Kompletná sieť liniek so zastávkami k 31.3.1961

Električky

Linka 1 (jednosmerne)
Hlavná stanica, Hlboká cesta, Furdekova, Mierové nám., Hurbanovo nám., Stalinovo nám., Jesenského, Slovenské národné divadlo, Kúpeľná, Šafárikovo nám., Červenej armády, Stalinovo nám., Hurbanovo nám., Mierové nám., Furdekova, Hlboká cesta, Hlavná stanica

Linka 2
Hlavná stanica, Hlboká cesta, Furdekova, Mierové nám., Hurbanovo nám., Stalinovo nám., Kamenné nám., Národného povstania, Krajský úrad národného zdravia, Odborárske nám., Steinerova, Centálne trhovisko, Odbojárov, Nová doba II., Thälmannova, Jurkovičova, Zátišie, Mierová kolónia, Magnetová, Kantína, Jurajov dvor

Linka 3
Hlavná stanica, Hlboká cesta, Furdekova, Mierové nám., Hurbanovo nám., Stalinovo nám., Kamenné nám., Národného povstania, Krajský úrad národného zdravia, Vazovova, Račianske mýto, Légiodomy, Kijevská, Sliačska, Bakuninova, Internát Mladá garda, Biely kríž, Gaštanový hájik

Linka 4 (jednosmerne)
Jurajov dvor, Kantína, Magnetová, Mierová kolónia, Zátišie, Jurkovičova, Thälmannova, Nová doba II., Odbojárov, Centrálne trhovisko, Steinerova, Odborárske nám., Krajský úrad národného zdravia, Národného povstania, Kamenné nám., Jesenského, Slovenské národné divadlo, Kúpeľná, Šafárikovo nám., Červenej armády, Kamenné nám., Národného povstania, Krajský úrad národného zdravia, Odborárske nám., Steinerova, Centálne trhovisko, Odbojárov, Nová doba II., Thälmannova, Jurkovičova, Zátišie, Mierová kolónia, Magnetová, Kantína, Jurajov dvor

Linka 5 (jednosmerne)
Gaštanový hájik, Biely kríž, Internát Mladá garda, Bakuninova, Sliačska, Kijevská, Légiodomy, Račianske mýto, Vazovova, Krajský úrad národného zdravia, Národného povstania, Kamenné nám., Jesenského, Slovenské národné divadlo, Kúpeľná, Šafárikovo nám., Červenej armády, Kamenné nám., Národného povstania, Krajský úrad národného zdravia, Vazovova, Račianske mýto, Légiodomy, Kijevská, Sliačska, Bakuninova, Internát Mladá garda, Biely kríž, Gaštanový hájik

Linka 6
Petržalka (sad), Šafárikovo nám., Červenej armády, Jesenského, Slovenské národné divadlo, Rybné nám., Podhradské nábr., Mockovo nám., Pri tuneli, Park kultúry a oddychu, Žižkova škola, Mlynská dolina, Botanická záhrada, Svrčková, Na riviére, Komsomolská, Karlova Ves (Vodárenská)

Linka 7
Junácka, Nová doba I., Nová doba II., Odbojárov, Centrálne trhovisko, Steinerova, Odborárske nám., Krajský úrad národného zdravia, Národného povstania, Kamenné nám., Jesenského, Slovenské národné divadlo, Rybné nám., Podhradské nábr., Mockovo nám., Pri tuneli, Park kultúry a oddychu, Žižkova škola, Mlynská dolina, Botanická záhrada, Svrčková, Na riviére, Komsomolská, Karlova Ves (Vodárenská)

Trolejbusy

Linka 11
Slovenské národné divadlo, Štúrova, Bezručova, Národného povstania, Mlynské nivy, Žel. st. Bratislava Nivy, Šoltésovej, Záhradnícka, Steinerova, Račianské mýto, Karpatská, Žabotova, Hlavná stanica

Linka 12
Žabotova, Hlboká cesta, Tunel, Uhrova, Hroboňova, Jaseňová, Pri suchom mlyne, Záhorácka, Výskumný ústav drevársky, Posádková nemocnica

Linka 13
Búdková, Červený kríž, Jančova, Radvanská, Inovecká, Čelakovského, Hrad, Zámocká, Partizánska, Šulekova, Mierové nám., Nám. 1. mája, Mýtna, Žilinská, Malinovského, Dobšinského, Tupého, Pri parku, Na spojke, Hlavná, Koliba (Brečtanová)

