Cestovné lístky IDS BK

Ilustračné foto © Bratislavská integrovaná doprava


Od 1. novembra 2015 sú v predaji cestovné lístky na Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK), ktoré nahradili doterajšie lístky na MHD. Tieto lístky platia okrem MHD tiež vo vlakoch Os a REx Železničnej spoločnosti Slovensko a prímestských autobusoch Slovak Lines v rámci Bratislavského kraja. Jedinou výnimkou je SMS lístok, ktorý naďalej platí len na mestských linkách Dopravného podniku Bratislava. Viac informácií o integrovanej doprave nájdete tu, podmienky použitia jednotlivých lístkov, ako aj možnosti ich kúpy nájdete tu.

Cezhraničné linky 801 a 901 do Maďarska a Rakúska majú vlastné lístky a tarifné podmienky.

Všetky lístky IDS BK sú prestupné a platia aj v nočnej doprave

Zľavnené cestovné sa poskytuje:

  • deťom do 15 rokov (vrátane)
  • študentom do 25 rokov (vrátane)
  • cestujúcim od 62 rokov
  • držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S
Držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S, držiteľom diamantovej Jánskeho plakety, účastníkom protifašistického a protikomunistického odboja a politickým väzňom s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja sa ďalej poskytuje zľava 100 % z cien električeniek pre mesto Bratislava. Občania nad 70 rokov majú nárok na bezplatnú ročnú električenku SeniorPas. Viac informácií nájdete v časti predplatné cestovné lístky.

Cestovné lístky na jednu cestu

Platnosť cestovných lístkov na jednu cestu je ohraničená časom a počtom precestovaných zón. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave - nesmie však prekročiť počet zón, pre ktoré lístok platí.

Cestovné lístky na jednu cestu je možné zakúpiť ako papierové, alebo elektronické. Elektronické cestovné lístky sa zakupujú prostredníctvom kreditu na akceptovanej dopravnej karte a pri ich využití je poskytovaná zľava.

Zóna 100 sa počíta ako dve zóny. Výnimkou sú cesty v rámci mesta Bratislava (t.j. bez použitia regionálnych zón), keďže lístok na 2 zóny možno použiť aj pre cestu zo zóny 100 do zóny 101 alebo opačne. V zásade teda platí, že pri použití cestovného listka na jednu cestu v rámci Bratislavy sa zónová platnosť nezohladňuje. Dôležitá je len pre cestujúcich, ktorí cestujú za hranice mesta. 

Platnosť Základný Zľavnený
2 zóny / 15 minút 0,70 € 0,35 €
2 zóny / 30 minút 0,90 € 0,45 €
3 zóny / 60 minút 1,20 € 0,60 €
4 zóny / 60 minút 1,50 € 0,75 €
5 zón / 90 minút 1,80 € 0,90 €
6 zón / 90 minút 2,10 € 1,05 €
7 zón / 120 minút 2,30 € 1,15 €
8 zón / 120 minút 2,50 € 1,25 €
9 zón / 150 minút 2,80 € 1,40 €
10 zón / 150 minút 3,10 € 1,55 €

180 minút
bez obmedzenia počtu zón 

3,60 € 1,80 €

Pri zakúpení lístka s použitím elektronickej peňaženky sa poskytuje zľava 10 %.

Denné cestovné lístky

Denné cestovné lístky sú určené predovšetkým turistom alebo cestujúcim, ktorí v priebehu krátkeho obdobia plánujú zrealizovať väčšie množstvo ciest. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave na území, na ktorom lístok platí.

Platnosť Základný Zľavnený
24 hodín / 100+101
(Bratislava) 
3,50 € 1,75 €
24 hodín / sieťový
(celý kraj a vybrané
ďalšie obce) 
6,90 € 3,45 €
72 hodín / 100+101
(Bratislava) 
8,00 € 4,00 €
168 hodín / 100+101
(Bratislava) 
 11,40 €* 5,70 €*

Pri zakúpení denného lístka s použitím elektronickej peňaženky sa poskytuje zľava 10 %. Vo vozidlách MHD a na železničných staniciach sú dostupné lístky na 24, alebo 72 hodín, zatiaľ čo vo vozidlách Slovak Lines sa predávajú aj lístky na 168 hodín.

