MHD na stanice

Foto © insiderAutobusová stanica

Autobusová stanica sa nachádza neďaleko centra mesta v lokalite Mlynské nivy. Je dostupná zo zastávok MHD:

 • Autobusová stanica (pred hlavným vchodom) - linky 21 25 88 a 210.
 • Autobusová stanica (zboku autobusovej stanice) - linky 50 70 202 205 212 N61 a N72.
 • Mlynské nivy (za výškovou budovou VÚB) - linky 78 a N33.
 • Cvernovka (pešia dostupnosť do 5 minút) - linky 205 a 208.

Cestovné lístky MHD je možné na Autobusovej stanici zakúpiť v predajni DPB na poschodí autobusovej stanice, v pokladniach Slovak Lines na prízemí, v automatoch na lístky a v novinových stánkoch. Na cestu do centra mesta postačí 15-minútový prestupný lístok.

Spojenia z Autobusovej stanice do centra mesta:

 • linkami 202 a 205 na konečnú Nemocnica sv. Michala,
 • linkou 70 na konečnú Most SNP,
 • linkou 212 na Kollárovo a Hodžovo námestie.

Spojenie z Autobusovej stanice na Hlavnú stanicu

 • priame linky 210 a N61, postačí 15-minútový lístok.

Spojenie z Autobusovej stanice na železničnú stanicu Petržalka

 • linkou 212 na Kollárovo námestie, odtiaľ linkou 80 do zastávky ŽST Petržalka; potrebný je prestupný 30-minútový lístok.
 • linkou 88 na Hálovu, odtiaľ linkou 99 do zastávky ŽST Petržalka; potrebný je prestupný 30-minútový lístok.
 • nočnou linkou N61 na konečnú Hlavná stanica, odtiaľ linkou N93 k ŽST Petržalka; potrebný je prestupný 30- alebo 60-minútový lístok.

Spojenia z Autobusovej stanice na letisko M. R. Štefánika sú popísané na samostatnej stránke.


Hlavná stanica

Hlavná železničná stanica je dostupná linkami MHD zo zastávok:

 • Hlavná stanica (priamo pred stanicou) - linky 32 41 61 74 93 201 210 N21 N29 N33 N34 N37 N53 N55 N61 N70 N74 N80 N93 a N95.
 • Hlavná stanica (obratisko električiek) - linky 1 a 2.
 • Nám. Franza Liszta / SAV (pešia dostupnosť do 5 min.) - linky 21 25 63 64 83 84 184 204 209 a 212.

Cestovné lístky MHD je možné na Hlavnej stanici zakúpiť v predajni DPB pri bočnom východe k nástupištiam električiek, v pokladniach železníc, v automatoch na lístky alebo v novinových stánkoch.

Spojenie z Hlavnej stanice do centra mesta:

 • linkami 93 alebo N93 do zastávok Hodžovo námestie alebo Zochova, potrebný je 15-minútový lístok.
 • električkovou linkou 1 na Obchodnú ulicu (zastávky Vysoká a Poštová), postačí 15-minútový lístok.

Spojenie z Hlavnej stanice na Autobusovú stanicu:

 • priame linky 210 a N61, postačí 15-minútový lístok.

Spojenie z Hlavnej stanice na Letisko M. R. Štefánika:

 • priamymi linkami 61 a N61, potrebný je 30-minútový lístok.

 Železničná stanica Petržalka

Železničná stanica Petržalka slúži ako tranzitný bod pri cestách do/z Viedne. Dostupná je linkami MHD zo zastávok:

 • ŽST Petržalka (pred hlavným vchodom) - linky 80 99 a N80.
 • ŽST Petržalka (na konci podchodu vedúceho k nástupištiam) - linky 59 91 93 94 191 a N93.

Cestovné lístky MHD je možné na petržalskej stanici zakúpiť v automatoch na lístky, v novinových stánkoch alebo v pokladni železníc. Na cestu do centra mesta linkami 80 91 93 94 191 postačí 15-minútový lístok.

Spojenie zo ŽST Petržalka do centra mesta:

 • linkami 80 93 a 94 do zastávok Zochova, resp. Hodžovo námestie, resp. Kollárovo námestie,
 • linkami 91 a 191 na konečnú Most SNP,
 • nočnou linkou N93 na Zochovu alebo Hodžovo námestie.

Spojenie zo ŽST Petržalka na Autobusovú stanicu:

 • linkou 80 na konečnú Kollárovo námestie, odtiaľ linkou 212 na Autobusovú stanicu; potrebný je 30-minútový lístok.
 • linkou 99 smer Ovsište na Hálovu, odtiaľ linkou 88 na konečnú Autobusová stanica; potrebný je 30-minútový lístok.
 • nočnou linkou N93 na konečnú Hlavná stanica, odtiaľ linkou N61 k Autobusovej stanici; potrebný je 30- alebo 60-minútový lístok.

Spojenie zo ŽST Petržalka na Hlavnú stanicu:

 • linkami 93 a N93 priamo na konečnú Hlavná stanica, postačí 15-minútový lístok.

Spojenie zo ŽST Petržalka na Letisko M. R. Štefánika:

 • linkou 93 na konečnú Hlavná stanica, odtiaľ linkou 61 na Letisko; potrebný je 60-minútový lístok.
 • nočnou linkou N93 na konečnú Hlavná stanica, odtiaľ linkou N61 na Letisko; potrebný je 60-minútový lístok.

10.11.2014, aktualizované 3.7.2016
-mhd-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.