Linka 14 (jednosmerne)
Zimný štadión, Miletičova, Kvačalova, Karadžičova, Justičný palác, Krajský ústav národného zdravia, Kollárovo nám., Dukelská, Hurbanovo nám., Pilárikova, Škarniclova, Partizánska, Podjavorinskej, Šmeralova, Hurbanovo nám., Dukelská, Kollárovo nám., Krajský ústav národného zdravia, Justičný palác, Karadžičova, Kvačalova, Miletičova, Zimný štadión

Linka 15
Hlavná stanica, Žabotova, Karpatská, Račianske mýto, Vajnorská cesta, Zimný štadión, Ondavská, Brestová, Sabinovská, Detva - ľudové družstvo, Štrková, Martinský cintorín, Rozmarínová, Nerudova, Spoločenská, Rádiová, Trnávka (Krajná)

Linka 16 (jednosmerne)
Prievoz (most), Mierová, Strojnícka, Radničné nám., Kaštieľska, Kladenská, Hraničná, Komárňanská, Káblová, Miletičova, Turčianska, Chalupkova, Zimný prístav, Dom lodníkov, Dostojevského rad, Sienkiewiczova, Šafárikovo nám., Dostojevského rad, Dom lodníkov, Zimný prístav, Chalupkova, Turčianska, Miletičova, Káblová, Komárňanská, Hraničná, Kladenská, Kaštieľska, Radničné nám., Strojnícka, Mierová, Prievoz (most)

Linka 17
Šulekova, Palisády, Mierové nám., Nám. 1. mája, Kollárovo nám., Krajský ústav národného zdravia, Justičný palác, Karadžičova, Kvačalova, Kulíškova, Páričkova, Prievozská cesta, Turčianska, Miletičova, Trenčianska, Ružová dolina

Linka 18
Vajnorská cesta, Záhradnícka, Trenčianska, Prievozská cesta, Kolónia (Kablo), Komárňanská, Hraničná, Kladenská, Kaštieľska, Radničné nám., Strojnícka, Mierová, Prievoz (most)

Autobusy

Linka 21
Šafárikovo nám., Dom lodníkov, Zimný prístav, Chalupkova, Súkennícka, Alejová, Vodná, Za humnami, Malé pálenisko (rázcestie), Vlčie hrdlo

Linka 22
Prievoz (most), Vrakuňa (rázcestie), Osada, Podunajské Biskupice (Krížna), Podunajské Biskupice (Horná), Podunajské Biskupice (Cintorínska), Podunajské Biskupice (MNV)

Linka 23
Šafárikovo nám., Dom lodníkov, Chalupkova, Mlynské nivy, Dulovo nám., Záhradnícka, Centrálne trhovisko, Račianske mýto, Mýtna (SVŠT), Gottwaldovo nám., Žabotova, Hlavná stanica

Linka 24
Trnavská cesta, Zimný štadión, Ondavská, Brestová, Sabinovská, Detva - ľudové družstvo, Štrková, Martinský cintorín, Vrakunianska cesta, Družstevný dvor, Za letiskom, Letisko

Linka 25
Šafárikovo nám., Petržalka (sad), Koševého, Trate mládeže, Škola, Sväzácka, Lysenkova, Rusovská cesta, Údernícka

Linka 26
Šafárikovo nám., Petržalka (sad), Kaviareň Sad, Bučinová, Šrobárovo nám., Užocká, Záporožská, Rusovská cesta, Údernícka, Bratská, Osada Kopčany

Linka 27
Šafárikovo nám., Petržalka (sad), Štadión ČH, Chorvátske rameno, Tatranská, Povstalecká, Hájová, Starý háj

Linka 28
Šafárikovo nám., Petržalka (sad), Štadión ČH, Mestské sklady, Pri Seči, Kočánkova, Mäsiarska, Májová, Ovsište

Linka 29
Karlova Ves (Na riviére), Jurigrad, Vodáreň, Dlhé diely, Kadlečík, Stará horáreň, Kameňolom, Starý kameňolom, Kremeľská, Hradná, Devín (Lesostav), Devín (Nám. Práce)

Linka 30/D
Októbrové nám., Pri tuneli, Park kultúry a oddychu, Žižkova škola, Mlynská dolina, Slávičie údolie, Ihrisko Machnáč, Pri Habánskom mlyne, Záhorácka, Výskumný ústav drevársky, Mokrohájska cesta, Polianky, Strážny domček ČSD, Žel. st. Bratislava Lamač, Rázcestie, Dúbravka (Jadranská)