* Cestujúci, ktorí vlastnia čipovú kartu akceptovanú v IDS BK (viac informácií), si môžu zakúpiť predplatný lístok (električenku) na 7 dní, ktorý je mierne lacnejší - viď cenník predplatných lístkov nižšie.

Predplatné cestovné lístky (električenky)

Predplatné cestovné lístky, známe tiež ako električenky, sú určené predovšetkým pravidelným cestujúcim. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave na území, na ktorom lístok platí.

Cestujúcim dávame do pozornosti, že so stúpajúcou dĺžkou platnosti lístka, sa výrazne zlepšuje jeho hodnota. Napríklad pri kombinácii zón 100+101+1 regionálna zóna (vhodné napr. na dochádzanie do Bratislavy z väčšiny susedných obcí) je hodnota 7-dňovej električenky 1,97 € na deň, pri 30-dňovej už len 1,19 € na deň, pri 90-dňovej 1,07 € na deň a pri 365-dňovej dokonca len 0,97 € na deň. Pri kúpe ročnej električenky tak v tomto prípade cestujúci za rok ušetrí až 365 eur oproti situácii, keby si pravidelne kupoval týždenné električenky. Pri električenkách na viac zón sú rozdiely ešte vyššie.

Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S, držitelia diamantovej Janského plakety, účastníci protifašistického odboja, účastníci protikomunistického odboja a politickí väzni a ich rodinní príslušníci narodení pred 17.11.1989 s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja majú nárok na zľavu 100 % zo základnej ceny električenky pre zóny 100 a 101 (mesto Bratislava). Zľava sa poskytuje aj pri kúpe lístka pre zóny 100+101+regionálne zóny, avšak stále len z ceny lístka pre zóny 100+101. Postup na vybavenie tejto zľavy.

Občania nad 70 rokov majú nárok na vydanie bezplatného 365-dňového celosieťového predplatného lístka SeniorPas. Postup na jeho vybavenie.

Držitelia Bratislavskej mestskej karty majú po splnení stanovených podmienok nárok na zľavu 10 %.

  ZÁKLADNÉ CESTOVNÉ ZĽAVNENÉ CESTOVNÉ
Zóny 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní
100+101 (mesto Bratislava) 10,40 € 26,90 € 72,30 € 264,20 € 5,20 € 13,45 € 36,15 € 132,10 €
100+101 + 1 regionálna 13,80 € 35,80 € 96,40 € 352,30 € 6,90 € 17,90 € 48,20 € 176,15 €
100+101 + 2 regionálne 17,20 € 44,80 € 120,40 € 440,40 € 8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 €
100+101 + 3 regionálne 20,70 € 53,70 € 144,50 € 528,40 € 10,35 € 26,85 € 72,25 € 264,20 €
100+101 + 4 regionálne 22,90 € 59,50 € 160,20 € 585,70 € 11,45 € 29,75 € 80,10 € 292,85 €
100+101 + 5 regionálnych 24,80 € 64,40 € 173,40 € 634,10 € 12,40 € 32,20 € 86,70 € 317,05 €
100+101 + 6 regionálnych  27,90 € 72,50 € 195,10 € 713,40 € 13,95 € 36,25 € 97,55 € 356,70 €
100+101 + 7 regionálnych  31,00 € 80,50 € 216,80 € 792,60 € 15,50 € 40,25 € 108,40 € 396,30 €
všetky zóny IDS BK 36,00 € 93,50 € 251,70 € 920,30 € 18,00 € 46,75 € 125,85 € 460,15 €
1 regionálna 5,20 € 13,50 € 36,20 € 132,10 € 2,60 € 6,75 € 18,10 € 66,05 €
2 regionálne  8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 € 4,30 € 11,20 € 30,10 € 110,10 €
3 regionálne  10,40 € 26,90 € 72,30 € 264,20 € 5,20 € 13,45 € 36,15 € 132,10 €
4 regionálne  13,80 € 35,80 € 96,40 € 352,30 € 6,90 € 17,90 € 48,20 € 176,15 €
5 regionálnych  17,20 € 44,80 € 120,40 € 440,40 € 8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 €
6 regionálnych  20,70 € 53,70 € 144,50 € 528,40 € 10,35 € 26,85 € 72,25 € 264,20 €
7 regionálnych 22,90 € 59,50 € 160,20 € 585,70 € 11,45 € 29,75 € 80,10 € 292,85 €
8 regionálnych  24,80 € 64,40 € 173,40 € 634,10 € 12,40 € 32,20 € 86,70 € 317,05 €
9 regionálnych  27,90 € 72,50 € 195,10 € 713,40 € 13,95 € 36,25 € 97,55 € 356,70 €
10 regionálnych  31,00 € 80,50 € 216,80 € 792,60 € 15,50 € 40,25 € 108,40 € 396,30 €

