Predaj a použitie cestovných lístkov IDS BK (od 1.11.2015)
 • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Komplexný prehľad možností zakúpenia cestovných nových lístkov, ako aj spôsobu ich použitia.

V tomto článku Vám prinášame komplexný prehľad možností zakúpenia nových cestovných lístkov Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, ako aj spôsobu ich použitia.

Cestovné lístky na jednu cestu

Predpredaj

Cestovné lístky na jednu cestu je možné zakúpiť v predpredaji:

 • na predajných miestach Dopravného podniku Bratislava (len lístky na 2 až 5 zón)
 • na predajných miestach Železničnej spoločnosti Slovensko (celý sortiment cestovných lístkov)
 • na predajných miestach Slovak Lines (celý sortiment cestovných lístkov)
 • v sieti províznych partnerov, napr. novinové stánky, turistické informačné strediská a podobne (vybrané druhy cestovných lístkov)
 • v žltých automatoch Dopravného podniku Bratislava (len lístky na 2 až 5 zón)
 • v červených multifunkčných automatoch Dopravného podniku Bratislava na letisku a vo vybraných obchodných reťazcoch, ktorých zoznam nájdete tu (celý sortiment cestovných lístkov) 
Cestovné lístky zakúpené v predpredaji platia od momentu a miesta označenia. Môžete si ich teda zakúpiť aj dlhšiu dobu pred cestou. Takéto lístky môžu byť vydané v dvoch variantoch: 

Lístok na počet zón: Pri kúpe na všetkých predajných miestach máte možnosť zakúpiť si lístok podľa počtu zón a časovej platnosti. Na lístku v takom prípade bude uvedený počet zón a časová platnosť lístka. 

Lístok na konkrétnu trasu: V prípade kúpy lístka na predajných miestach Železničnej spoločnosti Slovensko a Slovak Lines máte okrem toho tiež možnosť zakúpiť si lístok na konkrétnu trasu (napr. zo zóny 100 do zóny 255), pričom na základe požiadavky cestujúceho bude zvolený správny typ lístka. V takomto prípade budú na lístku uvedené konkrétne zóny, pre ktoré lístok platí, a tiež časová platnosť lístka. Výhodou takéhoto riešenia je, že cestujúci nemusí sám zisťovať, cez aké zóny prechádza, ale systém mu trasu vypočíta sám. Ak existuje viacero logických variantov cesty, obsluha ich zákazníkovi ponúkne na výber.

Predaj vo vozidlách prímestskej dopravy

Pri použití prímestskej dopravy je možné tiež zakúpenie cestovného lístka na jednu cestu priamo vo vozidle. Takéto lístky platia od momentu predaja - vo vozidlách teda nie je možné nakupovať lístky "do zásoby".

Vo vlakoch je možná kúpa cestovného lístka od sprievodcu v hotovosti. Podľa požiadavky cestujúceho je možné vydať lístok na počet zón, aj na konkrétnu trasu (viď vyššie).

Ak cestujúci nastúpi v stanici, kde sa pokladňa železníc nenachádza alebo je zatvorená, predaj vo vlaku je bez prirážky. Pri nástupe v ostatných staniciach sa účtuje prirážka 1,50 €. Ak si však cestujúci chce kúpiť lístok vo vlaku, je povinný za týmto účelom vyhľadať sprievodcu bezodkladne po nástupe. V opačnom prípade mu môže byť udelená vyššia prirážka podľa prepravného poriadku železníc.

V prímestských autobusoch Slovak Lines je možná kúpa lístka od vodiča bez prirážky. Platba je možná v hotovosti, alebo elektronickou peňaženkou Slovak Lines (pri kúpe elektronickou peňaženkou sa poskytuje zľava 10 % z ceny lístka). Ak cestujúci cestuje bez prestupu, vodičovi stačí oznámiť výstupnú zastávku a systém sám vyberie vhodný lístok. Ak prestupuje, vodičovi je nutné oznámiť cieľovú zónu a taktiež miesto, kde prestupuje zo spoja, v ktorom si lístok kupujete.

Pri kúpe lístka v prímestskom autobuse je možný iba predaj na konkrétnu trasu (do konkrétnej zóny - vid vyššie). Z uvedeného dôvodu nie je v niektorých ojedinelých prípadoch možné zakúpenie lístka v prímestskom autobuse. Ide napr. o situácie, kedy cestujúci ide netypickou (zachádzkovou) trasou alebo požaduje dlhšiu platnosť lístka než prislúcha k lístku na počet zón, cez ktoré cestuje (napr. chce prerušiť cestu alebo dlhšie cestovať inými spojmi vo východiskovej/cieľovej zóne). V takomto prípade je potrebné použiť lístok z predpredaja alebo rozdeliť cestu na viac lístkov.