Linka 30/L
Októbrové nám., Pri tuneli, Park kultúry a oddychu, Žižkova škola, Mlynská dolina, Slávičie údolie, Ihrisko Machnáč, Pri Habánskom mlyne, Záhorácka, Výskumný ústav drevársky, Mokrohájska cesta, Polianky, Strážny domček ČSD, Žel. st. Bratislava Lamač, Rázcestie, Vrančovaičova, Lamač (pošta)

Linka 31
Gaštanový hájik, Nový záhon, Pekná cesta, Krasňany, Jakubská, Oblačná, Detvianska, Rača (Nám. Hrdinov)

Linka 31/K
Gaštanový hájik, Nový záhon, Pekná cesta, Krasňany

Linka 31/V
Gaštanový hájik, Nový záhon, Pekná cesta, Krasňany, Jakubská, Oblačná, Východná stanica

Linka 32
Jurajov dvor, Pri Starom mýte, Panelové sklady, Stará vajnorská, Železničná trať, Východná, Staré letisko, Uhliská, Úradovňa ObNV, Hospodárska, Vajnory (konečná)

Linka 33
Októbrové nám., Pri tuneli, Park kultúry a oddychu, Žižkova škola, Mlynská dolina, Slávičie údolie, Ihrisko Machnáč, Pri Habánskom mlyne, Záhorácka, Výskumný ústav drevársky, Posádková nemocnica, Klepáč, Deviaty mlyn, Železná studienka

Nočné spoje

Nočné spoje premávajú zo Stalinovho námestia do Dúbravky, Devína, Lamača, Petržalky, Podunajských Biskupíc, Rače a Vajnor. Zo Stalinovho námestia je prípoj na Hlavnú stanicu. V noci premáva aj trolejbusová linka 13. Všetky nočné spoje majú jednohodinový interval.

Dnešné názvy ulíc a námestí

Alejová Alejová (ulica sa otočila a presunula východne)
Bakuninova Riazanská (od Hálkovej po Račiansku)
Bučinová zrušená, v miestach dnešnej Incheby
Centrálne trhovisko Trnavské mýto
Červenej armády Grösslingová
Dukelská Poštová (od Obchodnej po Hodžovo nám.)
Furdekova Spojná
Gottwaldovo námestie Námestie slobody
Hájová zrušená, dnes približne Hrobákova
Jurkovičova Riazanská (od Hálkovej po Vajnorskú)
Káblová zrušená, zastávka bola pri vyústení Starej prievozskej na Prievozskú ulicu
Kijevská Kyjevská (križovanie s Račianskou zrušené)
Kladenská Kladnianska
Komárňanská zrušená, nachádzala sa medzi Tučkovou a Bajkalskou ulicou
Komsomolská Molecova
Koševého zrušená, dnes časť Einsteinovej ulice pri čerpadle OMV
Lysenkova zrušená, v miestach dnešnej Gercenovej, Pečnianskej a Kapicovej ulice
Malinovského Šancová
Mäsiarska zrušená, nachádzala sa v miestach zostupnej rampy Prístavného mosta v Petržalke
Mierové námestie Hodžovo námestie
Mockovo námestie zrušené, dnes parkovisko pod Žižkovou ulicou pri tuneli
Národného povstania Lazaretská
Októbrové námestie Župné námestie
Podunajské Biskupice (Cintorínska) Mramorová
Podunajské Biskupice (Horná) Šikmá
Podunajské Biskupice (Krížna) Kazanská
Povstalecká zrušená, dnes približne Starohájska a Námestie hraničiarov
Stalinovo námestie Námestie Slovenského národného povstania
Steinerova Krížna
Sväzácka zrušená, v miestach dnešnej Gercenovej, Bohrovej a Daliborovho námestia
Svrčková Svrčia
Šmeralova Kozia
Šrobárovo námestie zrušená, v miestach dnešnej Incheby
Štrková zrušená, nachádzala sa na Trnavskej ceste medzi Martinským cintorínom a Tomášikovou ulicou
Tatranská zrušená, dnes približne Furdekova
Thälmannova Za kasárňou
Trate mládeže zrušená, dnes časť Einsteinovej ulice pri čerpadle OMV
Užocká Levočská (od Rusovskej po Pečniansku)
Vodná zrušená, dnes parkovisko pod Prístavným mostom v Prievoze
Vrakunianska cesta Vrakunská cesta
Za humnami zrušená, dnes ju približne kopíruje spojenie Slovnaftskej a Prístavnej ulice

Zdroj: Orientačný plán Bratislavy, hlavného mesta Slovenska. Vydala ústredná správa geodézie a kartografie. Kartografický a reprodukčný ústav : Modra-Harmónia, 1961. Uzávierka 31.3.1961, tlač v novembri 1961.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.