Cestovné lístky IDS BK

Ilustračné foto © Bratislavská integrovaná doprava


Od 1. novembra 2015 sú v predaji cestovné lístky na Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK), ktoré nahradili doterajšie lístky na MHD. Tieto lístky platia okrem MHD tiež vo vlakoch Os a REx Železničnej spoločnosti Slovensko a prímestských autobusoch Slovak Lines v rámci Bratislavského kraja. Jedinou výnimkou je SMS lístok, ktorý naďalej platí len na mestských linkách Dopravného podniku Bratislava. Viac informácií o integrovanej doprave nájdete tu, podmienky použitia jednotlivých lístkov, ako aj možnosti ich kúpy nájdete tu.

Cezhraničné linky 801 a 901 do Maďarska a Rakúska majú vlastné lístky a tarifné podmienky.

Všetky lístky IDS BK sú prestupné a platia aj v nočnej doprave

Zľavnené cestovné sa poskytuje:

  • deťom do 15 rokov (vrátane)
  • študentom do 25 rokov (vrátane)
  • cestujúcim od 62 rokov
  • držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S
Držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S, držiteľom diamantovej Jánskeho plakety, účastníkom protifašistického a protikomunistického odboja a politickým väzňom s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja sa ďalej poskytuje zľava 100 % z cien električeniek pre mesto Bratislava. Občania nad 70 rokov majú nárok na bezplatnú ročnú električenku SeniorPas. Viac informácií nájdete v časti predplatné cestovné lístky.

Cestovné lístky na jednu cestu

Platnosť cestovných lístkov na jednu cestu je ohraničená časom a počtom precestovaných zón. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave - nesmie však prekročiť počet zón, pre ktoré lístok platí.

Cestovné lístky na jednu cestu je možné zakúpiť ako papierové, alebo elektronické. Elektronické cestovné lístky sa zakupujú prostredníctvom kreditu na akceptovanej dopravnej karte a pri ich využití je poskytovaná zľava.

Zóna 100 sa počíta ako dve zóny. Výnimkou sú cesty v rámci mesta Bratislava (t.j. bez použitia regionálnych zón), keďže lístok na 2 zóny možno použiť aj pre cestu zo zóny 100 do zóny 101 alebo opačne. V zásade teda platí, že pri použití cestovného listka na jednu cestu v rámci Bratislavy sa zónová platnosť nezohladňuje. Dôležitá je len pre cestujúcich, ktorí cestujú za hranice mesta. 

Platnosť Základný Zľavnený
2 zóny / 15 minút 0,70 € 0,35 €
2 zóny / 30 minút 0,90 € 0,45 €
3 zóny / 60 minút 1,20 € 0,60 €
4 zóny / 60 minút 1,50 € 0,75 €
5 zón / 90 minút 1,80 € 0,90 €
6 zón / 90 minút 2,10 € 1,05 €
7 zón / 120 minút 2,30 € 1,15 €
8 zón / 120 minút 2,50 € 1,25 €
9 zón / 150 minút 2,80 € 1,40 €
10 zón / 150 minút 3,10 € 1,55 €

180 minút
bez obmedzenia počtu zón 

3,60 € 1,80 €

Pri zakúpení lístka s použitím elektronickej peňaženky sa poskytuje zľava 10 %.

Denné cestovné lístky

Denné cestovné lístky sú určené predovšetkým turistom alebo cestujúcim, ktorí v priebehu krátkeho obdobia plánujú zrealizovať väčšie množstvo ciest. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave na území, na ktorom lístok platí.

Platnosť Základný Zľavnený
24 hodín / 100+101
(Bratislava) 
3,50 € 1,75 €
24 hodín / sieťový
(celý kraj a vybrané
ďalšie obce) 
6,90 € 3,45 €
72 hodín / 100+101
(Bratislava) 
8,00 € 4,00 €
168 hodín / 100+101
(Bratislava) 
 11,40 €* 5,70 €*

Pri zakúpení denného lístka s použitím elektronickej peňaženky sa poskytuje zľava 10 %. Vo vozidlách MHD a na železničných staniciach sú dostupné lístky na 24, alebo 72 hodín, zatiaľ čo vo vozidlách Slovak Lines sa predávajú aj lístky na 168 hodín.

