístky IDS BK

Cestovné lístky Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) platia okrem bratislavskej MHD tiež vo vlakoch Os a REx Železničnej spoločnosti Slovensko, vo vlakoch RegioJet na trati Bratislava - Kvetoslavov (od 1.4.2018) a v prímestských autobusoch Slovak Lines v rámci Bratislavského kraja. Jedinou výnimkou je SMS lístok, ktorý naďalej platí len na mestských linkách Dopravného podniku Bratislava. Viac informácií o integrovanej doprave a podmienkach použitia jednotlivých lístkov nájdete na podstránke venovanej Integrovanej doprave.

Cezhraničné linky 801 a 901 do Maďarska a Rakúska majú vlastné lístky a tarifné podmienky.

Všetky lístky IDS BK sú prestupné a platia aj v nočnej doprave

Zľavnené cestovné sa poskytuje:

  • deťom do 15 rokov (vrátane)
  • študentom do 25 rokov (vrátane)
  • cestujúcim od 62 rokov
  • držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S
Držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S, držiteľom diamantovej Jánskeho plakety, účastníkom protifašistického a protikomunistického odboja a politickým väzňom s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja sa ďalej poskytuje zľava 100 % z cien električeniek pre mesto Bratislava. Občania nad 70 rokov majú nárok na bezplatnú ročnú električenku SeniorPas. Viac informácií nájdete v časti predplatné cestovné lístky.

Cestovné lístky na jednu cestu

Platnosť cestovných lístkov na jednu cestu je ohraničená časom a počtom precestovaných zón. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave - nesmie však prekročiť počet zón, pre ktoré lístok platí.

Cestovné lístky na jednu cestu je možné zakúpiť ako papierové, alebo elektronické. Elektronické cestovné lístky sa zakupujú prostredníctvom kreditu na akceptovanej dopravnej karte a pri ich využití je poskytovaná zľava.

Zóna 100 sa počíta ako dve zóny. Výnimkou sú cesty v rámci mesta Bratislava (t.j. bez použitia regionálnych zón), keďže lístok na 2 zóny možno použiť aj pre cestu zo zóny 100 do zóny 101 alebo opačne. V zásade teda platí, že pri použití cestovného lístka na jednu cestu v rámci Bratislavy sa zónová platnosť nezohladňuje. Dôležitá je len pre cestujúcich, ktorí cestujú za hranice mesta. 

Platnosť Základný Zľavnený
2 zóny / 15 minút 0,70 € 0,35 €
2 zóny / 30 minút 0,90 € 0,45 €
3 zóny / 60 minút 1,20 € 0,60 €
4 zóny / 60 minút 1,50 € 0,75 €
5 zón / 90 minút 1,80 € 0,90 €
6 zón / 90 minút 2,10 € 1,05 €
7 zón / 120 minút 2,30 € 1,15 €
8 zón / 120 minút 2,50 € 1,25 €
9 zón / 150 minút 2,80 € 1,40 €
10 zón / 150 minút 3,10 € 1,55 €

180 minút
bez obmedzenia počtu zón 

3,60 € 1,80 €

Pri zakúpení lístka s použitím elektronickej peňaženky sa poskytuje zľava 10 %.

Denné cestovné lístky

Denné cestovné lístky sú určené predovšetkým turistom alebo cestujúcim, ktorí v priebehu krátkeho obdobia plánujú zrealizovať väčšie množstvo ciest. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave na území, na ktorom lístok platí.

Platnosť Základný Zľavnený
24 hodín / 100+101
(Bratislava) 
3,50 € 1,75 €
24 hodín / sieťový
(celý kraj a vybrané
ďalšie obce) 
6,90 € 3,45 €
72 hodín / 100+101
(Bratislava) 
8,00 € 4,00 €
168 hodín / 100+101
(Bratislava) 
 11,40 €* 5,70 €*

Pri zakúpení denného lístka s použitím elektronickej peňaženky sa poskytuje zľava 10 %. Vo vozidlách MHD a na železničných staniciach sú dostupné lístky na 24, alebo 72 hodín, zatiaľ čo vo vozidlách Slovak Lines sa predávajú aj lístky na 168 hodín.

* Cestujúci, ktorí vlastnia čipovú kartu akceptovanú v IDS BK (viac informácií), si môžu zakúpiť predplatný lístok (električenku) na 7 dní, ktorý je mierne lacnejší - viď cenník predplatných lístkov nižšie.

Predplatné cestovné lístky (električenky)

Predplatné cestovné lístky, známe tiež ako električenky, sú určené predovšetkým pravidelným cestujúcim. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave na území, na ktorom lístok platí.

