Trasy liniek náhradnej dopravy za električky

Prehľad štandardných trás autobusov náhradnej dopravy a ich zastávok.


Linka X1 Petržalka, Farského - Malá scéna

Trasa linky (okružná):

  • Bosákova ul. - Farského, Einsteinova, Most Apollo, Landererova, Olejkárska, Pribinova, Dostojevského rad - Malá scéna, Landererova, Most Apollo, Einsteinova, Jantárová cesta, Bosákova ul. - Farského

Zastávky:

Smer:

Malá scéna

Smer:

Farského

Farského (Bosákova ul.)
Malá scéna
Most Apollo Panorama City
Nové SND (linka 210) Most Apollo
Malá scéna Farského (Bosákova ul.)

Linka X2 Blumentál - ŽST Nové Mesto

Trasa linky (okružná):

  • ŽST Nové Mesto, Vajnorská, Trnavské mýto, Krížna, Vazovova, Blumentálska, Floriánske nám., Radlinského, Blumentál, Vazovova, Krížna, Trnavské mýto, Vajnorská, ŽST Nové Mesto

Zastávky:

Smer:

Blumentál

Smer:

ŽST Nové Mesto

ŽST Nové Mesto Blumentál
Polus City Center Legionárska
Nová doba Trnavské mýto
Odbojárov Odbojárov
Trnavské mýto Nová doba
Legionárska (električková) Polus City Center
Blumentál ŽST Nové Mesto

Poznámka: Nezastavuje pri električkovej zastávke Zátišie.


Linka X3 Rača - Vozovňa Krasňany - Blumentál

Trasa linky (okružná):

  • Rača - Tbiliská, Pri vinohradoch, Púchovská, Detvianska, Čachtická, Hybešova, Žitná, Račianska, Vozovňa Krasňany, ŽST Vinohrady, Račianske mýto, Mýtna, Imricha Karvaša, Radlinského, Blumentál, Radlinského, Račianske mýto, ŽST Vinohrady, Vozovňa Krasňany, Račianska, Žitná, Detvianska, Rustaveliho, Rača - Tbiliská

Zastávky:

Smer:

Blumentál

Smer:

Rača

Tbiliská Blumentál
Karpatské nám. Račianske mýto
Púchovská Ursínyho
Trávna Pionierska
Detvianska (električková) Riazanská
Hybešova (električková) Mladá garda
Bukovinská Nám. Biely kríž
Hečkova ŽST Vinohrady
Černockého Vozovňa Krasňany
Pekná cesta Malé Krasňany
Malé Krasňany Pekná cesta
Vozovňa Krasňany Černockého
ŽST Vinohrady Hečkova
Nám. Biely kríž Bukovinská
Mladá garda Rostovská
Riazanská Čachtická
Pionierska Závadská
Ursínyho Tbiliská
Račianske mýto  
Povraznícka  
Blumentál  

Možné varianty premávky: Rača - Blumentál, Rača - Vozovňa Krasňany, alebo Vozovňa Krasňany - Blumentál.


Linka X4 Zlaté piesky - Vozovňa Jurajov dvor - ŽST Nové Mesto

Trasa linky (okružná):

  • Zlaté piesky, Stará Vajnorská, Vajnorská, Vozovňa Jurajov dvor, ŽST Nové Mesto, Vajnorská, Bojnická, Stará Vajnorská, Zlaté piesky

Zastávky:

Smer:

ŽST Nové Mesto

Smer:

Zlaté piesky

Zlaté piesky (ako linky 57 65)
ŽST Nové Mesto
Shopping Palace Odborárska
PPA Control Magnetová
Jurajov dvor Vozovňa Jurajov dvor
Vozovňa Jurajov dvor Jurajov dvor (Bojnická ul.)
Magnetová Stará Vajnorská
Odborárska ZIPP
ŽST Nové Mesto Shopping Palace
  Zlaté piesky

Možné varianty premávky: Zlaté piesky - ŽST Nové Mesto, Zlaté piesky - Vozovňa Jurajov dvor, alebo Vozovňa Jurajov dvor - ŽST Nové Mesto.


Linka X5 Dúbravka - Karlova Ves - Malá scéna

Trasa linky:

  • Dúbravka - Pri kríži, Saratovská, M. Sch. Trnavského, Karloveská, Botanická, Nábr. arm. gen. Svobodu, Rázusovo nábr., Vajanského nábr., Dostojevského rad, Malá scéna

Zastávky:

Smer:

Malá scéna

Smer:

Dúbravka

Pri kríži Malá scéna
OD Saratov Nám. Ľ. Štúra
Drobného Most SNP
Alexyho Chatam Sófer
Švantnerova Park kultúry
Damborského Lafranconi
Horné Krčace Botanická záhrada
Dolné Krčace Molecova
Borská Segnerova
MiÚ Karlova Ves Nad lúčkami
Nad lúčkami MiÚ Karlova Ves
Segnerova Borská
Molecova Dolné Krčace
Botanická záhrada Horné Krčace
Lafranconi Damborského
Park kultúry Švantnerova
Chatam Sófer Alexyho
Most SNP Drobného
Nám. Ľ. Štúra OD Saratov
Malá scéna Pri kríži

Poznámka: Nezastavuje pri električkových zastávkach Karlova Ves a Jurigovo námestie.

Možné varianty premávky: Dúbravka - Malá scéna, alebo Dúbravka - Karlova Ves, Borská.


Linka X8 Ružinov - Blumentál / Trnavské mýto

Trasa linky (okružná):

  • Ružinov - Astronomická, Ružinovská, Záhradnícka, Karadžičova, Krížna, Vazovova, Blumentálska, Floriánske nám., Radlinského, Blumentál, Vazovova, Krížna, Karadžičova, Záhradnícka, Ružinovská, Ružinov - Astronomická

alebo

  • Ružinov - Astronomická, Ružinovská, Záhradnícka, Karadžičova, Krížna, Trnavské mýto, Trnavská cesta, Miletičova, Trenčianska, Bajkalská, Ružinovská, Ružinov - Astronomická


Zastávky:

Smer:

Blumentál

Smer:

Ružinov

Astronomická Blumentál
Chlumeckého Legionárska
Súmračná Krížna
Tomášikova Saleziáni
Herlianska - OC Retro Slovanet
Nemocnica Ružinov Nemocnica Ružinov
Slovanet Herlianska - OC Retro
Saleziáni Tomášikova
Krížna Súmračná
Legionárska (električková) Chlumeckého
Blumentál Astronomická

alebo

Smer:

Trnavské mýto

Smer:

Ružinov

Astronomická Trnavské mýto
Chlumeckého Saleziáni
Súmračná Nemocnica Ružinov
Tomášikova Herlianska - OC Retro
Herlianska - OC Retro Slovanet
Nemocnica Ružinov Tomášikova
Slovanet Súmračná
Saleziáni Chlumeckého
Krížna Astronomická
Trnavské mýto  

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.