* Cestujúci, ktorí vlastnia čipovú kartu akceptovanú v IDS BK (viac informácií), si môžu zakúpiť predplatný lístok (električenku) na 7 dní, ktorý je mierne lacnejší - viď cenník predplatných lístkov nižšie.

Predplatné cestovné lístky (električenky)

Predplatné cestovné lístky, známe tiež ako električenky, sú určené predovšetkým pravidelným cestujúcim. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave na území, na ktorom lístok platí.

Cestujúcim dávame do pozornosti, že so stúpajúcou dĺžkou platnosti lístka, sa výrazne zlepšuje jeho hodnota. Napríklad pri kombinácii zón 100+101+1 regionálna zóna (vhodné napr. na dochádzanie do Bratislavy z väčšiny susedných obcí) je hodnota 7-dňovej električenky 1,97 € na deň, pri 30-dňovej už len 1,19 € na deň, pri 90-dňovej 1,07 € na deň a pri 365-dňovej dokonca len 0,97 € na deň. Pri kúpe ročnej električenky tak v tomto prípade cestujúci za rok ušetrí až 365 eur oproti situácii, keby si pravidelne kupoval týždenné električenky. Pri električenkách na viac zón sú rozdiely ešte vyššie.

Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S, držitelia diamantovej Janského plakety, účastníci protifašistického odboja, účastníci protikomunistického odboja a politickí väzni a ich rodinní príslušníci narodení pred 17.11.1989 s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja majú nárok na zľavu 100 % zo základnej ceny električenky pre zóny 100 a 101 (mesto Bratislava). Zľava sa poskytuje aj pri kúpe lístka pre zóny 100+101+regionálne zóny, avšak stále len z ceny lístka pre zóny 100+101. Postup na vybavenie tejto zľavy.

Občania nad 70 rokov majú nárok na vydanie bezplatného 365-dňového celosieťového predplatného lístka SeniorPas. Postup na jeho vybavenie.

Držitelia Bratislavskej mestskej karty majú po splnení stanovených podmienok nárok na zľavu 10 %.

  ZÁKLADNÉ CESTOVNÉ ZĽAVNENÉ CESTOVNÉ
Zóny 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní
100+101 (mesto Bratislava) 10,40 € 26,90 € 72,30 € 264,20 € 5,20 € 13,45 € 36,15 € 132,10 €
100+101 + 1 regionálna 13,80 € 35,80 € 96,40 € 352,30 € 6,90 € 17,90 € 48,20 € 176,15 €
100+101 + 2 regionálne 17,20 € 44,80 € 120,40 € 440,40 € 8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 €
100+101 + 3 regionálne 20,70 € 53,70 € 144,50 € 528,40 € 10,35 € 26,85 € 72,25 € 264,20 €
100+101 + 4 regionálne 22,90 € 59,50 € 160,20 € 585,70 € 11,45 € 29,75 € 80,10 € 292,85 €
100+101 + 5 regionálnych 24,80 € 64,40 € 173,40 € 634,10 € 12,40 € 32,20 € 86,70 € 317,05 €
100+101 + 6 regionálnych  27,90 € 72,50 € 195,10 € 713,40 € 13,95 € 36,25 € 97,55 € 356,70 €
100+101 + 7 regionálnych  31,00 € 80,50 € 216,80 € 792,60 € 15,50 € 40,25 € 108,40 € 396,30 €
všetky zóny IDS BK 36,00 € 93,50 € 251,70 € 920,30 € 18,00 € 46,75 € 125,85 € 460,15 €
1 regionálna 5,20 € 13,50 € 36,20 € 132,10 € 2,60 € 6,75 € 18,10 € 66,05 €
2 regionálne  8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 € 4,30 € 11,20 € 30,10 € 110,10 €
3 regionálne  10,40 € 26,90 € 72,30 € 264,20 € 5,20 € 13,45 € 36,15 € 132,10 €
4 regionálne  13,80 € 35,80 € 96,40 € 352,30 € 6,90 € 17,90 € 48,20 € 176,15 €
5 regionálnych  17,20 € 44,80 € 120,40 € 440,40 € 8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 €
6 regionálnych  20,70 € 53,70 € 144,50 € 528,40 € 10,35 € 26,85 € 72,25 € 264,20 €
7 regionálnych 22,90 € 59,50 € 160,20 € 585,70 € 11,45 € 29,75 € 80,10 € 292,85 €
8 regionálnych  24,80 € 64,40 € 173,40 € 634,10 € 12,40 € 32,20 € 86,70 € 317,05 €
9 regionálnych  27,90 € 72,50 € 195,10 € 713,40 € 13,95 € 36,25 € 97,55 € 356,70 €
10 regionálnych  31,00 € 80,50 € 216,80 € 792,60 € 15,50 € 40,25 € 108,40 € 396,30 €

