Cestovné lístky IDS BK

Ilustračné foto © Bratislavská integrovaná doprava


Od 1. novembra 2015 sú v predaji cestovné lístky na Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK), ktoré nahradili doterajšie lístky na MHD. Tieto lístky platia okrem MHD tiež vo vlakoch Os a REx Železničnej spoločnosti Slovensko a prímestských autobusoch Slovak Lines v rámci Bratislavského kraja. Jedinou výnimkou je SMS lístok, ktorý naďalej platí len na mestských linkách Dopravného podniku Bratislava. Viac informácií o integrovanej doprave nájdete tu, podmienky použitia jednotlivých lístkov, ako aj možnosti ich kúpy nájdete tu.

Cezhraničné linky 801 a 901 do Maďarska a Rakúska majú vlastné lístky a tarifné podmienky.

Všetky lístky IDS BK sú prestupné a platia aj v nočnej doprave

Zľavnené cestovné sa poskytuje:

  • deťom do 15 rokov (vrátane)
  • študentom do 25 rokov (vrátane)
  • cestujúcim od 62 rokov
  • držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S
Držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S, držiteľom diamantovej Jánskeho plakety, účastníkom protifašistického a protikomunistického odboja a politickým väzňom s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja sa ďalej poskytuje zľava 100 % z cien električeniek pre mesto Bratislava. Občania nad 70 rokov majú nárok na bezplatnú ročnú električenku SeniorPas. Viac informácií nájdete v časti predplatné cestovné lístky.

Cestovné lístky na jednu cestu

Platnosť cestovných lístkov na jednu cestu je ohraničená časom a počtom precestovaných zón. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave - nesmie však prekročiť počet zón, pre ktoré lístok platí.

Cestovné lístky na jednu cestu je možné zakúpiť ako papierové, alebo elektronické. Elektronické cestovné lístky sa zakupujú prostredníctvom kreditu na akceptovanej dopravnej karte a pri ich využití je poskytovaná zľava.

Zóna 100 sa počíta ako dve zóny. Výnimkou sú cesty v rámci mesta Bratislava (t.j. bez použitia regionálnych zón), keďže lístok na 2 zóny možno použiť aj pre cestu zo zóny 100 do zóny 101 alebo opačne. V zásade teda platí, že pri použití cestovného listka na jednu cestu v rámci Bratislavy sa zónová platnosť nezohladňuje. Dôležitá je len pre cestujúcich, ktorí cestujú za hranice mesta. 

Platnosť Základný Zľavnený
2 zóny / 15 minút 0,70 € 0,35 €
2 zóny / 30 minút 0,90 € 0,45 €
3 zóny / 60 minút 1,20 € 0,60 €
4 zóny / 60 minút 1,50 € 0,75 €
5 zón / 90 minút 1,80 € 0,90 €
6 zón / 90 minút 2,10 € 1,05 €
7 zón / 120 minút 2,30 € 1,15 €
8 zón / 120 minút 2,50 € 1,25 €
9 zón / 150 minút 2,80 € 1,40 €
10 zón / 150 minút 3,10 € 1,55 €

180 minút
bez obmedzenia počtu zón 

3,60 € 1,80 €

Pri zakúpení lístka s použitím elektronickej peňaženky sa poskytuje zľava 10 %.

Denné cestovné lístky

Denné cestovné lístky sú určené predovšetkým turistom alebo cestujúcim, ktorí v priebehu krátkeho obdobia plánujú zrealizovať väčšie množstvo ciest. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave na území, na ktorom lístok platí.

Platnosť Základný Zľavnený
24 hodín / 100+101
(Bratislava) 
3,50 € 1,75 €
24 hodín / sieťový
(celý kraj a vybrané
ďalšie obce) 
6,90 € 3,45 €
72 hodín / 100+101
(Bratislava) 
8,00 € 4,00 €
168 hodín / 100+101
(Bratislava) 
 11,40 €* 5,70 €*

Pri zakúpení denného lístka s použitím elektronickej peňaženky sa poskytuje zľava 10 %. Vo vozidlách MHD a na železničných staniciach sú dostupné lístky na 24, alebo 72 hodín, zatiaľ čo vo vozidlách Slovak Lines sa predávajú aj lístky na 168 hodín.