Poznámka: Pri kúpe električenky pre kombináciu zón 101+regionálne zóny sa uplatňuje cenník pre regionálne zóny (t.j. napr. električenka pre zóny 101+215 bude mať cenu ako električenka pre dve regionálne zóny). Zónu 101 nie je možné zakúpiť samostatne. Zónu 100 je možné zakúpiť len spolu so zónou 101.

Dovozný lístok

Na prepravu nadrozmernej batožiny, bicykla, alebo zvieraťa si cestujúci označí zľavnený 15-minútový lístok za 0,35 €. Ten na prepravu batožiny platí 3 hodiny vo všetkých zónach.

Pri použití elektronického lístka je možné dokúpenie elektronického dovozného lístka. Ten má v takomto prípade totožnú platnosť ako lístok pre cestujúceho (napr. ak si cestujúci kupuje elektronický lístok na 90 minút a 5 zón, aj elektronický dovozný lístok bude mať platnosť 90 minút a 5 zón). Cena elektronického dovozného lístka je 0,32€.

Dovozný lístok neplatí vo vlakoch - v tých je potrebné zaplatiť dovozné podľa podmienok železníc.

Karnet


Karnet

Karnet je cestovný lístok určený na viac ciest, ktorého použitie je flexibilné podľa potreby cestujúceho, keďže dokáže nahradiť takmer akýkoľvek cestovný lístok na jednu cestu. Lístok sa oplatí najmä cestujúcim, ktorí necestujú dosť často na to, aby sa im oplatila električenka, no zároveň sa chcú zbaviť nutnosti pri každej ceste zháňať správny cestovný lístok. Cestovanie s karnetom je navyše mierne lacnejšie, než kupovanie samostatného lístka pri každej ceste. Cestujúci tak napr. za šesť 60-minútových ciest po Bratislave zaplatí s karnetom 6,60 € namiesto 7,20 €, ktoré by zaplatil, keby si kupoval lístok pri každej ceste.

Karnet sa skladá z 24 políčok, ktoré si cestujúci označuje podľa potreby. Pred cestou si cestujúci zistí, koľko políčok potrebuje použiť pomocou tabuľky uvedenej priamo na lístku, alebo nižšie v tomto článku. Čím viac políčok cestujúci použije, tým viac zón, resp. minút môže precestovať. Vďaka tomuto systému karnet nahradí akýkoľvek lístok na jednu cestu od 30-minútového dvojzónového po 180-minútový celosieťový (karnet nie je možné označiť na 15 minútovú platnosť). Ostatné políčka cestujúcemu zostanú na ďalšie cesty. Presný spôsob ako si označiť karnet nájdete v článku Predaj a použitie cestovných lístkov IDS BK.

