História bratislavskej MHD v rokoch 2010 až 2015

2010

30. januára 2010 sa Bratislava rozlúčila s nemodernizovanými kĺbovými električkami typu K2, ktoré v uliciach mesta jazdili od roku 1969. Posledný vozeň K2 dojazdil deň nato. 2. júna dojazdil posledný Ikarus 283, čím sa definitívne uzavrela kapitola Ikarusov radu 200 v Bratislave.

Volebný rok 2010 poznačili snahy o získanie voličov zo strany vedenia dopravného podniku a predstaviteľov hlavného mesta. Mestskej doprave to prinieslo 25 veľkokapacitných a drahých autobusov Mercedes-Benz CapaCity, 80 kĺbových autobusov SOR NB 18, 10 ďalších autobusov TEDOM C12 G, 4 autobusy SOR BN 10.5, 6 autobusov Irisbus Citelis 12M v špeciálnej úprave na prevoz cestujúcich s telesným postihnutím, posilnenie existujúcich a vznik nových „účelových“ liniek, ale najmä netransparentné tendre a rekordné zadlženie. Trolejbusová prevádzka si „polepšila“ o 2 staršie zgenerálkované kĺbové trolejbusy Škoda 15 Tr od firmy Zliner. Od 2. septembra sa zaviedlo používanie dopytového otvárania dverí aj na autobusoch. Začiatkom decembra sa ukončilo používanie plastových linkových tabúľ vo vozidlách MHD. Pred koncom roka prebehlo veľké šrotovanie vyradených autobusov, pričom boli zlikvidované aj vozidlá pôvodne určené na zachovanie do zbierky historických vozidiel - Karosa C 744 #1201, TAM 260 A 180 M #2412 (ex 4400) a Ikarus 280.08/A #4940.

Autobus Irisbus Crossway LE 12M pre linku 801 do maďarskej Rajky

11. januára 2010 vznikla kuriózna linka 156 z vozovne Krasňany cez Račiansku a Peknú cestu k novej štvrti Slanec s tromi zastávkami. Počas jarných prázdnin premávala rekreačná linka 144 z Koliby na Kamzík. Od 1. marca bola minibusová linka 44 predĺžená z Kramárov na Kolibu. Do rekreačnej oblasti Kačín boli od 25. apríla predĺžené vybrané spoje linky 43. Od 14. mája skončila premávka autobusov po Starom moste z dôvodu jeho zhoršeného stavu, autobusové linky boli presmerované na most Apollo a Nový most. 1. júla vznikla linka 82 spod Nového mosta k Divadlu Aréna pri Starom moste. Od 2. augusta  prevzala časť výkonov záložných autobusov opäť súkromná spoločnosť, tentokrát firma Abuss z Nitry, ktorá na nich zabezpečovala dopravu 15-metrovými autobusmi MAN NL 313 a Mercedes-Benz Citaro L. Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie v dňoch 11. a 12. septembra opäť premávala mimoriadna linka 905 medzi Záhorskou Bystricou a Mariankou. 1. októbra vznikla druhá regionálna cezhraničná linka - linka 801 spred Novej budovy SND do maďarskej Rajky s dvoma autobusmi Irisbus Crossway LE 12M, na ktoré prispela Európska únia. Tesne pred voľbami, od 6. novembra, sa zaviedla víkendová premávka na linke 51. 8. novembra ešte vznikla v Dúbravke minibusová linka 27 z konečnej Pri kríži na Tranovského ulicu a do volieb stihla byť predĺžená cez starú Dúbravku na Alexyho. 1. decembra ukončila premávku v tom čase posledná bezplatná linka do nákupného centra - linka 160 spod Nového mosta na Zlaté piesky.

Rekonštrukcia električkovej trate na Trnavskom mýte

Od 10. júla do 1. septembra prebehla rekonštrukcia opotrebovanej električkovej trate v úseku Legionárska – Trnavské mýto. Nová trať bola budovaná ako pevná jazdná dráha.  Dopravu do Ružinova a na Vajnorskú počas výluky zabezpečovali autobusy liniek X14 a X6. 2. septembra 2010 bola opäť zavedená premávka električek liniek 1, 5 a 9 cez zrekonštruovaný električkový tunel pod hradom.

Zrekonštruovaný električkový tunel pod Bratislavským hradom

2011

Od 10. januára bola pre držiteľov Bratislavskej mestskej karty zavedená 10 %-ná zľava z ceny predplatných lístkov. Od 1. augusta sa zvýšilo cestovné v bratislavskej MHD. 15-minútový lístok zdražel na 70 centov, 60-minútový na 90 centov. Zároveň sa predplatné cestovné lístky začali predávať len ako celosieťové.