Použitie v MHD

Na začiatku cesty si cestovný lístok označte vsunutím lístka do označovača (nachádza sa takmer pri každých dverách) na asi jednu sekundu. Cestovný lístok sa označí automaticky - od tohto momentu začína plynúť jeho platnosť. Pri prestupe si už lístok znova neoznačujte, a to ani pokiaľ prestupujete medzi prostriedkami rôznych dopravcov (napr. z MHD na vlak).

Na vyžiadanie cestovný lístok predložte na kontrolu zamestnancovi dopravcu (revízor, vodič a pod.).

Použitie vo vlaku Železničnej spoločnosti Slovensko

Na začiatku cesty si cestovný lístok označte vsunutím lístka do označovača, ktorý sa nachádza na nástupišti (pre niektoré stanice platia výnimky uvedené nižšie). Označenie prebieha podobne ako v MHD: cestovný lístok vložte do štrbiny na asi jednu sekundu a na lístok sa automaticky vytlačia potrebné údaje. Od tohto momentu začína plynúť platnosť lístka. V prípade nefunkčnosti označovača bezodkladne po nástupe kontaktujte personál vlaku, ktorý Vám lístok označí manuálne.

Pri prestupe si už lístok znova neoznačujte, a to ani pokiaľ prestupujete medzi prostriedkami rôznych dopravcov (napr. z prímestského autobusu na vlak). Lístok sa taktiež neoznačuje, ak ste si ho kúpili priamo vo vlaku - v takom prípade platí od momentu predaja. Na vyžiadanie cestovný lístok predložte na kontrolu zamestnancovi dopravcu (sprievodca, revízor, rušňovodič a pod.).

Výnimky:

 • Pri nástupe v staniciach Lábske Jazero zastávka, Vysoká pri Morave a Záhorská Ves (linka S25) sa cestovný lístok neoznačuje na nástupišti, ale priamo vo vlaku.
 • Pri nástupe v staniciach mimo Bratislavského kraja (t. j. Cífer, Moravský Svätý Ján a Sekule) nie je možné označenie lístka. V týchto staniciach je preto možný nástup, len pokiaľ máte cestovný lístok už označený (napr. prestupujete z prímestského autobusu).
 • Pri nástupe v stanici Báhoň v smere do Cífera alebo stanici Závod v smere do Sekúl nie je možné označenie cestovného lístka na nástupišti v príslušnom smere a platia preto rovnaké podmienky ako v predchádzajúcom bode. Nakoľko sa však v týchto staniciach nachádza označovač na nástupišti pre opačný smer (do Bratislavy), cestujúci si môže lístok označiť na tomto nástupišti, za predpokladu, že na stanicu príde v dostatočnom časovom predstihu, aby sa po označení lístka stihol včas a bezpečne dostať na správne nástupište.

Použitie v prímestských autobusoch Slovak Lines

Ak cestujete s cestovným lístkom zakúpeným v predpredaji, na začiatku cesty si ho označte v označovači pri prvých dverách. Označenie prebieha podobne ako v MHD: cestovný lístok vložte do štrbiny na asi jednu sekundu a na lístok sa automaticky vytlačia potrebné údaje. Od tohto momentu začína plynúť platnosť lístka. Pri prestupe si už lístok znova neoznačujte, a to ani pokiaľ prestupujete medzi prostriedkami rôznych dopravcov (napr. z prímestského autobusu na MHD). Lístok sa neoznačuje ani v prípade, ak ste si ho kúpili priamo od vodiča.

Platným cestovným lístkom sa preukážte vodičovi a oznámte mu kam budete konkrétnym spojom cestovať. Napríklad ak cestujete z Gajár do Malaciek a tam prestupujete na vlak do Bratislavy, vodičovi oznámite, že cestujete do Malaciek na železničnú stanicu. Vodič Vám na základe toho vydá bezplatný evidenčný lístok. 

Na vyžiadanie cestovný lístok predložte na kontrolu zamestnancovi dopravcu (vodič, revízor...).

Denné cestovné lístky

Predpredaj

Denné cestovné lístky je možné zakúpiť v predpredaji:

 • na predajných miestach Dopravného podniku Bratislava (celý sortiment cestovných lístkov)
 • na predajných miestach Železničnej spoločnosti Slovensko (celý sortiment cestovných lístkov)
 • na predajných miestach Slovak Lines (celý sortiment cestovných lístkov)
 • v sieti províznych partnerov, napr. niektoré novinové stánky, turistické informačné strediská a podobne (vybrané druhy cestovných lístkov)
 • v žltých automatoch Dopravného podniku Bratislava (len lístky pre zóny 100+101, t.j . pre mesto Bratislava)
 • v červených multifunkčných automatoch Dopravného podniku Bratislava na letisku a vo vybraných obchodných reťazcoch, ktorých zoznam nájdete tu (celý sortiment cestovných lístkov)

Predaj vo vozidlách prímestskej dopravy

Pri použití prímestskej dopravy je možné tiež zakúpenie denného cestovného lístka priamo vo vozidle. Takéto lístky platia od momentu predaja. Vo vozidlách teda nie je možné nakupovať lístky "do zásoby".