Po označení políčka platia pre karnet rovnaké podmienky ako pre bežný cestovný lístok na jednu cestu. Počas doby platnosti je teda možné neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave za podmienky, že cestujúci neprekročí počet zón, pre ktoré je lístok platný. Aj pri karnete platí, že zóna 100 sa počíta ako dve zóny. Výnimkou je cesta v rámci Bratislavy (bez použitia regionálnych zón), kedy je možné karnet označený na dve zóny použiť aj na cestu zo zóny 100 do zóny 101, alebo opačne.

Ceny karnetu:

  • 6,60 € karnet pre obyčajné cestovné
  • 3,30 € karnet pre zľavnené cestovné

Pre jednotlivé cesty je následne potrebné použiť nasledovný počet políčiek z karnetu (na orientáciu uvádzame aj prepočet, koľko daná cesta vyjde pri použití karnetu):

Platnosť Použité políčka Obyčajný karnet Zľavnený karnet  Úspora oproti bežnému lístku
2 zóny / 30 minút 3 0,83 € 0,41 € 7,77 %
3 zóny / 60 minút 4 1,10 € 0,55 € 8,33 %
4 zóny / 60 minút 5 1,38 € 0,69 € 8.00 %
5 zón / 90 minút 6 1,65 € 0,83 € 8,33 %
6 zón / 90 minút 7 1,93 € 0,96 € 8,10 %
7 zón / 120 minút 8 2,20 € 1,10 € 4,35 %
8 zón / 120 minút 9 2,48 € 1,24 € 0,80 %
9 zón / 150 minút 10 2,75 € 1,38 € 1.79 %
10 zón / 150 minút 11 3,03 € 1,51 € 2,25 %
sieťový / 180 minút 12 3,30 € 1,65 € 8,33 %