Autobusy Irisbus Citelis 12M v úprave pre prepravu cestujúcich na invalidných vozíkoch

2. februára vznikla tretia špeciálna linka pre deti s telesným postihnutím – školský spoj č. 5 z Mokrohájskej do oblasti Biskupíc a Vrakune. Koncom februára sa objavili prvé snahy o rušenie neefektívnych liniek vzniknutých v predchádzajúcom období. 26. februára nebola po prázdninách obnovená premávka linky 156 z Vozovne Krasňany na Slanec. 28. februára nastala prvá vlna zmien stálych zastávok na zastávky na znamenie – zmena sa dotkla takmer polstovky zastávok. Súčasne sa zaviedla nová linka 89 zo Sadu Janka Kráľa k Cintorínu Petržalka, ktorá vznikla zlúčením liniek 82 a 180. 2. apríla si dopravní nadšenci pripomenuli mimoriadnymi jazdami 40. výročie vzniku expresných autobusových liniek. 11. apríla nastala reorganizácia autobusových a minibusových liniek v Karlovej Vsi. Zrušili sa linky 36 a 135, linka 32 prestala premávať cez Baníkovu ulicu a linka 35 bola presmerovaná z Kuklovskej k Tescu Lamač. 29. apríla až 15. mája Bratislava hostila MS v ľadovom hokeji. Bezproblémovú dopravu návštevníkov zabezpečovali kyvadlové autobusové linky H1, H2, H3 a H5 a električková linka H4. V tomto roku sa už neobnovila sezónna premávka cyklobusových liniek 128 a 129. Zlá finančná situácia objednávateľa dopravy viedla od 6. júna k obmedzeniu premávky liniek 27, 34, 35, 58 a 151 len na obdobie prepravných špičiek. Linka 35 bola skrátená z Kuklovskej len po Dúbravskú cestu. 1. júla prišla druhá vlna veľkého zriaďovania zastávok na znamenie. K rovnakému dňu mala byť zrušená linka 29, ale nakoniec k jej zrušeniu neprišlo. Skrátená však bola linka 66 z Domkárskej po Trhovisko. Ďalšie šetrenie nastalo od 1. augusta, kedy sa zrušili linky 89 a 133. Linka 96 bola presmerovaná do Ovsišťa a na linke 94 sa zaviedla len špičková premávka. Od 5. septembra sa obnovila linka 133, ale už len počas rannej špičky. Linka 78 bola skrátená po Šafárikovo námestie a linka 96 sa vrátila na pôvodnú trasu. Opätovne vznikla linka 82 spod Nového mosta k Divadlu Aréna a zaviedla sa obsluha petržalského cintorína, tentokrát predĺžením niektorých spojov linky 80. Na viacerých ďalších linkách prišlo k obmedzeniu premávky a linky 7 a 38 boli zrušené. 10. októbra sa zaviedlo v cestovných poriadkoch autobusových liniek označovanie garantovaných nízkopodlažných vozidiel. Od 2. novembra boli po zatvorení električkovej trate na Hlavnú stanicu zrušené linky 2, 3, 8 a 13. Zaviedla sa náhradná linka 15 zo Zlatých pieskov do centra a linka 16 z Rače do Ružinova. Od 20. novembra bola znovu zavedená linka 7 zo ŽST Vinohrady do centra mesta s premávkou len podľa potreby po príchodoch vlakov. 17. decembra sa zaviedla minibusová linka 128 v Devínskej Novej Vsi k OC Glavica.

Vo februári a marci sa uskutočnili verejné diskusie k nosnému dopravnému systému do Petržalky. Jeho výstavba sa však ani v tomto roku nezačala. V dňoch 11. – 19. apríla prebehla rekonštrukcia krátkeho úseku električkovej trate na Hlavnú stanicu v križovatke so Šancovou. 24. augusta slávnostne začala výstavba novej trolejbusovej trate Pražská – Hroboňova, ktorej súčasťou bola rekonštrukcia trolejového vedenia vo vozovni Hroboňova. Stavba bola z väčšej časti financovaná z eurofondov. Skúšobná prevádzka na tejto trati bola započatá 19. decembra presmerovaním dojazdových a výjazdových spojov liniek 201 a 202. Havarijný stav električkovej trate na Hlavnú stanicu vyvrcholil zastavením premávky po tejto trati od 2. novembra.

Nová trolejbusová trať na ulici Prokopa Veľkého

Začiatok roka poznačili opätovné problémy s pevnosťou konštrukcie kĺbových autobusov SOR NB 18. Výrobca dodatočne vystužoval vozidlá priamo v Bratislave. 18. januára dojazdil posledný „krátky“ autobus TAM-BUS 232 A 116 M #3702 a 23. januára ho nasledoval aj posledný kĺbový TAM 272 A 180 M #1414, čím sa skončila éra týchto slovinských autobusov v Bratislave. Obe vozidlá boli zachované do zbierky historických vozidiel. Od februára sa v Bratislave homologizoval trolejbus Škoda 30 Tr SOR pre Banskú Bystricu. V marci bola dokončená rekonštrukcia historickej električky BMEŽ #18. Zakúpené boli daľšie tri špeciálne autobusy Citelis 12M na prevoz cestujúcich na invalidných vozíkoch. Keďže pre ne nebolo využitie, neskôr sa zaradili na bežné linky MHD. Od apríla do začiatku júla pokračoval prenájom 10 kĺbových autobusov Mercedes-Benz O 405 GN od firmy Abuss. K 1. júnu dojazdila väčšina Ikarusov 435 z prvej série, ako záložné bolo ponechané len vozidlo #4804. Zároveň bolo vyradených aj viacero kĺbových autobusov Karosa B 741 CNG.