Vo vlakoch je možná kúpa cestovného lístka od sprievodcu v hotovosti. Podľa požiadavky cestujúceho je možné vydať lístok na počet zón, aj na konkrétnu trasu (viď vyššie).

Ak cestujúci nastúpi v stanici kde sa pokladňa železníc nenachádza, alebo je zatvorená, predaj vo vlaku je bez prirážky. Pri nástupe v ostatných staniciach sa účtuje prirážka 1,50 €. Ak si však cestujúci chce kúpiť lístok vo vlaku, je povinný za týmto účelom vyhľadať sprievodcu bezodkladne po nástupe. V opačnom prípade mu môže byť udelená vyššia prirážka podľa prepravného poriadku železníc.

V prímestských autobusoch Slovak Lines je možná kúpa 24-hodinového lístka (na zóny 100+101, alebo na všetky zóny). Platba je možná v hotovosti, alebo elektronickou peňaženkou Slovak Lines (pri kúpe elektronickou peňaženkou sa poskytuje zľava 10 % z ceny lístka). Vodičovi je nutné pri kúpe lístka taktiež oznámiť, kam cestujete konkrétnym spojom.

Použitie v MHD

Pred prvým použitím si cestovný lístok označte vsunutím lístka do označovača (nachádza sa pri každých dverách) na asi jednu sekundu. Cestovný lístok sa označí automaticky - od tohto momentu začína plynúť jeho platnosť. Pri prestupe si už lístok znova neoznačujte, a to ani pokiaľ prestupujete medzi prostriedkami rôznych dopravcov (napr. z vlaku na MHD).

Na vyžiadanie cestovný lístok predložte na kontrolu zamestnancovi dopravcu (revízor, vodič a pod.).

Použitie vo vlaku Železničnej spoločnosti Slovensko

Pred prvým použitím si cestovný lístok označte vsunutím lístka do označovača, ktorý sa nachádza na nástupišti (pre niektoré stanice platia výnimky uvedené nižšie). Označenie prebieha podobne ako v MHD: cestovný lístok vložte do štrbiny na asi jednu sekundu a na lístok sa automaticky vytlačia potrebné údaje. Od tohto momentu začína plynúť platnosť lístka. V prípade nefunkčnosti označovača bezodkladne po nástupe kontaktujte personál vlaku, ktorý lístok označí manuálne.

Pri prestupe si už lístok znova neoznačujte, a to ani pokiaľ prestupujete medzi prostriedkami rôznych dopravcov (napr. z prímestského autobusu na vlak). Lístok sa taktiež neoznačuje, ak ste si ho kúpili priamo vo vlaku - v takom prípade platí od momentu predaja. Na vyžiadanie cestovný lístok predložte na kontrolu zamestnancovi dopravcu (sprievodca, revízor, rušňovodič a pod.).

Výnimky:

 • Pri nástupe v staniciach Lábske Jazero zastávka, Vysoká pri Morave a Záhorská Ves (linka S25) sa cestovný lístok neoznačuje na nástupišti, ale priamo vo vlaku.
 • Pri nástupe v staniciach mimo Bratislavského kraja (t. j. Cífer, Moravský Svätý Ján a Sekule) nie je možné označenie lístka. V týchto staniciach je preto možný nástup, len pokiaľ máte cestovný lístok už označený (napr. prestupujete z prímestského autobusu).
 • Pri nástupe v stanici Báhoň v smere do Cífera alebo stanici Závod v smere do Sekúl nie je možné označenie cestovného lístka na nástupišti v príslušnom smere a platia preto rovnaké podmienky ako v predchádzajúcom bode. Nakoľko sa však v týchto staniciach nachádza označovač na nástupišti pre opačný smer (do Bratislavy), cestujúci si môže lístok označiť na tomto nástupišti, za predpokladu, že na stanicu príde v dostatočnom časovom predstihu, aby sa po označení lístka stihol včas a bezpečne dostať na správne nástupište.

Použitie v prímestských autobusoch Slovak Lines

Ak cestujete s cestovným lístkom zakúpeným v predpredaji, pred prvým použitím si ho označte v označovači pri prvých dverách. Označenie prebieha podobne ako v MHD: cestovný lístok vložte do štrbiny na asi jednu sekundu a na lístok sa automaticky vytlačia potrebné údaje. Od tohto momentu začína plynúť platnosť lístka. Pri prestupe si už lístok znova neoznačujte, a to ani pokiaľ prestupujete medzi prostriedkami rôznych dopravcov (napr. z prímestského autobusu na MHD). Lístok sa neoznačuje ani v prípade ak ste si ho kúpili priamo od vodiča.

Platným cestovným lístkom sa preukážte vodičovi a oznámte mu, kam budete konkrétnym spojom cestovať. Napríklad, ak cestujete z Gajár do Malaciek a tam prestupujete na vlak do Bratislavy, vodičovi oznámite, že cestujete do Malaciek na železničnú stanicu. Vodič cestujúcemu na základe toho vydá bezplatný evidenčný lístok. 