1.7.2017
-Samo Muránsky-

Komentáre

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

nacar26.7.2017 17:22 #156 Re:
Reakcia na #155 od Valec:
Presnejšie povedané, vrátane posledného dňa pred dňom dovŕšenia šiesteho roka života.
Valec26.7.2017 16:46 #155 Re:
Reakcia na #154 od barney:
Do dovŕšenia 6 rokov veku, tzn. do 5,99.
barney26.7.2017 16:34 #154 Re:
Prosim vas bezplatna doprava je do 6 rokov to znamená ze kym ma dieta 6.99 roka môže cestovat bezplatne? ale je to do 5.99 ze ak. uz ma 6 rokov musí platiť? ďakujem
piggee24.6.2017 14:48 #153 Re:
Tak moze sa doplnit dalsia trasa a dopravca http://www.region-bsk.sk/clanok/poslanci-schvalili-vstup-regiojetu-do-integrovanej-dopravy-868702.aspx
nacar16.5.2017 12:41 #152 Re:
Reakcia na #151 od Dasa007:
Samozrejme, že aj pre cudzincov.
Dasa00716.5.2017 12:04 #151 Re:
Plati sleva (1/2) pro seniory nad 62 jen pro slovenske obcany, nebo i pro cizince?
810zssk3.4.2017 13:49 #150 Re:
Reakcia na #148 od Garri:
No, it's not possible to use carnet as 15 minutes ticket. You need to use at least 3 fields (with validity of 30 minutes).
medzernik3.4.2017 13:22 #149 Re:
Reakcia na #148 od Garri:
Can you please rewrite the sentences so we can understand you?
Garri3.4.2017 8:12 #148 Re:
Can I validity "Carnet ticket" used for 2 zones / 15 minutes only 2 fields ?
Or only Carnet is ticket can used for 2 zones / 30 minutes 3 fields ?
Rubber3827.2.2017 21:12 #147 Re:
Reakcia na #145 od grosko:
Na mojej pobočke ich ale každopádne vymeniť môžete, pôjdu do zbierky
810zssk27.2.2017 19:23 #146 Re:
Reakcia na #145 od grosko:
Ak ide o listky zakupene pred 1. novembrom 2016, tak tieto listky uz vymenit nie je mozne. Listky zakupene po 1. novembri 2016 zostavaju v platnosti a nie je nutne ich menit.
grosko27.2.2017 18:26 #145 Re:
Dobrý deň, zhruba pred rokom a pol (presný dátum si už nepamätám), som si kúpil dva lístky, ktoré som doteraz nevyužil. Nakoľko nechodím do Bratislavy tak často, dali by sa na Vašej pobočke na hlavnej stanici vymeniť za aktuálne? Bol by som nerád, keby prepadli. Za odpoveď vopred ďakujem.
yahoda16.2.2017 12:49 -1#144 Re:
Reakcia na #143 od tictac7:
presne pre toto som to uz aj ja olutovala, ze som sa nechala zblbnut ake je to super... nepouzivam uz tu kartu, radsej si kupujem papierove listky je to ovela rychlejsie, to trva tak 2-3 sekundy, nastupis, cvaknes a hotovo...
tictac712.2.2017 22:11 -1 +1#143 Re:
Dobrý deň. Úspešne som si zakúpila a nabila kartu na nákup eCL. Môžem povedať, že asi nie veľmi dobrá voľba to bola:
1. nemám inú možnosť, ako stáť na zastávke vpredu, aby som mohla nastupovať prednými dverami (keďže netuším, či príde spoj, čo má len v predných dverách takýto označovač alebo vo všetkých)
2. v súvislosti s bodom 1 mi napadla takáto situácia. Dobieham na spoj do posledných dverí. Je dopravná špička, spoj naplnený na prasknutie. Aká je šanca, že sa dostanem k "môjmu" označovaču? Čo ak po ceste k nemu stretnem revízora?
3. podľa dostupných materiálov zápis eCL trvá približne 1 sekundu. Neviem kto to ako meral, ale toto sa mi ešte nepodarilo. Pri označovači strávim v lepšom prípade necelú minútu. Najskôr sa k nemu musím dostať tak, aby mi nik nezavadzal. Vyberiem si lístok. Priložím kartu. Najskôr sa načítavajú údaje z karty, potom sa vykonáva zápis eCL na kartu (ani jedna z tých operácií netrvá 1 sekundu). po celý čas musím kartu držať v neustálom kontakte so strojčekom, inak sa čítanie, či zápis preruší a môžem ísť odznova. Stačí nejaký výmoľ na ceste, prudšie pridanie, zabrzdenie, nechcený kontakt spolucestujúceho a zápis sa nepodarí.....
4. čitateľnosť údajov na displeji - čistá katastrofa. Kvantum údajov, veľmi zlý kontrast, krátka doba zobrazenia. ....možno ak by som mala oči na trupe by to bolo lepšie. Zamyslel sa niekto nad tým, v akej výške je displej, kam je nasmerovaný a kde majú ľudia oči?
Valec6.2.2017 9:16 #142 Re:
Reakcia na #138 od Janik11:
"Skôr ma len zaujíma, akú sumu to vypočíta pri kúpe 100+101+1 na BMK."
Posielam. Žiaľ, BMK mi pomaly končí, takže nemohol som zvoliť ročný.

Inak, môžeš mať súčasne aj viac PCL prekrývajúcich sa ako zónovou, tak aj časovou platnosťou. Malo by ti to teda ísť aj teraz, akurát ťa to má upozorniť, že v danom období už máš PCL zakúpený.
Valec6.2.2017 8:48 #141 Re:
Reakcia na #138 od Janik11:
"Z Tarify nie je úplne jasné, že ak si chcem kúpiť aj inú, než mestskú zónu, tak to musím urobiť naraz, inak ma to bude stáť podstatne viac."