Cestujúcim dávame do pozornosti, že so stúpajúcou dĺžkou platnosti lístka, sa výrazne zlepšuje jeho hodnota. Napríklad pri kombinácii zón 100+101+1 regionálna zóna (vhodné napr. na dochádzanie do Bratislavy z väčšiny susedných obcí) je hodnota 7-dňovej električenky 1,97 € na deň, pri 30-dňovej už len 1,19 € na deň, pri 90-dňovej 1,07 € na deň a pri 365-dňovej dokonca len 0,97 € na deň. Pri kúpe ročnej električenky tak v tomto prípade cestujúci za rok ušetrí až 365 eur oproti situácii, keby si pravidelne kupoval týždenné električenky. Pri električenkách na viac zón sú rozdiely ešte vyššie.

Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S, držitelia diamantovej Janského plakety, účastníci protifašistického odboja, účastníci protikomunistického odboja a politickí väzni a ich rodinní príslušníci narodení pred 17.11.1989 s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja majú nárok na zľavu 100 % zo základnej ceny električenky pre zóny 100 a 101 (mesto Bratislava). Zľava sa poskytuje aj pri kúpe lístka pre zóny 100+101+regionálne zóny, avšak stále len z ceny lístka pre zóny 100+101. Postup na vybavenie tejto zľavy.

Občania nad 70 rokov majú nárok na vydanie bezplatného 365-dňového celosieťového predplatného lístka SeniorPas. Postup na jeho vybavenie.

Držitelia Bratislavskej mestskej karty majú po splnení stanovených podmienok nárok na zľavu 10 %.

  ZÁKLADNÉ CESTOVNÉ ZĽAVNENÉ CESTOVNÉ
Zóny 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní
100+101 (mesto Bratislava) 10,40 € 26,90 € 72,30 € 264,20 € 5,20 € 13,45 € 36,15 € 132,10 €
100+101 + 1 regionálna 13,80 € 35,80 € 96,40 € 352,30 € 6,90 € 17,90 € 48,20 € 176,15 €
100+101 + 2 regionálne 17,20 € 44,80 € 120,40 € 440,40 € 8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 €
100+101 + 3 regionálne 20,70 € 53,70 € 144,50 € 528,40 € 10,35 € 26,85 € 72,25 € 264,20 €
100+101 + 4 regionálne 22,90 € 59,50 € 160,20 € 585,70 € 11,45 € 29,75 € 80,10 € 292,85 €
100+101 + 5 regionálnych 24,80 € 64,40 € 173,40 € 634,10 € 12,40 € 32,20 € 86,70 € 317,05 €
100+101 + 6 regionálnych  27,90 € 72,50 € 195,10 € 713,40 € 13,95 € 36,25 € 97,55 € 356,70 €
100+101 + 7 regionálnych  31,00 € 80,50 € 216,80 € 792,60 € 15,50 € 40,25 € 108,40 € 396,30 €
všetky zóny IDS BK 36,00 € 93,50 € 251,70 € 920,30 € 18,00 € 46,75 € 125,85 € 460,15 €
1 regionálna 5,20 € 13,50 € 36,20 € 132,10 € 2,60 € 6,75 € 18,10 € 66,05 €
2 regionálne  8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 € 4,30 € 11,20 € 30,10 € 110,10 €
3 regionálne  10,40 € 26,90 € 72,30 € 264,20 € 5,20 € 13,45 € 36,15 € 132,10 €
4 regionálne  13,80 € 35,80 € 96,40 € 352,30 € 6,90 € 17,90 € 48,20 € 176,15 €
5 regionálnych  17,20 € 44,80 € 120,40 € 440,40 € 8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 €
6 regionálnych  20,70 € 53,70 € 144,50 € 528,40 € 10,35 € 26,85 € 72,25 € 264,20 €
7 regionálnych 22,90 € 59,50 € 160,20 € 585,70 € 11,45 € 29,75 € 80,10 € 292,85 €
8 regionálnych  24,80 € 64,40 € 173,40 € 634,10 € 12,40 € 32,20 € 86,70 € 317,05 €
9 regionálnych  27,90 € 72,50 € 195,10 € 713,40 € 13,95 € 36,25 € 97,55 € 356,70 €
10 regionálnych  31,00 € 80,50 € 216,80 € 792,60 € 15,50 € 40,25 € 108,40 € 396,30 €

Poznámka: Pri kúpe električenky pre kombináciu zón 101+regionálne zóny sa uplatňuje cenník pre regionálne zóny (t.j. napr. električenka pre zóny 101+215 bude mať cenu ako električenka pre dve regionálne zóny). Zónu 101 nie je možné zakúpiť samostatne. Zónu 100 je možné zakúpiť len spolu so zónou 101.