Na vyžiadanie cestovný lístok predložte na kontrolu zamestnancovi dopravcu (vodič, revízor a pod.).

Predplatné cestovné lístky (električenky)

Predpredaj

Podmienkou zakúpenia električenky je vlastníctvo bezkontaktnej čipovej karty akceptovanej v IDS BK. Bližšie informácie o čipových kartách nájdete tu. Ak už čipovú kartu máte, môžete si električenku zakúpiť:

 • na predajných miestach Dopravného podniku Bratislavu (na akúkoľvek akceptovanú kartu)
 • na predajných miestach Slovak Lines (na akúkoľvek akceptovanú kartu okrem Bratislavskej mestskej karty)
 • na predajných miestach Železničnej spoločnosti Slovensko (na akúkoľvek akceptovanú kartu okrem Bratislavskej mestskej karty)
 • v červených multifunkčných automatoch Dopravného podniku Bratislava na letisku a vo vybraných obchodných reťazcoch, ktorých zoznam nájdete tu (na akúkolvek akceptovanú kartu)
 • na internetovej stránke toho dopravcu, ktorý vašu kartu vydal (pri študentských kartách na internetovej stránke akéhokoľvek dopravcu IDS BK, pri Bratislavskej mestskej karte na internetovej stránke DPB)

Vo všetkých prípadoch platí, že električenka platí u všetkých troch dopravcov, bez ohľadu na to, ktorý ju predal. Pri internetovom predaji je podmienkou, že prvý deň platnosti môže byť najskôr deň nasledujúci po kúpe.

Predaj vo vozidlách prímestskej dopravy

Pri použití prímestskej dopravy je v určitých prípadoch možná aj kúpa električenky aj priamo vo vozidle (s výnimkou Bratislavskej mestskej karty). V takomto prípade nie je možné zvoliť si prvý deň platnosti - električenka platí od dňa predaja. V záujme zamedzenia prípadným nedorozumeniam odporúčame v tomto prípade pri komunikácii so zamestnancami dopravcov nepoužívať výraz "električenka", ale oficiálny názov "predplatný lístok".

Vo vlaku je možný predaj predplatného lístka na 7, alebo 30 dní pre kombináciu zón podľa požiadavky cestujúceho. Ak cestujúci nastúpi v stanici, kde sa pokladňa železníc nenachádza alebo je zatvorená, predaj vo vlaku je bez prirážky. Pri nástupe v ostatných staniciach sa účtuje prirážka 1,50 €. Ak si však cestujúci chce kúpiť lístok vo vlaku, je povinný za týmto účelom vyhľadať sprievodcu bezodkladne po nástupe. V opačnom prípade mu môže byť udelená vyššia prirážka podľa prepravného poriadku železníc.

V prímestských autobusoch Slovak Lines je možný tzv. opakovaný predaj predplatného lístka. To znamená, že cestujúci si môže opätovne zakúpiť taký predplatný lístok, aký mal zakúpený naposledy (t.j. lístok pre rovnakú kombináciu zón a dĺžku časovej platnosti). Výnimkou je ročný predplatný lístok, ktorý v prímestskom autobuse nie je možné zakúpiť. Predaj v prímestskom autobuse je bez prirážky.

Použitie v MHD

Električenku môžete v MHD použiť bez formalít. Stačí sa ňou na vyzvanie preukázať zamestnancovi dopravcu, napríklad revízorovi.

Použitie vo vlaku Železničnej spoločnosti Slovensko

Električenku môžete vo vlaku použiť bez formalít. Stačí sa ňou na vyzvanie preukázať zamestnancovi dopravcu, napríklad sprievodcovi.

Použitie v prímestských autobusoch Slovak Lines

Pri použití električenky v prímestskom autobuse Slovak Lines je potrebné vodičovi nahlásiť cieľovu zastávku a použitie čipovej karty (samotné použitie električenky netreba hlásiť). Vzhľadom k doterajšej praxi odporúčame používať formu "do obce/zastávky z karty" (napr. "na Patrónku z karty", "do Stupavy z karty" a podobne). Po tom, ako vodič zadá údaje do pokladne, systém cestujúceho vyzve aby priložil kartu. Urobte tak jej krátkym podržaním pri čítačke, až kým nezazne pípnutie. Systém sám zistí, že na karte máte platnú električenku, a vydá bezplatný evidenčný lístok.

Karnet

Predaj a označovanie

Karnet je možné zakúpiť výhradne na predajných miestach Dopravného podniku Bratislava.

Keďže použitie karnetu je flexibilné, pred označením je potrebné zistiť, koľko políčok cestujúci potrebuje použiť na danú cestu. Na tento účel slúži tabuľka, ktorú nájdete priamo na lístku, alebo v cenníku

Označovanie karnetu prebieha tak, že cestujúci si odráta príslušný počet políčok od začiatku karnetu, alebo od posledného použitého políčka a lístok si označí na poslednom z týchto políčok. Na tento účel lístok pri danom políčku prehne a vloží do označovača tak, aby predmetné políčko smerovalo hore.