* Cestujúci, ktorí vlastnia čipovú kartu akceptovanú v IDS BK (viac informácií), si môžu zakúpiť predplatný lístok (električenku) na 7 dní, ktorý je mierne lacnejší - viď cenník predplatných lístkov nižšie.

Predplatné cestovné lístky (električenky)

Predplatné cestovné lístky, známe tiež ako električenky, sú určené predovšetkým pravidelným cestujúcim. Cestujúci môže po dobu platnosti neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave na území, na ktorom lístok platí.

Cestujúcim dávame do pozornosti, že so stúpajúcou dĺžkou platnosti lístka, sa výrazne zlepšuje jeho hodnota. Napríklad pri kombinácii zón 100+101+1 regionálna zóna (vhodné napr. na dochádzanie do Bratislavy z väčšiny susedných obcí) je hodnota 7-dňovej električenky 1,97 € na deň, pri 30-dňovej už len 1,19 € na deň, pri 90-dňovej 1,07 € na deň a pri 365-dňovej dokonca len 0,97 € na deň. Pri kúpe ročnej električenky tak v tomto prípade cestujúci za rok ušetrí až 365 eur oproti situácii, keby si pravidelne kupoval týždenné električenky. Pri električenkách na viac zón sú rozdiely ešte vyššie.

Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S, držitelia diamantovej Janského plakety, účastníci protifašistického odboja, účastníci protikomunistického odboja a politickí väzni a ich rodinní príslušníci narodení pred 17.11.1989 s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja majú nárok na zľavu 100 % zo základnej ceny električenky pre zóny 100 a 101 (mesto Bratislava). Zľava sa poskytuje aj pri kúpe lístka pre zóny 100+101+regionálne zóny, avšak stále len z ceny lístka pre zóny 100+101. Postup na vybavenie tejto zľavy.

Občania nad 70 rokov majú nárok na vydanie bezplatného 365-dňového celosieťového predplatného lístka SeniorPas. Postup na jeho vybavenie.

Držitelia Bratislavskej mestskej karty majú po splnení stanovených podmienok nárok na zľavu 10 %.

  ZÁKLADNÉ CESTOVNÉ ZĽAVNENÉ CESTOVNÉ
Zóny 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní 7 dní 30 dní 90 dní 365 dní
100+101 (mesto Bratislava) 10,40 € 26,90 € 72,30 € 264,20 € 5,20 € 13,45 € 36,15 € 132,10 €
100+101 + 1 regionálna 13,80 € 35,80 € 96,40 € 352,30 € 6,90 € 17,90 € 48,20 € 176,15 €
100+101 + 2 regionálne 17,20 € 44,80 € 120,40 € 440,40 € 8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 €
100+101 + 3 regionálne 20,70 € 53,70 € 144,50 € 528,40 € 10,35 € 26,85 € 72,25 € 264,20 €
100+101 + 4 regionálne 22,90 € 59,50 € 160,20 € 585,70 € 11,45 € 29,75 € 80,10 € 292,85 €
100+101 + 5 regionálnych 24,80 € 64,40 € 173,40 € 634,10 € 12,40 € 32,20 € 86,70 € 317,05 €
100+101 + 6 regionálnych  27,90 € 72,50 € 195,10 € 713,40 € 13,95 € 36,25 € 97,55 € 356,70 €
100+101 + 7 regionálnych  31,00 € 80,50 € 216,80 € 792,60 € 15,50 € 40,25 € 108,40 € 396,30 €
všetky zóny IDS BK 36,00 € 93,50 € 251,70 € 920,30 € 18,00 € 46,75 € 125,85 € 460,15 €
1 regionálna 5,20 € 13,50 € 36,20 € 132,10 € 2,60 € 6,75 € 18,10 € 66,05 €
2 regionálne  8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 € 4,30 € 11,20 € 30,10 € 110,10 €
3 regionálne  10,40 € 26,90 € 72,30 € 264,20 € 5,20 € 13,45 € 36,15 € 132,10 €
4 regionálne  13,80 € 35,80 € 96,40 € 352,30 € 6,90 € 17,90 € 48,20 € 176,15 €
5 regionálnych  17,20 € 44,80 € 120,40 € 440,40 € 8,60 € 22,40 € 60,20 € 220,20 €
6 regionálnych  20,70 € 53,70 € 144,50 € 528,40 € 10,35 € 26,85 € 72,25 € 264,20 €
7 regionálnych 22,90 € 59,50 € 160,20 € 585,70 € 11,45 € 29,75 € 80,10 € 292,85 €
8 regionálnych  24,80 € 64,40 € 173,40 € 634,10 € 12,40 € 32,20 € 86,70 € 317,05 €
9 regionálnych  27,90 € 72,50 € 195,10 € 713,40 € 13,95 € 36,25 € 97,55 € 356,70 €
10 regionálnych  31,00 € 80,50 € 216,80 € 792,60 € 15,50 € 40,25 € 108,40 € 396,30 €