Lokomotíva viedenskej električky po návrate do Bratislavy (Foto © Roman Delikát)

Koncom júna sa v Bratislave na vybraných linkách prezentoval elektrobus SOR EBN 10.5. 1. júla dojazdili záložné autobusy prevádzkované firmou Abuss. 28. júla sa sa stala vážna dopravná nehoda, kedy autobus SOR B 9.5 #3527 narazil do trakčného stĺpa na Záhradníckej ulici. 1. septembra sa zrušila autobusová vozovňa Krasňany a všetky autobusy z nej boli presunuté do vozovní Trnávka a Jurajov dvor. Zároveň všetky autobusy týchto dvoch vozovní obdržali 5-miestne evidenčné čísla tak, že k pôvodným číslam sa pridala 5. číslica určujúca vozovňu, 1 - Trnávka, 2 - Jurajov dvor. V septembri sa konal už tradičný Deň otvorených dverí v dopravnom podniku na Trnávke. V októbri sa na testovaní v Bratislave objavil prototyp kĺbového autobusu TEDOM C18 G. Vďaka úveru sa podarilo na jeseň zabezpečiť generálnu opravu ďalších trolejbusov vo firme Zliner. 26. októbra sa do Bratislavy vrátil z Rakúska rušeň Eg 6 tzv. Viedenskej električky z roku 1914. 6. – 23. decembra premávala po okružnej trase v centre vianočne vyzdobená historická električka T2 #215. 8. decembra sa zopakoval rozsiahly požiar autobusu Solaris Urbino #1216. Dňa 26. decembra sa odohrala vážna zrážka nočných autobusov na Novom moste. Nehoda si vyžiadala niekoľkých zranených a zničenie Ikarusov #4132 a #4864. V závere roka sa opäť objavili problémy s kĺbovými autobusmi SOR.

Skúšobný elektrobus SOR EBN 10.5

2012

Od 9. januára sa zaviedla náhradná autobusová linka X13 z Hlavnej stanice na Kollárovo námestie, ktorá nekopírovala trasu zrušenej linky 13 a stala sa tak predmetom značnej kritiky. Od 27. februára sa predĺžila okolo Novej budovy SND na Šafárikovo námestie. Na prelome januára a februára postihli Slovensko vrátane Bratislavy silné mrazy a 2. februára sa objavila trhlina v klenbe tunela pod hradom, následkom čoho bola zastavená premávka električiek cez Tunel a Kapucínsku. Linky 1, 5 a 9 sa opäť vrátili na obchádzku cez nábrežie. Následné problémy v prevádzke električkovej dopravy viedli od 19. marca 2012 k reorganizácii siete električkových liniek. Do praxe bol uvedený tzv. dvojlinkový variant, pri ktorom na každú radiálu (s výnimkou karloveskej) pripadli dve linky. Zrušili sa linky 1, 11, 12, 14, 15, 16 a 17 a vznikli nové linky:

  • linka 2 - ŽST Nové Mesto - Nám. Ľ. Štúra
  • linka 3 - Rača - Nám. SNP / Kamenné nám.
  • linka 4 - Dúbravka - Zlaté piesky
  • linka 5 - Dúbravka - Rača
  • linka 6 - Karlova Ves - Šafárikovo nám. (len v špičke)
  • linka 7 - ŽST Vinohrady - Nám. SNP (len v špičke)
  • linka 8 - Ružinov - Kamenné nám. / Nám. SNP
  • linka 9 - Karlova Ves - Ružinov
Karosa Cabrio na vyhliadkovej trase

V jarných mesiacoch sa opravovala trhlina v tuneli pod hradom, súčasne sa však objavili rozsiahlejšie poškodenia tunela a tak tunel nemohol byť sprístupnený pre električky. Ďalšie opravy sa realizovali od októbra 2012 do mája 2013.

27. marca sa zaviedla nová trolejbusová linka 64 s trasou Lovinského - Hroboňova - Pražská - Šancová - Trnavské mýto s obratom na znovuobnovenom obratisku Jelačičova (prepravovanie cestujúcich až na Jelačičovu od 15. októbra 2012) a súčasne sa skrátila trasa autobusovej linky 41 z Búdkovej len po Vozovňu Hroboňova. 14. apríla bola zavedená obsluha obce Marianka linkou MHD - predĺžili sa tam vybrané spoje linky 37 zo Záhorskej Bystrice. Od 21. apríla bola zavedená linka 90 z Rusoviec do Areálu vodných športov v Čunove s celotýždennou premávkou. Počas letných prázdnin premávala posilová električková linka 10 z Nám. SNP na Zlaté piesky. 2. júla nastala reorganizácia liniek 23, 28 a 128 v Devínskej Novej Vsi. Linka 23 prestala premávať na konečnú Mláka, na linke 28 sa zrušili zachádzky cez ulicu Na Grbe a linka 128 bola presmerovaná na trasu Devín - Devínska Nová Ves, Mláka. Od 1. augusta sa zvýšili ceny predplatných lístkov o výšku inflácie. Počas septembrového Európskeho týždňa mobility 2012 bolo umožnené držiteľom vodičských preukazov bezplatne cestovať MHD. Zároveň bol pokusne vyznačený BUS pruh na Štefánikovej a na Moste SNP.