Príklad: Pri prvej ceste cestujúci potreboval použiť 5 políčok (4 zóny / 60 minút), a preto si označil políčko číslo 5. Týmto sa považujú všetky políčka od 1 do 5 za využité. Pri ďalšej ceste potreboval cestujúci použiť 3 políčka (2 zóny / 30 minút). Keďže políčka 1 až 5 už použil, na túto cestu teda využil políčka 6 až 8. Označil si preto posledné z nich, políčko 8.

(predná strana)

Karnet je možné použiť aj pre viacero cestujúcich naraz. V takomto prípade je potrebné karnet označiť pre každého cestujúceho zvlášť.

Príklad: Dvaja cestujúci chcú spoločne využiť karnet na cestu cez 5. zón, teda každý cestujúci potrebuje použiť 6 políčok. Karnet si teda označia na 6. voľnom políčku a tiež na 12. voľnom políčku. Nepostačuje označiť si karnet len na 12. políčku.

(predná strana)

Ak cestujúcemu na karnete zostáva príliš málo políčok na požadovanú cestu, môže ho skombinovať s novým karnetom. V tomto prípade si označí posledné políčko na starom karnete, čim využije zostávajúce políčka. Na novom karnete potom použije toľko políčok, koľko mu chýba do celkového počtu políčok, ktoré potrebuje.

Príklad: Posledné použité políčko na starom karnete je 20. Cestujúci na svoju ďalšiu cestu potrebuje 7 políčok. Na starom karnete si označí políčko 24 (posledné), čím použil 4 políčka (21 až 24). Na novom karnete si označí políčko 3, čím využije políčka 1 až 3. Spolu teda použil 7 políčok, presne tak, ako potreboval. Pri kontrole sa cestujúci preukazuje oboma karnetmi.


(starý karnet, zadná strana)

(nový karnet, predná strana)

Použitie

Karnet sa na cestovanie používa rovnakým spôsobom ako bežný cestovný lístok na jednu cestu (viď vyššie).

Kombinovanie cestovných lístkov

Rôzne lístky IDS BK

V prípade, ak máte zakúpenú električenku a chcete cestovať do zóny, pre ktorú nie je platná, môžete si na chýbajúce zóny dokúpiť jednorazový lístok. Iné kombinácie (napr. dva jednorazové lístky, alebo denný a jednorazový lístok) možné nie sú. Postup závisi od toho, u akého dopravcu lístky nadväzujete (t. j., v akom dopravnom prostriedku končí, resp. začína platnosť električenky), a tiež, v akom smere cestujete. Vždy platí, že si doplácate len chýbajúce zóny, t. j. ak cestujete napr. zo zóny 100 do zóny 255 (trasa vedie cez zóny 100, 101, 215, 225, 235, 245, 255) a máte predplatný lístok pre zóny 100+101, doplácate si len päť zón (215, 225, 235, 245 a 255). Nie je potrebné si kupovať lístok už od zóny 101, keďže tú máte už zaplatenú.

Pri cestách, kedy na začiatku cesty cestujete na električenku a na zvyšok cesty si dokupujete jednorazový lístok, postupujte nasledovne:

 • Na linkách Dopravného podniku Bratislava nie je stanovený žiaden postup a kombinovanie cestovných lístkov je prakticky nemožné. Pri označení doplatkového lístka už na poslednej zastávke v zóne v ktorej končí platnosť električenky by došlo k vyznačeniu nesprávnej zóny na lístok, a tým by sa skrátila jeho zónová platnosť. Pri označení až v ďalšej zastávke by zas cestujúci nemal platný lístok v úseku medzi týmito dvomi zastávkami.
 • Na linkách Železničnej spoločnosti Slovensko musíte na doplatok použiť jednorazový lístok pre chýbajúce zóny, pričom v tomto prípade musí ísť o lístok vydaný na konkrétne zóny (v našom príklade je potrebné si dať vydať napr. lístok zo zóny 215 do 255 a nie 5-zónový lístok bez uvedenia zón). Lístok si na začiatku cesty označte štandardným spôsobom - od tohto momentu bude plynúť časová platnosť, zatiaľ čo zónová platnosť bude v zmysle údajov na lístku (bez ohľadu na miesto označenia). Pri kontrole sa preukážete električenkou aj jednorazovým lístkom. Takéto kombinovanie lístkov je však vo väčšine prípadov nevýhodné, nakoľko prídete o minúty platnosti jednorazového lístka v úseku pre ktorý máte električenku. Alternatívou je zakúpenie si nadväzného lístka priamo vo vlaku (vo väčšine prípadov s prirážkou 1,50 eur), alebo zakúpenie nového lístka na celú trasu. V prípade ak na vlak prestupujete z autobusu Slovak Lines, môžete si už v ňom dať vydať lístok na celú trasu v zmysle pokynov v nasledujúcom odstavci.
 • Na linkách Slovak Lines nie je možné použiť na kombinovanie lístky z predpredaja - doplatok je potrebné zakúpiť u vodiča. Vodičovi pri nástupe oznámite cieľovú zastávku (a v prípade ak budete neskôr ešte znova prestupovať, tak aj cieľovú zónu) a informáciu, že máte predplatný lístok pre časť trasy. Následne po výzve priložíte kartu k pokladni a systém sám vypočíta, koľko zón je potrebné doplatiť. Ak máte na karte dostatočný kredit, bude vám suma za počet chýbajúcich zón automaticky strhnutá z kreditu. V opačnom prípade túto sumu zaplatíte v hotovosti. Vydaný vám bude kombinovaný lístok platný pre celú vašu trasu s príslušnou časovou platnosťou (takou, akú by mal lístok pre daný počet zón, vrátane tých pre ktoré máte predplatný lístok) od momentu predaja.