Poznámka: Pri kúpe električenky pre kombináciu zón 101+regionálne zóny sa uplatňuje cenník pre regionálne zóny (t.j. napr. električenka pre zóny 101+215 bude mať cenu ako električenka pre dve regionálne zóny). Zónu 101 nie je možné zakúpiť samostatne. Zónu 100 je možné zakúpiť len spolu so zónou 101.

Dovozný lístok

Na prepravu nadrozmernej batožiny, bicykla, alebo zvieraťa si cestujúci označí zľavnený 15-minútový lístok za 0,35 €. Ten na prepravu batožiny platí 3 hodiny vo všetkých zónach.

Pri použití elektronického lístka je možné dokúpenie elektronického dovozného lístka. Ten má v takomto prípade totožnú platnosť ako lístok pre cestujúceho (napr. ak si cestujúci kupuje elektronický lístok na 90 minút a 5 zón, aj elektronický dovozný lístok bude mať platnosť 90 minút a 5 zón). Cena elektronického dovozného lístka je 0,32€.

Dovozný lístok neplatí vo vlakoch - v tých je potrebné zaplatiť dovozné podľa podmienok železníc.

Karnet


Karnet

Karnet je cestovný lístok určený na viac ciest, ktorého použitie je flexibilné podľa potreby cestujúceho, keďže dokáže nahradiť takmer akýkoľvek cestovný lístok na jednu cestu. Lístok sa oplatí najmä cestujúcim, ktorí necestujú dosť často na to, aby sa im oplatila električenka, no zároveň sa chcú zbaviť nutnosti pri každej ceste zháňať správny cestovný lístok. Cestovanie s karnetom je navyše mierne lacnejšie, než kupovanie samostatného lístka pri každej ceste. Cestujúci tak napr. za šesť 60-minútových ciest po Bratislave zaplatí s karnetom 6,60 € namiesto 7,20 €, ktoré by zaplatil, keby si kupoval lístok pri každej ceste.

Karnet sa skladá z 24 políčok, ktoré si cestujúci označuje podľa potreby. Pred cestou si cestujúci zistí, koľko políčok potrebuje použiť pomocou tabuľky uvedenej priamo na lístku, alebo nižšie v tomto článku. Čím viac políčok cestujúci použije, tým viac zón, resp. minút môže precestovať. Vďaka tomuto systému karnet nahradí akýkoľvek lístok na jednu cestu od 30-minútového dvojzónového po 180-minútový celosieťový (karnet nie je možné označiť na 15 minútovú platnosť). Ostatné políčka cestujúcemu zostanú na ďalšie cesty. Presný spôsob ako si označiť karnet nájdete v článku Predaj a použitie cestovných lístkov IDS BK.

Po označení políčka platia pre karnet rovnaké podmienky ako pre bežný cestovný lístok na jednu cestu. Počas doby platnosti je teda možné neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky všetkých dopravcov v integrovanej doprave za podmienky, že cestujúci neprekročí počet zón, pre ktoré je lístok platný. Aj pri karnete platí, že zóna 100 sa počíta ako dve zóny. Výnimkou je cesta v rámci Bratislavy (bez použitia regionálnych zón), kedy je možné karnet označený na dve zóny použiť aj na cestu zo zóny 100 do zóny 101, alebo opačne.