Testovaná električka Bombardier Flexity Outlook

V dňoch 26. - 28. októbra sa na viacerých miestach opravovala električková trať do Rače. Kvôli nedostatku autobusov na náhradnú dopravu sa na 1 deň zrušila linka 34 a namiesto nej sa električková linka 8 predĺžila z Ružinova do Dúbravky. 3. decembra bola zriadená autobusová linka 130 od Vojenskej nemocnice cez starý Lamač k OD Lamač spolufinancovaná MČ Lamač. Vianoce poznačil mrznúci dážď, ktorý 23. decembra postupne ľadom obalil trolejové vedenie v meste, čo spôsobilo vyradenie všetkých trolejbusových a električkových liniek z prevádzky. Električky sa podarilo sprevádzkovať až popoludní 24. decembra a prvé trolejbusy až dopoludnia 25. decembra.

Otvorenie trolejbusovej trate na Jelačičovej ulici

8. marca sa do premávky zaradili opätovne prenajaté 15-metrové autobusy Mercedes Citaro a MAN NL 313 od firmy Abuss, v premávke však boli len niekoľko týždňov. 25. apríla bola do Bratislavy na skúšku dovezená nízkopodlažná električka Bombardier Flexity Outlook vyrobená pre španielske Alicante. Od 1. do 18. júna premávala na špeciálnej linke z Rače cez Námestie SNP do Ružinova. Od 11. mája sa do premávky zaradilo 19 nových kĺbových autobusov SOR NB 18 #1851 - 1858 a #2202 - 2212. V letných mesiacoch dopravný podnik počas víkendov ponúkal vyhliadkové jazdy kabrio Karosou z Olejkárskej okolo hradu k Slavínu a späť. Dodatočné financie od mesta umožnili poslať na generálnu opravu do Zlína ešte 5 trolejbusov Škoda 14 Tr a 5 trolejbusov Škoda 15 TrM. Poruchy počas leta odstavili väčšinu trolejbusov Škoda 25 Tr a tak na trolejbusovej trati na Dlhých dieloch jazdili prevažne vozidlá Škoda 15 Tr(M). Od septembra boli tyristorové električky T3G presunuté z vozovne Krasňany do vozovne Jurajov dvor. V novembri boli vyhlásené veľké tendre na nové nízkopodlažné trolejbusy a električky, ktorých nákup bude financovaný z fondov EÚ namiesto nerealizovanej železničnej stanice Bratislava Filiálka. V decembri bolo dodaných posledných 15 kĺbových autobusov Mercedes Benz CapaCity, ktoré boli sprevádzkované v januári 2013.

2013

Od 8. januára prišlo opäť k zmenám na linkách 23 a 128. Linka 23 bola opäť predĺžená na Mláku a linka 128 bola predĺžená od Glavice do Devína. Zároveň sa zaviedla víkendová premávka na linke 51. Z dôvodu zlého technického stavu trolejbusov bola na začiatku roka odstavená časť najstarších kĺbových trolejbusov Škoda 15 Tr a linka 202 bola od 11. marca do konca júna v pracovných dňoch zmenená na autobusovú. Od januára až do konca marca Bratislava zažila opakovanú bohatú snehovú nádielku, čo viackrát skomplikovalo premávku MHD.

1. marca mala byť spustená prvá etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Kvôli nepripravenosti systému bol štart IDS deň pred plánovaným spustením odložený. Druhý pokus o tri mesiace neskôr bol už úspešný a tak od 1. júna mohli cestujúci na spoločný predplatný cestovný lístok cestovať v Bratislave a na Záhorí linkami MHD, regionálnymi autobusmi Slovak Lines a vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko.

1. apríla začala výstavba a prestavba trolejbusovej trate medzi Patrónkou a Vojenskou nemocnicou, ktorá trvala do začiatku augusta. Aj na túto trať získalo mesto príspevok z eurofondov. Od 5. augusta začali na novej trati premávať trolejbusové linky 207, 211 a 212, čím dostala Patrónka obojsmerné priame spojenie trolejbusmi na Kramáre a k Hradu. Súčasne bola rozšírená premávka linky 211 aj na pracovné dni a autobusová linka 22 bola skrátená z Devínskej Novej Vsi po Tesco Lamač a prečíslovaná na linku 120.

Prenajatý trolejbus Škoda 15 TrM na novej trati na Patrónke

Od 1. mája sa do opraveného tunela pod hradom vrátili električky liniek 5 a 9. Zároveň bola linka 7 predĺžená na Nám. Ľ. Štúra. Počas letných prázdnin bola v prevádzke víkendová posilová električková linka 10 z Kamenného námestia na Zlaté piesky.

V priebehu júna nastal akútny nedostatok prevádzkyschopných autobusov, čo spôsobilo dočasné zrušenie niektorých spojov na vybraných linkách.