Pri cestách, kedy na začiatku používate jednorazový lístok a na zvyšok cesty používate električenku, postupujte nasledovne:

 • Na linkách Dopravného podniku Bratislava a Železničnej spoločnosti Slovensko používate jednorazový lístok štandardným spôsobom až po poslednú zónu, pre ktorú nemáte platnú električenku, a ďalej cestujete na električenku - nie sú nutné žiadne ďalšie formality. Pri kontrole sa preukážete aj jednorazovým lístkom, aj električenkou.
 • Na linkách Slovak Lines nie je možné použiť na kombinovanie lístky z predpredaja - doplatok je potrebné zakúpiť u vodiča. Vodičovi pri nástupe oznámite cieľovú zastávku (a v prípade, ak budete neskôr ešte znova prestupovať, tak aj cieľovú zónu) a informáciu, že máte predplatný lístok pre časť trasy. Následne po výzve priložíte kartu k pokladni a systém sám vypočíta, koľko zón je potrebné doplatiť. Ak máte na karte dostatočný kredit, bude vám suma za počet chýbajúcich zón automaticky strhnutá z kreditu. V opačnom prípade túto sumu zaplatíte v hotovosti. Vydaný vám bude kombinovaný lístok platný pre celú vašu trasu s príslušnou časovou platnosťou (takou akú by mal lístok pre daný počet zón, vrátane tých, na ktoré máte predplatný lístok) od momentu predaja.

Lístky IDS BK a lístky jednotlivých dopravcov

Na linkách Železničnej spoločnosti Slovensko bude platiť duálna tarifa, t. j. cestujúci si môže vybrať medzi tarifou IDS BK a tarifou železníc. Zároveň je možné kombinovať použitie predplatného lístka (električenky) IDS BK a ľubovoľného lístka železníc podľa uváženia cestujúceho. Lístky budete po novom môcť nadväzovať v akejkoľvek stanici alebo zastávke na trase vlaku a to aj v prípade ak v nej vlak nezastavuje (do 31.10.2015 platia pôvodné pravidlá, teda možnosť nadväzovať lístky len tam, kde vlak zastavuje).

Kombinovanie jednorazových lístkov IDS BK a lístkov ZSSK nie je umožnené. V praxi je použiteľné v prípade, ak cestujúci využíva tarifu IDS BK na začiatku cesty (takže si má kde označiť lístok) a lístky nadviaže v stanici kde vlak pravidelne zastavuje.

Na linkách Slovak Lines bude platiť len tarifa IDS BK, okrem úsekov, ktoré v IDS nie sú zahrnuté (ide najmä o trasy za Doľanmi a Šamorínom). V prípade, ak cestujúci cestuje po trase, ktorej časť sa nachádza na území IDS BK a časť mimo neho, platí nasledovný postup:

 • Cestujúci si lístok vyžiada rovnakým spôsobom ako doteraz (t. j. oznámi vodičovi cieľovú zastávku).
 • Cestovné sa vypočíta ako súčet cestovného za počet zón prejdených v IDS BK a kilometrického cestovného za zostávajúci úsek.
 • Ak má cestujúci električenku pre niektoré z použitých zón IDS BK, tieto zóny sa do výpočtu cestovného nezapočítajú (viď časť Kombinovanie rôznych lístkov IDS BK).
 • Lístok bude mať uvedenú aj časovú a zónovú platnosť pre úsek trasy v IDS BK. S lístkom je možné v rámci tejto platnosti prestupovať. V praxi to znamená, že ak cestujúci cestuje smerom do IDS BK, po príchode môže v rámci danej zóny využívať iné spoje IDS BK až do uplynutia časovej platnosti lístka.
 • Nie je možné použitie lístku z predpredaja.
 • Pri nástupe mimo územia IDS BK nie je možné zakúpenie lístka do zóny, ktorá sa nenachádza na trase daného spoja.