Nemusíš tak urobiť naraz. Ale sám si zváž, či si kupuješ jeden PCL pre zóny 100+101+1 regio za 352,30 €, alebo si kúpiš dva PCL - jeden pre zóny 100+101 za 264,20 € a druhý pre 1 regio zónu za 132,10 €. Počítať vieš, sám si zhodnoť, čo sa ti viac oplatí.

V obchode ak predávajú 6 kilový prášok za 10 € a 3-kilový za 6 €, tiež ti žiadnu zľavu nedajú, ak si kúpiš dva menšie.
Janik115.2.2017 20:16 #140 Re:
Reakcia na #139 od 810zssk:
Ja viem, že ten pôvodný s tým novým nemá nič spoločné. A práve na to som poukazoval, že môže nastať situácia, kedy človek nepotrebuje rovnakú platnosť PCL a pritom, podľa mňa by mohol mať nárok na nejakú zľavu, hoc aj nie na celú tak, ako to je vypočítané v tarife. Ale to je jedno. Ja sám som si ten lístok nechcel kúpiť a ani to v budúcnosti neplánujem. A ani si nemyslím, že po takomto niečom je reálny dopyt.

Inak, nahlásil som to na dpb.
810zssk5.2.2017 20:03 #139 Re:
Reakcia na #138 od Janik11:
Dakujem. Ta cena je totalny nezmysel, rocny PCL pre zonu 610 ma stat 132,10.

"Z Tarify nie je úplne jasné, že ak si chcem kúpiť aj inú, než mestskú zónu, tak to musím urobiť naraz, inak ma to bude stáť podstatne viac." - Z cennika to vyplyva celkom jednoznacne. Tarifa je degresivna, takze cim dlhsia platnost listka (ci uz casova, alebo vzdialenostna), tym vyhodnejsie cestovne. Ked si PCL pre zonu 610 dokupujes dodatocne, kupujes si novy listok, ktory s tym povodnym nic spolocne nema.

Ako pisal Valec, cena rocneho PCL pre zony 100+101+610 na BMK je 325,75 (zakladna cena 325,20 s BMK zlavou 26,42).
Janik115.2.2017 19:35 #138 Re:
Reakcia na #137 od 810zssk:
http://tinypic.com/r/8yx44y/9

@Valec

Z Tarify nie je úplne jasné, že ak si chcem kúpiť aj inú, než mestskú zónu, tak to musím urobiť naraz, inak ma to bude stáť podstatne viac.
A ak to tak aj niekto myslel, tak si myslím, že je to trocha blbosť. Veď keď už mám zakúpený PCL na 100+101, tak by, hádam, malo byť jedno, kedy si dokúpim inú zónu. Ak platnosť PCL tej zóny je po dátum platnosti 100+101, tak je to podľa mňa úplne legitímna požiadavka.

Napr.
365d 100+101 od 1.1.2017 do 31.12.2017
90d zóna 610 za účelom rekreácie len cez leto od 1.6.2017 do 30.8.2017

Cena 264,20€ (100+101, 365d) + 24,10€ (610, 90d) a nie +36,20€. Veď úplne legitímne spĺňam podmienku 100+101+1 regionálna. Ale tuná uznávam, že na tento prípad tarifa asi myslí a v PP to je, dajme tomu, uvedené. Ako nemyslím si, že toto je nejaký zásadný problém IDSBK, ale podľa mňa, logiku môj názor má.

Skôr ma len zaujíma, akú sumu to vypočíta pri kúpe 100+101+1 na BMK. Ja to už neviem overiť, keďže si nedokážem kúpiť lístok skôr, ako neviem koľko dní pred koncom platnosti aktuálneho...
810zssk5.2.2017 19:02  +1#137 Re:
Reakcia na #135 od Janik11:
Tu cenu 147,90 ti vypisalo ked si tam zadal co? Lebo ziaden listok za taku cenu by nemal existovat, takze to vyzera na nejaky bug (alebo mi nieco uchadza).