Od 30. júna do 22. novembra prebiehala rekonštrukcia vodovodu na Riazanskej ulici a linky 50 a 51 premávali jednosmerne medzi Kukučínovou a Vajnorskou obchádzkou cez Jarošovu ulicu. 

Od 2. septembra boli zrušené autobusové linky 34 a 128, pričom linka 34 bola čiastočne nahradená predĺžením linky 84 z Hroboňovej do Dúbravky. Na linke 28 sa obnovili zachádzky vybraných spojov ku škole v Devínskej Novej Vsi. Linky 55 a 178 neboli po skončení prázdnin obnovené. 16. septembra bola presmerovaná náhradná autobusová linka X13 z Hlavnej stanice cez Nám. SNP a Štúrovu k Malej scéne. Od 22. septembra bola posilová študentská linka 141 predĺžená až do Karlovej Vsi po Molecovu.

22. októbra podpísalo hlavné mesto so zhotoviteľom dlhoočakávanú zmluvu na výstavbu 1. časti električky do Petržalky zo Štúrovej ulice po Bosákovu, vrátane celkovej rekonštrukcie Starého mosta. Samotná rekonštrukcia Starého mosta bola oficiálne započatá jeho rozoberaním od 2. decembra.

Rozoberanie Starého mosta

Od 12. novembra do 15. decembra prebehla rekonštrukcia trolejbusovej trate v obratisku Valašská, na opravu ktorej prispela Európska únia. Rekonštrukcia si vyžiadala niekoľko krátkodobejších výluk trolejbusových liniek 204, 207 a N47.

Od 4. decembra bola zastavená premávka minibusovej linky 151, pretože obratisko Lopenícka zatarasil jeho majiteľ. 

V závere roka sa opäť objavili problémy v tuneli pod hradom, tentoraz s nadmernou hlučnosťou prechádzajúcich električiek. Problém bol "vyriešený" znížením rýchlosti pri oboch portáloch na 15 km/h. 

Koncom februára dojazdil posledný nízkopodlažný Ikarus 412 #4141. V priebehu celého roka pokračovalo rýchlym tempom aj vyraďovanie autobusov Ikarus 415 a 435 z dôvodu ich zlého technického stavu. Po vykonanej defektoskopii trolejbusových rámov bola v marci odstavená časť najstarších kĺbových trolejbusov Škoda 15 Tr #6601 - 6615. Väčšinu z nich sa nakoniec podarilo postupne opraviť a vrátiť do premávky. Vo februári sa do premávky zaradil stoprvý kĺbový SOR NB 18 #1859, ktorý dlhodobo zapožičal dopravnému podniku výrobca. V máji bol krátkodobo zapožičaný aj SOR CN 10.5 #3306, ktorý premával na linke 630.

V apríli bol opakovane vyhlásený tender na dodávku nových trolejbusov, pretože pri prvom vznikli pochybnosti, či nebol "ušitý na mieru" konkrétnemu výrobcovi. Nakoniec ho vyhrala Škoda Electric s trolejbusmi Škoda 30 Tr SOR a Škoda 31 Tr SOR. V priebehu leta boli ukončené tendre na dodávku nových nízkopodlažných električiek, ktoré vyhrala česká Škoda s električkami Škoda 29T (jednosmerné) a Škoda 30T (obojsmerné).

Počas letných prázdnin bol do Bratislavy zapožičaný slovenský poschodový autobus Troliga Bus Sirius, ktorý od polovice júla do konca augusta premával na špeciálnej bezplatnej okružnej linke okolo centra mesta.

V lete boli vo firme Zliner zgenerálkované dva kĺbové trolejbusy Škoda 15 TrM #6621 a 6624. Dňa 26. septembra prišlo k vážnej nehode medzi električkami K2S #7122 a T3P #7783+7784 na zastávke Lafranconi, ktorá si vyžiadala vyše desiatku zranených. V novembri boli do prevádzky zaradené prenajaté kĺbové trolejbusy Škoda 15 TrM #6641 - 6644 od firmy 4RAIL ako dočasná náhrada za trolejbusy náhle vyradené v roku 2013.

Poschodový autobus Troliga Bus Sirius na vyhliadkovej linke

2014

V súvislosti s výstavbou električkovej trate do Petržalky boli od 20. januára pre dopravu uzavreté Štúrova ul. a Šafárikovo námestie, pričom bol zrušený prestupný uzol na Šafárikovom námestí. Táto zmena si vyžiadala skrátenie linky 78 po Krupkovu ul. (konečná Nové SND), presmerovanie linky 95 z Dostojevského radu cez nábrežie, Most SNP a Einsteinovu ul. v smere do Petržalky a skrátenie linky X13 po Nám. SNP s otáčaním cez Rajskú a Dunajskú ulicu. Linka 2 začala premávať z Nám. Ľ. Štúra okruhom cez tunel, linka 4 bola presmerovaná v smere na Zlaté piesky cez Jesenského ul. a z liniek 6 a 7 vznikla nová linka 6 z Karlovej Vsi k ŽST Vinohrady.

Od 20. januára bola po uvoľnení zablokovaného obratiska po vyše mesačnej prestávke obnovená premávka linky 151 od OD Slimák na Lopenícku.