28.10.2015
-Samo Muránsky-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

Peon3.9.2016 1:22 #76 Re:
Ozaj, využili ste už niekto v praxi nákup 7 alebo 30-dňového PCL vo vlaku? Mohli by ste to prosím bližšie opísať ako to prebiehalo?

Zaujíma ma aj opakovaný predaj PCL v autobusoch Slovak Lines. Dá sa platiť aj z kreditu BČK? Predpokladám, že iba v hotovosti - už len preto, že pri iných spôsoboch predaja PCL nie je možné použitie kreditu z BČK na ich zakúpenie.
piggee2.8.2016 21:54 #75 Re:
Reakcia na #73 od 810zssk:
To je jasne, ale oni este hlupy projekt dokazali pokaslat. Na to treba naozaj talent.
Peon2.8.2016 20:53 #74 Re:
Reakcia na #73 od 810zssk:
Presne tak! ?
810zssk2.8.2016 19:42  +2#73 Re:
Reakcia na #72 od piggee:
Komercne dovody.

Cela BMK je hlupy projekt a treba tlacit na nasich volenych zastupcov aby ju zrusili a nahradili poskytovanim bonusovej zlavy na PCL na akejkolvek karte podobne ako pre vybrane skupiny obyvatelstva (napr. TZP).
piggee2.8.2016 19:18 #72 Re:
Prepacte, ale nerozumiem poziadavke zlavy iba v pripade platby BMK. Ak to cez net netreba, preco je to nutne v automate? (nemyslim teraz technologicky, ale preco toto vobec niekoho napadlo)
Okrem toho ako bolo spomenute, ak sa zobrazi vyssia cena v kosiku, ako realne pyta terminal bez akejkolvek info o zlave, tak to zrovna user friendly riesenie nebude.
Nebolo by efektivnejsie pri dobijani BMK a platbe akoukolvek kartou tie podmienky zjednotit?
ceres2.8.2016 16:46  +2#71 Re:
Reakcia na #68 od Peon:
To je pravda, ale vždy sa to tak robilo. ? Nie, vážne, na toto sú ľudia zvyknutí a vedia, že ak zaplatia "z karty" a majú na nej na časť trasy PCL a/alebo kredit v peňaženke, výsledná cena bude iná. Navyše, keby to tak nebolo, stále je tam vodič, ktorému to môžu okamžite reklamovať alebo ktorý im to vysvetlí.

Pri nákupe PCL na BMK Ti ako na predajni, tak na Internete okamžite vyskočí suma po zľave. Ekvivalent toho, ako sa správajú samoobslužné automaty, by bol, keby Ti pani za okienkom povedala "72,30", a ty ako poučený zákazník by si si len pomyslel "Bratislava...", povedal jej, že chceš platiť tou BMK, a vtedy by sa na PIN pade zobrazilo "65,07"... Rozdiel je ešte v tom, že ak by si poučeným zákazníkom nebol, pani sa vieš spýtať, čo to má znamenať, a ona Ti to možno vysvetlí. Ale pri automate si len opäť raz pomyslíš, čo za vyhodené peniaze to sú, ak to ešte stále nevie ani len načítať BMK...
ceres2.8.2016 16:38 #70 Re:
Reakcia na #66 od Peon:
Ak by to aj VÚB nejako overiť vedela, pri takejto implementácii platby kartou na Internete len obchod (v tomto prípade web TransDaty) presmeruje návštevníka na stránku banky s informáciou "chcem, aby návštevník zaplatil kartou sumu X, 'variabilný symbol' platby je Y" a naspäť mu príde informácia "platba Y bola/nebola zrealizovaná". Toto nikto kvôli nejakej dodatočnej podmienke platby pomocou BMK prerábať nebude.

Navyše, podľa mňa je otázne, či vôbec VÚB (alebo ktorákoľvek iná banka) vie zistiť, či daná karta je alebo nie je BMK, pokiaľ ju práve sama nevydala. Veď voči terminálu sa to tvári ako obyčajná Maestro karta, ak sa nemýlim.
juraj.k2.8.2016 15:33 #69 Re:
Reakcia na #66 od Peon:
Ak chceš využiť BMK ako električenku (vrátane zľavy) a kupuješ cez dpb.sk, resp. cez eshop.dopravnakarta.sk, tak NEMUSÍŠ platiť BMK. Môžeš platiť ľubovoľnou bankovou kartou, cez IB (sporopay/tatrapay/vub-eplatby) alebo aj prevodom na účet DPB. Toto je veľmi dobrý spôsob, lebo napr. ja mám BMK cez Unikredit, ktorú inak ako električenku nepoužívam, a tým pádom tam nemusím pred kúpou prevádzať peniaze, či držať zostatok.