Poznámka: Pri kúpe električenky pre kombináciu zón 101+regionálne zóny sa uplatňuje cenník pre regionálne zóny (t.j. napr. električenka pre zóny 101+215 bude mať cenu ako električenka pre dve regionálne zóny). Zónu 101 nie je možné zakúpiť samostatne. Zónu 100 je možné zakúpiť len spolu so zónou 101.

Dovozný lístok

Na prepravu nadrozmernej batožiny, bicykla, alebo zvieraťa si cestujúci označí zľavnený 15-minútový lístok za 0,35 €. Ten na prepravu batožiny platí 3 hodiny vo všetkých zónach.

Pri použití elektronického lístka je možné dokúpenie elektronického dovozného lístka. Ten má v takomto prípade totožnú platnosť ako lístok pre cestujúceho (napr. ak si cestujúci kupuje elektronický lístok na 90 minút a 5 zón, aj elektronický dovozný lístok bude mať platnosť 90 minút a 5 zón). Cena elektronického dovozného lístka je 0,32€.

Dovozný lístok neplatí vo vlakoch - v tých je potrebné zaplatiť dovozné podľa podmienok železníc.

Karnet


Karnet

Karnet je cestovný lístok určený na viac ciest, ktorého použitie je flexibilné podľa potreby cestujúceho, keďže dokáže nahradiť takmer akýkoľvek cestovný lístok na jednu cestu. Lístok sa oplatí najmä cestujúcim, ktorí necestujú dosť často na to, aby sa im oplatila električenka, no zároveň sa chcú zbaviť nutnosti pri každej ceste zháňať správny cestovný lístok. Cestovanie s karnetom je navyše mierne lacnejšie, než kupovanie samostatného lístka pri každej ceste. Cestujúci tak napr. za šesť 60-minútových ciest po Bratislave zaplatí s karnetom 6,60 € namiesto 7,20 €, ktoré by zaplatil, keby si kupoval lístok pri každej ceste.

Karnet sa skladá z 24 políčok, ktoré si cestujúci označuje podľa potreby. Pred cestou si cestujúci zistí, koľko políčok potrebuje použiť pomocou tabuľky uvedenej priamo na lístku, alebo nižšie v tomto článku. Čím viac políčok cestujúci použije, tým viac zón, resp. minút môže precestovať. Vďaka tomuto systému karnet nahradí akýkoľvek lístok na jednu cestu od 30-minútového dvojzónového po 180-minútový celosieťový (karnet nie je možné označiť na 15 minútovú platnosť). Ostatné políčka cestujúcemu zostanú na ďalšie cesty. Presný spôsob ako si označiť karnet nájdete v článku Predaj a použitie cestovných lístkov IDS BK.

Po označení políčka platia pre karnet rovnaké podmienky ako pre bežný cestovný lístok na jednu cestu. Počas doby platnosti je teda možné neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave za podmienky, že cestujúci neprekročí počet zón, pre ktoré je lístok platný. Aj pri karnete platí, že zóna 100 sa počíta ako dve zóny. Výnimkou je cesta v rámci Bratislavy (bez použitia regionálnych zón), kedy je možné karnet označený na dve zóny použiť aj na cestu zo zóny 100 do zóny 101, alebo opačne.

Ceny karnetu:

  • 6,60 € karnet pre obyčajné cestovné
  • 3,30 € karnet pre zľavnené cestovné

Pre jednotlivé cesty je následne potrebné použiť nasledovný počet políčiek z karnetu (na orientáciu uvádzame aj prepočet, koľko daná cesta vyjde pri použití karnetu):