Ceny karnetu:

  • 6,60 € karnet pre obyčajné cestovné
  • 3,30 € karnet pre zľavnené cestovné

Pre jednotlivé cesty je následne potrebné použiť nasledovný počet políčiek z karnetu (na orientáciu uvádzame aj prepočet, koľko daná cesta vyjde pri použití karnetu):

Platnosť Použité políčka Obyčajný karnet Zľavnený karnet  Úspora oproti bežnému lístku
2 zóny / 30 minút 3 0,83 € 0,41 € 7,77 %
3 zóny / 60 minút 4 1,10 € 0,55 € 8,33 %
4 zóny / 60 minút 5 1,38 € 0,69 € 8.00 %
5 zón / 90 minút 6 1,65 € 0,83 € 8,33 %
6 zón / 90 minút 7 1,93 € 0,96 € 8,10 %
7 zón / 120 minút 8 2,20 € 1,10 € 4,35 %
8 zón / 120 minút 9 2,48 € 1,24 € 0,80 %
9 zón / 150 minút 10 2,75 € 1,38 € 1.79 %
10 zón / 150 minút 11 3,03 € 1,51 € 2,25 %
sieťový / 180 minút 12 3,30 € 1,65 € 8,33 %

31.10.2015, aktualizované 6.1.2017
-Samo Muránsky-

Komentáre

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

810zssk19.10.2016 14:59 #134 Re:
Reakcia na #133 od trdlo:
Pre zonu 100 plati nasledovne:
- Pri pouziti cestovneho listka na jednu cestu (platnost 15 az 180 minut) je skutocne potrebne zonu 100 zapocitat dva krat.
- Pri pouziti predplatneho listka (platnost 7 az 365 dni) sa pre PCL so zonou 100 pouziva samostatny cennik kde uz je zohladnene ze zona 100 ma vyssiu hodnotu. Teda ak si pozries cennik, uvidis tam, ze PCL pre zony 100+101+215 bude drahsi ako PCL pre zony 215+225+230.
trdlo19.10.2016 9:54 #133 Re:
Reakcia na #132 od 810zssk:
nene, este nic nezauctovane, stale cakam nez dorazi nova BCK karta na pobocku, len som sa "mimochodom" spytal predavacky a jej odpoved ma prekvapila - a hlavne o 2x100 ci 2regio a ani o podobnych navyseniach doteraz nikdy nepocul (a ani na strankach dpb nic takto dodatocne nenasiel)
keby to tak malo byt, budiz, par eur hore dole nikoho nezruinuje, ale pokial si to predavacky domyslaju na styl "lebo 100ka je velky region" ako naznacil Rubber38 v #127 - bez toho aby to bolo uvedene v nejakych poriadkoch, tak to nie je prave koser
810zssk18.10.2016 13:45 #132 Re:
Reakcia na #127 od Rubber38:
Lenze toto je zohladnene uz v cenniku PCL, kde PCL so zonou 100 maju samostatne ceny. Trdlovi teda spravne mal byt nauctovany PCL podla polozky 100+101+1 regio. Dvojzonu 100 by PCL nijak zohladnovat nemusi, kedze pre PCL so zonou 100 je to uz zaratane automaticky.
Mike17.10.2016 13:58 #131 Re:
Reakcia na #130 od Mike:
Teda aj pri PCL som myslel
Mike17.10.2016 13:58 #130 Re:
Reakcia na #128 od All1111:
Aj pri regionálnej sa 100 počíta za dve. Napr. keď si porovnáš 100+101+1regio, tak stojí toľko isto ako 4 regio (alebo 101+3 regio).
All111117.10.2016 13:33 #129 Re:
Reakcia na #127 od Rubber38:
Nesprávna info
All111117.10.2016 13:31 #128 Re:
Reakcia na #126 od trdlo:
Zóna 100 sa počíta 2x len pri JCL! Pri predplatnom sa počíta len za jednu, ak chceš PCL do Čiernej vody kupuješ 100+101+610 tj. 90dňový za 96,40€. Ak potrebuješ aj Chorvátsky grob tak 100+101+610+525 čiže 120,40€
Rubber3817.10.2016 12:49 #127 Re:
Reakcia na #126 od trdlo:
Je to 100+101+1 regionálna, ale vzhľadom k tomu, že zóna 100 sa (kvôli jej veľkej rozlohe, a ponuke spojov, ktoré oproti ostatným zónam obsahuje) pri cestách do/z regiónu vždy počíta za 2, tak ti predavačka pravdepodobne povedala, že pri cestách na Čiernu vodu budeš potrebovať PCL na 4 zóny (teda 2x100, 101 a 610). Toto platí ako pre PCL, tak i pre jednorázové lístky
trdlo17.10.2016 12:36 #126 Re:
mohol by niekto ozrejmit elektricenky pre BA+regionalne zony?
povedzme, ze denne cestujem po BA a Ciernej vode - podla logiky vyuzivam 100+101 a jednu regionalnu zonu (610), teda pre mna plati "100+101 + 1 regionálna"? podla predavacky na hlavnej stanici je to totizo 100+101+2regionalne, co sa mi prilis nezda
Mike12.9.2016 9:33  +1#125 Re:
Reakcia na #124 od medved100:
Snáď áno. Mesto o tom rokuje s bankami.
medved10012.9.2016 9:32 #124 Re:
V novinach pisali ze "Elektronická penaženka zatial nefunguje na bratislavskej mestskej karte". Bude to niekedy? Teda to, ze mi bude stacit mestska karta na jednorazove cestovne listky.,
810zssk5.9.2016 8:54 #123 Re:
Reakcia na #122 od All1111:
Tak skus najst alternativny subjekt ktory by tato tema mohla zaujimat.. napriklad media Alebo skus od BSK zistit kolko ich tato sranda stoji, kedze ju v konecnom dosledku platia oni...
All11115.9.2016 8:53 #122 Re:
Reakcia na #121 od 810zssk:
Ja viem že sa ten nezmysel vydáva od začiatku, ale ten text ma dostal No a SlovakLaj** so mnou už nekomunikuje, asi ma majú plné zuby
810zssk5.9.2016 8:45 #121 Re:
Reakcia na #120 od All1111:
To nie je novinka. Ten doklad sa vydaval aj doteraz a ani doteraz nesluzil ako cestovny listok (akurat to tam do 30.9. nebolo explicitne uvedene).