Linka X13 bola od 3. marca predĺžená z Rajskej cez Dunajskú, Dostojevského rad a Landererovu k Novému SND. Lokálna linka 27 bola v Dúbravke predĺžená z konečnej Pri kríži o jednu zastávku k OC Dubrawa.

Prestupná zastávka Blumentál

Od 7. apríla do konca júna prebehla výstavba združenej prestupnej zastávky Blumentál na Radlinského ul. pred Daňovým úradom, ktorá nahradila zastávky Vazovova a Floriánske námestie. Prvýkrát sa použili nástupištia tzv. viedenského typu a spočiatku preto vznikalo množstvo kolíznych situácií medzi cestujúcimi a vodičmi automobilov, ktorí si na zastavovanie pred nástupišťami zvykali len pomaly. Zastávka bola do užívania pre električky liniek 2, 3, 5, 6 a 8 odovzdaná až 29. augusta. Počas výstavby prestupnej zastávky Blumentál premávala linka 94 od 7. apríla do 1. septembra po skrátenej trase po STU, kedy sa v centre otáčala okruhom Nám. slobody, I. Karvaša, Radlinského a Kollárovo námestie. Od 2. septembra bola predĺžená do pôvodnej trasy, pričom konečná zastávka sa presunula z Vazovovej na Radlinského do uzla Blumentál. Súčasne boli linky 31, 39 a N55 v smere k Račianskemu mýtu taktiež presmerované cez prestupný uzol Blumentál.

Od apríla do septembra sa realizovalo predĺženie trolejbusovej trate na Trenčianskej ulici od obratiska Ružová dolina po supermarket Lidl v dĺžke približne 410 metrov. Výstavba predĺženia bola financovaná z fondov EÚ. Aj tento europrojekt bol realizovaný s mnohými nedostatkami. Premávka predĺžených liniek 207 a 209 do obratiska Mliekarenská začala 7. septembra.

Predĺžená trolejbusová trať na Trenčianskej ul. do obratiska Mliekarenská

Od 30. júna bola linka 90 predĺžená od ŽST Rusovce až k Novému SND po trase linky 801. Jeden popoludňajší spoj od Nového SND do Čunova bol na linke 90 zavedený už od 13. januára 2014.

Od 14. júla začala dlho odkladaná rekonštrukcia električkovej trate v Dúbravke v úseku Hanulova - Pri kríži za úplnej výluky električiek. Linky 4 a 5 boli skrátené po Karlovu Ves, náhradnú dopravu zabezpečila autobusová linka X5. Hlavné mesto obdržalo na túto rekonštrukciu príspevok z fondov EÚ. Plánované otvorenie zrekonštruovanej trate pred komunálnymi voľbami sa ani po niekoľkých posunoch termínov nepodarilo zrealizovať a premávka na zrekonštruovanej trati bola obnovená až tesne po voľbách, 18. novembra, pričom až do polovice decembra, kedy bolo vydané povolenie na skúšobnú prevádzku, jazdili električky do Dúbravky načierno. V úseku sa použil otvorený koľajový zvršok (s výnimkou obratiska) a na zastávkach boli osadené elektronické informačné tabule s odchodmi najbližších spojov. Keďže sa stavba realizovala podľa staršieho „oprášeného“ projektu, od skutočnej modernizácie malo výsledné riešenie ďaleko.

Nízkopodlažný trolejbus Škoda 31 Tr SOR

Od 18. augusta do novembra prebehla oprava trate na Hlavnú stanicu v úseku Kýčerského - obratisko Hlavná stanica. Na opravu, ktorú realizovala firma Rail Ways, prispel dopravnému podniku investor prestavby predstaničného priestoru. Úsek bol opravený len provizórne, keďže do budúcnosti sa počítalo s premiestnením obratiska električiek do podzemia. Modernizácia trate v úseku od Radlinského po Kýčerského sa presunula na rok 2015 a bude financovaná z fondov EÚ. Po oprave horného úseku trate sa obnovila električková doprava na Hlavnú stanicu linkami 1 a 2 od 11. novembra. Linka 2 začala premávať v trase zo ŽST Nové Mesto na Hlavnú stanicu a linka 1 zabezpečila spojenie Hlavnej stanice s centrom mesta jednosmerným okruhom cez tunel, nábrežie, Jesenského a Nám. SNP.

Zrekonštruované obratisko električiek na Hlavnej stanici

V priebehu leta a v závere roka sa realizovali aj menšie opravy električkových tratí najmä v súvislosti s očakávaným príchodom nových električiek. Realizovalo sa aj strojné podbíjanie častí Vajnorskej, Račianskej a celej Karlovesko-dúbravskej radiály.

Od 2. septembra sa na linke 37 zaviedli zachádzky vybraných spojov na Strmé vŕšky k bývalému SOU energetickému. Od 22. septembra bola pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami linka 41 predĺžená počas špičiek od Vozovne Hroboňova opäť až na Hlavnú stanicu. Súčasne prišlo na linke 147 k rozšíreniu okruhu okolo Kalvárie.