Platnosť Použité políčka Obyčajný karnet Zľavnený karnet  Úspora oproti bežnému lístku
2 zóny / 30 minút 3 0,83 € 0,41 € 7,77 %
3 zóny / 60 minút 4 1,10 € 0,55 € 8,33 %
4 zóny / 60 minút 5 1,38 € 0,69 € 8.00 %
5 zón / 90 minút 6 1,65 € 0,83 € 8,33 %
6 zón / 90 minút 7 1,93 € 0,96 € 8,10 %
7 zón / 120 minút 8 2,20 € 1,10 € 4,35 %
8 zón / 120 minút 9 2,48 € 1,24 € 0,80 %
9 zón / 150 minút 10 2,75 € 1,38 € 1.79 %
10 zón / 150 minút 11 3,03 € 1,51 € 2,25 %
sieťový / 180 minút 12 3,30 € 1,65 € 8,33 %

1.7.2017
-Samo Muránsky-

Komentáre

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

810zssk26.9.2017 15:33 #178 Re:
Reakcia na #177 od Miro:
V pokladniach ano, predmetna veta sa tyka kupy listka v OCL.
Miro26.9.2017 15:31 #177 Re:
Naozaj sa na železničných staniciach nepredávajú 168h lístky? Ja si matne spomínam, že keď som o tom debatoval s tetou v informačnom stredisku ZSSK na žilinskej stanici, tak tam mala možnosť navoliť aj 168h lístok. Nevidím dôvod, aby tam nebol, veď je to len SW, tlačí sa to aj tak na ten istý papier, ako všetky ostatné vnútroštátne CL.
CePo22.9.2017 21:32 #176 Re:
Reakcia na #175 od nacar:
Ked ta eshop posiela do predajne, tak to ten pripad byt moze.
nacar22.9.2017 21:24 #175 Re:
Reakcia na #174 od CePo:
A je to prípad sťažovateľky? Tá sa ponosuje na otváracie hodiny v Dúbravke a v Rači.
CePo22.9.2017 21:17 #174 Re:
Reakcia na #168 od nacar:
Ak mas BMK a kupujes si 365-dnovy PCL a platnost BMK karty konci skor ako by bola platnost daneho PCL, tak cez internet nie je mozne kupit PCL so zlavou, ale mas navstivit predajnu (aspon tak pise eshop DPB). Da sa toto vybavit v tych cervenych automatoch? Lebo ak nie, tak potom kritika je opodstatnena.
Inka122.9.2017 19:18  +1#173 Re:
Dobrý deň, moja karta nie je problém, len sa pýtam, načo a pre koho potom zriadil dopravný podnik novú predajňu ? to všetko aj plat tetušky je hradený aj z Vašich peňazí, ktoré dávate DP. Tak by to hádam malo slúžiť všetkým, nie len určitej skupine ľudí v Dúbravke. A nemyslím si, že je to kritický príspevok, každá kritika bolí. Čo takto upraviť otváracie hodiny v prospech cestujúcich napr. 8-16 hod a v stredu 10-18 hod? to je vhodný čas pre školákov aj stredoškolákov. Stačí sa tam len ísť pozrieť, koľko ľudí tam chodí po obede. DP si to vie štatisticky zistiť z databázy predajnosti času. Potom by bolo celkom zaujímavé tam dať len automat, a DP by ušetril slušnú sumu na nákladoch a platoch. Veď stále vravia, že nemajú peniaze...aj to je potom spôsob, ako ich ušetriť.
nacar22.9.2017 18:41 #172 Re:
Reakcia na #171 od Mike:
Ani moja a pochybujem, že vo svojich 89 rokoch ju bude potrebovať. Ale pani Halenárová píše, že chodí do roboty, občas na rodičovské a pochybujem, že by takáto mladá žena nemala platobnú kartu.
Mike22.9.2017 18:34 #171 Re:
Reakcia na #170 od 810zssk:
Moja mama nemá ani platobnú kartu a ani nechce.
810zssk22.9.2017 18:21 #170 Re:
Reakcia na #169 od Mike:
Da sa platit kartou
Mike22.9.2017 18:19 #169 Re:
Reakcia na #168 od nacar:
Možno nemá internet banking
nacar22.9.2017 18:13 #168 Re:
Reakcia na #166 od Inka1:
Vážená pani Halenárová, za čas, ktorý ste venovali Vášmu "kritickému" príspevku, dá sa kúpiť električenka hneď niekoľkokrát, a to aj cez internet, ako Vám napísal Mike. Lebo, ako sa zdá, prístup na internet máte, teda nepotrebujete nikam chodiť.
https://eshop.dopravnakarta.sk/DPB/TimeTicketOrder.aspx
https://eshop.dopravnakarta.sk/DPB/Instructions.aspx/925
Mike22.9.2017 16:22  +1#167 Re:
Reakcia na #166 od Inka1:
Električenka sa dá kúpiť aj cez internet, na železničných staniciach a v červených multifunkčných automatoch. V Dúbravke je jeden taký napr. v Bille v OD Saratov.
Inka122.9.2017 16:17 #166 Re:
Dobrý deň,
Chcem sa poďakovať opravnému podniku Bratislava za tie "úžasné" otváracie hodiny na predajni v Dúbravke /aj Rača/. Neviem kto rozhoduje v Dopravnom podniku o otváracích časoch na predajniach, ale mal by sa zamyslieť pre koho vlastne je tá predajňa otvorená. Či pre dôchodcov, žiakov ZŠ, mamičky na materskej alebo bezdomovcov /ktorí ale nepotrebujú električenky/...ale rozhodne nie pre zamestnaných ľudí, čo pracujú mimo Dúbravky, Devínskej a Lamača. Lebo ak ide niekto na 6-7 hod ráno do prace, ťažko si stíha kúpiť električenku v čase od 6:00-13:30 hod /pon-str-pia/. Predajňa je otvorená po obede len dva dni v týždni /ut-štv/. Ak sa trafí, že je rodičovské, alebo sa musí zostať dlhšie v práci....tak máme smolu....treba cestovať do centra mesta.
Som presvedčená, že toto je spôsob, ako si cestujúcich len znechutiť, odradiť a zvýšiť počet čiernych pasažierov. Vďaka "úžasným" otváracím hodinám v Dúbravke, rozširujem ich rady. Komentár zo strany DP, že som si mala kúpiť električenku skôr, neobstojí, lebo sa pýtam:
dopravný podnik je tu pre ľudí, alebo ľudia pre dopravný podnik ??????????
Jednoznačne takýmto spôsobom nedostanete ľudí z áut do MHD, aj za takýchto podmienok určite nie, o tom som presvedčená !!!!!!!