Dovozný lístok

Na prepravu nadrozmernej batožiny, bicykla, alebo zvieraťa si cestujúci označí zľavnený 15-minútový lístok za 0,35 €. Ten na prepravu batožiny platí 3 hodiny vo všetkých zónach.

Pri použití elektronického lístka je možné dokúpenie elektronického dovozného lístka. Ten má v takomto prípade totožnú platnosť ako lístok pre cestujúceho (napr. ak si cestujúci kupuje elektronický lístok na 90 minút a 5 zón, aj elektronický dovozný lístok bude mať platnosť 90 minút a 5 zón). Cena elektronického dovozného lístka je 0,32€.

Dovozný lístok neplatí vo vlakoch - v tých je potrebné zaplatiť dovozné podľa podmienok železníc.

Karnet


Karnet

Karnet je cestovný lístok určený na viac ciest, ktorého použitie je flexibilné podľa potreby cestujúceho, keďže dokáže nahradiť takmer akýkoľvek cestovný lístok na jednu cestu. Lístok sa oplatí najmä cestujúcim, ktorí necestujú dosť často na to, aby sa im oplatila električenka, no zároveň sa chcú zbaviť nutnosti pri každej ceste zháňať správny cestovný lístok. Cestovanie s karnetom je navyše mierne lacnejšie, než kupovanie samostatného lístka pri každej ceste. Cestujúci tak napr. za šesť 60-minútových ciest po Bratislave zaplatí s karnetom 6,60 € namiesto 7,20 €, ktoré by zaplatil, keby si kupoval lístok pri každej ceste.

Karnet sa skladá z 24 políčok, ktoré si cestujúci označuje podľa potreby. Pred cestou si cestujúci zistí, koľko políčok potrebuje použiť pomocou tabuľky uvedenej priamo na lístku, alebo nižšie v tomto článku. Čím viac políčok cestujúci použije, tým viac zón, resp. minút môže precestovať. Vďaka tomuto systému karnet nahradí akýkoľvek lístok na jednu cestu od 30-minútového dvojzónového po 180-minútový celosieťový (karnet nie je možné označiť na 15 minútovú platnosť). Ostatné políčka cestujúcemu zostanú na ďalšie cesty. Presný spôsob ako si označiť karnet nájdete v článku Predaj a použitie cestovných lístkov IDS BK.

Po označení políčka platia pre karnet rovnaké podmienky ako pre bežný cestovný lístok na jednu cestu. Počas doby platnosti je teda možné neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave za podmienky, že cestujúci neprekročí počet zón, pre ktoré je lístok platný. Aj pri karnete platí, že zóna 100 sa počíta ako dve zóny. Výnimkou je cesta v rámci Bratislavy (bez použitia regionálnych zón), kedy je možné karnet označený na dve zóny použiť aj na cestu zo zóny 100 do zóny 101, alebo opačne.

Ceny karnetu:

  • 6,60 € karnet pre obyčajné cestovné
  • 3,30 € karnet pre zľavnené cestovné

Pre jednotlivé cesty je následne potrebné použiť nasledovný počet políčiek z karnetu (na orientáciu uvádzame aj prepočet, koľko daná cesta vyjde pri použití karnetu):

Platnosť Použité políčka Obyčajný karnet Zľavnený karnet  Úspora oproti bežnému lístku
2 zóny / 30 minút 3 0,83 € 0,41 € 7,77 %
3 zóny / 60 minút 4 1,10 € 0,55 € 8,33 %
4 zóny / 60 minút 5 1,38 € 0,69 € 8.00 %
5 zón / 90 minút 6 1,65 € 0,83 € 8,33 %
6 zón / 90 minút 7 1,93 € 0,96 € 8,10 %
7 zón / 120 minút 8 2,20 € 1,10 € 4,35 %
8 zón / 120 minút 9 2,48 € 1,24 € 0,80 %
9 zón / 150 minút 10 2,75 € 1,38 € 1.79 %
10 zón / 150 minút 11 3,03 € 1,51 € 2,25 %
sieťový / 180 minút 12 3,30 € 1,65 € 8,33 %

1.7.2017, aktualizované 24.4.2018
-Samo Muránsky-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