Zrekonštruovaná električková trať v Dúbravke

Od 13. novembra bola pri novom nákupnom centre Bory Mall zriadená zastávka liniek 21, 25, 92 a na linke 21 pribudli posilové spoje v úseku Autobusová stanica - Devínska Nová Ves, Na hriadkach. Zriadená bola aj kyvadlová doprava medzi Lamačom, Bory Mall, Dúbravkou a Karlovou Vsou a medzi Bory Mall a Stupavou, ktorú vykonávala spoločnosť Slovak Lines.

Od apríla do júna boli v prevádzke dva prenajaté trolejbusy Škoda 14 Tr #6316 a 6317. Ich prevádzka (vrátane prenajatých kĺbových vozidiel Škoda 15 TrM #6641 - 6644) skončila k 1. júlu. Obnove vozidlového parku elektrickej trakcie v roku 2014 výrazne pomohli eurofondy. V priebehu jari sa zrealizovala dodávka 15 nízkopodlažných trolejbusov Škoda 30 Tr SOR #6001 - 6015 a od leta do konca roka bolo dodaných aj 42 kĺbových trolejbusov Škoda 31 Tr SOR zo série #6801 - 6850. Krátke trolejbusy sa zaradili do premávky od 4. júna a kĺbové začali jazdiť postupne od 22. septembra. Dodaný bol aj prvý trolejbus Škoda 30 TrDG #6101 s prídavným dieselelektrickým agregátom, ktorý sa v rámci skúšok v závere roka objavoval aj na autobusovej linke 32. Po zaradení väčšieho počtu kĺbových vozidiel Škoda 31 Tr do prevádzky boli v decembri z premávky odstavené najstaršie trolejbusy Škoda 15 Tr (6601 - 6615).

Na začiatku novembra bola dodaná prvá nízkopodlažná obojsmerná električka Škoda 30T ForCity Plus #7501, na ktorej sa následne realizovali homologizačné skúšky pre tento typ električky.

Nízkopodlažná obojsmerná električka Škoda 30T ForCity Plus

V priebehu roka sa zrealizovali verejné súťaže na dodávku midibusov, štandardných a kĺbových autobusov. V októbri a novembri bolo dodaných 5 midibusov Solaris Urbino 10 #2001 - 2005 určených najmä pre linky 30 a 630. V októbri až decembri bolo dodaných aj 20 autobusov Iveco Urbanway 12M #1041 - 1060, ktoré boli nasadené na linky 50, 80 a počas víkendov aj na linku 70. Objednaných bolo aj 25 kĺbových autobusov SOR NB 18 City, z ktorých do konca roka bolo dodané prvé vozidlo #4241. Všetky tieto autobusy boli dodané ako plne klimatizované a s naftovými motormi spĺňajúcimi emisnú normu Euro 6. Financovanie nákupu autobusov bolo realizované prostredníctvom bankového úveru. Rýchlym tempom pokračovalo vyraďovanie autobusov Ikarus 415 a 435 pre ich zlý technický stav.

Vo februári Dopravný podnik Bratislava otestoval zapožičaný minibus EVC - Rošero First FCLLI na linkách 41 a 130. Plánované testy elektrobusov ďalších značiek sa nezrealizovali. V septembri až novembri DPB vyskúšal niekoľko predvádzacích autobusov s motormi spĺňajúcimi normu Euro 6. Išlo o vozidlá Iveco Crossway LE 10M, SOR NB 18 City, SOR NB 12 City. Do bežnej premávky s cestujúcimi zasiahli iba vozidlá SOR, dva autobusy Iveco premávali len na školskom spoji č. 1.

Autobus Iveco Urbanway 12M

2015 

Od 8. januára bola zavedená nová linka 123 z Dúbravky - Žatevnej cez Bory Mall do Lamača, na linke 20 boli niektoré ranné spoje skrátené z Devínskej Novej Vsi po Žatevnú a linka 120 bola zrušená. Súčasne po zimných prázdninách boli zrušené ranné posilové spoje linky 6 premávajúce až na Komisárky, ktoré boli zavedené krátko pred komunálnymi voľbami na jeseň 2014. V dňoch 24., 25., 30. januára a 9. februára zasiahli Bratislavu snehové kalamity, ktoré na mnohých miestach výrazne obmedzili premávku MHD. Od 1. februára bola zrušená kyvadlová doprava medzi Lamačom, Bory Mall a Karlovou Vsou, ktorú vykonávala spoločnosť Slovak Lines prímestskými autobusmi. 

Od 23. marca do 1. júla boli pre výstavbu električkového priecestia na Bosákovej ul. v Petržalke presmerované linky 84, 95, 99, N80 a N99 na obchádzkovú trasu cez Černyševského ul. Od 18. mája bola zavedená nová autobusová linka 69 obsluhujúca nové nákupné centrum Pharos neďaleko letiska. 

Rekonštrukcia električkovej trate na Hlavnú stanicu v úseku Radlinského - Žilinská

Od 1. júna do konca augusta prebiehala rekonštrukcia električkovej trate na Hlavnú stanicu v úseku od Radlinského po zastávku Žilinská. Linka 1 bola zrušená a linka 2 premávala okruhom cez centrum a tunel. Počas následných rekonštrukcií električkových priecestí boli dotknuté autobusové linky presmerované na obchádzkové trasy. Rekonštrukcia bola spolufinancovaná z prostriedkov Operačného programu Doprava. Premávka linky 2 bola obnovená 1. septembra.

