Komisia dopravy neodporúča zriadenie BUS pruhu na Štefánikovej

Členovia komisie sa jednohlasne vyslovili proti preferencii verejnej dopravy.

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ na svojom poslednom zasadnutí dňa 23. januára 2013 podľa zverejnenej zápisnice rokovala aj o projekte zriadenia BUS pruhu na Štefánikovej ulici. Členovia komisie sa po rokovaní o tomto projekte vo svojom stanovisku jednohlasne vyslovili proti zriadeniu  BUS pruhu. Podľa zápisnice komisia zasadala v zložení Mgr. Jozef Uhler, Ing. Katarína Augustinič, Ing. Jarmila Tvrdá, Jozef Drahovský, Radovan Jenčík, plk. Ing. Ivan Lechner, pričom dvaja z nich sa rokovania o tomto bode nezúčastnili.

BUS pruh na Štefánikovej bol pokusne zriadený počas minuloročného Týždňa mobility a na základe priaznivých výsledkov pre mestskú hromadnú dopravu sa mesto v závere uplynulého roka vyslovilo za jeho trvalé zriadenie.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: VLK #28:
čo si mám pozrieť? tie úbohosti, ktoré dali na papier rôzni "generelisti"?
ďakujem, neprosím, už som toho videl dosť, aby som vedel, že by ma opäť iba rozboleli oči
územný generel sa nemá čo premietať do ÚPN, podľa SZ slúži na prehĺbenie ÚPN je podkladom pre spracovanie ďalšej alebo stupňov ÚPD,
"generelisti" kašlú na zákon a dopravní obzvlášť už od čias socializmu,
pomery v cudzine sú fajn, ale iba ako informácia, kam sa dopracovali, pre nás má byť v územnom plánovaní rozhodujúca národná legislatíva,
o prideľovaní eur z fondov na infraštruktúrne projekty je to pekná rozprávka,
Reakcia na: aquila #29:
to je druhá vec, ale ak chceš na infraštruktúrne stavby €fondy, musíš mať túto dopravnú infraštruktúru zadefinovanú v strategickom dokumente, ktorým je práve generel dopravy... ten určí základné parametre (generel dopravy sa následne premieta do UPN), z toho sa následne robí štúdia (ktorá posudzuje už samotné varianty napr. vedenia trate SWOT analýzou) a z vybraného variantu sa robí následne projekt...
Reakcia na: VLK #28:
na slovensku sa nikde nedodrziava. v bratislave si nielen s generelom ale aj UPN akurat tak vytieraju zadnicu 🙂
Reakcia na: vlado13 #27:
pozri si, ako to vyzerá, dopravný generel nájdeš spracovaný tak v slovenských mestách ako aj v zahraničí... potom môžme ďalej diskutovať...
Reakcia na: VLK #26:
zase nič o tom zhodnotení, len veľa slov
poprosím ešte raz, pozorne prečítať § 5 ods.1 SZ, je tam kedy a na aké účely sa spracúva, na čo môže slúžiť,
nech si ktokoľvek píše čokoľvek, v akomkoľvek materiáli, príspevku, zákon má absolútnu prednosť,
Reakcia na: vlado13 #25:
hmmmm... zaujímavé... generel dopravy podrobne rozpracuje dopravnú infraštruktúru na území mesta z pohľadu jej významu a začlenenia, ako aj z pohľadu predpokladaných smerov vývoja v rámci dopravného rozvoja... je to základný koncept rozvoja dopravy (posledný je z r.1996), ktorý v rámci intravilánu mesta definuje rozloženie dopravy, jej smerovanie a pravdepodobný vývoj v horizonte 30 rokov, pričom navrhuje také opatrenia, aby mobilita v rámci intravilánu bola udržateľná... to znamená, že v rámci generelu sa študujú všetky varianty vedenia dopravnej infraštruktúry, a ak v genereli nevyjde Štefánikova z hľadiska zapojenia do celkovej siete infraštruktúry, potom žiadna štúdia (ktorá sa robí iba na určitej ploche) neodporučí realizáciu tohto variantu, nakoľko generel berie všetky vzťahy medzi jednotlivými druhmi dopravy komplexne... a je to rovnako základný nástroj pre príjem z EU fondov na infraštruktúrne projekty...
generel dopravy je územným generelom zameraným na dopravnú infraštruktúru a jej väzby...
Reakcia na: VLK #24:
čo tak si prečítať stav. zákon a v ňom § 5 ods. 1 a prestať hovoriť , čo ti napadne?
vieš, to máš tak, nesmieš veriť všetkému, čo napíšu a uvverejnia novinári
"dopravný generel", "dopravná štúdia" atď., to sú také typické vyjadrenia, ktoré prezrádzú ľudí, čo sa vydávajú za oborníkov, ale odbornú terminológiu buď nepoznajú, alebo nerešpektujú,
napriek pojmovému lapsusu, ako si to myslel s tým zhodnotením?
čo zhodnotí nejaká štúdia?
Reakcia na: vlado13 #23:
neviem odkiaľ si nabral pojem územný generel, ja stále hovorím o dopravnom genereli, a to je už iná káva...
Reakcia na: VLK #12:
štúdia dokáže zhodnotiť jedine majetok toho, kto za ňu dostane zaplatené
v územnom genereli sa nič také nemá prečo udiať, úlohou generelu v zložke osídlenia doprava je úplne niečo iné ako jedna koľajová trať po Štefánikovej či inde
ak by to aj hneď tam bolo, môžeme o možnosti stavať stále ešte iba hovoriť, lebo stav. zákon a iné zákony vyžadujú toho oveľa viac na povolenie výstavby dráhy
Clanok na SME bol aktualizovany. Vraj sa s pruhom dalej rata, akurat treba prepracovat projekt. To co tam predlozil Mikus bol nepodarok o ktorom sa vobec nemalo hlasovat.
Reakcia na: peterko39 #20:
Nuž majú dobré konexie, resp. široké spektrum kamarátov, ktorí ich tam radi podržia, aby sa toho neurobilo zas tak veľa, aby mohli ich volení kamaráti zas v ďalších voľbách sľubovať. Veď napríklad keby sa urobila električka do Petržalky, alebo BID už skôr, tak čo by potom ľuďom sľubovali ešte?! Oni potrebujú takýchto guleváľačov, sabotérov, diletantov arogantných, ktorí budú všetko zdržovať, flákať, aby sa všetko spätne muselo robiť nanovo a takto dokolečka dokola, lebo by už nebolo na čom hrabať politický kapitál, tam je celý problém, že v tomto štáte sa od "prevratu", kedy komunistom už nestačila moc, privilégiá a kradnutie v danom merítku a prešli k "demokracií", tak od vtedy sa robí iba politika, kamaráti, mafiáni a odbornosť skutočná je kdesi na poslednom mieste. Kto je moc odborný a principiálny, ten veľmi rýchlo uvidí dvere v tom lepšom prípade. V horšom obdrží otázku, že ako veľmi mu záleží na jeho rodine a pod.
Tychto ludi z dopravnej komisie asi treba vykopat,lebo na nejaku preferenciu v BA mozme rovno zabudnut.Oni zastavaju ine zaujmy,mhd ich nezaujima.
Reakcia na: Mike #17:
To bolo od Plus 1 jeden.. dalsi komentar netreba 😉
Reakcia na: gejza #16:
Tak na druhej strane symbolického osla za najhoršie rozhodnutie samosprávy v roku 2012 získal hlavný dopravný inžinier mesta Bratislava za to, že samospráva vyznačila vrámci ETM buspruh na Štefánikovej.
Ale neviem od akej organizácie to bolo a neviem či boli proti buspruhu alebo to Ba získala za to, že tam bol iba dočasne a nie natrvalo...
a víťazom súťaže o debila roka sa stávajú ....
Reakcia na: VLK #14:
Veď verejnú dopravu ako MHD ak myslíš v centre nehovorím, že nechcem v centre, len autobusy postupne minimalizovať skrz nové električkové a trolejbusové trate. V centre by sa hlavne žišla nová električková trať, lebo to, čo tam máme teraz je skôr na smiech.
Reakcia na: ophis #13:
vzhľadom na potreby mesta bude verejná doprava premávať aj naďalej skrz centrum... obmedzenie IAD prinesie nová parkovacia politika, ale MHD sa musí naopak rozvíjať a nie obmedzovať... čo sa týka električky na Štefánikovej, je to ešte na dlhú dobu, nakoľko prvotný je generel, ktorý ju musí potvrdiť v tom vedení (zo všetkých aspektov), následne sa môže uvažovať so samotným projektom v jeho jednotlivých stupňoch, čo tiež trvá určitú dobu (plus vyjadrenia rôznych občanov) až po jeho schválenie, vydanie príslušných povolení a realizáciu...
Reakcia na: VLK #12:
Vzhľadom k tomu, že snahou mesta by malo byť postupne utlmiť v centre mesta automobilovú dopravu ako aj autobusy postupne v centre minimalizovať. Vytlačiť sa ich asi nikdy nepodarí, keďže cez Nový most budú premávať z Petržalky vždy nejaké autobusové linky minimálne aspoň na Hodžovo nám. s otočkou na Kollárku, či Vazke alebo Hl.st., ak ešte bude treba 93-ku k hl.st., keďže za pár rokov (dúfam silno), že bude už premávať električka z Petržky na hl.st., ak teda bude trať na hl.st. v prevádzkyschopnom stave. Nepovedal som, že sa tá trať môže stavať, ale že treba ísť tvrdo za tým, aby sa obnovilo to, čo kedysi tu bolo a absolútne chybne sa zrušilo. ? A to pred dvomi rokmi sa ešte niektorí pri návrhu električky na Štefánikovej smiali, že či to dotyční myslia vážne tento sen. Dnes sa ním už mesto musí reálne zaoberať.
Reakcia na: ophis #9:
električky na Štefánikovej musí zhodnotiť riadna štúdia - a to sa udeje čoskoro v genereli dopravy. Až potom môžeme hovoriť o tom, že sa tam môže niečo také stavať...