Samozrejme je to hlupost jak svet. Napis Slovak Lines
All11115.9.2016 8:18 #120 Re:
Novinka v busoch SlovakLa*** Tak na čo vlastne slúži? Na zvyšovanie obratu dodávateľa papiera, zdržovanie a buzeraciu cestujúcich.
810zssk27.7.2016 19:51  +2#119 Re:
Reakcia na #118 od TomJ:
Logicke by bolo keby zadavatel systemu rozmyslal a dal ho nastavit tak aby zaciatok platnosti listka nebol skor ako v case odchodu podla CP...

Priklanam sa k predpokladu ze SL revizori by ti listok uznali.
TomJ27.7.2016 19:28 #118 Re:
Mám zaujímavý postreh z dneška.
Išiel som autobusom SL z Pezinku do Slovenského Grobu. Cesta podľa CP trvá 15 min (10.30 - 10.45). Platil som teda 70 centov za 15 min lístok (v hotovosti u vodiča). Lístok ale vytlačilo tri minúty pred odchodom a čas platnosti na ňom bol 10.27 - 10.42. Podľa času uvedeného na lístku som teda posledné tri minúty jazdy išiel na čierno. Ako by toto riešila prepravná kontrola? Samotná jazda totiž trvala 15 min a ja nemôžem za to, že mi lístok vydalo tri minúty pred odchodom (logika mi navyše hovorí, že takýto postup je lepší, ako keby si mali všetci kupovať lístok až v minúte odchodu).
TomJ25.7.2016 19:59 #117 Re:
Reakcia na #116 od fraxi:
Dobrý deň. Matka s kočíkom platí za seba cestovné v plnej výške. Kočík s dieťaťom sa prepravujú bezplatne. Ak je kočík prázdny, tak sa myslím považuje za batožinu a treba zaň zaplatiť.
fraxi25.7.2016 13:25 #116 Re:
Dobry den chcel by som sa spytat ci v MHD plati nejake cestovne aj matka s kocikom.dakujen
810zssk25.7.2016 9:13 #115 Re:
Reakcia na #114 od Valec:
Dakujem