353312.7.2018 21:29 #245 Re:
Reakcia na #244 od dunato:
Dobrý večer,
sprievodcovia ŤZP-S cestujú bezplatne, nárok na bezplatnú prepravu preukazuje držiteľ preukazu, teda Váš syn.
dunato12.7.2018 21:10 #244 Re:
Dobrý deň,
Môj syn ma preukaz ŤZP-S. Ak mu vybavím bezkontaktnú čipovú kartu s bonusovou zľavou pre zóny 100+101 budem si musieť ja ako sprievod kupovať celý lístok, alebo to budem mať zadarmo.
Bývame v Bratislave.
Ďakujem
yellowcaptcha4.7.2018 18:22 #243 Re:
Reakcia na #242 od Mike:
Áno, vypadlo mi tam to, že ide o nárok na 100% zľavu.
Mike4.7.2018 16:03 #242 Re:
Reakcia na #241 od yellowcaptcha:
No to nie je celkom presné, lebo nárok na zľavu majú úplne všetci držitelia preukazov ŤZP. Akurát tí z bratislavského kraja majú v zónach 100+101 bonusovú zľavu, a teda majú nárok na PCL pre tieto zóny za 0 EUR.
yellowcaptcha4.7.2018 15:40 #241 Re:
Reakcia na #240 od Mike:
Ešte by som doplnil, že nárok na zľavu na PCL pre zóny 100+101 majú všetci držitelia preukazov s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

Na samotnú čipovú kartu sa zľava neposkytuje, ale najlacnejšie vychádza v Slovak Lines (3€ za kartu aj s obalom pri vybavení na predajnom mieste, prípadne 5€ pri objednávke cez internet s doručením poštou).

Viac informácií tu: https://imhd.sk/ba/doc/sk/10070/Zlavy
Mike4.7.2018 15:26 #240 Re:
Reakcia na #239 od Fildom:
Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S cestujú za zľavnené cestovné. Svoj nárok preukazujú preukazom ŤZP / ŤZP-S vydaným príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Fildom4.7.2018 15:14 #239 Re:
Zdravím, ak som ŤZP no trvalé bydlisko mám v inom meste a chcem si vybaviť čipovú kartu, mám nejakú zľavu? Ďakujem za odpoveď.
Valec25.6.2018 19:05 #238 Re:
Reakcia na #237 od Veronika Mankove:
Dobrý deň,

24 hod. lístky môžete použiť (pre Vás základný za 3,50 €, pre žiakov zľavnený za 1,75 €). Deti do 16 rokov nemusia preukazovať nárok na zľavu.

Neviem kde presne začína Vaša cesta, či až na Hlavnej stanici, či už niekde v meste (napr. pri škole). Ak na Hlavnej stanici, kúpite si lístky priamo v pokladnici ZSSK a pýtajte si lístky s už vyznačeným časom platnosti. Tie netreba označovať (čas je na lístku vytlačený už priamo z pokladne), čo Vám ušetrí starosti s označovaním viacerých lístkov.
Veronika Mankove25.6.2018 18:56 #237 Re:
Dobrý deň zajtra cestujem so žiakmi ZS do Bratislavy Vajnor z Hlavnej stanice,

1.môžem si ja ako dospelá osoba kúpiť celodenný lístok za 3,50 a použiť ho cestou z hlavnej stanice do vajnor, potom odtiaľ do mesta a nakoniec na hlavnú stanicu?
2. môžem kúpiť zlavnený celodenný lístok pre žiakov ZS ked ešte nemajú 15 rokov, treba sa nejako preukázať nejakým dokladom. Dakujem
810zssk22.6.2018 13:48 #236 Re:
Reakcia na #235 od erol:
Pretoze tam mesto pracuje s ovela vacsim rozpoctom (aj v prepocte na obyvatela) a teda moze vyraznejsie dotovat verejnu dopravu.
erol22.6.2018 13:32 #235 Re:
Zdravím, ako je možne, že napríklad v Prahe je predplatný lístok na 365 dní tak výrazne lacnejší ?!
Česko : 3650 českých korún (141 eur),
http://www.dpp.cz/jizdne-na-uzemi-prahy/
Slovensko: 238 eur (zlavnený 119 eur)
https://dpba.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Cenníky%20IDS%20BK.pdf
810zssk14.6.2018 22:11 #234 Re:
Reakcia na #232 od 23jelen23:
V prvom rade je nutne mat CL na spravny pocet zon. Listok zo Stupavy na Patronku automaticky zahrna zony 100 a 101, takze v dobe platnosti je mozne pouzit dopravu v Bratislave. Cas platnosti je uvedeny na listku a pri ceste zo Stupavy je to 60 minut. Pozor, napr. listok do Lamaca by uz zonu 100 nezahrnal, tam je nutne ju pridat manualne vodicom. CL vydany v regiobuse sa dalej neoznacuje.