Fyzická aktualizácia PCL do karty sa udeje pri kontrole revízorom, alebo na predajni.
Peon2.8.2016 15:19 #68 Re:
Reakcia na #67 od ceres:
Keď si kupuješ CL v autobuse Slovak Lines z BČK na ktorej máš napr. PCL pre zóny 100+101, tak displej strojčeka pri vodičovi ti zobrazí vyššiu cenu. Ten PCL pre 100+101 ti strojček zohľadní až po priložení karty a tá nižšia cena sa Ti iba vytlačí na cestovný lístok.
ceres2.8.2016 15:03  +3#67 Re:
Reakcia na #64 od Valec:
Keď nakupuješ v obchode, plánuješ platiť kartou a na pokladni svieti vyššia cena, ako si očakával, budeš ešte čakať, čo sa zobrazí na PIN pade/termináli, či tam náhodou nebude cena nižšia? Ja nie, pokiaľ vidím na pokladni cenu, čo sa mi nezdá, riešim to s obsluhou. Pri automate žiadna obsluha nie je, čiže zruším nákup ešte predtým, ako budem niekam nejakú platobnú kartu prikladať či vkladať...

Už si nepamätám, či je tam pri nákupe PCL na BMK informácia, že pri platbe touto BMK bude cena príslušne zľavnená. Ak nie, podľa mňa by tam takáto informácia mala byť, aj s vyčíslením zľavnenej ceny, lebo inak to pôsobí naozaj mätúco.
Peon2.8.2016 14:15  +1#66 Re:
Reakcia na #65 od Valec:
Akože že sa to nedá overiť? ? Keďže na eshope DPB platba prebieha cez platobný portál VÚB banky, tak oni predsa vedia akou kartou to bolo zaplatené...

Nie sú náhodou dôvody nepovinnosti platiť v eshope iba BMK v tom, že BMK neumožňuje platbu cez internet? Teda aspoň ja som mal kedysi BMK z VÚB, ktorá neumožňovala platby cez internet.

Btw o BMK som dávnejšie napísal článok: http://peterondrusek.blog.sme.sk/c/349210/Bratislavska-mestska-karta-ma-aj-odvratenu-stranku.html
Valec2.8.2016 13:22 #65 Re:
Reakcia na #63 od Janik11:
V eShope nie je možné nijako overiť, akou kartou si za nákup zaplatil, takže tam sa splnenie tejto podmienka nedá nijako overiť.
Valec2.8.2016 13:21 #64 Re:
Reakcia na #62 od ceres:
Tak ono sa to dozvieš z ceny zobrazenej pred zadaním PINu. V novom UI to nijako riešenie nie je.
Janik112.8.2016 11:19  +2#63 Re:
Reakcia na #61 od Valec:
Pri kúpe ePCL cez dpb.sk je jedno, akou kartou to je zaplatená, cena je vypočítaná a zjavená po zadaní čísla BMK. Aspoň tak to bolo ešte 3 týždne dozadu. Takže tento bod v podmienkach nie je úplne pravda.
ceres2.8.2016 10:17  +2#62 Re:
Reakcia na #61 od Valec:
Tak ale mohlo by tam byť uvedené, ak sa človek snaží kúpiť PCL na BMK, že pri platbe ňou bude cena zľavnená. Tiež som sa onehdá na tomto s rozpakmi zasekol. Je toto nejako riešené v novom UI IDS BK?
Valec2.8.2016 9:18 -3#61 Re:
Reakcia na #59 od rini17:
1. Podmienkou získania zľavy je platba prostredníctvom platobnej funkcie BMK, preto ti automat nemôže zobraziť zľavnenú cenu skôr, ako tou kartou ideš platiť. Ak by si totiž zaplatil v hotovosti, tak zľavu nedostaneš.
Miro1.8.2016 22:01  +3#60 Re:
Reakcia na #59 od rini17:
Asi to programoval nejaký vtipálek ☺
rini171.8.2016 21:38  +2#59 Re:
Ako ajťák som bol prizvaný na odbornú asistenciu k prvej kúpe PČL na Bratislavskú mestskú kartu cez
veľký červený automat (Billa Saratovská 2). Mám k tomu poznámky a odporúčania:

1. Automat nikde neukáže že je to BMK, aj cenník ukáže štandardný. Až úplne nakoniec pri platbe za zóny 100+101 nahodí zľavnenú cenu.

2. Chvíľu nám trvalo zistiť že platba sa robí cez voľbu "banková karta", BMK treba vybrať, zastrčiť ako bankovú kartu a zadať pin kód.

3. Po platbe a nahratí na BMK nás automat ešte dodatočne vydesil zobrazením nesprávneho dátumu PČL (mesačný - júl namiesto august). Až po opätovnom priložení zobrazil správne údaje.
Valec27.6.2016 8:18 #58 Re:
Reakcia na #56 od ks47:
Záleží od toho, ako máš nastavenú platnosť zľavy na karte. Ale oficiálne by si mal mať na leto nezľavnenú.
810zssk26.6.2016 18:38 #57 Re:
Reakcia na #56 od ks47:
Musite si zakupit obycajnu.