Len tak ďalej Dopravný podnik. Aj toto je spôsob, ako si odradiť cestujúcich.
Halenárová
810zssk18.9.2017 17:58 #165 Re:
Reakcia na #164 od Kajko:
Pokial Vas syn nie je v maturitnom rocniku a teda ma narok na zlavu az do 31.8., tak bude najlepsie ak sa obratite priamo na Odbor tarifnych sluzieb (ots@dpb.sk) a dohodnete sa s nimi na rieseni situacie.
Kajko18.9.2017 17:40 #164 Re:
Dá sa teda zmeniť platnosť karty do 31.8.? Vie mi ju pracovníčka nahrať poriadne?
810zssk18.9.2017 17:36 #163 Re:
Reakcia na #162 od Kajko:
Pokial je Vas syn v maturitnom rocniku, tak zlava skutocne plati len do 30.6. V opacnom pripade by mala byt aktivovana do 31.8.

Co sa tyka rocnej elektricenky, tu je vzdy mozne zakupit najviac do konca platnosti karty, cize v tomto pripade skutocne do 30.6.
Kajko18.9.2017 17:32 #162 Re:
Pracovníčka DPB predĺžila17-ročnému synovi študentovi gymnázia platnosť čipovej karty na základe potvrdenia o návšteve školy iba do konca júna. Je to v poriadku? Nemá nárok na zľavnený cestovný lístok aj počas prázdnin? Cez prázdniny sa z každého študenta stáva dospelý a potom zase od 1. septembra zase študent. Zároveň mu odmietla predať ročnú električenku, že tá sa už študentom 17. septembra do 31.8. nepredáva. Predala mu iba trojmesačnú.
Valec21.8.2017 15:17 #161 Re:
Reakcia na #160 od Gabinka:
Automaticky strhne zľavnené cestovné.
Gabinka21.8.2017 15:14 #160 Re:
Mám dôchodcovskú elektronickú peňaženku, znamená to, že po priložení karty mi bude automaticky strhnuté zľavnené cestovné, alebo musím na displeji pátrať po zľave? Vďaka za odpoveď, pýtam sa, lebo ju idem použiť prvýkrát
810zssk21.8.2017 12:03 #159 Re:
Reakcia na #158 od Mike:
Za par dni to bude rok co funguju eCL, uz by niekto mohol ten problem odstranit..