V opacnom smere si v automate kupite listok na 4 zony a na zaciatku cesty v MHD oznacite. V SL uz listok neoznacujete (oznacili ste si ho uz v MHD), len sa nim preukazete. Celu cestu musite dokoncit v dobe platnosti CL.

Ak 60 minut nestaci, da sa pouzit 5-zonovy listok ktory plati 90 minut.
ddenny14.6.2018 10:29 #233 Re:
Reakcia na #232 od 23jelen23:
Ahoj.

Odpoved na vsetky otazky najdes v informacnom letaku IDS BK: https://www.idsbk.sk/informacie/informacne-materialy/.

V pripade, ktory si uviedol, by som vsak osobne cestoval na Racianske myto a prestupil na elektricky smerom do Race.

V skratke, zakupis si cestovny listok v regio buse, pricom vodicovi povies, na ktorej zastavke chces vystupit a on ti preda listok az na koniec trasy, ktory je platny po celu dobu, cize ho netreba oznacit.

Spat si mozes kupit listok na 4 zony v automate na cestovne listky MHD, ak sa dlzka trasy zmesti do 60min, ak nie, tak 5 zonovy na 90min. Preukazujes sa vodicovi regio busu, ktory ti vyda potvrdenku.
23jelen2314.6.2018 8:01 #232 Re:
Zdravím,
prosím o radu:
Cestujem dajme tomu zo Stupavy do BA. Vystúpim povedzme na Patrónke a idem napríklad do rače.
Použijem teda v Mhd lístok od prepravcu Slovak Lines. V Mhd ho neoznačujem. Chápem správne?
Ako dlho tento lístok platí?
A cesta späť? Kúpim si lístok na Mhd a keď chcem aby mi platil až do Stupavy, tak aký?
V Slovak Lines ho stačí označiť v tom označovači pri vodičovi? A následne mu oznámiť kam idem a on mi dá zo svojho prístroja lístok?
Tu už sa to na čas neráta?

Ja mám z toho riadny guláš...

Vďaka za odpoveď
3pa3ck312.6.2018 15:15 #231 Re:
Reakcia na #230 od XX:
Lístky stoja 1,50 celý; 0,75 polovičný. Dajú sa kúpiť u vodiča bez prirážky, tiež v predajniach DPB a v automate pod mostom SNP
XX12.6.2018 15:01 #230 Re:
Zdravím,
Prosím Vás o radu/info.
Uvažujem, že sa niekedy v blízkej budúcnosti vyberiem do Hainburgu.
Rád by som využil L901, len sa neviem dopátrať, koľko stojí cl a kde sa dá zakúpiť.
Ďakujem:-)

810zssk14.5.2018 11:21 #229 Re:
Reakcia na #228 od Valec:
Ja by som to na vodicov nehadzal. Pri tej kvalite skoleni ktoru maju niet divu ze tomu prilis nerozumeju. Napokon tazko ich to moze naucit osoba co tomu sama rozumie LTT.

No a dalsia vec je ze SL nerobi v tejto oblasti preventivne kontroly, ale caka kym vodic urobi pruser s cestujucim a az potom zacne riesit ze aha, jazdi nam tu clovek co neovlada tarifu.
Valec8.5.2018 20:55 #228 Re:
Reakcia na #226 od vegrar:
Vodiči žijú vo svojom paralelnom vesmíre. 🤣 Neviem ako dnes, ale na starej stanici mali v miestnosti pre odovzdávanie tržieb nástenku, kde boli všetky info o IDS BK aj so vzormi všetkých lístkov (vrátane tých z DPB). A neviem, či nejaký výcuc nemajú aj so sebou. Každý deň to má na očiach a aj tak o tom netuší.
Mike8.5.2018 20:07 #227 Re:
Reakcia na #226 od vegrar:
A kde potom udelali soudruzi z NDR chybu keď vedenie nemenovaného dopravcu tvrdí, že sa robia pravidelne školenia, a že všetci vodiči sú určite o všetkom informovaní.
vegrar8.5.2018 19:14 #226 Re:
Zdá sa, že niektorí vodiči SL žijú v domnienke, že IDS neexistuje. Aj po 2,5 roku od spustenia 3. etapy IDS som zažil ako vodič SL hovorí cestujúcemu, že lístok DPB u nich neplatí. 🤯 Ešteže mu cestujúci povedal o integrovanej doprave a až keď si vodič na lístku všimol logo IDS, tak to akceptoval a vytlačil mu nulovú potvrdenku.