Zároveň bola od 1. júna predĺžená trolejbusová linka 210 o úseku Autobusová stanica - Nové SND, pričom bola obsluhovaná trolejbusmi Škoda 30 TrDG s pomocným diesel-elektrickým agregátom. Premávka však nebola bezproblémová, pretože nové trolejbusy vykazovali spočiatku mimoriadne vysokú poruchovosť. 

Od 4. júla do polovice októbra prebiehala prestavba koľajového triangla Štúrova - Jesenského v súvislosti s výstavbou električkovej trate do Petržalky, čo si vyžiadalo vylúčenie premávky električiek liniek 2, 4 a 6 z tohto úseku. Linka 4 premávala cez tunel, výluková linka 2 bola skrátená po Kamenné nám. a linka 6 zabezpečila spojenie Dúbravky s Mostom SNP, pričom bola obsluhovaná výlučne obojsmernými električkami Škoda 30T a na zastávke Most SNP bola zriadená úvraťová konečná. Premávka cez Jesenského bola obnovená od 28. októbra, čo bolo 8 dní neskôr, než bol pôvodne ohlásený termín obnovenia premávky. Od 20. októbra sa obnovila linka 1 z Hlavnej stanice do centra mesta, až do 28. októbra však premávala výlukovou trasou.

Úvraťová konečná linky 6 na Rázusovom nábreží

Počas prestavby koľajového triangla bola od konca septembra do konca októbra zrekonštruovaná aj električová trať na Vajanského nábreží.

Od 1. augusta bol znížený počet spojov na regionálnej linke 630 do Chorvátskeho Grobu, pričom bola prečíslovaná na linku 525. Zvyšné skrátené spoje začali premávať ako linka 153 v úseku Shopping Palace - Vajnory. Od 1. októbra sa cezhraničná linka 801 skrátila z Rajky len po ŽST Rusovce, kde bol možný prestup na mestské linky 90, 91 a 191.

V októbri sa funkcie ujal novozvolený generálny riaditeľ a predseda predstavenstva DPB Ing. Milan Urban.

Od 1. novembra bola bez náležitej mediálnej informačnej kampane spustená druhá a tretia etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Pred jej zavedením boli upravené označovače vo všetkých vozidlách MHD na použitie širších lístkov. Zavedené boli spoločné jednorazové cestovné lístky pre celý kraj a integrovaná doprava bola rozšírená aj o okresy Pezinok a Senec.

Od 7. decembra bola predĺžená linka 130 cez Patrónku do Mlynskej doliny k supermarketu Kaufland, čím sa zrušila pôvodná konečná pri bývalej Vojenskej nemocnici. Od 7. do 23. decembra po piaty raz DPB prevádzkoval vyzdobenú vianočnú električku.

Zrekonštruovaná Štúrova ulica s novou električkovou traťou

15. decembra hlavné mesto po dvojročnej výstavbe oficiálne prevzalo od zhotoviteľa novovybudovanú električkovú trať zo Štúrovej ul. po zastávku Jungmannova v Petržalke so zrekonštruovaným Starým mostom. Oficiálne dokončená stavba sa následne dorábala a opravovala ešte niekoľko mesiacov. Prvá skúšobná jazda električky na Šafárikovom nám. a Štúrovej ul. sa vykonala 21. decembra.

Od januára do augusta prebiehala prvá etapa rozsiahlej modernizácie vozovní na Hroboňovej ul. a na Trnávke. Zrekonštruované bolo údržbárske zázemie pre trolejbusy, autobusy i električky. V priebehu júna bola na Račianskej i Dúbravsko-karloveskej radiále podbitá električková trať. Súčasne sa v priebehu leta realizovali čiastkové opravy menších úsekov električkových tratí. 

Zmodernizované trolejbusové dielne na Trnávke

Od januára do konca leta boli dokončené dodávky vysúťažených autobusov Iveco Urbanway 12M, Solaris Urbino 10 a SOR NB 18 City a trolejbusov Škoda 30 Tr a 31 Tr, vrátane využitých opcií. Dodané boli aj všetky objednané obojsmerné električky Škoda 30T ForCity Plus (spolu 30 kusov), prvá séria jednosmerných električiek Škoda 29T ForCity Plus (15 kusov) a do konca roka začali prichádzať do Bratislavy aj zvyšné jednosmerné električky z využitej opcie. Oba nové typy nízkopodlažných električiek sa do premávky s cestujúcimi zaraďovali postupne od konca apríla 2015 do konca apríla 2016. Z premávky sa postupne začali odstavovať staršie súpravy električiek T3. Do zbierky historických električiek pribudol zrekonštruovaný brúsiaci vozeň a rekonštrukcie do pôvodného stavu sa dočkala aj električka T3 #275. Historický vozeň Ganz #104 dostal zeleno-sivý náter.

Viac k téme